Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 13563
Mărime: 1.57MB (arhivat)
Publicat de: Marius M.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I – CONTABILITATEA, GESTIUNEA ŞI INVENTARIEREA STOCURILOR LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L. 4
 3. 1.1 Definiţii, clasificări şi structuri privind stocurile 4
 4. 1.2. Evaluarea stocurilor 7
 5. 1.2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu. 9
 6. 1.2.2. Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii 12
 7. 1.2.3. Evaluarea stocurilor la închiderea exerciţiului financiar. 13
 8. 1.2.4. Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu 14
 9. 1.3. Metode de gestiune a stocurilor 15
 10. 1.3.1. Metoda inventarulul permanent 15
 11. 1.3.2. Metoda inventarulul intermitent 16
 12. 1.4. Reflectarea în contabilitate a stocurilor şi operaţiilor cu mărfuri în metoda inventarului permanent 18
 13. 1.4.1 Contabilitatea materiilor prime si a materialelor 21
 14. 1.4.2 Contabilitatea produselor 26
 15. 1.4.3 Contabilitatea marfurilor si a diferentelor de pret la marfuri 29
 16. 1.5. Inventarierea mărfurilor 33
 17. CAPITOLUL II – PREZENTAREA GENERALĂ A S. C. NIK PRETZEL S.R.L. 35
 18. 2.1. Date de indentificare a S.C. Nik Pretzel S.R.L. 35
 19. 2.2. Obiectul de activitate 35
 20. 2.3. Relaţii de parteneriat 36
 21. 2.4. Structura organizatorică a A S.C. Nik Pretzel S.R.L. 38
 22. 2.5. Analiza principalilor indicatori şi evoluţia acestora 38
 23. CAPITOLUL III - MONOGRAFIE CONTABILĂ LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L. 41
 24. CAPITOLUL IV - SISTEMUL INFORMATIC LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L. 51
 25. 4.1. Prezentarea principalelor noţiuni teoretice referitoare la sistemul informaţional 51
 26. 4.2. Sistemul informaţional al societăţii S.C. Nik Pretzel S.R.L. 52
 27. 4.2.1. Avantajele implementării sistemului Contab SQL în cadrul societăţii 52
 28. 4.2.2. Module şi funcţionalităţi ale programului informatic 53
 29. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57
 30. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia. ”Contabilitatea reprezintă cea mai importantă sursă de informare a unei naţiuni”, apreciază într-o lucrare de referinţă Oskar Morgenstern.

Cel mai mare filosof al antichităţii, Aristotel, atribuia conceptului de economie accepţiune creativă, utilă, respectiv arta de a acumula bunurile necesare traiului şi folosirea lor în sistemul comunităţii.

Drumul parcurs de contabilitate de-a lungul întregii sale istorii este predominat de la practică la teorie. Experienţa practică a anticipat şi modelat teoria contabilităţii. Nu întotdeauna practica a aşteptat neapărat teoria pentru a intra în aplicarea uzuală.

Contabilitatea ar putea fi definită ştiinţa stăpânirii afacerilor deoarece are în vedere ,,măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obtinute” din activitatea persoanelor fizice şi juridice.

Contabilitatea este arta afacerilor în cadrul căreia se înregistrează şi se sistematizează în mod semnificativ valoarea monetară a tranzacţiilor comerciale şi evenimentelor cu caracter financiar. În cadrul acesteia se întocmesc documentele contabile de sinteză şi se interpretează rezultatele obtinuţe de către societatea comercială.

Stocurile au fost definite în Standardele Internaţionale de Contabilitate nr. 2 ca find active “deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, în curs de producţie în vederea unei vânzări în aceleaşi condiţii ca mai sus sau sub formă de materii prime, şi materiale consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii”.

Fiind o componentă importantă a activelor circulante, stocurile condiţionează desfăşurarea activităţii societăţii comerciale. Stocurile cuprind următoarele categorii de elemente patrimoniale: mărfuri, materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse, animale şi pasări, ambalaje şi producţia în curs de execuţie.

În vederea desfăşurării activităţii şi a obţinerii unui rezultat pozitiv, respectiv a profitului, orice entitate cu activitate comercială efectuează tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri. Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri conturează funcţia comercială a entităţii şi are la bază politicile de cumpărari şi vânzări stabilite de către managerii firmei.

Contabilitatea stocurilor are o importanţă deosebită pentru multe societăţi comerciale datorită volumului mare de informaţii referitoare la acestea.

Lucrarea de faţă “Contabilitatea stocurilor cu studiu de caz la S.C. Nik Pretzel S.R.L. Zărneşti”, conturează importanţa stocurilor prin definirea şi prezentarea acesora pe baza studiului de caz efectuat la societatea în cauză. Lucrarea prezintă evaluarea, metodele de gestiune a stocurilor de mărfuri şi inventarierea acestora, urmând ca în final să traseze concluzii şi propuneri care să ajute la îmbunătăţirea activităţii de comerţ la societatea comercială analizată.

CAPITOLUL I – CONTABILITATEA, EVALUAREA ŞI INVENTARIEREA STOCURILOR LA S.C. NIK PRETZEL S.R.L.

1.1 Definiţii, clasificări şi structuri privind stocurile

Activele circulante, denumite şi active pe termen scurt, capital circulant sau bunuri mobile, cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor, creanţelor, titlurilor de plasament, instrumentelor de trezorerie şi disponibilităţilor băneşti.

Desfăşurarea activităţii de exploatare este condiţionată de existenţa stocurilor. Aceasta se grupează, sub aspectul gestionării, în stocuri propriu-zise şi producţie în curs de execuţie.

În Legea contabilităţii stocurile şi comenzile în curs de execuţie sunt definite ca fiind ,,ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale destinate:

- fie a fi vândute în aceeaşi stare ca după prelucrarea lor în procesul de producţie;

- fie a fi consumate la prima lor utilizare.”

Bibliografie

Bănăţanu Gh., Sistemul modern de contabilitate, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 1998;

Bărbăcioru V., ş.a., Contabilitatea întreprinderii, Tipografia Universităţii din Craiova , 1998;

Budugan D., Contabilitate şi control de gestiune, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001;

Creţoiu, G., Bucur I., Contabilitate. Fundamentele şi noul cadru juridic, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2007;

Dumitrean E., Scorţescu Gh., Toma C., Berheci I., Mardiros D. N., Contabilitate financiară I, vol.I., Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002;

Feleaga, L., Feleaga, N., Contabilitate financiară. O abordare europeană internţionlă, Editura Economică, Bucureşti, 2007;

Gheorghe Lepădatu , Contabilitate generala, Pro Universitaria, Bucureşti, 2009

Horomnea E., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004;

Horomnea E., Tabără N., Budugan D., Georgescu I., Beţianu L., Bazele contabilităţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005;

Oprea, D., Premisele şi consecinţele informatizării contabilităţii, Editura Graphix, Iaşi,1994, p. 17.

Pântea I.P., Contabilitatea financiară a agentilor economici din România, Ediţia a -II-a, Editura IntelCredo, Deva, 1995;

Pântea I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară actualizată la Standardele Europene, Editura IntelCredo, Deva, 2005;

Pântea I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară românească conform Directivelor Europene, Editura IntelCredo, Deva, 2006;

Pişleag, A., Contabilitate finaciară curentă, Editura Alma Mater, Sibiu, 2011;

Pişleag, A., Contabilitate finaciară, curs în tehnologia ID-IFR, Editura FRM, Bucureşti, 2012;

Pişleag, A., Diagnosticul financiar al întreprinderii. Teorie şi aplicaţii, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2012;

Pleşea, D., Bazele contabilităţii. Contabilitate financiară, Vol. II, Editura Omnia Uni S.A.S.T. Braşov, 2005;

Ristea, M., Contabilitatea financiară a întreptrinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 2004;

Staicu C., Contabilitate financiară armonizată cu Directivele Europene, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002;

Toma C., Conturile anuale şi imaginea fidelă în contabilitatea românească, Editura Junimea, Iaşi, 2001;

Tulvinschi M., Gestiunea, contabilitatea şi controlul stocurilor, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004

Preview document

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 15
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 16
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 17
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 18
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 19
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 20
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 21
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 22
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 23
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 24
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 25
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 26
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 27
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 28
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 29
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 30
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 31
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 32
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 33
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 34
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 35
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 36
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 37
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 38
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 39
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 40
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 41
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 42
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 43
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 44
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 45
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 46
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 47
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 48
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 49
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 50
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 51
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 52
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 53
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 54
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 55
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 56
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 57
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 58
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 59
Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea, Gestiunea si Inventarierea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea și Gestiunea Mărfurilor unei Intreprinderi

ARGUMENT În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu privind modul de organizare a contabilității stocurilor de mărfuri la SC Peco SA Argeș

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA S.C. PECO S.A. ARGEŞ. 1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea și analiza stocurilor în industria textilă

CAP.I. STOCURI – PREZENTARE CONFORM S.I.C. ( IAS 2 ) 1.1 Obiective Obiectivul acestui capitol este acela de a descrie tratamentul contabil...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Ai nevoie de altceva?