Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 22435
Mărime: 100.40KB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I CADRUL CONTABIL GENERAL IASC. DEFINIRE ŞI REFERINŢE 7
 3. 1.1 Normarea (normalizarea) şi armonizarea contabilităţii 7
 4. 1.2 Preliminarii privind cadrul contabil general IASC 15
 5. 1.3 Sferă de aplicare 16
 6. 1.4 Utilizatorii de situaţii financiare 17
 7. 1.5 Obiectivul situaţiilor financiare 18
 8. 1.6 Elementele modelate prin situaţiile financiare. Delimitări şi definiţii 21
 9. 1.7 Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare 29
 10. CAPITOLUL II CONCEPTUL DE CAPITAL 34
 11. 2.1 Delimitări şi poziţionări privind capitalurile 34
 12. 2.2 Componentele si caracteristicile capitalurilor 34
 13. 2.2.1 Capitalul propriu 34
 14. 2.2.1.1 Aportul de capital (capitalul social) 36
 15. 2.2.1.2 Prime de capital 45
 16. 2.2.1.3 Rezerve din reevaluare 46
 17. 2.2.1.4 Rezervele 48
 18. 2.2.1.5 Rezultatul reportat 52
 19. 2.2.1.6 Rezultatul exerciţiului 54
 20. 2.2.2 Capitalul împrumutat 54
 21. 2.2.3 Capitalul atras 58
 22. 2.2.3.1 Datorii faţă de furnizorii 59
 23. 2.2.3.2 Datoriile faţă de salariaţi 60
 24. 2.2.3.3 Datoriile întreprinderii faţă de asigurările sociale şi protecţia socială 66
 25. 2.2.3.4 Datoriile faţă de bugetul statului, bugetul local şi fondurile speciale 69
 26. 2.2.3.5 Datoriile faţă de grup şi asociaţi 75
 27. 2.2.3.4 Datoriile faţă de creditori diverşi 77
 28. 2.3 Clasificarea capitalurilor 78
 29. 2.3.1 După modul în care participă la procesele economice, se consumă şi se înlocuiesc 78
 30. 2.3.2 După conţinut 79
 31. CAPITOLUL III CONCEPTELE DE CAPITAL FINANCIAR , CAPITAL FIZIC ŞI DE MENŢINERE A CAPITALULUI 81
 32. 3.1 Capitalul financiar şi capitalul fizic 81
 33. 3.2 Conceptul de menţinere a capitalului 82
 34. CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ ( Raportul administratorilor S.C. SIRETUL S.A. – prezentarea situaţiei modificarilor capitalului propriu ) 87
 35. CONCLUZII 117
 36. BIBLIOGRAFIE 120
 37. ANEXE 123

Extras din licență

INTRODUCERE

Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte, metode, reguli şi proceduri privind obţinerea şi utilizarea informaţiilor contabile.

La baza normalizării se află elaborarea de norme contabile care poartă denumirea în contabilitatea anglo-saxonă de standarde contabile.

Datorită accelerării procesului de privatizare, accentuării pieţei de capital precum şi accentuării fenomenului globalizării economice se impune dezvoltarea continuă a sistemului contabil românesc, având ca obiective o cât mai bună armonizare cu prevederile Directivelor Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Întreprinderile mari aplică prevederile O.M.F.P. nr. 94/2001 care emite reguli de armonizare a contabilităţii româneşti cu Directiva a V-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, iar întreprinderile mici şi mijlocii, care formează majoritatea entităţilor economice din România aplică, începând cu anul 2003, prevederile O.M.F.P. nr. 306/2002 prin care se introduc reglementări contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Prin această lucrare îmi propun să aduc în atenţia dumneavoastră câteva abordări conceptuale privind capitalul şi menţinerea capitalului societăţilor comerciale în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Astfel, în capitolul I voi încerca să vă familiarizez cu cadrul general contabil IASC ca mai apoi, în următoarele capitole, să tratez cât mai amplu conceptul de capital, în special cele două concepte de bază ale capitalului – capitalul financiar şi capitalul fizic – precum şi conceptul de menţinere a capitalului aşa cum sunt ele prezentate în paragrafele 102 – 110 din O.M.F.P. 94/2001.

Pe parcursul ultimului capitol vă voi prezenta, ca studiu de caz, raportul administratorilor unei societăţi pe acţiuni şi anume S.C. SIRETUL S.A. Paşcani.

Apreciez că lucrarea de faţă poate constitui un suport teoretic celor care vor să înţeleagă importanţa capitalului şi a bunei gestionări a acestuia pentru orice societate comercială în conformitate cu Standardelor Internaţionale de Contabilitate.

CAPITOLUL I

CADRUL CONTABIL GENERAL IASC.

DEFINIRE ŞI REFERINŢE

1.1 Normarea (normalizarea) şi armonizarea contabilităţii

În fiecare ţară, contabilitatea s-a constituit sub influenţa si pe baza metodei fundamentate de lucrarea lui Luca Paciolo si a dezvoltărilor ulterioare realizate prin dezbaterile ample din diferite ţări, îndeosebi din Europa.

În plus, anumite ţări, în momentul stabilirii cerinţelor naţionale, au avut în vedere necesităţile diverşilor utilizatori ai informaţiilor contabile conţinute în situaţiile financiare.

În acest cadru s-au constituit şi diverse concepţii şi teorii contabile, s-au formulat definiţii diverse ale structurilor situaţiilor financiare, cum sunt activele, datoriile, capitalul propriu, cheltuielile, veniturile etc. Au fost influenţate, de asemenea, aria de aplicabilitate şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare care erau disponibile pentru diverşi utilizatori. Chiar şi în interiorul ţărilor, mult timp puteau exista deosebiri de interpretare la agenţii economici.

Din punct de vedere conceptual se admite existenţa a trei mari categorii de teorii contabile: descriptive, normative şi explicative.

Teoriile descriptive au drept trăsătură de bază analiza şi explicarea principiilor şi procedeelor fundamentale ale contabilităţii.

Teoriile explicative au ca obiectiv îndeosebi disciplinarea şi interpretarea prac¬ticilor şi comportamentelor contabile.

Teoriile normative sunt cele care au drept obiectiv orientarea, realizarea şi per¬fecţionarea practicilor contabile prin reglementarea, normarea şi armonizarea aces¬tora cu mediul. Din punct de vedere practic, în cursul ultimului secol s-au constituit, în esenţă, două sisteme de contabilitate:

a) sistemul Europei continentale şi îndeosebi cel comunitar;

b) sistemul anglo-saxon.

De asemenea, se vorbeşte şi de un sistem intermediar.

Preview document

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 1
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 2
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 3
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 4
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 5
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 6
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 7
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 8
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 9
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 10
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 11
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 12
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 13
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 14
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 15
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 16
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 17
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 18
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 19
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 20
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 21
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 22
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 23
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 24
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 25
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 26
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 27
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 28
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 29
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 30
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 31
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 32
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 33
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 34
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 35
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 36
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 37
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 38
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 39
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 40
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 41
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 42
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 43
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 44
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 45
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 46
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 47
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 48
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 49
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 50
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 51
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 52
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 53
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 54
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 55
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 56
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 57
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 58
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 59
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 60
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 61
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 62
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 63
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 64
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 65
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 66
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 67
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 68
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 69
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 70
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 71
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 72
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 73
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 74
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 75
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 76
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 77
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 78
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 79
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 80
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 81
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 82
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 83
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 84
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 85
Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Conceptul de Capital si de Mentinere a Capitalului in Viziunea Standardelor Internationale de Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Studiu privind eficienta utilizării capitalurilor

CAPITOLUL I 1.1.Notiuni generale privind capitalurile Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Studiu asupra sistemului contabil românesc

I.Care sunt primele forme de dezvoltare a contabilităţii pe teritoriul românesc? Când şi de ce se manifestă acestea? Primele însemnări legate de...

Contabilitatea Amortizării și Regimul de Amortizare

INTRODUCERE Pentru a funcţiona, societatea comercială are nevoie de fonduri de resurse financiare (mijloace băneşti) pe care şi le procură din...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Contabilitatea Provizioanelor pentru Deprecierea Activelor

REZUMAT This thesis is dedicated to the improvement of accounting for reserves and introduction in domestic accounting the record of provisions....

Raportul dintre Valoarea Justă și Costul Istoric

Definitie: Evaluarea economica si financiara = complex de tehnici, procedee si metode bazate pe multidisciplinaritate prin care un bun, o grupare...

Ai nevoie de altceva?