Contabilitatea imobilizărilor corporale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12286
Mărime: 96.68KB (arhivat)
Publicat de: Catrina Martin
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr. Costel Istrate

Cuprins

 1. 1. Scurt istoric
 2. 2. Definirea si structura imobilizarilor corporale
 3. 3. Imobilizarile corporale in viziunea standardelor internationale de contabilitate
 4. 4. Organizarea evidentei operative si analitica a imobilizarilor corporale, (documente utilizate si sistemul de conturi folosit privind imobilizarile corporale)
 5. 5. Organizarea generala a contabilitatii imobilizarilor corporale
 6. 5.1 Contabilitatea operatiilor privind terenurile si amenajarea terenurilor
 7. -Functiunea conturilor 2111,2112 9
 8. -Operatii(inregistrari contabile terenuri propriu zise, amenajari de terenuri
 9. 5.2 Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe
 10. -Functiunea conturilor 212,213,214;
 11. -Inregistrari contabile.
 12. -intrarea mijlocelor fixe
 13. -iesirea mijlocelor fixe
 14. -contabilitatea privind leasingul operational
 15. -contabilitatea privind leasingul financiar
 16. 5.3 Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale in curs
 17. -Functiunea conturilor 231, 232
 18. -Inregistrari contabile.
 19. 6. Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporale
 20. 7. Amortizarea imobilizarilor corporale
 21. 7.1 Regimuri de amortizare
 22. 7.2 Contabilitatea operatiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale
 23. -Prezentare conturi 281
 24. -Inregistrari contabile
 25. 8. Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate
 26. -Prezentare conturi
 27. -Inregistrari contabile
 28. 9. Bibliografie

Extras din proiect

1. Scurt istoric

O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care, in majoritatea lor, se consuma treptat.

Elementele patrimoniale de aceasta natura sunt denumite imobilizari sau active imobilizate si constituie suportul tehnico-material si financiar necesar desfasurarii activitatilor cu caracter productiv si prestari servicii, precum si celor din alte domenii de activitate. Ele reprezinta elemente indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al unitatilor patrimoniale, caracterizându-se prin aceea ca se folosesc o perioada indelungata si nu se consuma la prima utilizare, iar valoarea pe care o au se recupereaza de regula in mod esalonat, prin includerea in cheltuieli.

2. Definirea si structura imobilizarilor corporale

Imobilizarile sunt bunurile de folosinta indelungata caracterizate prin urmatoarele insusiri :

- perioada lor de utilizare este , de regula , mai mare de un an;

- nu se consum si nu se inlocuiesc la prima utilizare ;

- nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora ;

- nu sunt destinate comercializarii .

In functie de natura lor, activele imobilizate pot fi :

a) imobilizari necorporale,

b) imobilizari corporale ,

c) imobilizari financiare

d) imobilizari corporale si necorporale in curs de executie.

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indelinesc urmatoarele caracteristici :

. sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii sau snt inchiriate tertilor ;

. au durata normala de functionare mai mare de un an ;

. au o valoare mai mare decât limita minima prevazuta de lege ( 1.800ron conform H.G. 105/2007)

In temeiul art. 8 din LEGEA nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin O.G.nr.54/1997 s-a emis H.G.nr.964/1998 modificata de H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Prin aceste reglementari s-a urmarit in special:

• Reducerea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe pentru accelerarea procesului de recuperare a capitalului investit in vederea constituirii de fonduri necesare retehnologizarii unitatilor economice;

• Asigurarea unor conditii egale tuturor unitatilor patrimoniale, indiferent de forma de proprietate, in stabilirea regimului amortizarii, calcularii, contabilizarii si reintregirii capitalului investit, respectindu-se principiile unui sistem conventional echitabil;

• Delimitarea capitalului imobilizat de catre unitatile patrimoniale in imobilizari corporale si imobilizari necorporale

• Introducerea de noi regimuri de amortizare, respectiv degresiv si accelerat in vederea maririi ritmului amortizarii, pentru combaterea consecintelor inflatiei si realizarea concordantei dintre interesele unitatilor patrimoniale si cele ale statului;

• Acordarea de competente adunarilor generale ale actionarilor in cazul societatilor comerciale si consiliilor de administratie, in cazul regiilor autonome, in aplicarea uneia din metodele de calcul ale amortizarii, precum si in privinta declasarii si casarii unor bunuri materiale, altele decit mijloacele fixe;

• Posibilitatea asigurarii si utilizarii sumelor rezultate din amortizare si valorificarea fondurilor fixe de catre unitatile patrimoniale pentru efectuarea de investitii rentabile.

In categoria imobilizarilor corporale se includ :

1) terenurile, amenajarile de terenuri

2) si mijloacele fixe

Imobilizarile corporale in curs de executie sunt considerate o categorie distincta de active imobilizate .

1.TERENURILE

Terenurile sunt o categorie aparte de imobilizari corporale si cuprind :

-terenuri agricole si silvice,

-terenuri pentru constructii ,

-terenuri cu zacaminte,

-terenuri fara constructii.

La intrarea in patrimoniu , terenurile se inregistreaza in contabilitate in functie de clasele de calitate (fertilitate) , suprafata, amplasare , la costul de achizitie sau la valoarea de aport a investitorilor. De regula , terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Pentru anumite terenuri se fac cheltuieli cu amenajarile, lucrarile de acces , racordurile la sursele de energie.

Aceste investitii, legate de amenajarea terenurilor, lacurilor, baltilor, se amortizeaza chiar daca terenul respectiv nu este supus amortizarii. Amenajarile de terenuri pot fi executate in regie proprie sau de catre o societate specializata.

Preview document

Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 1
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 2
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 3
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 4
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 5
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 6
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 7
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 8
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 9
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 10
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 11
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 12
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 13
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 14
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 15
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 16
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 17
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 18
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 19
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 20
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 21
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 22
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 23
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 24
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 25
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 26
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 27
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 28
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 29
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 30
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 31
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 32
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 33
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 34
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 35
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 36
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 37
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 38
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 39
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 40
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 41
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 42
Contabilitatea imobilizărilor corporale - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Costul parțial în instituțiile de credit

1. Concepte, convenţii şi termeni cheie Contabilitatea financiară are calitatea de a oferi o imagine clară asupra performanţei şi poziţiei...

Imobilizările corporale - evaluarea și reevaluarea

Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada...

Capitalurile Proprii

ARGUMENT Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor...

Conturi

203 “Cheltuieli de dezvoltare” ROL: De a evidentia si controla cheltuielile ocazionate de dezvoltarea unitatilor patrimoniale. CONTINUT ECONOMIC...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Ai nevoie de altceva?