Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 10684
Mărime: 139.60KB (arhivat)
Publicat de: Florinita N.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Raluca Andreea Mihalache
Facultatea de Finante si Contabilitate
Universitatea "Artifex", Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I - Delimitarea cheltuielilor și veniturilor 6
 3. 1.1. Delimitări privind veniturile 6
 4. 1.2. Delimitări privind cheltuielile 10
 5. 1.3. Abordări ale rezultatului economic 12
 6. Capitolul 2- Organizarea contabilitatii veniturilor și a cheltuielilor 20
 7. 2.1. Reflectarea în contabilitate a veniturilor 20
 8. 2.2. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor 27
 9. Capitolul 3- Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL 33
 10. 3.1. SC Prime Telekom-prezentare generala 33
 11. 3.2. Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL 35
 12. 3.3. Analiza cheltuielilor si a veniturilor aferente SC Prime Telecom SRL 41
 13. Concluzii și propuneri 43
 14. Bibliografie 47

Extras din licență

Introducere

Apărută din nevoia gestionării patrimoniului, în scopul păstrării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se structurează și se conduce în toate entitățile patrimoniale. De cele mai multe ori considerată un simplu dispozitiv de prezentare a informației, bazat pe folosirea principiului partidei duble, contabilitatea este un procedeu de reflectare, de modelare a entității, utilizată să informeze utilizatorii informației asupra funcționării sale.

Contabilitatea a ajuns astfel un domeniu important al științelor economice care prezintă un sistem de informații important și verificat ce aduce o mare contribuție în economie, fără a lăsa loc subiectivismului și avansȃnd rigurozitatea în prezentarea fenomenelor economice și financiare.

Informațiile pe care contabilitatea le furnizează contribuie astfel, într-un anumit tip la reglarea socială. Contabilitatea produce un aport important în economie, ea fiind considerată atȃt un simplu sistem de furnizarea a informației, cȃt și un instrument de modelare și o modalitate socială de reglare.

În concepția macroeconomică veniturile și cheltuielile sunt studiate ca și indicatori agregați, avuți în vedere la analiza proceselor economice. De remarcat, interesul deosebit al politicilor sociale în studierea rezultatelor financiare ale entității, a căror analiză determină de cele mai multe ori direcțiile de acțiune. În deosebi acești termeni se referă la resursele monetare, dar într-un cadru mai larg aici se cuprind și resursele nomonetare pe care entitățile patrimoniale le pot folosi.

Din perspectiva economică din Romania, bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument important de programare pe de o parte a rezultatelor financiare iar pe de alta parte a resurselor necesare. Prin buget, entitățile patrimoniale își estimează pe o perioadă de timp, de regula, douăsprezece luni și detaliat pe trimestre, veniturile financiare, respectiv cheltuielile financiare, avand drept scop realizarea unui echilibru financiar al entității patrimoniale.

Prin această lucrare voi cercetare și studia organizare detaliată a contabilității veniturilor și a cheltuielilor SC Prime Telecom SRL. În realizarea acestui obiectiv au fost urmărite următoarele obiective:

- studierea noțiunilor fundamentale ale modului de calcul și de evidență a rezultatelor financiare ale entității patrimoniale și a modului de organizare a acestora;

- stabilirea și definirea unor concluzii privind la rezultatele obținute de către entitatea patrimonilă cercetată pe baza rezultatelor din situațiile financiare și din celelalte documente contabile ale entității patrimoniale;

- trasarea propunerilor privind îmbunătățirea sistemului economic și financiar al entității patrimoniale.

Tema cercetării o reprezintă evidența contabilă a veniturilor, a cheltuielilor și a rezultatelor obținute la SC Prime Telecom SRL. Am ales această temă deoarece exprimă, pe de-o parte, rezultatul sec al activității economice a entității patrimoniale într-o perioadă dată, iar, pe de altă parte, o interpretare diversă a modului de repartizare a rezultatului, în funcție de obiectivele avute în vedere de acționari sau asociați.

În contextul desfașurării activității economice din cadrul unei entități patrimoniale, trebuie observat, la sfârșitul unei perioade de referință, performanțele înregistrate de către aceasta. Astfel, din analiza veniturilor realizate și a cheltuielilor aferente efectuate, se deduce rezultatul economic al exercițiului, daca entitatea a înregistrat profit sau pierdere.

Capitolul I - Delimitarea veniturilor și a cheltuielilor

1.1. Delimitări privind veniturile

Veniturile constituie creșteri ale cȃștigurilor economice obținute pe parcursul exercițiului financiar, sub formă de intrări sau majorări ale valorii bunurilor ori scăderi/reduceri ale datoriilor, care se materializează în creșteri ale capitalurilor proprii, diferite decât cele obținute din contribuțiile acționarilor(conform ordinului nr. 1802 din anul 2014, actualizat 2017, ordin pentru pentru aprobarea reglementărilor contabile )

Veniturile sunt recunoscute, în contul de profit și pierdere în momentul când a avut loc o majorare a caștigurilor economice viitoare obținute prin creșterea unui bun(activ) sau diminuarea unei datorii, modificare care trebuie sa poate fi măsurată în mod credibil.

În structura veniturilor se cuprind atât sumele sau valorile primite sau sumele de încasat în nume propriu din activitațile desfășurate in mod curent, cât și beneficiile obținute din alte surse.

Cȃștigurile reprezintă creșteri ale cȃștigurilor economice care pot apărea sau nu, ca rezultat din activitatea desfășurată în mod curent, dar nu sunt diferite ca natură de veniturile din aceasta activitate.

Veniturile din activitațile desfășurate în mod curent se pot identifica sub denumiri diferite, cum ar fi: vânzări, caștiguri din comisioane, venituri din dobânzi și dividende.

Sumele adunate de o entitate patrimonială în numele altor părți, vorbind aici și de contractele de mandat sau contractele de comision, nu sunt incluse în categoria veniturilor din activitatea curentă. În aceast caz, veniturile din activitatea curentă sunt de fapt de comisioanele obținute pentru activitatea de intermediere.

Totalul veniturilor obținute dintr-o tranzacție este determinate, de regulă, printr-un acord între cel care vinde și cel care cumpă bunului/serviciului lund în considerare și suma altor reduceri comerciale.

Bibliografie

Benta Adrian, Benta Mihaela, Croitoru Robert, (2017), Tratat de contabilitate practică. Contabilitate aplicată, Editura CH Beck

Anghel Marcel, Gheorghe Ilie, (2005), Analiza economico-financiară a intreprinderii, Ed. Artifex, București

Chirică Lefter, (2003), Contabilitate și Fiscalitate, Editura Economică, București

Duca, Florinita, (2010), Bazele contabilității, București, Editura Artifex

Feleagă Niculae, Feleagă Liliana, (2008), Contabilitate financiara. O abordare europeana si internationala, Editura Economică

Mihai Ristea, (2008), Contabilitatea financiara - Editura Universitara

Ristea Mihai., Dumitru Corina, (2005), Bazele contabilitățiii, Editura Universitară

Raileanu Vasile, Raileanu Adriana Sofia, Dumitrescu Dan-Gabriel, (2016), Contabilitatea si gestiunea fiscala a societatilor comerciale, Editura Economică

State Violeta, Voinea Cristina Maria, Tanase Loredana Cristina, (2018), Contabilitatea financiara a societatilor comerciale.Elemente de teorie si aplicatii practice, Editura Editura Pro Universitaria

Victor Munteanu,( 2003), Contabilitate Financiară, Editura Lumina Lex

Vintilă Georgeta, (2008), Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale. Editia a II-a, Editura Economică

Văcărel Ioan, (2005), Finanțele publice, Editura Didactică și Pedagogică

xxx - Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

xxx - Legea Contabilității nr. 82/1991

xxx- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, actualizată

- xxx- www.ectap.ro

Preview document

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 1
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 2
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 3
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 4
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 5
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 6
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 7
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 8
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 9
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 10
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 11
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 12
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 13
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 14
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 15
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 16
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 17
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 18
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 19
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 20
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 21
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 22
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 23
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 24
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 25
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 26
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 27
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 28
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 29
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 30
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 31
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 32
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 33
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 34
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 35
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 36
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 37
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 38
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 39
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 40
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 41
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 42
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 43
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 44
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 45
Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Organizarea evidenței operative și conducerea contabilității relațiilor cu clienții și debitorii diverși

CAPITOLUL I CONTABILITATEA RELAȚIILOR CU TERȚII 1.1. CONȚINUTUL,CLASIFICARE,OBIECTIVELE ȘI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII CU TERȚII...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Te-ar putea interesa și

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe...

Prezentarea Generală a Firmei SC Autosport SRL

Prezentarea generală a firmei Sc. Autosport SRL Denumirea societăţii: Sc Autosport SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional....

Taxa pe valoarea adaugată, importantă sursă de venit la bugetul de stat și sarcină fiscală a agentului economic

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1.1 DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe...

Management pe Centre de Responsabilitate

Orange este ceea ce suntem si ceea ce facem, în fiecare zi In lume sunt 100 de milioane de oameni pe care îi despart distante, care vorbesc limbi...

Fiscalitate

1.0. SCURT ISTORIC Societatea SC. “TECRIDO TRANS” SRL,al carei obiectiv principal de activitate este importarea si distribuirea la nivel national...

Ai nevoie de altceva?