Toate cursurile din Biblioteca RegieLive - pagina 2 din 831

Tema nr 2, Finanțe CIG

Se dau următoarele date: INDICATORI VALOARE U.M Cheltuieli finanțate din bugetul de stat (Cp1) 285 Mii Ron Cheltuieli finanțate din intrări anuale de credite interne (Cp2) 45 Mii Ron Cheltuieli finanțate din venituri proprii ale instituțiilor publice (Cp3) 205 Mii Ron Cheltuieli finanțate din fonduri externe... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Afacerilor

C1 1. Care este diferența dintre delicte și cvasidelicte? Cvasidelictul este o faptă ilicită cauzatoare de prejudiciu săvârșită fără intenție, adică prin imprudentă sau neglijentă (art.999 Cod Civil). Autorul prejudiciului are obligația legală de a-l repara. Delictul este o infracțiune (încălcare a legii),... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Protocol Anestezia la pacientul cu TBC pulmonar

1. SCOP Protocolul are ca obiect descrierea modului de efectuare a anesteziei la pacientul cu TBC pulmonar. Protocolul stabileste un sistem de referinta cu scopul monitorizarii si eficientizarii actului medical intr-un mod independent si obiectiv. 2. Responsabil proces: MEDIC CURANT 3. DOCUMENTE DE REFERINTA -... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Etica economică

Noțiuni de bază: etica, morala, valori morale, norme morale, principii morale, conștiință morală, etica economică, concepții ale eticii, dileme etice. 1. Noțiune de etică. Corelația dintre etică și morală. Etica este un domeniu al filosofiei care studiază morala. Termenul „etică” provine de la cuvântul grecesc... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bizant sem II

A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin,Ed.Polirom, Iași, 2010, pp. 551-689 Din punct de vedere cronologic, ultima dinastie bizantină se încadrează pe o durată de timp relativ redusă: 1261-1453. Imperiul căuta sa găsească soluții pentru supraviețuire într-un context în care Mihail al VIII-lea (1259-1282)... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Hidrologie Urbană

CE ÎNSEAMNĂ HIDROLOGIE Denumirea provine din compunerea a două cuvinte grecești: LOGIA însemnând STIINȚĂ și HUDRO însemnând APĂ. Deci cuvântul HIDROLOGIE ar însemna ȘTIINȚA APEI. DEFINIȚIA HIDROLOGIEI Conform definiției UNESCO 1979, hidrologia este știința care studiază EXISTENȚA, DISTRIBUȚIA și CIRCULAȚIA apei... citește mai departe

88 pagini Gratis Extras Preview

Transformări structurale a materialelor

NOȚIUNI INTRODUCTIVE IN DOMENIUL MATERIALELOR Progresul omenirii a fost posibil în decursul miilor de ani datorită apariției de noi materiale și a dezvoltării tehnologiilor de obținere a acestora ținând cont de faptul că, toate domeniile activității umane sunt indisolubil legate de materiale. Alături de metale... citește mai departe

119 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii

1.Activitatea de evaluare Obiective specifice: masteranzii vor dobândi cunoștințe privind activitatea de evaluare, beneficiarii și utilizatorii evaluărilor, standardele de evaluare. 1.1 INTRODUCERE Materialul este destinat studenților la forma de învățământ la distanță de la universitățile cu profil economic și... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Acționări hidraulice

CARACTERISTICI GENERALE ALE ACȚIONĂRILOR HIDRAULICE Pentru acționarea mașinilor de lucru pot fi utilizate: - sisteme de acționare mecanice, - sisteme de acționare electrice, - sisteme de acționare termice, - sisteme de acționare hidraulice, - sisteme de acționare pneumatice, - variante combinate de acționare.... citește mai departe

68 pagini Gratis Extras Preview

Filiera producției de ouă

Ouăle sunt produse de găinile ouătoare. Găinile ouătoare sunt rase specializate de pui care au fost selectate pentru ratele lor ridicate de producție de ouă și sunt diferite de rasele crescute pentru carne (pui de carne) (Figura 1). Figura 1. Găină ouatătoare și neouătoare. La o găină stratificată, oasele șoldului... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Politica monetara

1. Politica monetară - cadru conceptual Tratatul de la Maastricht a subliniat cele cinci criterii de convergență pe care statele membre ale UE trebuie să le respecte pentru a adopta moneda euro. Acești indicatori economici și juridici meniți să asigure convergența economică între țările interesate din afara Zonei... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Le groupe nominal

LE GROUPE NOMINAL 1. Définition Le groupe nominal (GN) est formé d’un nom (N) qui représente le noyau ou la tête et d’un ou plusieurs déterminants. Dans la phrase : La Fête de la gastronomie est une occasion pour tous les Français de redécouvrir les richesses de leur patrimoine culinaire. il y a quatre... citește mai departe

158 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea sistemului HACCP pe fluxul tehnologic de obținere a Savarinei

1.Alegerea produsului - savarina Reteta -pe care o stim din cofetariile romanesti este adaptata dupa cea originala frantuzeasca. Forma traditionala a savarinei este cea de inel cu diametru de 18-22 cm, umplut cu frisca in gaura centrala. Si ea este bine insiropata dar reteta siropului difera . Ingrediente Pentru... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Chimia Alimentelor - Denaturarea proteinelor

Denaturarea este un proces în care proteinele sau acizii nucleici pierd structura cuaternară , structura terțiară și structura secundară care este prezentă în starea lor nativă , prin aplicarea unor factori externi sau compuși precum un acid sau o bază puternică , o sare anorganică concentrată , un solvent organic... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Mari sisteme de drept contemporan

1. MODULUL 1 ÎMPĂRȚIREA LUMII CONTEMPORANE ÎN MARI SISTEME DE DREPT Scopul modulului: Înțelegerea de către studenți a criteriilor care stau la baza formării marilor sisteme de drept Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanții trebuie: - Să dovedească că au înțeles ce preseupune realizarea unor... citește mai departe

156 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsurări 3D

Cap.1 MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE (MMC) 1.1 Măsurarea tridimensională Măsurarea tridimensională reprezintă astăzi o tehnică aproape indispensabilă pentru asigurarea calității pieselor și deci a competitivității firmelor pe piață. Practic este imposibil de imaginat prezența unor produse pe piață care să nu aibă... citește mai departe

115 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Uniunii Europene grile

Uniunea Europeană dobândește personalitate juridică prin: a. Tratatul ce instituie Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului (CECO), semnat în anul 1951 b. Tratatul de la Mastricht, semnat în anul 1992 c. Tratatul de la Lisabona, semnat în anul 2007 d. Tratatul de la Nisa, semnat în anul 2001 Curtea Europeană... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltarea aplicațiilor Web

Dezvoltarea aplicațiilor WEB Web design - Cuprinde a ctivit ățile de p roiectare și realizare a paginilor web statice și dinamice puse la dispoziție prin serviciul World Wide Web ( al rețelei Internet - Privește atât crearea elementelor vizuale (aranjarea în pagină a informației, culori și elemente... citește mai departe

161 pagini Gratis Extras Preview

Antreprenoriat

CAPITOLUL 1. - Definirea conceptului de antreprenoriat, atributele antreprenorului, sfera de cuprindere Datele furnizate în litreratura de specialitate (atât la nivel mondial cât și la nivelul UE) indică faptul că IMM-urile (adică întreprinderile mici și mijlocii a căror număr de angajați nu depășește cifra de 500)... citește mai departe

156 pagini Gratis Extras

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de unitate a Europei Unificarea Europei este o operă în primul rând politică, care are la bază îndelungate tradiții intelectuale, morale, spirituale, rezultat al mai multor... citește mai departe

159 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Managementului

Curs 1 Management si Manageri Ce este managementul? Există multe definiții care pot fi atribuite managementului. Fiecare dintre ele conține aspecte diferite legate de management. Sunt prezentate in continuare, câteva dintre cele mai relevante: Managementul este o știință și este și o artă. „Managementul este... citește mai departe

97 pagini Gratis Extras Preview

Management

Organizarea procesuală și structurală a firmei Organizarea procesuală - prin organizare se înțelege descompunerea unui obiect în analiza acestora cu scopul recompunerilor sub efect de sinteză. Departe de a fi un singur conglomerat, sistemul este un ansamblu organizat de elemente, materiale sau nu, care depind... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Izvoarele internaționale ale dreptului muncii

Legislația emisă de Uniunea Europeană Documentele emise de Organizația Internațională a Muncii (O.I.M). Alte documente internaționale relevante: Consiliul Europei - Carta Socială Europeană Revizuită - 1996 - Lgislația uniunii europene Legislație obligatorie: Tratate (constitutive și modificatoare), Regulamente,... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Parazitologie

Parazito Curs 1 1. Clasa Risopoda Entamoeba hystolitica Naegleria fowleri -Acantamoeba 2. Clasa Flagelate - Giardia Duodenalis I. Entamoeba hystolitica Morfologie: Trofozoitul = forma vegetativa o singura celula cu nucleu caracteristic - “in roata cu spite” (dat. aspectului cromatinei) Citoplasma clar... citește mai departe

642 pagini Gratis Extras

Metoda brainstorming, metoda frisco

 Teme de reflecție și aplicații 1. Când este învățarea mai productivă: atunci când elevii/studenții lucrează singuri sau atunci când se află în grup? Argumentați! După părerea mea, cea mai productivă metodă de învățare este învățarea individuală, deoarece persoana își poate stabili personal propriile nevoi de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview