Managementul Intercultural

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 16709
Mărime: 105.28KB (arhivat)
Publicat de: Edgar Udrea
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil
 2. 1.1 Concepţia dualistă a noului sistem contabil.4
 3. 1.2 Principii şi convenţii contabile .7
 4. 1.3 Structuri contabile de bază privind patrimoniul şi rezultatele întreprinderii.13
 5. Capitolul II Studiul cadrului juridic şi normativ al sistemului contabil si financiar al intreprinderii.24
 6. 2.1 Cadrul juridic privind organizarea şi conducerea contabilităţii .24
 7. 2.1.1 Legea 82/1991 a contabilităţii si Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii .24
 8. 2.2 Particularităţile Planului de Conturi General în România .27
 9. 2.3 Ordinul nr. 94/2001 .30
 10. 2.4 Ordinul 306/2001. .31
 11. Capitolul III Studiul cadrului organizatoric al societatii. .31
 12. 3.1 Profilul şi caracteristicile S.C. MOTORUL S.A. .31
 13. 3.2 Tehnologii de producţie .34
 14. 3.3 Structura tehnică şi funcţională .35
 15. 3.4 Organizarea compartimentului financiar-contabil. Relaţiile cu celelalte compartimente .42
 16. 3.5 Prezentarea structurilor informatice existente la S.C. MOTORUL S.A. .47
 17. Capitolul IV Fluxuri economico-financiare şi transpunerea lor în contabilitate
 18. 4.1 Operatiuni in cursul lunii decembrie 2004 .49
 19. 4.2 Cartea Mare .60
 20. 4.3 Balanta de verificare decembrie 2004.61
 21. 4.4 Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, notele pentru anul 2004
 22. Capitolul V – Analiza critică a sistemului financiar-contabil al întreprinderii

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil

Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge economia românească, noul sistem de contabilitate a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. Noile reglementări contabile au fost elaborate cu scopul de a permite agenţilor economici să utilizeze un sistem contabil şi de gestiune adaptat caracteristicilor economiei de piaţă. Acest sistem cuprinde o parte sistematizată însemnând reguli de tehnologie, de evaluare şi de prezentare în măsura să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor, pe de o parte, şi o altă parte nestandardizată în măsură să permită fiecărei întreprinderi să-şi elaboreze propriile evidenţe şi instrumente de gestiune adaptate nevoilor şi specificului acestora. Acest cadru contabil este cunoscut sub numele de Sistem Contabil Continental alineat Directivei a IV-a a Comunităţii Europene din 13 iunie 1978.

Noul sistem contabil aplicabil în România păstrează tradiţia contabilităţii româneşti şi a fost stabilit după o analiză a normelor interne de contabilitate. Însemnările, concluziile şi reflecţiile de natură economică şi financiară asupra bunurilor acumulate, a modificării în timp a avuţiei, precum şi care privesc raportul economico-juridic de decontări şi pe care îl desemnăm în zilele noastre cu termenul de contabilitate au fost însoţitori nedespărţiţi ai evoluţiei vieţii materiale din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre.

Contabilitatea ca parte integrantă a sistemului informaţional economic are un rol important în procesul de conducere al întreprinderilor, atât prin faptul că furnizează informaţiile necesare luării deciziilor optime, cât şi prin aceea că este singura formă de evidenţă în măsură să reflecte situaţia gestionară a organizaţiilor economice, modul în care sunt folosite resursele, precum şi rezultatele financiare obţinute. „Contabilitatea este un instrument principal de cunoaştere, de gestiune şi control al patrimoniului, a modului cum sunt folosite mijloacele materiale şi băneşti, cum sunt utilizate fondurile, precum şi al rezultatelor obţinute“.

Rolul contabilităţii în conducere trebuie văzut ca un proces dinamic. Apare necesitatea adaptării ei la noile condiţii de organizare a producţiei. Organizarea contabilităţii trebuie în mod necesar să se adapteze la organizarea generală a întreprinderii şi constituie unul dintre cele mai bune instrumente de coordonare si control.

Contabilitatea şi informaţiile ei oglindesc printr-o evidenţiere integrală a procesului economic, existenţa mijloacelor şi resurselor, modificările lor succesive, precum şi toate operaţiile economice exprimate valoric.

Contabilitatea a devenit din ce în ce mai importantă, înregistrările care se făceau înainte anual devin acum necesare lunar. Sunt necesare informaţii tehnice pentru a urmări erorile, cheltuielile neproductive şi risipa. Numai contabilitatea poate da date precise, sintetice pe care trebuie să se sprijine managerul.

Contabilitatea este chemată să identifice la timp aspectele negative în gestionarea unităţii, contribuind prin metodele sale specifice la apărarea integrităţii patrimoniale. Ea se organizează astfel ca pe baza documentelor, inventarierii şi înregistrării să poată controla în orice moment existentul, mişcările şi transformările mijloacelor şi resurselor, precum şi rezultatele acestei mişcări.

Contabilitatea, cu mijloacele ei proprii, urmăreşte măsura în care cheltuielile de producţie sunt acoperite din veniturile realizate, şi care sunt rezultatele obţinute. Tot contabilitatea stabileşte modul în care întreprinderea îşi respectă angajamentele faţă de stat, furnizori şi creditori.

Unităţile patrimoniale au obligaţia să organizeze şi să ţină contabilitatea proprie ca instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului unităţii şi de stabilire a rezultatelor obţinute.

1.1. Concepţia dualistă a noului sistem contabil

Prin Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii s-au creat două compartimente distincte privind contabilitatea patrimoniului:

• contabilitatea financiară;

• contabilitatea de gestiune.

Organizarea contabilitatii in doua compartimente distincte genereaza dualismul contabil.

Contabilitatea financiară sau generală reprezintă partea standardizată, normalizată a sistemului contabil şi „are ca obiectiv circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea şi structuralitatea sa ca entitate gestionară. Scopul său este acela de a determina periodic, de regulă la încheierea exerciţiului financiar, situaţia patrimoniului, situaţia financiară, rezultatul global al exerciţiului bazat pe gruparea veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de natura lor. Ea asigură şi gestionează informaţiile necesare completării bilanţului contabil, contului de profit şi pierderi, anexelor la bilanţ, tabloului de finanţare sau tabloului de trezorerie“ .

Preview document

Managementul Intercultural - Pagina 1
Managementul Intercultural - Pagina 2
Managementul Intercultural - Pagina 3
Managementul Intercultural - Pagina 4
Managementul Intercultural - Pagina 5
Managementul Intercultural - Pagina 6
Managementul Intercultural - Pagina 7
Managementul Intercultural - Pagina 8
Managementul Intercultural - Pagina 9
Managementul Intercultural - Pagina 10
Managementul Intercultural - Pagina 11
Managementul Intercultural - Pagina 12
Managementul Intercultural - Pagina 13
Managementul Intercultural - Pagina 14
Managementul Intercultural - Pagina 15
Managementul Intercultural - Pagina 16
Managementul Intercultural - Pagina 17
Managementul Intercultural - Pagina 18
Managementul Intercultural - Pagina 19
Managementul Intercultural - Pagina 20
Managementul Intercultural - Pagina 21
Managementul Intercultural - Pagina 22
Managementul Intercultural - Pagina 23
Managementul Intercultural - Pagina 24
Managementul Intercultural - Pagina 25
Managementul Intercultural - Pagina 26
Managementul Intercultural - Pagina 27
Managementul Intercultural - Pagina 28
Managementul Intercultural - Pagina 29
Managementul Intercultural - Pagina 30
Managementul Intercultural - Pagina 31
Managementul Intercultural - Pagina 32
Managementul Intercultural - Pagina 33
Managementul Intercultural - Pagina 34
Managementul Intercultural - Pagina 35
Managementul Intercultural - Pagina 36
Managementul Intercultural - Pagina 37
Managementul Intercultural - Pagina 38
Managementul Intercultural - Pagina 39
Managementul Intercultural - Pagina 40
Managementul Intercultural - Pagina 41
Managementul Intercultural - Pagina 42
Managementul Intercultural - Pagina 43
Managementul Intercultural - Pagina 44
Managementul Intercultural - Pagina 45
Managementul Intercultural - Pagina 46
Managementul Intercultural - Pagina 47
Managementul Intercultural - Pagina 48
Managementul Intercultural - Pagina 49
Managementul Intercultural - Pagina 50
Managementul Intercultural - Pagina 51
Managementul Intercultural - Pagina 52
Managementul Intercultural - Pagina 53
Managementul Intercultural - Pagina 54
Managementul Intercultural - Pagina 55
Managementul Intercultural - Pagina 56
Managementul Intercultural - Pagina 57
Managementul Intercultural - Pagina 58
Managementul Intercultural - Pagina 59
Managementul Intercultural - Pagina 60
Managementul Intercultural - Pagina 61
Managementul Intercultural - Pagina 62
Managementul Intercultural - Pagina 63
Managementul Intercultural - Pagina 64
Managementul Intercultural - Pagina 65
Managementul Intercultural - Pagina 66
Managementul Intercultural - Pagina 67
Managementul Intercultural - Pagina 68
Managementul Intercultural - Pagina 69
Managementul Intercultural - Pagina 70
Managementul Intercultural - Pagina 71
Managementul Intercultural - Pagina 72
Managementul Intercultural - Pagina 73
Managementul Intercultural - Pagina 74
Managementul Intercultural - Pagina 75
Managementul Intercultural - Pagina 76
Managementul Intercultural - Pagina 77
Managementul Intercultural - Pagina 78
Managementul Intercultural - Pagina 79
Managementul Intercultural - Pagina 80
Managementul Intercultural - Pagina 81
Managementul Intercultural - Pagina 82
Managementul Intercultural - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Managementul Intercultural.doc

Te-ar putea interesa și

Proiect Management Intercultural

I. Diagnostic intercultural a. Tabel „Civilizatia unei societati nu o vom aprecia dupa cantitatea de sapun întrebuintata, dupa eleganta timbrelor...

Management Intercultural

Generalitati- management intercultural Intr-un sens foarte larg, Soeters(2001), definea cultura ca reprezentand “moduri comune de a vedea mediul...

Proiect management intercultural - România, Venezuela, Olanda

„Un copil care se naşte poate fi o mare bucurie sau un necaz la fel de mare. Întotdeauna vor fi unii care privesc lucrurile numai dinafară, şi...

Management Intercultural - Grecia

1. Date generale (indicatori geo-demografici, economici) O țară cu o bogată istorie, o îmbinare între antic și modern prin ruinele la tot pasul și...

Diagnostic Cultural-Management Intercultural

1.Rezumat : “Multiculturalismul implica înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii la care se adauga respectul bazat pe o informare...

Management Intercultural

Rezumat Obiectivul acestui studiu de caz a fost relevarea diferenţelor culturale ce se ivesc în relaţiile dintre membrii unor culturi ce provin...

Managementul intercultural la SC Dacia Automobile SA

Rezumat: Tema principală a acestui proiect este diagnosticarea din punct de vedere cultural a 3 ţări, scopul fiind rezolvarea problemelor apărute...

Management Intercultural - Studiu de Caz

Managementul Intercultural este o zonă a cunoaşterii şi acţiunii a cărei delimitare s-a produs în timp dar despre care se vorbeşte cu înţelesul...

Ai nevoie de altceva?