Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 15103
Mărime: 880.60KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Drăghici
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. ADRIANA DUTESCU
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRANCUŞI” FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANTE BANCI

Cuprins

 1. CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERE ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE
 2. SPECIALITATE
 3. 1.1 Definiţii, delimitări şi structuri privind activele imobilizate
 4. 1.2 Evaluarea şi recunoaşterea activelor imobilizate
 5. 1.2.1 Recunoaşterea activelor imobilizate
 6. 1.2.2 Evaluarea activelor imobilizate
 7. 1.2.2.1 Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale
 8. 1.2.2.2 Evaluarea ulterioară recunoaşterii iniţiale
 9. 1.3 Reevaluarea imobilizărilor corporale
 10. 1.4 Contabilitatea amortizării imobilizărilor
 11. 1.4.1 Definiţie, forme, elemente amortizabile şi durata amortizării
 12. 1.4.2 Metode de amortizare
 13. 1.4.3.Revizuirea metodei de amortizare
 14. 1.5 Deprecierea imobilizărilor
 15. 1.6 Derecunoaşterea activelor imobilizate corporale
 16. 1.7 Contabilitatea leasingului
 17. 1.8 Organizarea contabilităţii sintetice a evidenţei şi mişcării imobilizărilor corporale
 18. 1.8.1 Sistemul documentelor justificative în organizarea evidenţei imobilizărilor
 19. corporale
 20. CAPITOLUL II Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale la S.C. Musa Pitesti 96 S.A.
 21. 2.1 Prezentarea generala a S.C. Musa Pitesti 96 S.A.
 22. 2.2 Studiu de caz privind imobilizările la S.C. MUSA PITESTI ’96 S.A.
 23. 2.3 Concluzii
 24. BIBLIOGRAFIE
 25. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca rodusele finite realizate , lucrarile executate si serviciile prestate sunt de o calitate buna si la un pret acceptabil . Productia destinata vanzarii trebuie sa fie realizata in functie de cerintele pietei .

Dupa 1989 s-a constatat o crestere a cererii de piata pentru produsele moderne , eficiente si de o buna calitate .In acelasi timp populatia dupa aceasta data a avup acces la mult mai multe informatii , lucru care a influentat nivelul cererii . Avand in vedere ca pe piata romana au patruns foarte multe produse straine similare cu cele romanesti , producatorii autohtoni au fost obligati sa acorde o atentie suplimentara calitatii .

Pentru obtinerea de bunuri de calitate superioara care sa se alinieze la standardele internationale este nevoie de materii prime de o buna calitate , mijloace de productie performante si o forta de munca cu un grad de calificare superior . Avind in vedere aceste 3 conditii unitatile economice s –au orientat in utilarea cu mijloace de productie moderne , fiabile cu performante superioare si cu o mare productivitate .

Reuşita unei intreprinderi in realizarea beneficiilor economice viitoare depind de deciziile de investire luate in prezent. Din punct de vedere contabil o investiţie constă in achiziţia şi / sau producţia unei imobilizări corporale; imobilizări necorporale sau imobilizări financiare. Din punct de vedere practic a ponderii activelor imobilizate in structura activului bilanţier, cea mai mare, a intreprinderilor care produc şi prestează servicii, o deţine imobilizările corporale.Activele imobilizate sunt definite in IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente. Reglementările contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale unei intreprinderi destinate utilizării pe o perioada indelungată in activitatea acesteia. Astfel active imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă indelungată in activitatea entitaţii economice şi care nu se consumă sau se inlocuiesc dupa prima lor utilizare şi, ca atare, nu sunt destinate comercializarii.

Lucrerea de fata ma ajuta in acelasi timp sa pun in valoare si abilitatile dobandite in timpul facultatii , unde am rezolvat probleme cu caracter aplicativ si studii de caz .

Finalizand aceasta lucrare sper ca am demonstrat nivelul de cunostinte si abilitati de care dispun si ca in activitatea viitoare voi putea sa realizez lucrari de calitate in domeniul pentru care m-am pregatit .

Avand in vedere ca disciplina contabilitate este o disciplina care se adapteaza permanent conditiilor studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrator in domeniul financiar- contabil .

I. STADIUL CUNOAŞTERE ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1. Definiţii, delimitări şi structuri privind activele imobilizate

Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente. Reglementările contabile din România definesc activele imobilizate ca acele active ale unei întreprinderi destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea entităţii economice şi care nu se consumă sau se înlocuiesc după prima lor utilizare şi, ca atare, nu sunt destinate comercializării.

Activele imobilizate, în raport de comportamentul lor economic şi al structurii lor materiale, se grupează astfel:

• Imobilizări corporale;

• Imobilizări necorporale;

• Imobilizări financiare.

Imobilizările corporale sunt definite de IAS 16 „ Imobilizări corporale” ca fiind : „elemente tangibile care :

- sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- pot fi utilizate de întreprindere pe parcursul mai multor perioade de gestiune. ”

Deşi IAS 16 „Imobilizări corporale” exclude din aria sa de aplicabilitate investiţiile imobiliare, făcând trimitere la IAS 40 „Investiţii imobiliare”, acestea se numără printre elementele de imobilizări corporale. IAS 40 „Investiţii imobiliare” defineşte investiţia imobiliară ca fiind acea proprietate imobiliară (un teren sau o clădire sau parte a unei clădiri – sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar, în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii capitalului sau ambele, decât pentru:

• a fi utilizată în producţia de bunuri, prestarea de servicii sau în scopuri administrative; sau

• a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

Dacă însă, investiţia imobiliară se aşteaptă să fie realizată (vândută) într-o perioadă mai mică de un an de la data bilanţului sau în cursul ciclului normal de exploatare ea poate fi clasificată drept activ curent.

Imobilizările corporale mai sunt cunoscute şi sub denumirea de active corporale, active tangibile sau imobilizări fizice, terminologii care tind a fi înlocuite cu denumirea proprie standardelor internaţionale, aceea de imobilizări corporale.

Imobilizările necorporale sunt definite de IAS 38 „Active necorporale” ca active identificabile nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau de furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate altora sau pentru nevoi administrative.

Imobilizările financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu sunt active deţinute de o societate în vederea creşterii valorii averii sale prin încasarea unor sume din repartizări (dobânzi, redevenţe, dividende şi chirii), prin creşterea valorii capitalizate sau prin obţinerea unor beneficii de genul celor rezultate în urma vânzării acestor investiţii.

1.2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor imobilizate

1.2.1. Recunoaşterea activelor imobilizate

Cadrul general al IASB descrie criteriile pentru recunoaşterea elementelor ca active; acest standard se aplică în cazul imobilizărilor corporale. În prezentarea asupra IAS 2, acest subiect este tratat in detaliu.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 48
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 49
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Analiza performanțelor întreprinderii în baza informațiilor oferite de situațiile financiare anuale - bilanț contabil

1. Analiza financiară prin intermediul informatiilor oferite de bilant 1.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare În vederea...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale

1.1 Definiţii si clasificări: 1.1.1 Definiţii: Imobilizările corporale, denumite şi active fixe tangibile reprezintă bunuri materiale ce au o...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

SC Mobexpert SRL

CAPITOLUL I I.1. PREZENTARE GENERALA Agentul economic 1. Denumirea agentului economic. SC MOBEXPERT SRL 2. Forma juridică Societate cu...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Ai nevoie de altceva?