Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc, mdb
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 15657
Mărime: 1017.29KB (arhivat)
Publicat de: Cristobal Iosif
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. ing. Dorel Duşmănescu
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Cuprins

 1. 1. INTRODUCERE 5
 2. 2. BAZE DE DATE 7
 3. 2.1. Elemente de teoria bazelor de date 7
 4. 2.1.1. Organizarea datelor 7
 5. 2.1.2. Structuri de date 12
 6. 2.1.3. Baze de date 16
 7. 2.1.4. Sisteme de gestiune a bazelor de date 20
 8. 2.2. Proiectarea bazelor de date 23
 9. 2.2.1. Etape de realizare a bazelor de date 23
 10. 2.2.2. Proiectarea structurii bazei de date 25
 11. 2.2.2.1. Alegerea sistemului de gestionare a 26
 12. bazelor de date
 13. 2.2.2.2. Proiectarea schemei conceptuale 27
 14. 2.2.2.3. Proiectarea schemei externe 30
 15. 2.2.2.4. Proiectarea schemei interne 30
 16. 2.2.3. Încărcarea datelor în baza de date 31
 17. 2.2.4. Exploatarea şi întreţinerea bazelor de date 32
 18. 2.3. Baze de date relaţionale 32
 19. 2.3.1. Modelul de date relaţionale 33
 20. 2.3.2. Etapele proiectării bazelor de date relaţionale 36
 21. 3. Programarea unui sistem informatic 40
 22. 3.1. Sistemul informatic-concept 40
 23. 3.2. Microsoft Access 44
 24. 3.2.1. Arhitectura Microsoft Access 45
 25. 3.2.2. Facilităţi Access pentru dezvoltarea aplicaţiilor 46
 26. 3.2.3. Optimizarea bazelor de date Acces 48
 27. 4. Proiectarea unui sistem informatic privind 50
 28. evidenţa contractelor cu furnizorii şi clienţii
 29. 4.1. Cerinţe impuse sistemului 50
 30. 4.2. Modelul conceptual 51
 31. 4.3. Modelul logic 61
 32. 4.4. Modelul fizic 62
 33. 4.5. Implementare şi rezultate 63
 34. 5. Concluzii 73
 35. Bibliografie

Extras din licență

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul nu poate exista fără să producă, aşa cum, la rândul ei, producţia nu are raţiune fără consum. De problemele economice sunt legate constant cele mai importante aspiraţii ale societăţii şi individului.

Procesele economice de producţie, repartiţie, schimb şi consum se concretizează prin operaţiuni de mişcare şi transformarea bunurilor. Consumul de resurse umane, materiale, financiare şi informaţionale este prezentat în toate etapele reproducţiei sociale.

Construcţiile monumentale ale civilizaţiei sumeriene, administrarea imenselor bogăţii acumulate şi (socoteala) pe care clerul trebuia să o dea divinităţii, au impus, în prima etapă, apariţia unor însemnări cu certă semnificaţie contabilă. Ulterior, inventarierea averilor, cedarea temporară a unui bun, apariţia monedei şi a schimbului de monedă, acordarea unui credit, restituirea bunului sau a sumei împrumutate, operaţiuni de vânzare şi cumpărare a elementelor de avere, s-au diversificat sub influenţa dezvoltării continue a forţelor de producţie. Derularea în timp a acestor acte economice singulare a făcut necesară consemnarea bunului sau a sumei împrumutate, a scadenţei convenite, înregistrarea valorilor consumate într-un efort economic, cât şi a veniturilor obţinute. Activitatea economică s-a amplificat şi, o data cu eadimensiunea valorilor aflate în mişcare. Termenul de valoare capătă în plan economic sensul de bun, avere, bogăţie, bani, creanţe (drepturi) sau datorii.

Omul a fost obligat să inventeze în aceste condiţii primul model economic, respectiv CONTUL. În el a consemnat nu numai latura concretă, materială a bunurilor, a averii ci şi aspectul abstract al relaţiilor de proprietate, sub forma drepturilor şi obligaţiilor care corespund unui patrimoniu determinat.

A percepe corect dimensiunea obiectului contabilităţii şi omniprezenţa acestuia, presupune să privim pretutindeni în jurul nostru. Putem "inventaria" cu această ocazie o infinitate de substanţe cu valoare economică, exprimabile în etalon monetar. În spaţiul academic menţionăm doar câteva dintre ele: clădirea în care ne aflăm, amfiteatrul universitar, terenul pe care acesta există, catedra sau banca, computerele din laboratoare, bunurile pe care le deţinem, casa în care locuim, tramvaiul sau autoturismul cu care astăzi am venit la şcoala etc. Toate constituie un patrimoniu economic, public sau privat, asupra căruia grevează în mod obligatoriu un ansamblu de drepturi şi obligaţii cu valoare economică, respectiv patrimoniu juridic. În ultimă instanţă, toate bunurile menţionate constituie obiectul contabilităţii la nivel micro (unitate patrimonială) sau la nivel macro economic (contabilitate naţională). Fapte economice, tranzacţii şi evenimente diverse, modifică în permanenţă mărimea şi structura acestui patrimoniu. De aici şi omniprezenţa contabilităţii, ca ştiinţă a existenţei şi mişcării valorilor economice separate patrimonial. Evident latura cauzală, cea care explică provenienţa sau modul de dobândire a unui patrimoniu este de natură juridică

Ea se centrează esenţial pe relaţia de proprietate, pe raportul existent între bunul aflat la dispoziţia unei persoane, ca obiect al patrimoniului şi subiectul de patrimoniu, persoana care deţine sub un anumit titlu, bunul respectiv. Un drept de proprietate integrală asupra unui bun, compus din cele trei aspecte (folosinţă, execuţie şi dispoziţie) va permite subiectului de patrimoniu (persoana fizică sau juridică) să dispună liber şi nelimitat de soarta acelui element de avere: să-1 vândă, închirieze, doneze, distrugă etc.

Preview document

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 1
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 2
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 3
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 4
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 5
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 6
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 7
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 8
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 9
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 10
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 11
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 12
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 13
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 14
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 15
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 16
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 17
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 18
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 19
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 20
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 21
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 22
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 23
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 24
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 25
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 26
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 27
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 28
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 29
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 30
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 31
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 32
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 33
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 34
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 35
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 36
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 37
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 38
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 39
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 40
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 41
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 42
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 43
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 44
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 45
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 46
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 47
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 48
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 49
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 50
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 51
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 52
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 53
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 54
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 55
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 56
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 57
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 58
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 59
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 60
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 61
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 62
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 63
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 64
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 65
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 66
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 67
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 68
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 69
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 70
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 71
Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Sistem Informatic Pentru Evidenta Contractelor la o Firma
  • 1 - Coperta.doc
  • 10 - Bibliografie.doc
  • 2 - Cuprins.doc
  • Lucrare.doc
  • proiect.mdb

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Analiza și proiectarea unui sistem informatic privind protecția și securitatea muncii la o societate comercială

CAPITOLUL 1. ANALIZA șI MODELAREA SISTEMULUI INFORMAțIONAL EXISTENT 1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAțIEI Date de identificare a firmei...

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Sistem informatic pentru evidența furnizori

INTRODUCERE Activitatea unitatilor patrimoniale s-a desfasurat în cadrul relatiilor de echilibru între activ si pasiv, cheltuieli si venituri. În...

Te-ar putea interesa și

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Prezentarea generală a SC Grup Atyc SRL

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRUP ATYC S.R.L. 1.1 Prezentarea generală a S.C.”GRUP ATYC ” S.R.L. S.C.”GRUP ATYC” S.R.L. îşi are sediul central în...

Sistem informatic pentru evidența salariaților și calcul salarii - SC Accent SRL

1. Introducere Forta de munca este fara îndoiala cea mai importanta resursa din cadrul unei companii. Utilizarea eficienta a fortei de munca si...

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în...

Sistem informatic pentru evidența asigurărilor la o firmă de asigurări

• OBIECTIVELE SISTEMULUI Aplicatia urmareste evidenta clientilor, a contractelor incheiate de societate, precum si despagubirile platite in caz de...

Șomajul tendințe contemporane

Lucrarea „Tendinte ale somajului contemporan” se adreseaza celor interesati de probelmatica somajului si pietei muncii - studenti, cursanti ai...

Proiectarea sistemului informatic privind evidența cheltuielilor generale la o societate comercială

CAPITOLUL1. ELEMENTE PRIVIND PROIECTAREA ŞI REALIZAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 1.1. Definirea şi clasificarea sistemelor informatice În viaţa...

Proiecte Economice - SC Piel-Mar SRL

Capitolul 1: Sisteme informatice integrate şi activitatea managerială În viaţa noastră de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obişnuit, ba chiar...

Ai nevoie de altceva?