Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 23072
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Anton-Iancu Ion
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. ing. Dorel Duşmănescu
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE din PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. CAP. I SISTEME INFORMAŢIONALE
 3. 1.1. Sisteme informationale si sisteme informatice in gestiunea organizatiilor 7
 4. 1.1.1. Definiţie, rol, structura, obiective 7
 5. 1.1.2 Categorii de sisteme informaţionale în organizaţii 11
 6. 1.1.3. Clasificarea sistemelor informaţionale 12
 7. 1.2. Proiectarea şi realizarea sistemelor informatice 15
 8. 1.2.1. Selectarea strategiei de proiectare a sistemelor informatice 18
 9. 1.2.2. Consideraţii generale privind strategia de proiectare 19
 10. 1.2.3. Selectarea alternativelor privind aria de întindere şi nivelul de informatizare 22
 11. 1.2.4. Definirea mediului de dezvoltare al aplicaţiilor 24
 12. 1.2.5. Alternativa sistem centralizat-sistem distribuit 25
 13. 1.2.6. Modelul client/server 29
 14. 1.2.7. Proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice 32
 15. 1.2.8. Proiectarea de detaliu a sistemelor informatice 39
 16. CAP. II PREZENTAREA GENERALA A S.C. ARTIS S.R.L.
 17. 2.1. Profil SC ARTIS SRL 42
 18. 2.2. Structura organizatorica a firmei 43
 19. 2.3. Mediul extern al firmei 49
 20. CAP. III PROIECTAREA BAZELOR DE DATE
 21. 3.1. Proiectarea logică a bazei de date 50
 22. 3.1.1. Aplicarea principiului abstractizării în modelarea datelor 50
 23. 3.1.2. Demersul proiectării bazelor de date 53
 24. 3.2. Proiectarea logică de detaliu a fişierelor 56
 25. 3.3. Realizarea sistemelor informatice – elaborarea programelor 58
 26. CAP. IV SISTEME DE GESTIUNE
 27. 4.1. Despre SGBD-uri 61
 28. 4.2. Despre SQL 64
 29. 4.3. Prezentare Microsoft Access 65
 30. CAP. V IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
 31. 5.1. Obiectivele sistemului 73
 32. 5.2 Scurta prezentare a mediului de lucru – MS Access 74
 33. 5.3. Prezentarea aplicatiei Gestiune Incasari 75
 34. 5.4. Rezultate obţinute 78
 35. CAP. VI CONCLUZII 84
 36. Bibliografie
 37. Anexe

Extras din licență

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi calculatoarele electronice joacă un rol esenţial. Dacă prima revoluţie industrială a însemnat transferul îndemanării omului catre maşină, cea de-a doua revolutie industrială implică transferul inteligentei umane catre masină (calculator).

"Calculatoarele electronice nu sunt supraomenesti. Ele se strica. Fac greseli -periculoase uneori. Nu au nimic magic si cu siguranta nu sunt spirite sau suflete din mediul inconjurator. Cu aceste rezerve ele raman insa una din cele mai uimitoare si tulburatoare realizari ale omului, pentru ca ne amplifica capacitatea intelectuala, si nu stim unde ne vor duce pana la urma propriile noastre minti." Toffler, A., Al treilea val, Ed. Politica, Bucuresti, 1983, p. 236.

Informaţia, ca noţiune, este foarte veche. Este utilizată cu diferite semnificaţii: suport al cunostinţelor umane, unitate de masură în informatică, ştire, noutate etc. Sensurile noţiunii de informaţie sunt mult discutate si interpretate de catre o disciplină sau alta. Asistăm astăzi, în lume, la afirmarea unei noi revoluţii industriale bazată pe evoluţia extrem de rapidă şi spectaculoasă a componentelor electronice, calculatoarelor şi comunicaţiilor.

Pentru a fi percepută informaţia trebuie exprimată într-o forma concretă. Prin dată înţelegem un număr, o mărime, o relaţie etc. care serveşte la rezolvarea unei probleme sau care este obţinută în urma unei cercetări urmând a fi supusă unor prelucrări.

Data poate fi considerată materia primă pentru informaţie. Ea este o informaţie potenţială, întrucât prin prelucrare conduce la obţinerea informaţiilor. In informatică prin data întelegem "un model de prezentare a informatiei accesibil unui anumit procesor (om, unitate centrala, program etc.), model cu care se poate opera pentru a obţine noi informaţii despre fenomenele, procesele şi obiectele lumii reale''.

Datele sunt utilizate pentru:

- transmiterea informaţiilor între oameni;

- păstrarea informaţiilor pentru o utilizare viitoare;

- obţinerea de noi informaţii prin prelucrări.

În literatura de specialitate, de cele mai multe ori, se consideră că sistemele de calcul operează cu date, care constituie forma fizică, efectivă, a informaţiei si numai prin asociere cu realitatea, putem spune că sistemele de calcul prelucrează informaţii. În astfel de condiţii datele furnizate la ieşire pot reprezenta o anumită informaţie pentru un utilizator si o alta pentru alt utilizator. Dacă data are o existenta fizică, tangibilă, informaţia există numai in receptor, fiind intangibilă. Se poate spune ca informaţia este produsul inteligenţei omeneşti1

În ultimul timp, ca urmare a progreselor realizate în tehnologiile hardware şi sofware, materializate în cea de-a cincea generaţie de calculatoare electronice se apreciază că ne aflăm în etapa în care se face trecerea de la prelucrarea datelor la prelucrarea cunoştinţelor. S-a făcut trecerea de la calculatoare care calculează şi memorează date la calculatoare care raţionează şi informează. Denumirea de "calculator" devine improprie întrucât se prelucrează cunoştinţe. Termenul adecvat ar fi sisteme de prelucrare a cunostintelor (KIPS - Knowledge Information Processing System).

Dupa DEX, cunoştinţele cuprind totalitatea noţiunilor, ideilor, informaţiilor pe care le are cineva într-un domeniu oarecare. Deşi nu întotdeauna se face distincţie între noţiunile de date, informaţii, cunoştinţe, considerăm că în domeniul gestiunii întreprinderilor delimitările sunt absolut necesare. In acest context abordările se orientează astfel2:

Datele se refera la numere, fapte, diferite documente etc. Întreprinderile păstrează datele care nu sunt prin ele însele valoroase;

Informaţiile se referă la date organizate, date care au fost filtrate şi ordonate după anumite criterii. Ele constituie baza deciziilor manageriale;

Cunoştinţele sunt utilizate în luarea deciziilor. Cunoaşterea bazată pe însuşirea informaţiei produce decizii. Managerul care studiază un raport şi îl poate interpreta utilizează cunoştinţe.

Interpretări asemănătoare întalnim des în literatura de specialitate. Dupa Beyon3 nivelul dată - informaţie este considerat primul nivel în informatica de gestiune. La aceasta se adaugă al doilea nivel, acela al informaţiilor derivate din alte informaţii pe bază de raţionament, nivel considerat a fi nivelul cunoştinţelor.

Preview document

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 1
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 2
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 3
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 4
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 5
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 6
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 7
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 8
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 9
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 10
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 11
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 12
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 13
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 14
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 15
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 16
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 17
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 18
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 19
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 20
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 21
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 22
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 23
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 24
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 25
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 26
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 27
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 28
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 29
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 30
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 31
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 32
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 33
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 34
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 35
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 36
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 37
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 38
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 39
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 40
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 41
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 42
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 43
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 44
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 45
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 46
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 47
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 48
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 49
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 50
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 51
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 52
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 53
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 54
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 55
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 56
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 57
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 58
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 59
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 60
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 61
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 62
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 63
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 64
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 65
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 66
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 67
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 68
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 69
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 70
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 71
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 72
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 73
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 74
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 75
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 76
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 77
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 78
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 79
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 80
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 81
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 82
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 83
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 84
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 85
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 86
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 87
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 88
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 89
Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Sistem Informatic Pentru Evidenta Clientilor la o FirmaSistem Informatic Pentru Evidenta Clientilor la o Firma
  • 0 CUPRINS.doc
  • 1 INTRODUCERE.doc
  • 2 CAPITOLUL UNU SIST INFORMATIONALE.doc
  • 3 CAPITOLUL DOI PREZENTARE FIRMA.doc
  • 4 CAPITOLUL TREI BAZE DE DATE.doc
  • 5 CAPITOLUL PATRU SIST DE GEST.doc
  • 6 CAPITOLUL CINCI IMPLEMENTARE PROGRAM.doc
  • 7 CAPITOLUL SASE CONCLUZII.doc
  • 8 BIBLIOGRAFIE.doc
  • PAGINA 1.doc

Alții au mai descărcat și

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Baze de date relaționale pentru evidența mijloacelor fixe

Lucrarea de față prezintă funcțiile de bază ale programului Microsoft Access cu ajutorul caruia s-a efectuat un program ce ține evidența...

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală....

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Realizarea unei Baze de Date cu Ajutorul Limbajului C

1.Introducere Limbajul C s-a impus în principal datoritã existentei unui standard care contine toate facilitãtile necesare unui limbaj pentru a...

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Proiect baze de date - Microsoft Access - evidența salariaților unei firme

Am ales ca tema pt acest proiect “Evidenta Salariatilor Unei Firme “. Pt aceasta am creat 4 tabele dupa cum urmeaza : 1. Salariati : IDSalariat,...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Aplicațiilor Intranet în Activitatea unei Firme

1. ASPECTE GENERALE Conceptul de intranet a apărut şi s-a dezvoltat odată cu apariţia şi mai ales, dezvoltarea Internet-ului. Internetul este o...

Sistem informatic pentru evidența asigurărilor la o firmă de asigurări

• OBIECTIVELE SISTEMULUI Aplicatia urmareste evidenta clientilor, a contractelor incheiate de societate, precum si despagubirile platite in caz de...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Utilizarea Rețelelor de Tip Intranet în Activitatea Firmei

ASPECTE GENERALE Reţelele de calculatoare reprezintă în prezent suportul principal pentru realizarea comunicaţiilor în majoritatea organizaţiilor...

Managementul relațiilor cu clienții pe exemplul Orange România

Introducere Ce este Internetul? Internetul este o reţea mondială de zeci de mii de computere de mare capacitate, conectate intern ele. Persoane...

Taxa pe valoarea adăugată

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii economice prin intermediul carora se acumuleaza resursele financiare la...

Aplicații informatice pentru contabilitate

Denumire firmă: S.C. LAVI S.R.L. Date de contact: Adresa: Str Cosminului nr.46 Telefon: 0256/117800 sau 0732145800 e-mail: lavi@yahoo.com web:...

Ai nevoie de altceva?