Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Proiect
8.4/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 26036
Mărime: 277.73KB (arhivat)
Publicat de: Claudia T.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE .. 1
 2. 2. PREZENTAREA SC APP TEXTIL SA .. 3
 3. 2.1. Elemente de identificare .. 3
 4. 2.2. Istoricul societatii .. 3
 5. 2.3. Obiectul de activitate .. 3
 6. 2.4. Mod de organizare .. 3
 7. 2.5. Principalii indicatori economico-financiari .. 4
 8. 3. DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE CORPORALE .. 7
 9. 3.1. Definirea activelor imobilizate corporale .. 7
 10. 3.2. Evaluarea imobilizarilor corporale supuse amortizarii .. 8
 11. 3.2.1. Evaluarea initiala .. 8
 12. 3.2.2. Cheltuieli ulterioare .. 9
 13. 3.2.3. Reguli de evaluare alternative .. 10
 14. 3.3. Definirea procesului de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale .. 10
 15. 4. ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE .. 13
 16. 4.1. Analiza si functiunea conturilor .. 13
 17. 4.2. Monografie contabila privind activele imobilizate .. 19
 18. 5. CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND INTRARILE DE ACTIVE IMOBILIZATE .. 20
 19. 5.1. Intrarea imobilizarilor corporale prin achizitie .. 20
 20. 5.2. Intrarea imobilizarilor corporale prin productie proprie .. 21
 21. 5.3. Intrarea imobilizarilor corporale prin aporturi în natura si cu titlu gratuit .. 23
 22. 5.4. Cresterea valorii contabile prin modernizare .. 24
 23. 6. CONTABILITATEA REZERVELOR DIN REEVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE .. 26
 24. 7. CONTABILITATEA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII .. 33
 25. 8. CONTABILITATEA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE .. 35
 26. 8.1. Regimul amortizarii liniare .. 35
 27. 8.2. Regimul amortizarii degresive .. 38
 28. 8.3. Regimul accelerat de amortizare .. 42
 29. 8.4. Regimul amortizarii accelerate 20% .. 44
 30. 8.5. Regimul amortizarii în functie de numarul ore de functionare .. 47
 31. 9. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PRIVIND IMOBILIZARILE .. 48
 32. 10. CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIREA IMOBILIZARILOR CORPORALE .. 52
 33. 10.1. Iesiri prin scoatere din functiune .. 52
 34. 10.2. Iesiri prin cedare .. 54
 35. 10.3. Iesirea din patrimoniu ca urmare a unor situatii exceptionale .. 56
 36. CONCLUZII SI PROPUNERI .. 57

Extras din proiect

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE

În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte a fost în permanenta un sector industrial în expansiune pentru asigurarea necesarului de consum a unui numar de locuitori în continua crestere cu produse specifice ramurii.

În acest context, industria confectiilor de îmbracaminte a jucat si va juca un rol important în economia tarilor lumii.

Piata mondiala a confectiilor de îmbracaminte este caracterizata de o concurenta puternica.

În perspectiva anilor 2005–2010, se disting doua grupe de tari în ce priveste ritmul de dezvoltare :

- tarile industrializate, dezvoltate, la care forta de munca este scumpa îsi re¬strâng activitatea din aceasta industrie si dezvolta alte ramuri si tehnologii de vârf cu rentabilitati foarte ridicate;

- tarile în curs de dezvoltare, principalele detinatoare de materii prime specifice, cu forta de munca competitiva si care au adoptat din timp politici industriale favorizante promovarii exportului si cuceririi de noi piete, detin deja o pozitie importanta pe plan mondial în producerea si comercia¬lizarea confectiilor de îmbracaminte (China, Indonezia, Coreea, India, Pakis¬tan, Turcia, Mexic).

Industria textila de confectii de îmbracaminte din aceste tari se va dezvolta în continuare, vertiginos, sustinuta si de infrastructura necesara (existenta unor capacitati de productie în sectoarele primare de înalt nivel tehnic si tehnologic si promovarea politicilor adec¬vate de atragere a capitalului strain si a tehnologiilor de vârf).

Pe de alta parte, zone din Asia vor deveni si importante piete de consum pentru astfel de produse (de exemplu, China, ca efect al aderarii la O.M.C.).

Importanta este schitarea cadrului general în care procesele de restructurare, tendintele productiei si comertului international cu produse din industria textila si de confectii de îmbracaminte se ierarhizeaza dupa prioritati etapizate prin programe guvernamentale, în functie de politica fiecarei tari si a organizatiilor eco¬nomice respective.

Dorinta de a realiza venituri în devize face ca tarile în curs de dezvoltare sa se adreseze cu prioritate pietei tarilor industrializate puternic, care, datorita coe¬ficientului redus de elasticitate în achizitionarea de astfel de produse în raport cu cresterea veniturilor, înregistreaza ritmuri relativ reduse de absorbtie. Aceasta va determina ca piata interna a tarilor în curs de dezvoltare sa constituie sursa principala de desfacere a produselor din industria textila si de confectii de îmbracaminte, de care va depinde direct evolutia lor viitoare în acest domeniu.

Considerentul de mai sus este confirmat de tendintele actuale ale ofertei, deoarece multe tari în curs de dezvoltare au parcurs tranzitia de la etapa fazei de deficit în comertul cu textile la faza de excedent.

Se considera ca si în perioada urmatoare, în cadrul obiectivelor politicii comerciale, tarile în curs de dezvoltare, care nu au acorduri de asociere la Uniunea Europeana, se vor baza pe crearea si dez¬voltarea unor ramuri in¬dustriale tinere. Aceste tari vor practica intens, ca si în prezent, protectionismul, care trebuie însa abolit dupa anul 2005, în conformitate cu prevederile Organizatiei Mondiale a Comertului (O.M.C.).

Politica protectionista a pietelor interne se manifesta prin urmatoarele practici: taxe reduse la importul de fibre si fire; taxe mai mari la importul de tesaturi; licentierea importului de produse; restrictii netarifare la import, precum depozitele în cash, controlul preturilor, marcarea tarii de origine. (De exemplu, Coreea de Sud solicita un depozit cash de 20% la toate importurile de astfel de produse)

Importurile de textile si de confectii de îmbracaminte sunt aprobate de un comitet de supervizare.

Restrictiile închid prac¬tic pietele acestor tari fata de concurentii straini, creând conditii favorizante producatorilor locali.

Interesant este ca ma¬surile protectioniste se adopta în unele tari con¬comitent cu aplicarea unor politici industriale de re¬structurare si modernizare a capacitatilor de productie cu capital strain.

„Viitorul” va gasi populatia Europei în proces de îmbatrânire (rata natalitatii fiind mult sub cea a tarilor în curs de dezvoltare), o populatie care nu cauta, în primul rând, noutatea sau stilul modei, ci, mai degraba, cele mai bune servicii si cea mai buna calitate a vietii.

Aceste considerente stau la baza orientarii producatorilor extracomunitari privind multipli¬carea stilurilor modei, versatilitatea si imprevi¬zibilitatea cererii.

În paralel, se va diminua interesul pentru marci, acest proces intensificându-se în numeroase tari ca urmare a puternicei delocalizari a productiei, însotita de o diminuare generala a calitatii.

Tendinta cea mai clara în Europa pentru perioada urmatoare este concentrarea comertului cu amanuntul în lanturi specializate de magazine, cu impact asupra comerciantilor independenti (acestia vor reprezenta circa 38% din distributia produselor).

Firma de consultanta „Mercer Management Consultants”, în raportul sau catre Comisia Europeana, prognozeaza ca va continua scaderea ocuparii fortei de munca în industria textila si de confectii de îmbracaminte în urmatorii 10 ani, datorita politicii de transferare a capacitatilor de productie în tarile în curs de dezvoltare detinatoare de materii prime si forta de munca ieftina.

Piata Uniunii Europene pentru produsele specifice industriei confectiilor de îmbracaminte va fi influentata de patrunderea în cantitati mari de astfel de produse, odata cu aplicarea în etape a liberalizarii comertului între Uniunea Europeana cu Turcia si tarile est-europene proaspat aderate sau în curs de aderare, precum si liberalizarea completa a comertului începând cu anul 2005.

În fiecare etapa, odata cu patrunderea produselor specifice care se vor adresa cu precadere clasei mijlocii a societatii europene, multe capacitati din cele ramase vor fi închise, transferate sau modernizate pentru realizarea unor produse destinate clasei de vârf.

În prezent, România este parte în acorduri internationale si bilaterale care functioneaza si pentru domeniul industriei confectiilor de îmbracaminte.

Aceste acorduri sunt: Acordul de Asociere a României la Comunitatile Europene si statele membre ale acesteia ; Acordul Liberului Schimb în Europa Centrala (C.E.F.T.A.) ; Acordul între România si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) ; Acordurile de Textile si Îmbracaminte cu S.U.A. si Canada în cadrul Acordului Multifibra a O.M.C. ; Acordurile bilaterale de liber schimb încheiate cu Republica Moldova, Turcia si Israel ; Acordurile semnate constituie baza juridica a relatiilor economice dintre România si tarile sau grupurile de tari respective, scopul fiind eliminarea restrictiilor vamale si crearea cadrului adecvat pentru dezvoltarea schimburilor comerciale.

Prin acordurile de cooperare economica s-au deschis – prin reciprocitate – piete, atât pentru produsele specifice industriei de îmbracaminte, cât si pentru materiile prime specifice.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 48
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 49
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 50
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 51
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 52
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 53
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 54
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 55
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 56
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 57
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 58
Contabilitatea Imobilizărilor Corporale - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Contabilitatea Imobilizărilor

Tranzitia tarii noastre spre economia de piata a impus adaptari corespunzatoare în organizarea si conducerea contabilitatii agentilor...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

1. Scurt istoric O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa...

Ai nevoie de altceva?