Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8181
Mărime: 89.99KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul 1 : PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE ...
 2. 1.1 Scurt istoric și descrierea activității ...
 3. 1.2 Organizarea entității si a compartimentului financiar-contabil al S.C. ADEFARM PLUS S.R.L ...
 4. 1.3 Caracterizarea activității entității pe bază indicatorilor economico-financiari ...
 5. Capitolul 2 : BAZE DE EVALUARE UTILIZATE IN EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE
 6. 2.1 Conceptul de evaluare: noțiune, necesitate și importanța evaluării activelor entităților economice ...
 7. 2.2 Clasificarea evaluării activelor entității economice ..
 8. Capitolul 3 : EVALUAREA ȘI CONTABILIZAREA TRANZACȚIILOR CU IMOBILIZĂRILE CORPORALE .
 9. 3.1 Organizarea documentației primare specifică imobilizărilor corporale ...
 10. 3.2 Evaluarea și contabilizarea imobilizărilor corporale .
 11. 3.2.1Recunoașterea inițială a imobilizărilor corporale ...
 12. 3.2.2 Cheltuieli ulterioare recunoașterii inițiale ...
 13. 3.2.3 Amortizarea imobilizărilor corporale ..
 14. 3.2.4 Deprecierea activelor corporale .
 15. 3.2.5 Contabilitatea operațiunilor privind ieșirea imobilizărilor corporale ..
 16. Capitolul 4 : ASPECTE FISCALE PRIVIND BAZELE DE EVALUARE ALE IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
 17. 4.1 Reglementări contabile privind amortizarea contabilă și fiscală .
 18. 4.2 Principii fiscale privind gestionarea impozitului pe profit și impozitului
 19. amânat.Norma internațională de contabilitate IAS 12 ..
 20. Capitolul 5 : PROBLEMATICA RAPORTĂRII FINANCIARE A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
 21. 5.1 Reguli contabile privind prezentarea imobilizarilor corporale in bilantul contabil .
 22. 5.2 Importanta notelor explicative in situatiile financiare ..

Extras din licență

INTRODUCERE

Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16” Imobilizări corporale”. Obiectivul acestui standard este de a contabiliza imobilizările corporale și de a identifica momentul de recunoaștere a activelor, a valorii lor contabile și a amortizării aferente. Prin această descriere a tratamentului contabil, utilizatorii situațiilor financiare vor fi informați în privința investițiilor făcute în activele corporale.

Temă aleasă pentru lucrarea de licență se intitulează : „ Politici și tratamente contabile privind evaluarea imobilizărilor corporale” și s-a realizat la S.C. ADEFARM PLUS S.R.L. Pitești.

Lucrarea este constituită în cinci capitole. Capitolul 1 intitulat „ Prezentarea societății comerciale ”, oferă informații despre poziția societății comerciale, scurt istoric, obiectul de activitate cât și caracterizarea firmei pe bază unor indicatori cheie de performanță.

Capitolul 2 „Baze de evaluare utilizate în evaluarea imobilizărilor corporale” , tratează partea teoretică privind definiții și clasificări, prezintă pe scurt bazele de evaluare utilizate în contabilitatea imobilizărilor corporale în conformitate cu normele naționale și internaționale.

Contabilizarea operațiilor privind imobilizările corporale este tratată în capitolul 3 ,unde se vor prezența pe larg modalități de intrare în active, metode de amortizare, evaluare și reevaluare, scoaterea din funcțiune.

În capitolul 4 sunt expuse bazele de evaluare a imobilizărilor corporale și modalitatea în care influențează reglementările de natua fiscală activitatea unei entități economice.

Capitolul 5 tratează problematica raportării financiare și a gestiunii imobilizărilor corporale.

În urmă completării studiului, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, vor fi prezentate concluzii personale despre aspectele contabile și fiscale care implică imobilizările corporale, precum și influențele acestora asupra performanței entității analizate.

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C. ADEFARM PLUS S.R.L.

1.1 Scurt istoric și descrierea activității

S.C. ADEFARM PLUS S.R.L. este o societate relativ tânără, angajată în creșterea accesului la sănătate de înaltă calitate prin vânzarea de produse farmaceutice. A început activitatea în anul 2005, în orașul Cisnădie, care este și primul punct de lucru declarat. Sediul societății este în Pitești, str.Banat, nr.2, C1 corp D, et.1, birou 66, jud. Argeș.

Ofertă de înaltă calitate, seriozitatea cu care au fost abordate angajamentele contractuale și portofoliul diversificat de produse au condus la dezvoltarea afacerii.

Are că asociați pe domnul George Radu Gabriel, cetățean român, domiciliat în Municipiul București și S.C. Vileus Med Com S.R.L., cu sediul social în Pitești, jud.Argeș. Funcționează în bază Legii nr.31 / 1990, sub formă de societate cu răspundere limitată, fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J03/732/2013.

1.2 Organizarea entității și a compartimentului financiar-contabil al S.C. ADEFARM PLUS S.R.L.

Organizarea de ansamblu se concretizează în stabilirea structurii organizatorice și sistemului informațional de gestiune, având drept scop final o funcționare cât mai bună în timp și spațiu a sistemelor componente și realizarea obiectivelor fundamentale ale entității. Pentru aceasta s-au constituit două nivele ierarhice: nivelul 1, reprezentat de Adunarea Generală a Asociaților și Administrator și nivelul 2 care este constituit din compartimente funcționale cu specific economic și administrativ.

Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de conducere, care decide asupra activității societății prin votul majoritar al asociaților și al părților sociale. Aceasta se întrunește obligatoriu cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre in: schimbarea formei juridice a societății, cesiunea de părți sociale, retragerea sau excluderea unor asociați, mutare sediu social, înființarea unor filiale sau sucursale, modificarea obiectului de activitate, prelungirea duratei societății, majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea cu noi societăți sau divizarea acesteia, numirea administratorilor, cenzorilor precum și revocarea acestora, dizolvarea anticipată a societății.

Preview document

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 1
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 2
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 3
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 4
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 5
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 6
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 7
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 8
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 9
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 10
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 11
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 12
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 13
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 14
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 15
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 16
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 17
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 18
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 19
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 20
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 21
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 22
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 23
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 24
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 25
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 26
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 27
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 28
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 29
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 30
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 31
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 32
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 33
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 34
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 35
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 36
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 37
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 38
Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16) - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Politici si tratamente contabile privind imobilizarile corporale (IAS 16).docx

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Stadiul Cunoașterii în Domeniu

CAPITOLUL 1 STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU Activul evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice (perioada de transformare în bani)....

Investiții imobiliare în România - evoluție și tendințe

Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria...

Ai nevoie de altceva?