Baze de Date Avansate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 86 în total
Mărime: 5.89MB (arhivat)
Publicat de: Lorena Apetrei
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. 1. Baze de date deductive
  2. 2. Baze de date multidimensionale
  3. 3. Baze de date multimedia

Extras din curs

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în baze de date şi să realizeze deducţii logice care să conducă la schiţarea unor concluzii.

O soluţie în acest sens o reprezintă bazele de date (B.D.) deductive, acestea înmagazinând nu numai date, ci şi reguli care permit realizarea de deducţii pe baza datelor existente.

Folosind atât tehnicile pentru bazele de date relaţionale, cât şi programarea logică, B.D. deductive permit manevrarea unor volume mari de date, precum şi realizarea unor raţionamente bazate pe

aceste date.

Tehnologia B.D. deductive poate fi folosită în multe domenii: sisteme suport pentru asistarea deciziei, sisteme expert etc.

B.D. deductive s-au bucurat de o atenţie specială din partea specialiştilor, ceea ce a condus la o cercetare îndelungată a facilităţilor oferite, în momentul de faţă existând un număr mare de sisteme pentru acestea: MetaLog - European Computer Research Center; LDL - Micro Computer Corporation, LOLA - Munich Technical University; Glue-Nail - Stanford University; CORAL - Wiscon-sin University, Aditi - Melbourne University.

B.D. deductive reprezintă un produs realizat prin combinarea B.D. cu programarea logică.

Programarea logică are la bază logica mate-matică formalizată în termenii teoriei demonstrării teoremelor. Se asigură cadrul formal pentru un raţionament logic pe baza premiselor şi o descriere cum pot fi interpretate aserţiuni de ordin general în raport cu o colecţie de fapte.

Programarea logică (o programare descriptivă; marea majoritate a limbajelor de programare logică au la bază clauzele Horn, care reprezintă un subset a logicii de ordinul I) foloseşte formalismul logic pentru a reprezenta cunoştinţele şi motorul de infe-

renţă (deductiv sau inductiv) pentru a rezolva problemele prin derivarea predicatelor logice. Cel mai cunoscut limbaj pentru programarea logică este limbajul logic PROLOG.

O B.D. deductivă încorporează un motor de inferenţă. Acesta reprezintă un modul de calcul care aplică regulile definite bazei de date în scopul deducerii de noi date, nestocate în bază.

B.D. deductive reprezintă o extensie a bazelor de date relaţionale din punct de vedere al puterii de calcul. Astfel, la B.D. relaţionale, atributele calculate nu se păstrau în baza de date, ci doar formula de calcul; în cazul B.D. deductive, elementele ce pot fi

deduse prin raţionament se păstrează sub formă de reguli.

Dacă B.D. relaţionale sunt fundamentate pe teoria matematică a relaţiilor, B.D. deductive au o fundamentare matematică bazată pe universul Herbrand., respectiv, pe principiul lumii închise a logicii de ordinul I. Conform acestui principiu, dacă o aserţiune nu poate fi demonstrată ca adevărată, atunci negaţia acelei aserţiuni trebuie să fie considerată ca adevărată.

Din punct de vedere conceptual, B.D. deductive comportă două componente:

- baza de date extensională, ce conţine atomi de

bază şi corespunde faptelor stocate în baza de date. Această parte reprezintă modulul relaţional al B.D. deductive.

- baza de date intensională, ce constă în formule şi reprezintă regulile din baza de date. Acea parte a bazei de date intensionale ce nu cuprinde reguli recursive corespunde interogărilor din B.D. relaţio-nale. Baza de date intensională reprezintă partea de programare logică a B.D. deductive.

În funcţie de modul de încorporare a elementelor de programare logică în cadrul unui S.G.B.D., există următoarea clasificare:

 cuplare slabă (fig.1) a unui S.G.B.D. cu un limbaj de programare logică. În acest caz, la nivelul limbajului de programare logică PROLOG s-au integrat predicate de apel ale funcţiilor S.G.B.D.

 cuplare strânsă (fig.2) a unui S.G.B.D. cu un limbaj de programare logică. Acest tip de legătură apare atunci când are loc modificarea sau completa-

rea limbajului astfel încât să vadă baza de date ca pe o componentă proprie la care se adresează cu predicate predefinite.

În urma integrării apare o extindere a funcţiilor unui SGBD clasic, prin crearea unui limbaj ce are următoarele facilităţi:

- recursivitatea, adică definirea relaţiei în funcţie de

ea însăşi;

- negaţia, ce permite referirea la fapte inexistente;

- actualizarea faptelor pe bază de reguli;

- existenţa unui limbaj logic ce permite dezvoltarea

de aplicaţii.

Prin restrângerea limbajului PROLOG şi adăugarea interfeţei de lucru cu B.D. a rezultat DATALOG - un limbaj declarativ orientat pe progra-marea logică şi considerat limbajul standard pentru B.D. deductive.

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date Avansate.ppt

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Structuri Patrimoniale de Activ

1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Consolidarea situațiilor financiare - studiu

1. Consolidarea Grupul reprezintă un ansamblu de societăţi legate între ele în baza unei relaţii de dependenţă economică având un centru de...

Te-ar putea interesa și

Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Argumentare Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Proiect elemente avansate de baze de date - Farmacie

Scenariu descriptiv Farmacia SC Athos SRL si-a inceput activitatea in aprilie 2000 in localitatea Aiud, judetul Alba si datorita faptului ca...

Regăsirea informației și a documentelor într-o bază de date științifică și într-o bază de date comercială - Studiu de caz CEEOL și ASOS

În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei,...

Metode Cantitative

INTRODUCERE Am efectuat un studiu cu privire la satisfacția angajaților la locul actual de muncă. Am realizat un chestionar online, unde au...

Ai nevoie de altceva?