Managementul Organizației

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 35829
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Publicat de: Amedeu Olteanu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emilian RADU

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1 : MANAGEMENT INTERNATIONAL 5
 3. 1.1 Managementul. Ştiinţă a conducerii 5
 4. 1.2 Definirea Managementului Internaţional Delimitări conceptuale 6
 5. 1.3 Euromanagementul 9
 6. 1.4 Structuri organizatorice în Managementul Internaţional 10
 7. 1.4.1. Strategii de organizare în Managementul internaţional 10
 8. 1.4.2. Factorii determinanţi ai structurilor organizaţionale 13
 9. 1.4.2.1 Factorii de mediu 13
 10. 1.4.2.2 Factorii corporaţionali 14
 11. 1.4.3 Stadiile internaţionalizării şi evoluţia structurilor organizatorice 15
 12. 1.4.4 Tipologia structurilor organizaţionale 15
 13. CAPITOLUL 2 : STRATEGIA SI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZATIEI 19
 14. 2.1 Managementul strategic al organizaţiei 19
 15. 2.1.1 Definirea Managementului strategic 20
 16. 2.1.2 Etapele Managementului strategic 26
 17. 2.1.2.1 Formularea strategiei 26
 18. 2.1.2.2 Implementarea strategiei 27
 19. 2.1.2.3 Evaluarea strategiei 29
 20. 2.1.3 Procesul Managementului strategic 32
 21. 2.2 Strategia organizaţiei 33
 22. 2.2.1 Conceptul de strategie 33
 23. 2.2.2 Componentele strategiei 34
 24. 2.2.3 Tipologia strategiilor 41
 25. 2.2.4 Determinanţii contextuali (exogeni) ai strategiei 46
 26. 2.2.5 Determinanţii interni (endogeni) ai strategiei 47
 27. 2.3 Strategia de Internaţionalizare 49
 28. 2.3.1 Formularea strategiei de internaţionalizare 50
 29. 2.3.2 Tipuri de strategii de internaţionalizare 53
 30. 2.3.3 Motivatiile procesului de internationalizare 54
 31. CAPITOLUL 3: PREZENTAREA GENERALĂ A OLTCHIM S.A. 56
 32. 3.1 Scurt istoric general Oltchim 56
 33. 3.2 Structura Actionariatului 58
 34. 3.3 Obiectul de activitate 60
 35. 3.4 Organizarea activitatii societatii 61
 36. 3.4.1 Structura pe divizii 61
 37. 3.4.2 Structura organizatorica 63
 38. 3.5 Analiza performantelor economice 64
 39. 3.6 Piata de desfacere 68
 40. CAPITOLUL 4 : ELABORAREA STRATEGIEI DE PATRUNDERE PE PIATA INTERNATIONALA A FIRMEI S.C. OLTCHIM S.A. 71
 41. 4.1 Formularea misiunii 72
 42. 4.2 Stabilirea obiectivelor strategice in vederea extinderii activitatii firmei pe piata internationala..74
 43. 4.3 Elaborarea optiunilor strategice in vederea extinderii activitatii firmei pe piata internationala 76
 44. 4.4 Implementarea strategiei de patrundere pe piata internationala de catre S.C. Oltchim S.A 80
 45. CONCLUZII 82
 46. BIBLIOGRAFIE 87

Extras din proiect

Introducere

Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile activităţii umane. Ea afectează în mod direct desfăşurarea activităţilor organizaţiilor obligate să se reorganizeze frecvent, să se adapteze continuu pentru a face faţă schimbărilor produse în interiorul lor şi în mediul lor de acţiune şi determinate în principal de progresul ştiinţific şi tehnic actual, de competiţia acută manifestată la nivel naţional şi mondial, de modificarea nevoilor şi gusturilor oamenilor dar şi de tendinţele din economie şi societate.

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica managerială , cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

În lucrarea de faţă “Managementul strategic în organizaţiile internaţionale ” mi-am propus să analizez situaţia managementului strategic din societatea Oltchim , pentru că managementul strategic reprezintă deciziile şi acţiunile care se iau pentru realizarea obiectivelor societăţii şi are în vedere întreg managementul acesteia, care se bazează pe strategie.

În esenţă, managementul strategic asigură un echilibru dinamic între câmpul forţelor din interiorul organizaţiei şi câmpul forţelor din exteriorul ei şi realizarea unui avantaj competitiv durabil. Managementul strategic are la bază gândirea creatoare şi gândirea strategică.

Scopul acestei lucrări este de a:

• explica ce este managementul strategic

• demonstra nevoia de management strategic

• explica natura dinamică a managementului strategic

• identifica domeniile de aplicabilitate ale managementului strategic

• demonstra nevoia de a trece de la exercitarea unui management de conjunctură la implementarea unui management performant.

Abordările managementului strategic subliniază interacţiunile dintre managerii de la toate nivelurile structurii organizatorice în ceea ce priveşte fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei. Avantajele sunt cele urmărite cu prioritate prin practicarea managementului strategic. Asigurarea profitabilităţii, ca obiectiv esenţial al organizaţiei, stabilirea direcţiei de acţiune a organizaţiei , concentrarea eforturilor salariaţilor în scopul realizării obiectivelor , consecvenţa acţiunilor managementului şi a celorlalţi salariaţi ai organizaţiei în vederea realizării strategiei propuse , asigurarea flexibilităţii organizaţionale, pentru a valorifica toate oportunităţile mediului exogen dar şi punctele forte interne.

Internaţionalizarea este un proces obiectiv. Prin interantionalizare firma de afaceri tinde sã depãşeascã limitele locale, naţionale şi regionale şi sã-şi extindã activitatea în spaţiul economic global, a cãrui formare este posibilã chiar prin mişcarea spre exterior a firmei. La baza internaţionalizãrii stã expansionismul forţelor pieţei, tendinţa acestora de a invada mediul înconjurãtor nemarketizat şi de a-l include într-un sistem economic bazat pe mecanismul pieţei.

Bibliografia cuprinde pe lângă lucrările la care s-a făcut referire în text şi lucrările care au fost consultate pentru realizarea lucrării. În anexe sunt prezentate

1.1 Managementul. Ştiinţă a conducerii.

Cuvântul „management” derivă din latinescul „manus” (mână) şi reprezintă, ca expresie literară „manevrare”. Managerul este cel ce se ocupă cu manevrarea, cu conducerea, participând nemijlocit la efectuarea acţiunii. De la latinescul „manus” s-a format în franceză „manège”, fiind împrumutat în limba engleză sub forma verbului „to manage” având înţelesul de „a administra”, „a conduce”. De aici au apărut cuvintele „manager” şi „management” care înseamnă „conducător” şi „conducere”. Termenul „conducere” este tot mai mult înlocuit cu „management”, datorită nu doar predispoziţiei specialiştilor şi publicului spre completarea limbii cu neologisme, determinată de tendinţa evidentă de deschidere a statelor spre exterior, dar şi pentru că acest termen a căpătat recunoaştere internaţională .

Termenul de „management” s-a impus în sfera economică după anii ´50 ai secolului trecut, datorită lucrării lui James Burnham „The Managerial Revolution”, publicată prima oară la New York, în anul 1941. Ideea pusă în circulaţie de Burnham este aceea că orice societate, indiferent de regimul ideologic, juridic sau politic are nevoie de manageri, dacă vrea ca economia ei să prospere în ritm inovator şi creator. În literatura de specialitate anglo-saxonă managementul desemnează atât o activitate practică, respectiv o componentă a diviziunii sociale a muncii, cât şi o disciplină ştiinţifică, parte a sferei ştiinţelor sociale. În primul sens, managementul este, în esenţă, activitatea de coordonare a resurselor unei organizaţii în vederea atingerii unor obiective prestabilite. Definiţiile întâlnite în literatură pun accent pe latura practică a managementului .

Managementul este o practică şi nu o ştiinţă. Nu înseamnă cunoştinţe, ci performanţă. (Peter F. Drucker). Ca practică, managementul se „hrăneşte” din ştiinţe cum ar fi: economie, psihologie, matematică, ştiinţe politice, istorie, filosofie . Managementul este funcţia prin care lucrurile pot fi realizate prin intermediul altora. (Harold Koontz, Cyril O‘Donnell). A. MacKensie arată că managementul este procesul în care managerul operează cu trei elemente fundamentale : idei, lucruri şi oameni , realizând obiectivul prin alţii. Managementul este procesul întreprins de una sau mai multe persoane în vederea coordonării activităţilor altor persoane spre a obţine rezultate pe care nu le-ar avea dacă ar acţiona individual. (Ivancevich, Donnelly, Gibson). Managementul reprezintă o lucrare realizată cu şi prin alte persoane în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei, folosind eficient resurse limitate, în condiţiile unui mediu schimbător. (Kreitner).

În lucrările de management nord-americane, cele mai răspândite sunt definiţiile de ordin pragmatic ale managementului, de pe poziţia managerului . Spre exemplu, David Reese şi O‘Grady definesc managementul ca fiind „procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei” iar Longenecker şi Pringle îl desemnează ca „proces de obţinere şi combinare a resurselor umane, financiare şi fizice în vederea îndeplinirii scopului primar al organizaţiei , obţinerea de produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii”.Pornind de la definiţia clasică a lui Henri Fayol („a conduce înseamnă a planifica, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla”), se observă că definiţiile moderne sunt variante ale acesteia punând, însă, un accent mai mare pe nevoia de a conduce, a ghida şi a motiva angajaţii, şi nu doar pe comandă.

Alte abordări tratează managementul ca ştiinţă. Astfel, în cunoscuta publicaţie franceză Larousse managementul este definit ca „ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii” iar profesorii ruşi Popova şi Krasnopoiasa consideră că ştiinţa managementului se ocupă de „legile conducerii generale şi de legile sintetice ale componentelor sale”. Ca teorie şi ştiinţă, managementul s-a născut în secolul trecut, sintetizând tot ceea ce a acumulat omenirea în gândirea şi practica conducerii. Ştiinţa managementului presupune activitatea de sintetizare şi generalizare a experienţei practice de conducere, găsirea celor mai bune căi şi metode de conducere a organizaţiilor umane. Sfera de cuprindere o constituie întreaga societate, adică întreaga activitate socială a oamenilor. Desfăşurând multiple activităţi în cadrul societăţii, oamenii intră unii cu alţii în relaţii de conducere, relaţii ce reflectă raporturile dintre aceştia, în legătură cu organizarea şi conducerea organizaţiilor economice, sociale, culturale etc. Relaţiile de conducere se întâlnesc în toate segmentele societăţii, câmpul de acţiune al ştiinţei conducerii fiind întreaga societate.

Preview document

Managementul Organizației - Pagina 1
Managementul Organizației - Pagina 2
Managementul Organizației - Pagina 3
Managementul Organizației - Pagina 4
Managementul Organizației - Pagina 5
Managementul Organizației - Pagina 6
Managementul Organizației - Pagina 7
Managementul Organizației - Pagina 8
Managementul Organizației - Pagina 9
Managementul Organizației - Pagina 10
Managementul Organizației - Pagina 11
Managementul Organizației - Pagina 12
Managementul Organizației - Pagina 13
Managementul Organizației - Pagina 14
Managementul Organizației - Pagina 15
Managementul Organizației - Pagina 16
Managementul Organizației - Pagina 17
Managementul Organizației - Pagina 18
Managementul Organizației - Pagina 19
Managementul Organizației - Pagina 20
Managementul Organizației - Pagina 21
Managementul Organizației - Pagina 22
Managementul Organizației - Pagina 23
Managementul Organizației - Pagina 24
Managementul Organizației - Pagina 25
Managementul Organizației - Pagina 26
Managementul Organizației - Pagina 27
Managementul Organizației - Pagina 28
Managementul Organizației - Pagina 29
Managementul Organizației - Pagina 30
Managementul Organizației - Pagina 31
Managementul Organizației - Pagina 32
Managementul Organizației - Pagina 33
Managementul Organizației - Pagina 34
Managementul Organizației - Pagina 35
Managementul Organizației - Pagina 36
Managementul Organizației - Pagina 37
Managementul Organizației - Pagina 38
Managementul Organizației - Pagina 39
Managementul Organizației - Pagina 40
Managementul Organizației - Pagina 41
Managementul Organizației - Pagina 42
Managementul Organizației - Pagina 43
Managementul Organizației - Pagina 44
Managementul Organizației - Pagina 45
Managementul Organizației - Pagina 46
Managementul Organizației - Pagina 47
Managementul Organizației - Pagina 48
Managementul Organizației - Pagina 49
Managementul Organizației - Pagina 50
Managementul Organizației - Pagina 51
Managementul Organizației - Pagina 52
Managementul Organizației - Pagina 53
Managementul Organizației - Pagina 54
Managementul Organizației - Pagina 55
Managementul Organizației - Pagina 56
Managementul Organizației - Pagina 57
Managementul Organizației - Pagina 58
Managementul Organizației - Pagina 59
Managementul Organizației - Pagina 60
Managementul Organizației - Pagina 61
Managementul Organizației - Pagina 62
Managementul Organizației - Pagina 63
Managementul Organizației - Pagina 64
Managementul Organizației - Pagina 65
Managementul Organizației - Pagina 66
Managementul Organizației - Pagina 67
Managementul Organizației - Pagina 68
Managementul Organizației - Pagina 69
Managementul Organizației - Pagina 70
Managementul Organizației - Pagina 71
Managementul Organizației - Pagina 72
Managementul Organizației - Pagina 73
Managementul Organizației - Pagina 74
Managementul Organizației - Pagina 75
Managementul Organizației - Pagina 76
Managementul Organizației - Pagina 77
Managementul Organizației - Pagina 78
Managementul Organizației - Pagina 79
Managementul Organizației - Pagina 80
Managementul Organizației - Pagina 81
Managementul Organizației - Pagina 82
Managementul Organizației - Pagina 83
Managementul Organizației - Pagina 84
Managementul Organizației - Pagina 85
Managementul Organizației - Pagina 86
Managementul Organizației - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Managementul Organizatiei.doc

Alții au mai descărcat și

Simulare decizională privind managementul strategic al firmei Selca SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA DATELOR SIMULĂRII DECIZIONALE 1.1. Prezentare generală a S.C. SELCA S.A. S.C. SELCA S.A. Piteşti a ales performanţa,...

Procesul Managementului Strategic la SC Alcomsib SA

1. MANAGEMENT STRATEGIC - CATEVA ELEMENTE TEORETICE În mod curent, prin management strategic se are în vedere întregul proces de management al...

Managementul strategic în industria de telecomunicații

INTRODUCERE La strategie se face referire ori de câte ori se iau deciziile care determină cursul evoluției unei societăți sau a unei organizații....

Raport de practică - SC SQnP SRL

Motivaţie, explicaţii: Am ales să fac raportul de practică la această firmă datorită atmosferei şi mediului în care se desfăşoară activitatea...

Managementul calității în domeniul alimentar

Scopul studiului Obiectivul acestei lucrari a fost studiul procesului de managementul calitatii. In debutul lucrarii s-au enuntat componentele...

Conducerea și organziarea activităților de aprovizionare și desfacere în magazinele de tip en-gros

PREZENTAREA RELATIILOR: - 1.1. DINTRE PRODUCATORI SI COMERCIANTI - 1.2. DINTRE COMERCIANTI SI CONSUMATORI Relatiile comerciantilor cu...

Raport de practică management - SC Morărit și Panificație SRL

Motivatie si explicatii: Motivul pentru care am optat sa fac practica la SC MORARIT & PANIFICATIE SRL a fost de ordin personal, deoarece tatal meu...

Managementul în asistența socială

I. DELIMITARI TEORETICE ALE CONCEPTELOR STIL DE CONDUCERE – STIL DE MANAGEMENT Prin prezenta lucrare de licenta am incercat sa alcatuiesc o...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 1.1. Denumirea organizaţiei: S.C. CONPET S.A. Misiunea organizaţiei constă în : 1. Politica de mediu În...

Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei

INTRODUCERE Evoluţiile din ultimele decenii ale economiei, în special, şi ale societăţii, în general, ne-au arătat că schimbarea este...

Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice

INTRODUCERE Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Comunicare și Cultură Organizațională

Moto „Majoritatea oamenilor culţi îşi vor folosi ştiinţa ca membrii unor organizaţii. De aceea, omul cult va trebui să fie pregătit să trăiască...

Elemente Introductive în Managementul Organizației

I. Elemente introductive în managementul organizaţiei “Management înseamnă sarcini. Managementul este o disciplină. Dar management înseamnă şi...

Managementul organizațiilor și întreprinderilor mici și mijlocii

CAP.1 ELEMENTE INTRODUCTIVE Practic, nu există lucrări care să nu cuprindă abordări explicite ale organizării activităţii umane. Ideea de mai sus...

Ai nevoie de altceva?