Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 23327
Mărime: 173.14KB (arhivat)
Publicat de: Zamfir Ghinea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Huszar Otilia

Extras din proiect

INTRODUCERE

Pentru a funcţiona, societatea comercială are nevoie de fonduri de resurse financiare (mijloace băneşti) pe care şi le procură din surse proprii sau le atrage din surse externe. Cu ele achiziţionează factori de producţie (capitalul tehnic şi forţa de muncă) şi efectuează plăţi, care prin valorificare aduc încasări (venituri) .

Fondurile băneşti pentru finanţarea activităţilor reprezintă conţinutul finanţelor întreprinderii. Ele se materializează în încasări şi plăţi perpetue ale firmei, şi se exprimă prin fluxuri financiare.

Fluxurile financiare reprezintă intrări (încasări) şi ieşiri (plăţi) de resurse financiare (bani) ocazionate de achiziţiile firmei pentru desfăşurarea activităţii şi vânzarea bunurilor şi serviciilor obţinute din aceasta, precum şi distribuirea rezultatelor. Ele apar din mişcarea ansamblului de valori generate de totalitatea operaţiunilor şi deciziilor de acelaşi sens. Au natură monetară şi se opun fluxurilor materiale (sunt inversul lor), care în bilanţ sunt reflectate prin starea patrimoniului (poziţia financiară). În contabilitate, fluxurile financiare sunt reflectate în conturile de exploatare (de procese economice – cheltuieli şi venituri ) şi contul de profit şi pierderi.

Originea fluxurilor financiare poate fi în:

• activitatea de exploatare şi sunt fluxuri legate de exploatare: încasări de la clienţi, plăţi către furnizori şi stat, către personal etc;

• activitatea de investiţii şi sunt fluxuri legate de investiţii: plăţi aferente imobilizărilor corporale, necorporale şi financiare, încasări aferente procesului de dezinvestire;

• activitatea de finanţare, şi sunt considerate fluxuri legate de finanţare: emisiuni de titluri, autofinanţare, contractări şi rambursări de credite bancare, de împrumuturi obligatare etc.

Alături de beneficiul reinvestit, şi componentă a acestuia, amortizarea reprezintă o sursă de finanţare importantă pentru orice societate, şi în special pentru societăţile de producţie, cu un volum mare al capitalului investit în imobilizări corporale şi necorporale. Continuarea, extinderea şi dezvoltarea activităţii depinde şi de măsura în care titularul unui patrimoniu este capabil să-şi recupereze investiţiile iniţiale, sau de dezvoltare, prin amortizare.

Din această pricină, cu prezenţa permanentă în memorie a modificărilor de mentalitate pe care ultimele evoluţii în normalizarea financiar-contabilă românească le-a produs şi le va mai produce, am considerat oportună studierea detaliată a procesului de amortizare însuşi, şi a efectelor pe care politica de amortizare le are asupra evoluţiei, în bine sau în rău, a unei societăţi comerciale.

1. PREZENTAREA FE.SUMMER EDITION.SRL

1.1 Elemente de identificare

Denumirea: FE SUMMER EDITION SRL

Sediul: Petroşani, str. Independenţei nr. 1A, jud Hunedoara

Număr de înregistrare la Registrul

Comerţului: J20/

Cod fiscal: R11911384

Durata de funcţionare: nelimitată

Forma juridică: persoană fizică română

societate cu răspundere limitată

capital privat românesc

1.2 Istoricul societăţii

Firma de exerciţiu SUMMER EDITION SRL a fost înfiinţată în 2007, având sediul central în localitatea Petroşani, judeţul Hunedoara, România.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii, de la data înfiinţării şi până în prezent, este tipografia, in special tipărirea de ziare.

Firma de exerciţiu îşi desfăşoară întreaga activitate prin sediul din localitatea Petroşani, judeţul Hunedoara.

1.3 Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al firmei de exerciţiu este tipografia, în special tipărirea de ziare. Firma de exerciţiu, în realizarea obiectului de activitate, are relaţii de afaceri cu parteneri străini.

1.4 Mod de organizare

FE SUMMER EDITION SRL dispune de o structură organizatorică de tip piramidal, iar conducerea firmei de exerciţiu se realizează de către un director şi un consiliu de administraţie, numiţi de către AGA.

La nivel central, structura se prezintă astfel:

1. Adunarea Generală a Acţionarilor

2. Consiliul de Administraţie

3. Directorul General

4. Directorii Executivi

1. A.G.A. - Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă o data pe an şi extraordinar la cererea Consiliului de Administraţie sau a acţionarilor. Are următoarele atribuţii principale:

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli

- aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere

- aprobă listele pentru investiţii

- hotărăşte cu privire la creşterea sau scăderea capitalului social

Preview document

Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 1
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 2
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 3
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 4
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 5
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 6
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 7
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 8
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 9
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 10
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 11
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 12
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 13
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 14
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 15
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 16
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 17
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 18
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 19
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 20
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 21
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 22
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 23
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 24
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 25
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 26
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 27
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 28
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 29
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 30
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 31
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 32
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 33
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 34
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 35
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 36
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 37
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 38
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 39
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 40
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 41
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 42
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 43
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 44
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 45
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 46
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 47
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 48
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 49
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 50
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 51
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 52
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 53
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 54
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 55
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 56
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 57
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 58
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 59
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 60
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 61
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 62
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 63
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 64
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 65
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 66
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 67
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 68
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 69
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 70
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 71
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 72
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 73
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 74
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 75
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 76
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 77
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 78
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 79
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 80
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 81
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 82
Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Amortizarii si Regimul de Amortizare.doc

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Contabilitatea activelor imobilizate corporale la societatea comercială Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Organizarea Contabilității Imobilizărilor

INTRODUCERE Imobilizările reprezintă acea parte a patrimoniului unui agent economic care participă la procesul de producţie cu întreaga lor...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Ai nevoie de altceva?