Proiectare Baze de date în Access

Proiect
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: doc, xls, mdb
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2392
Mărime: 398.48KB (arhivat)
Publicat de: Octavian Ursu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Curteanu Silvia
Proiectare Baze de date in Access

Cuprins

 1. Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL 1
 2. I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE 1
 3. I.2 SORTAREA UNEI BAZE DE DATE 2
 4. I.3 FILTRAREA UNEI BAZE DE DATE 2
 5. I.4 FILTRAREA AVANSATA A UNEI BAZE DE DATE 3
 6. I.5 EFECTUARE SUBTOTALURI 4
 7. I.6 CREAREA UNUI TABEL PIVOT 4
 8. Aplicatia II - BAZA DE DATE ÎN ACCESS 5
 9. II.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE 5
 10. II.2 UTILIZAREA FORMULARELOR 5
 11. II.3 SORTARI ÎN TABELELE BAZEI DE DATE 5
 12. II.4 FILTRARI ÎN TABELELE BAZEI DE DATE 6
 13. II.5 RELATIONARI ÎNTRE TABELELE BAZEI DE DATE 6
 14. II.6 INTEROGARI 7
 15. II.7 RAPOARTE 7
 16. ANEXE ACCESS 9

Extras din proiect

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL

I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE

Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la specializArile de marketing ?i management, organizatA astfel: o bazA pArinte (vezi Anexa I.1.a) ?i 3 baze copil (vezi Anexa I.1.b).

Baza de date pArinte contine 9 câmpuri având urmAtoarea structurA:

Câmp Tip

Matricola Text

Numele ?i prenumele Text

Specializare Text

Nota economie Numeric

Nota matematica Numeric

Nota contabilitate Numeric

Data probei practice DatA calendaristicA

Practica Numeric

Media Numeric

Bazele de date copil, note obtinute la disciplinele economie, matematicA, ?i contabilitate sunt identice ?i contine fiecare câte 2 câmpuri având urmAtoarea structurA:

Câmp Tip

Matricola Text

Nota Numeric

Câmpul de tip datA calendaristicA este în formatul dd/mm/yyyy.

Elementele din câmpul matricola sunt unice.

Pentru fiecare baza copil s-a definit câte un domeniu care cuprinde toate notele disciplinei pentru care a fost definit, astfel: ECON - note la disciplina - economie- , MATEM - note la disciplina - matematicA- , CONTAB - note la disciplina - contabilitate- .

Cu ajutorul machetei de preluare am populat toate bazele de date cu câte 25 de înregistrAri fiecare.

Relationarea bazei de date pArinte cu cele 3 baze de date copil s-au fAcut cu ajutorul functiei VLOOKUP, astfel:

- Nota economie = VLOOKUP(A7; ECON; 2; FALSE)

- Nota matematica = VLOOKUP(A7; MATEM; 2; FALSE)

- Nota contabilitate = VLOOKUP(A7; CONTAB; 2; FALSE)

Pentru câmpul - Media- s-a utilizat formula de calcul:

- Media = ROUND(AVERAGE(D7:F7);2)

Precizez cA am folosit functia ROUND pentru a nu influenta precizia calculelor ulterioare dependente de acest câmp.

Baza de date pArinte actualizatA cu notele din bazele de tip copil ?i media calculatA s-a copiat, respectiv s-a lipit special prin valoare în foaia de calcul (Baza) din registrul - Aplicatia1.xls- . Scopul este pentru a înlesni prelucrArile ulterioare (vezi Anexa I.3.c).

I.2 SORTAREA UNEI BAZE DE DATE

S-au executat 3 sortAri din care 2 simple ?i una compusA. Rezultatele sortArii se regAsesc în foile de calcul S1 ?i S2 respectiv S3.

- În foaia de calcul S1 se regAse?te baza de date sortatA simplu dupA câmpul - Media- sortat descendent (vezi Anexa I.2.a). Pentru executarea acestei sortAri s-a selectat câmpul - Media- , dupA care s-a actionat butonul sortare descendentA din bara de unelte.

- În foaia de calcul S2 se regAse?te baza de date sortatA simplu dupA câmpurile - Specializare- respectiv - Numele si prenumele- ambele sortate ascendent (vezi Anexa I.2.b). Pentru executarea acestei sortAri cele douA câmpuri au fost deplasate pe primele douA coloane în ordinea precizatA mai sus, adiacente, s-au selectat dupA care s-a actionat butonul sortare ascendentA din bara de unelte.

- În foaia de calcul S3 se regAse?te baza de date sortatA compus dupA câmpurile: - Data probei practice- - ascendent, - Specializare- - descendent, - Numele si prenumele- - ascendent (vezi Anexa I.2.c). De remarcat faptul cA prima cheie de sortare este câmpul - Data probei practice- în care se gAsesc valori care se repetA. Pentru executarea acestei sortAri s-a efectuat astfel:

o S-a copiat baza de date în foaia de calcul S3;

o S-a selectat o celulA din baza de date;

o S-a actionat optiunea Sortare din meiul Data;

o Din caseta de selectare a criteriilor de sortare s-a selectat cheia primarA câmpul - Data probei practice- - ascendent, apoi cheile secundare - Specializare- - descendent ?i - Numele ?i prenumele- - ascendent;

o S-a actionat declan?atorul - Ok- .

I.3 FILTRAREA UNEI BAZE DE DATE

S-au executat douA filtrAri prin metoda autofiltrArii.

- În cazul primei filtrAri s-a folosit un singur criteriu aplicat câmpului - Specializare- pentru Marketing. Baza de date filtratA se regAse?te în foaia de calcul F1 (vezi Anexa I.3.a). Pentru aceasta s-a executat urmAtoarele operatiuni:

o S-a copiat baza de date în foaia de calcul F1:

o S-a selectat o celulA din baza de date;

o S-a actionat optiunea Filtrare AutomatA din meiul Data ? Filtrare;

o Din lista ascunsA asociatA câmpului - Specializare- s-a selectat Marketing

Preview document

Proiectare Baze de date în Access - Pagina 1
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 2
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 3
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 4
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 5
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 6
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 7
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 8
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 9
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 10
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 11
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 12
Proiectare Baze de date în Access - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Proiectare Baze de date in Access
  • Aplicatia1.XLS
  • Aplicatia2.mdb
  • Proiectare Baze de date in Access.doc

Alții au mai descărcat și

Stațiune turistică

TEMA PROIECT GESTIUNEA UNEI AGENTII TURISTICE Acest proiect isi propune sa realizeze gestiunea unei agentii turistice cu hotelurile acestora...

Proiect baze de date - Microsoft Access - evidența salariaților unei firme

Am ales ca tema pt acest proiect “Evidenta Salariatilor Unei Firme “. Pt aceasta am creat 4 tabele dupa cum urmeaza : 1. Salariati : IDSalariat,...

Bază de date Access - gestiune farmacie

Notiuni introductive Bazele de date reprezinta colectii de date organizate într-un mod riguros, bine stabilit. Ele nu contin date care nu sunt...

Bază de date în Access - gestiunea datelor unui hotel

Proiectul prezinta gestiunea datelor unui hotel, factorilor definitorii si anume datele despre turisti acestuia, rezervariile facute si tipul...

Proiect Microsoft Acces - dicționar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Evidența salariaților - Access

1. INTRODUCERE. 1.1 Scurta descriere a institutiei sau ariei vizate. Programul reprezinta un sistem de informatizare pentru „Evidenta...

Lumea Internetului

Internetul prezinta un subiect care preocupa in ultimul timp din ce in ce mai multa lume,iar multe sunt cartile despre Internet care presupun ca...

CarsOnline - proiectarea aplicațiilor web

Introducere; tema proiectului;descriere Titlu: CarsOnline Tema proiectului: Aplicatie web pentru evidenta unui parc auto Descriere: CarsOnline...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Stațiune turistică

TEMA PROIECT GESTIUNEA UNEI AGENTII TURISTICE Acest proiect isi propune sa realizeze gestiunea unei agentii turistice cu hotelurile acestora...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Proiect baze de date - Microsoft Access - evidența salariaților unei firme

Am ales ca tema pt acest proiect “Evidenta Salariatilor Unei Firme “. Pt aceasta am creat 4 tabele dupa cum urmeaza : 1. Salariati : IDSalariat,...

Proiectarea Bazelor de Date Relaționale pentru Gestionarea unei Biblioteci de CD-uri Folosind Microsoft Access

INTRODUCERE În contextul societatii actuale, caracterizata printr-o explozie fara precedent în istoria omenirii, sistemele informatice reprezinta...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Proiectarea unui Suport Software pentru Gestionarea Stocurilor dintr-un Magazin

Capitolul I. ARGUMENTAREA TEMEI 1.1 Prezentarea temei Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestionarea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Ai nevoie de altceva?