Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 21267
Mărime: 90.47KB (arhivat)
Publicat de: Andra Lungu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile
 2. 1. Continutul si specificul functiunii financiar-contabile.p.2
 3. 1.1 Evidenta contabila a intreprinderii.p.3
 4. 2. Gestiunea fiscala a intreprinderii.p.10
 5. 3. Utilizare sistemelor electronice de evidenta contabila.p.16
 6. 4. Contabilitatea manageriala.p.20
 7. 4.1Elementele contabilitatii manageriale.p.21
 8. 5. Conceptul de context financiar.p.24
 9. 5.1 Structura sistemului logistic.p.26
 10. 5.2 Procedura ciclului de achizitii.p.29
 11. 5.3.Proceduri de vanzari si control intern.p.31
 12. 5.4 Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv.p.32
 13. 5.5 Controlul operaţiilor active: cash, stocuri.p.34
 14. 5.6 Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.p.36
 15. II Interfata dintre logistica si functiunea financiar-contabila a intreprinderii.p.43
 16. III Studii de caz.p.45

Extras din proiect

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei

1. Continutul si specificul functiunii financiar-contabile

Functiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare desfasurarii normale a productiei, inregistrarea si evidenta in expresie valorica a activitatii economice din cadrul intreprinderii; urmareste utilizarea eficienta a resurselor, desfasurarea ritmica a activitatii, semnaleaza fenomenele care influenteaza nivelul profitului si reducerea costurilor etc.

Gestiunea financiar-contabila are implicatii in activitatea generala de gestiune, in asigurarea fondurilor necesare pentru salarii, materii prime si materiale, utilaje etc. Ea descrie circuitul patrimonial al intreprinderii luat in totalitate si structuralitate. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia contabila, pe langa o utilizare interna de catre management, este destinata utilizatorilor externi definiti de :investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clientii, guvernul si organele sale, precum si publicul.

Un rol important revine activitatilor ce tin de exercitarea functiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor in momentele potrivite pentru desfasurarea normala a productiei, folosirea judicioasa a disponibilitatilor banesti, incasarea creantelor, dimensionarea corecta a rezervelor etc.

Activitatile acestei functiuni se grupeaza in doua categorii:

a) activitatea financiara, care se refera la obtinerea si folosirea rationala a mijloacelor financiare ale intreprinderii, la utilizarea facilitatilor de ordin financiar, achitarea obligatiilor financiare, contractarea de credite si rambursarea lor etc.

b) acivitatea contabila, care asigura inregistrarea si evidenta veniturilor si cheltuielilor, a materialelor si a productiei, calculul costurilor si determinarea rezultatelor financiare finale, evidentierea modificarilor patrimoniale in volum si structura.

Functiunea financiar-contabila, prin complexitatea operatiunilor pe care le ocazioneaza, prin multiplele corelatii pe care le are cu toate celelalte functiuni ale intreprinderii, se concretizeaza ca o latura bine definita a gestiunii financiare a intreprinderii.

Importanta gestiunii financiare nu se margineste numai la sfera de activitate interna a intreprinderii. Procurarea si mai ales utilizarea fondurilor se realizeaza prin nesfârsitul lant al operatiunilor banesti. In acest sens, marea majoritate a fluxurilor banesti din economie este tranzitata de gestiunea financiara a intreprinderii.

In strânsa legatura cu celelalte functiuni ale intreprinderii, functiunea financiar-contabila are rolul de a asigura apararea, cresterea si consolidarea patrimoniului intreprinderii. In aceasta sfera se includ toate deciziile legate de realizarea investitiilor si finantarea acestora, evidenta productiei si a cheltuielilor, precum si repartizarea si utilizarea profitului realizat.

Activitatile principale care fac parte din sfera acestei functiuni sunt:

• Analiza financiara a intreprinderii in vederea diagnosticarii situatiei financiare. Pentru aceasta se utilizeaza informatiile de sinteza cuprinse in bilantul contabil si contul de rezultate;Previziunea financiara care, pe baza unor ipoteze referitoare la situatia economica generala, conduce la elaborarea unor planuri financiare pe termen mediu si lung, a bugetelor de venituri si cheltuieli specifice fiecarei activitati a intreprinderii;

• Fundamentarea deciziilor de investitii si de finantare a acestora astfel incât disponibilitatile banesti ale intreprinderii sa-si gaseasca cea mai rentabila utilizare in viitor;

• Asigurarea legaturii intreprinderii cu piata financiara si cu diferitele organisme ale acesteia, in vederea mobilizarii eventualelor capitaluri disponibile ale altor agenti economici pentru dezvoltarea si cresterea economica a intreprinderii;

• Gestionarea riguroasa a acivelor financiare ale intreprinderii, negocierea eventualelor credite, asigurarea unei capicitati de plata corespunzatoare desfasurarii ritmice a activitatilor de productie si comerciale;

• Realizarea politicii rezultatelor intreprinderii, repartizarea si utilizarea profitului net conform hotarârilor adunarii generale a actionarilor etc.

1.1 Evidenta contabila a intreprinderii

Structuri bilantiere

Unul din instrumentele financiare folosite in analiza financiar-contabila este bilantul contabil. Bilantul este un document contabil de sinteza care prezinta situatia existenta la un anumit moment ca rezultat al activitatii desfasurate in perioada precedenta si cuprinde inventarul resurselor de care dispune intreprinderea, inscrise in pasiv, si al utilizarii acestora, inscrise in activ. Daca se inregistreaza un excedent al activului fata de pasiv, rezulta ca perioada respectiva s-a incheiat cu un profit a carui valoare se inscrie in pasivul bilantului; pentru situatia inversa se constata o pierdere consemnata in partea de activ. Bilantul trebuie sa fie intotdeauna echilibrat, aceasta echilibrare realizandu-se pe seama profitului sau a pierderilor.

Structuri de activ

Continutul activului(unitatii patrimoniale)este stabilit in baza a doua criterii : modul de valorificare si gradul de lichiditate ale bunurilor economice.

Modul de valorificare a bunurilor economice se refera la modul in care ele participa la procesul de productie, in care se consuma si isi transmit valoarea asupra produselor obtinute, inclusiv la felul in care se asigura reproductia lor. Astfel, bunurile economice utilizate intr-o unitate patrimoniala pot fi de doua categorii : unele care au o durata mare de functionare si care se consuma si se valorifica in mod treptat pe parcursul mai multor cicluri de exploatare si altele care se consuma dintr-o data si care trebuie reinnoite cu exemplare noi in fiecare ciclu de exploatare.

Prin lichiditate se are in vedere capacitatea fiecarui mijloc economic de a parcurge calea normala a ciclului de exploatare pana la transformarea lui in bani. Timpul necesar sau gradul de lichiditate este termenul in care un bun economic sau un drept poat fi transformat in bani lichizi in cursul circuitului lor.

Din punctul de vedere al criteriilor mentionate valorificarea si lichiditatea, se pot delimita urmatoarele structuri de activ : active fize si active circulante.

Activele fixe, numite si imobilizari sau active imobilizate, cuprind acele categorii de bunuri care au o existenta durabila in intreprindere si care nu se consuma la prima utilizare. In cadrul acestora se cuprind urmatoarele mase patrimoniale : imobilizari corporale, imobilizari necorporale si imobilizari financiare.

Preview document

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 1
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 2
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 3
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 4
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 5
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 6
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 7
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 8
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 9
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 10
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 11
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 12
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 13
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 14
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 15
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 16
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 17
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 18
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 19
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 20
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 21
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 22
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 23
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 24
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 25
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 26
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 27
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 28
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 29
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 30
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 31
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 32
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 33
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 34
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 35
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 36
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 37
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 38
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 39
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 40
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 41
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 42
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 43
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 44
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 45
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 46
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 47
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 48
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 49
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 50
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 51
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 52
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 53
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 54
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 55
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 56
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 57
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 58
Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Relatia Dintre Logistica si Functia Financiar-Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Test asociere Kandia

Istoria ciocolatei incepe cu doua mii de ani in urma , cand cultura arborelui de cacao era practicata in Americade Sud. Ciocolata contine peste 30...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Rolul cheltuielilor publice pentru apărare națională și implicații ale acestora

Capitolul 1 Conţinutul, structura si rolul cheltuielilor publice pentru apărare naţională 1.1 Rolul cheltuielilor publice pentru apărare...

Legătura dintre logistică și marketing

Obiectivele Marketingului in activitatea unei intreprinderi “Marketingul are o importanta atat de mare,incat nu poate fi tratat ca o functie...

Relația dintre logistică și funcțiunea de cercetare - dezvoltare

RELATIA DINTRE LOGISTICA SI FUNCTIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE I. CONTINUTUL SI IMPORTANTA FUNCTIUNII DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU ACTIVITATEA...

Auditul public intern - concept, obiective și procedură de efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Analiza cheltuielior publice CAS Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi Casa de Asigurări de Sănatate Iaşi este o instituţie publică, cu...

Soluții informatice în domeniul logistic

Este incontestabil faptul ca aplicatiile informatice au devenit instrumente nelipsite din activitatea de zi cu zi a economistilor (si nu numai)....

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității CAS Iași

I. Organizarea şi funcţionalitatea CAS Iaşi. Premise şi factori de impact I.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare a CAS Iaşi În...

Ai nevoie de altceva?