Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 13434
Mărime: 585.21KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Crisan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. Păiușan Luminița
Materie: Audit și Expertiză Contabilă

Extras din curs

1.Activitatea de evaluare

Obiective specifice: masteranzii vor dobândi cunoștințe privind activitatea de evaluare, beneficiarii și utilizatorii evaluărilor, standardele de evaluare.

1.1 INTRODUCERE

Materialul este destinat studenților la forma de învățământ la distanță de la universitățile cu profil economic și conține o sinteză a principiilor și metodelor de diagnostic și evaluare a întreprinderilor.

Activitatea de evaluare

Evaluarea reprezintă o activitate prin care se estimează valoarea unor bunuri corporale sau necorporale, mobile sau imobilizate, a unor afaceri, participații în afaceri etc. Subiectele acestui proces sau activitate pot fi deci extrem de variate. Din acest punct de vedere, adică după obiectul evaluării, distingem următoarele domenii principale:

1) Evaluări de obiecte, bunuri mobile

2) Evaluări de elemente necorporale sau intangibile

3) Evaluări de proprietăți imobiliare

4) Evaluări de active financiare

5) Evaluări de întreprinderi

Evaluarea unei întreprinderi reprezintă actul sau procesul prin care se estimează valoarea întreprinderii sau a unei participații la aceasta, fiind o operație complexă, derulată cu un scop și într-un context care trebuie precizate de tandemul evaluator-client.

Utilitatea și clasificarea evaluărilor de întreprinderi

Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare pe domeniile precizate mai sus, are loc în următoarele situații distincte:

1) în vederea tranzacționării titlurilor de proprietate (acțiuni și părți sociale) emise de întreprinderi, prin transfer parțial sau total de capital social

2) ca suport în procesul investițional pe piața de capital;

3) în diverse situații care presupun fuziuni, divizări, asocieri, aporturi în natură etc.;

4) în situațiile dispuse de o autoritate publică, în scop contabil, fiscal, de succesiune, partaj etc.

O clasificare alternativă, făcută după scopul evaluărilor, este următoarea:

1) evaluări administrative, în general executate pentru determinarea masei impozabile;

2) evaluări contabile ce urmăresc să redea în contabilitate mișcările și evoluția patrimoniului întreprinderilor;

3) evaluări economice - sunt cele tratate în această carte și sunt efectuate în scopul identificării valorii unei întreprinderi sau a unui activ al acesteia.

Vom defini evaluarea economică a unei afaceri, în contextul investițional al pieței de capital, ca fiind un complex de abordări, proceduri și metode de evaluare prin care se estimează un anumit tip de valoare al afacerii analizate, în funcție de scopul și contextul evaluării.

Bibliografie

A. Cursuri și Cărți de specialitate

[1]

Manațe Daniel - Evaluarea întreprinderii, Editura UAV, Arad, 2008, ISBN 978-973-752-281-8

[2]

Stan Sorin coordonator - Ghid practic de evaluare, Editura IROVAL, București, 2003, ISBN 973-85825-3-9

B. Standarde

[3]

Standardele Internaționale de Evaluare - editate de ANEVAR cu permisiunea International Valuation Standards Committee, ediția a opta, 2007, ISBN 978-973-0-05263-3

Preview document

Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 1
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 2
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 3
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 4
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 5
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 6
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 7
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 8
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 9
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 10
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 11
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 12
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 13
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 14
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 15
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 16
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 17
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 18
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 19
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 20
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 21
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 22
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 23
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 24
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 25
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 26
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 27
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 28
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 29
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 30
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 31
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 32
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 33
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 34
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 35
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 36
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 37
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 38
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 39
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 40
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 41
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 42
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 43
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 44
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 45
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 46
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 47
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 48
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 49
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 50
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 51
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 52
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 53
Tehnici moderne de evaluare a întreprinderii - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Tehnici moderne de evaluare a intreprinderii.PDF

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Strategia de Dezvoltare a SC Agriam Invest SRL

Introducere Termenul “strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini “arta războiului” în China antică, în...

Organizarea activității de distribuție la firma SC Ama Impex SRL

Introducere În societatea contemporană, importanţa marketingului este esenţială pentru supravieţuirea firmelor, având în vedere faptul că acestea...

Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Bsaic la S.C. Eurex Alimentare S.A.

1. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII S.C. EUREX ALIMENTARE S.A. Dulcea poveste a început cu peste șase decenii în urmă, în 1944. Atunci, Sabri Ulker și...

Diagnostic Financiar

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DISCIPLINA EVALUĂRII FIRMELOR I.1. DEFINIREA EVALUĂRII. TIPURI DE EVALUĂRI I. 1.1. Conceptul de evaluare În...

Analiza diagnostic - SC Electrica SA Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz SC Thorma Manufactory SRL

Capitolul I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric Întreprinderea asupra căreia îi face studiul de caz se numeşte S.C Thorma...

Ai nevoie de altceva?