Contabilitatea mărfurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 16750
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Publicat de: Condulimazi P.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE.pag.4
 2. CAPITOLUL I – STOCURILE.pag.6
 3. 1.1 Definirea stocurilor.pag.6
 4. 1.2 Clasificarea stocurilor.pag.7
 5. 1.3 Elementele sistemului informaţional contabil.pag.10
 6. 1.4 Posibilităţi de informatizare a contabilităţii stocurilor de produse şi Mărfuri.pag.11
 7. 1.5 Aplicatie.pag.13
 8. CAPITOLUL II – CONTABILITATEA STOCURILOR.pag.26
 9. 2.1. Sistemul de conturi utilizat în reflectarea stocurilor.pag.26
 10. 2.2.Evaluarea stocurilor.pag.32
 11. 2.2.1. Evaluarea stocurilor la momentul intrării în entitate.pag.32
 12. 2.2.2. Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii.pag.34
 13. 2.2.3. Evaluarea stocurilor la închiderea exerciţiului prin bilanţ contabil.pag.34
 14. 2.2.4. Evaluarea stocurilor la ieşirea din entitate.pag.35
 15. CAPITOLUL III. CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI LA ''ECOSYSTEM''.pag.38
 16. 3.1. Scurt istoric.pag.38
 17. 3.2. Contabilitatea stocurilor de mărfuri la ''ECOSYSTEM''.pag.42
 18. 3.3. Gestiune stocuri in ERP in cadrul firmei.pag.56
 19. 3.4. Aplicatie informatica privind evidenta stocurilor la firma.pag.64
 20. CONCLUZII ŞI PROPUNERI.pag.69
 21. BIBLIOGRAFIE.pag.73
 22. Reglementări contabile şi fiscale.pag.75

Extras din licență

INTRODUCERE

În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac parte şi stocurile, adică acele materiale deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, în curs de producţie în vederea vânzării în aceleaşi condiţii că mai sus sau sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. Această importantă este dată de faptul că o unitate de producţie nu poate funcţiona fără existenţa stocurilor.

Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere), pentru a asigura desfăşurarea continuă şi ritmică a activelor de exploatare.

Caracterului continuu al producţiei (sau al desfacerilor), i se opune, din motive economice, caracterul discontinuu al aprovizionărilor.

Din punct de vedere financiar, stocurile reprezintă alocare de capital ce nu poate fi recuperat până când aceste stocuri nu parcurg întregul ciclu de exploatare şi sunt valorificate prin vânzarea şi încasarea produselor, lucrărilor sau servidilor realizate de întreprindere.

Ca structuri contabile bilanţiere, elementele considerate "stocuri" trebuie să îndeplinească condiţiile generale incluse în definiţia activelor, adică să fie resurse controlate de întreprindere, provenind din evenimente trecute şi de la care se aşteaptă obţinerea de avantaje viitoare sub forma fluxurilor de lichidităţi. Un element al stocurilor este controlat de întreprindere dacă situaţia lui poate fi influenţată prin deciziile managerilor, adică poate fi consumat, vândut, schimbat cu alte bunuri, folosit la plata unei datorii sau folosit drept garanţie la obţinerea unui împrumut bancar. În principiu, o întreprindere îşi poate exercita controlul asupra stocurilor pe care le are în proprietate. Ea nu îşi exercită controlul asupra stocurilor pe care le deţine, temporar, fără titlu de proprietate, cum este cazul stocurilor preluate în custodie, deoarece depozitarea se efectuează pe riscul şi la dispoziţia proprietarului.

Lucrarea este structurată pe trei capitole mari, împărţite la rândul lor în subcapitole, astfel încât să se asigure o tratare judicioasă a tuturor aspectelor legate de contabilitatea stocurilor. Aceste capitole sunt:

Capitolul I si II - Contabilitatea si analiza stocurilor cu referire la clasificarea şi structura stocurilor, evaluarea stocurilor, contabilitatea stocurilor de natură materiilor prime, materialelor, produselor, mărfurilor şi a altor materiale consumabile precum si o aplicaţie în programul informatic folosit de această societate;

Capitolul III. Studiul de caz privind stocurile la firma capitol care cuprinde analiza stocurilor si prezentarea firmei.

Lucrarea se incheie cu -Concluzii şi propuneri asupra acestei lucrări.

CAPITOLUL I

1.STOCURILE – aspecte teoretice

1.1 DEFINIREA STOCURILOR

Cea mai integrată şi bine adaptată definiţie a stocurilor în contabilitatea contemporană este definiţia data de Standardele Internaţionale de Contabilitate şi anume norma contabilă IAS 2 Contabilitatea stocurilor (engleză: inventories), revizuită în 1993. Conform acestei norme “stocurile sunt active: deţinute de întreprindere pentru a fi vîndute pe parcursul desfaşurării normale a activităţii; în curs de producţie în vedera vânzarii în aceleaşi condiţii ca mai sus; sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii”.

În concluzie aceasta calificare nu depinde de natura elementului considerat, ci de destinaţia sa care este puternic influenţată de activitatea întreprinderii ce deţine bunurile. De exemplu terenurile şi construcţiile constituie imobilizările în majoritatea întreprinderilor, dar ele sunt stocuri pentru un comerciant de bunuri materiale. De asemenea stocurile pot să aibe o natură necorporala (imaterială). Astfel, în întreprinderile prestatoare de servicii, lucrările realizate şi nefacturate, la închiderea exerciţiului, constituie stocuri.

Pentru ca un stoc sa fie înscris în activul bilanţului acesta trebuie să raspundă definiţiei oricărui activ, adică să fie resurse controlate de întreprindere, provenind din evenimente trecute şi de la care se aşteaptă obţinerea de avantaje viitoare sub forma fluxurilor de lichidităţi. Un stoc este controlat de întreprindere dacă acesta poate fi influenţat prin deciziile managerilor, adică poate fi consumat, vândut, folosit la plata unei datorii, folosit drept garanţie la obţinerea unui împrumut bancar etc.

O caracteristică specifică stocurilor spre deosebire de celelalte categorii de bunuri aflate în întreprindere este aceea că stocurile şi producţia în curs de execuţie se consumă la prima lor utilizare în procesul de producţie şi trebuie înlocuite cu exemplare noi de acelaşi fel, deci ele intră şi ies în şi din entitate în mod continuu, în cadrul fiecărui ciclu de exploatare, care nu poate fi mai mare de un an.

Bibliografie

Andronie M., (), Analiza şi proiectarea sistemelor informatice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Băluţa Aurelian-Virgil, - Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Bondrea, A. şi colab., Ghid privind metodologia de elaborare şi susţinere a licenţei în domeniul economic, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001.

Coman Florin, Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Feleaga Niculae, Feleaga (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională, vol. I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2008.

Fusaru Doina, Gherasim Zenovic şi colab., Aplicaţii economice în Visual Basic şi Access, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

Gherasim Zenovic, Fusaru Doina, Andronie Maria, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei economice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, traducere din limba engleză, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007.

Ilincuta Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gadau Liana, Contabilitatea financiară. Aplicaţii practice şi teste grila pentru autoevaluare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Ionescu Cicilia - Contabilitate - baze şi proceduri, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Ionescu Cicilia - Sisteme contabile moderne, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005.

Mareş D., (), Sisteme informatice financiar bancare, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Popescu Lucian, Băluţa Aurelian-Virgil, Metode şi procedee de calculaţie a costurilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Răboacă, G., Ciucur, D., Metodologia cercetării ştiinţifice economice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.

Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I şi II, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 sau ediţiile anterioare.

Rotaru, Simona; Ghiţă, Mirela, Analiza şi modelarea sistemelor informatice, Vol. I, Editura Sitech, Craiova, 2006

Rotaru, Simona; Ghiţă, Mirela, Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, Vol ÎI., Editura Universitaria, Craiova 2006

Rotaru, Simona; Ghiţă, Mirela, Proiecte de management financiar contabil, Editura Sitech, Craiova, 2007

Preview document

Contabilitatea mărfurilor - Pagina 1
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 2
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 3
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 4
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 5
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 6
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 7
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 8
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 9
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 10
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 11
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 12
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 13
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 14
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 15
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 16
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 17
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 18
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 19
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 20
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 21
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 22
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 23
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 24
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 25
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 26
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 27
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 28
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 29
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 30
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 31
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 32
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 33
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 34
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 35
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 36
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 37
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 38
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 39
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 40
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 41
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 42
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 43
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 44
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 45
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 46
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 47
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 48
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 49
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 50
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 51
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 52
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 53
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 54
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 55
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 56
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 57
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 58
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 59
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 60
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 61
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 62
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 63
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 64
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 65
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 66
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 67
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 68
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 69
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 70
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 71
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 72
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 73
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 74
Contabilitatea mărfurilor - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Contabilitatea mărfurilor în unitățile de desfacere cu amănuntul

CAPITOLUL 1 STRUCTURI CONTABILE PRIVIND STOCURILE PE EXEMPLUL S.C. APCO ROMANIA S.R.L. Stocurile si productia in curs de executie reprezinta,...

Plan de Afaceri SC Vectra Impex SRL

INTRODUCERE Ideea realizării unui studiu privind managementul firmei, corect a posibilităţilor de raţionalizare a acestuia a fost inspirată de...

Evaluarea performanțelor societății comerciale G SRL din perspectiva contului de profit și pierdere

1.REZUMAT Lucrarea „Evaluarea societatii G din perspectiva situațiilor financiare anuale si contului de profit si pierdere” urmărește evoluția...

Principii și metode de evaluare a stocurilor

REZUMAT În prezenta lucrare, am abordat tema Principii și metode de evaluare a stocurilor. Stocurile şi produţia în curs de execuţie reprezintă,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Evidența și comercializarea mărfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Contabilitatea mărfurilor în unitățile de desfacere cu amănuntul

CAPITOLUL 1 STRUCTURI CONTABILE PRIVIND STOCURILE PE EXEMPLUL S.C. APCO ROMANIA S.R.L. Stocurile si productia in curs de executie reprezinta,...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi...

Contabilitatea mărfurilor

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii...

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Contabilitatea este instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute. Activele...

Ai nevoie de altceva?