Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 17780
Mărime: 117.02KB (arhivat)
Publicat de: Elena Teodorescu
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti de contabilitate: Legea contabilităţii nr. 82/1991- republicata si actualizata pana la data de 22 aprilie 2011, OMFP 3055/2009 şi cu normele internaţionale de contabilitate: Standardul Internaţional de Contabilitate nr.16 privind imobilizările corporale.

Am ales tema imobilizărilor corporale pentru lucrarea de licenţă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă. În elaborarea acestei lucrări am încercat să folosesc cât mai multe din cunoştinţele şi noţiunile asimilate în perioada celor 3 ani de facultate, dar şi cunoştinţele dobândite suplimentar prin munca individuală.

În prima parte a acestei lucrări, am definit şi am clasificat politicile şi opţiunile contabile privind imobilizările corporale, conform normelor contabile româneşti în vigoare.

A doua parte am rezervat-o imobilizărilor corporale, conform normelor contabile româneşti în vigoare, de asemenea am vorbit despre evaluarea şi amortizarea imobilizărilor corporale şi despre sistemul de conturi utilizat pentru recunoaşterea acestora.

În ultima parte a lucrării am făcut o prezentare generală a societăţii comerciale S.C. DANIBRUM COM S.R.L. unde am descris pe scurt cele mai importante caracteristici: denumirea, forma juridică, obiectul de activitate, structura organizatorică a societăţii, am facut o scurtă analiză a poziţiei financiare şi a performanţelor societăţii.

În această parte am realizat un studiu de caz privind contabilitatea imobilizărilor corporale la S.C. DANIBRUM COM S.R.L. Am descris, cu ajutorul articolelor contabile, principalele operaţiuni privind imobilizările corporale care au avut loc la societate în decursul anului 2011.

La sfârşitul acestei părţi am prezentat propriile concluzii privind această lucrare şi unele propuneri.

Finalizând această lucrare sper că am demonstrat nivelul de cunoştinţe şi abilităţi pe care le-am dobândit în anii de facultate şi că mă va ajuta în activităţile viitoare pe care le voi realiza în acest domeniu. Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează permanent condiţiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrător în domeniul financiar- contabil.

Capitolul 1

Delimitări conceptuale privind politicile şi opţiunile contabile

1.1. Politici contabile: definiţii, clasificare, selectare

O definiţie dată de Christopher Nobes “ Politicile contabile sunt metode detaliate de evaluare, măsurare şi recunoatere pe care o întreprindere le-a ales dintre cele general acceptate de lege, standarde contabile sau practici comerciale”. Aceste politici trebuie să fie utilizate în mod permanent şi trebuie să fie pubicate. Raportul anual al unei întreprinderi va cuprinde “ o anexă privind politicile contabile ” care au fost aplicate în situaţiile financiare. De exemplu, o publicare a politicilor ar preciza dacă întreprinderea a utilizat metoda lineară sau degresivă de amortizare, dacă în evaluarea stocurilor a fost utilizată metoda FIFO sau CMP , cum au fost calculate şi contabilizate provizioanele pentru plăţile viitoare de pensii”

La sfârşitul anului 1999, în Marea Britanie a avut loc un adevărat proces de decantare şi rafinare a sensurilor conceptului de politici contabile, atunci când organismul normalizator “ Consiliul standardizării contabile ” ( Accounting Standards Board : ASB ) a dat publicării proiectul de normă 21 ( Financial Reporting Exposure Draft 21: FRED 21 ) intitulat “ Politici contabile”.

Acest proiect vizează selectarea, aplicarea şi publicarea politicilor contabile. Acest proiect a propus înlocuirea normei ( SSAP 2 ) “ Publicarea politicilor contabile ”. Vechea normă publicată în 1971, care avea ca obiectiv asigurarea publicării de către o entitate a politicilor contabile , în scopul de a da, prin situaţiile financiare, o imagine fidelă.

La vremea emiterii normei SSAP 2, în Regatul Unit şi în Republica Irlanda, întreprinderile nu întocmeau nici o situaţie privind politicile contabile. De asemenea, nu exista nici un cadru privind definirea politicilor contabile.

Totuşi norma SSAP2 introdusese şi definise conceptele fundamentale de contabilitate, individualizând în acest sens patru concepte, şi anume: continuitatea activităţii, independenţa exerciţiilor, permanenţa metodelor şi prudenţa, aceste concepte fiind prevăzute şi în directivele contabile europene şi în legislaţia societăţilor. Conceptele fundamentale sunt mai degrabă reguli practice decât idealuri teoretice, acestea se schimbă şi evoluează pe masura dezvoltării gândirii şi practicilor contabile.

Preview document

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 1
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 2
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 3
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 4
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 5
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 6
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 7
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 8
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 9
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 10
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 11
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 12
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 13
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 14
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 15
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 16
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 17
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 18
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 19
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 20
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 21
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 22
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 23
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 24
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 25
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 26
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 27
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 28
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 29
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 30
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 31
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 32
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 33
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 34
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 35
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 36
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 37
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 38
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 39
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 40
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 41
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 42
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 43
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 44
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 45
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 46
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 47
Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Politici si Optiuni Contabile Privind Imobilizarile Corporale.docx

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Amortizarea - studiu privind calculul și contabilitatea amortizării - SC XYZ SA, Ploiești

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Evaluarea inițială și ulterioară a mijloacelor fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Contabilitatea și gestiunea amortizării imobilizărilor corporale la SC Diana Forest SA

CAPITOLUL 1. Aspecte generale privind S.C. Diana Forest S.A. 1.1. Constituirea societăţii şi etapele constituirii S.C. “Diana Forest “ S.A....

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului 1.1 Obiectiv Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent...

Teste admitere masterat contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Ai nevoie de altceva?