Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 21825
Mărime: 101.64KB (arhivat)
Publicat de: Eufrosina Iordan
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ogrean Claudia
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I
 3. EVOLUTIE SI TENDINŢE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4
 4. 1.1 Necesitatea conducerii stintifice 5
 5. 1.2 Principalele variabile care determină evoluţia şi performanţele
 6. managementului organizaţiilor 6
 7. 1.3 Mutaţii în managementul organizaţiilor 8
 8. 1.3.1 Intensificarea caracterului inovaţional managementului 9
 9. 1.3.2 Conturarea unei complexe dimensiuni a managementului 10
 10. 1.4 Accentuarea profesionalizării managementului 12
 11. CAPITOLUL II
 12. MANGEMENTUL SI MANAGERII VIITORULUI 16
 13. 2.1 Noul rol al conducerii 16
 14. 2.2 De la managerul raţional la managerul intuitiv 18
 15. 2.3 Stilul de management in viitor 20
 16. 2.4 Calităţile şi caracteristicile managerului viitorului 22
 17. CAPITOLUL III
 18. CARACTERISTICILE ORGANIZAŢIILOR DE MÂINE 25
 19. 3.1 Noua societate a organizaţiilor 25
 20. 3.2 Competenţe noi pentru o lume nouă 26
 21. 3.3 A conduce dincolo de culturi 28
 22. 3.4 Globalizarea activităţilor economice: factor cu implicaţii majore asupra managementului, organizaţiei, economiei şi societăţii 31
 23. CAPITOLUL IV
 24. STUDIU DE CAZ 33
 25. Evoluţia şi tendinţele sistemului de management la BCR Asigurări 33
 26. CONCLUZII 47
 27. BIBLIOGRAFIE 49

Extras din proiect

INTRODUCERE

Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor perfecţionări superioare,deci a unui avantaj finananciar nou, mai mare mai performant. Economia de piaţă actuală se caracterizează în principal, prin tendinţa de globalizare a competiţiei, prin schimbări majore şi rapide ale tehnologiilor şi a forţei de muncă. Aceste caracteristici sunt forţe ce obligă atât organizaţiile cât şi managerii la eforturi sporite şi permanente în realizarea schimbărilor necesare supravieţuirii şi eficienţei. De aceea, orice schimbare într-o organizaţie este considerată ca o funcţie, atât a mediului extern (social, economic si politic), cât şi a relaţiilor dintre membrii, grupurile sau subgrupurile din cadrul organizaţiilor.

Aceste schimbări implică în mod evident noi metode de organizare şi de conducere a organizaţiilor, noi competenţe pe care managerii trebuie să le deţină şi să le valorifice pentru a se dezvolta şi pentru a-şi conduce întreprinderea spre performanţă.

Pe parcursul acestei lucrări am prezentat principalele tendinţe şi evoluţii apărute în managementul firmei şi a organizaţiei, trăsăturile definitorii ale managementului şi managerilor viitorului precum şi principalele probleme cu care se confruntă aceştia în noua organizaţie.

Lucrarea este structurată pe 4 capitole astfel:

În capitolul I, am prezentat tendinţele şi evoluţiile în cadrul firmei, indentificarea, analizarea şi valorificarea acestora reprezintă o deosebită importanţă pentru creşterea funcţionalităţii şi performanţelor tuturor categoriilor de organizaţii şi pentru punerea în valoare a numeroaselor oportunităţi de afaceri în contextul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe şi la societatea informaţională.

Rapiditatea schimbărilor ce apar în toate domeniile de activitate este una din trăsăturile cele mai importante ale acestui mileniu. Pentru a reuşi să obţii performanţă în aceste condiţii trebuie să fi capabil să te adaptezi în permanenţă. Tot în acest capitol am realizat o scurtă prezentare a principalelor variabile ale căror evoluţii sunt favorizante creşterii funcţionalităţii şi eficienţei managementului dar şi pe cele care au un efect restrictiv.

Observăm din ce în ce mai mult că schimbările substanţiale înregistrate în planul teoriei şi practicii managementului firmei se reflectă sintetic în tendinţa tot mai pronunţată de trecere de la o conducere amatoristă, bazată predominant pe talent, intuiţie şi experienţă, la un management de tip profesionist, bazat pe o competenţă ridicată. Astfel, în condiţiile în care complexitatea vieţii economico-sociale contemporane este din ce în ce mai mare, iar realizările din domeniul ştiinţei şi tehnologiei tind să impulsioneze trecerea de la o societate de producţie preponderent cantitativă, la o societate de creaţie în care prioritatea revine performanţelor calitative, cerinţele faţă de actul managerial de la toate nivelurile ierarhice, sporesc, în mod inevitabil.

În capitolul II sunt evidenţiate principalele trăsături şi caracteristici ale managementului si managerilor viitorului. Astăzi, mai mult ca oricând , ştiinţa care învinge este ştiinţa conducerii, a managementului. Rolul conducerii se schimbă, iar succesul unui manager depinde de capacitatea lui de a ţine pasul cu aceste schimbări şi de a fi un model pentru angajaţi, companiile se îndreaptă spre o structură mai flexibilă, mai agilă, mai puţin ierarhizată, astfel şi managerii vor trebui să-şi schimbe rolul, să-şi dezvolte capacităţiile de anticipare, de adaptabilitate, de a gândi şi a acţiona global. Toate aceste caracteristici sunt esenţiale pentru managerul viitorului. Evoluţiile viitoare ale managementului se pot caracteriza prin faptul că acestea vor cuprinde toate domeniile vieţii economice, sociale şi politice, permiţând o mai bună înţelegere abordare a problemelor pieţei şi a nevoilor clienţilor.

Capitolul III ne deschide orizontul către principalele caracteristici ale organizaţiilor de mâine, din ce este formată noua organizaţie a viitorului, spre ce ar trebui să se orienteze şi mai ales ce calităţi îi sunt necesare managerului pentru a conduce o astfel de organizaţie.

Noul mileniu oferă economiei mondiale două trăsături definitorii: globalizarea şi organizaţia modernă, premise pentru crearea de valoare în noua eră bazată pe cunoştinţe. Organizaţiile nu se schimbă de dragul schimbării ci pentru că fac parte dintr-un proces de dezvoltare mai amplu şi trebuie să reacţioneze la noile schimbări din mediu, la restricţiile, cerinţele şi ocaziile care apar în acest domeniu.

În capitolul IV am realizat un studiu de caz la firma BCR asigurări pentru a scoate în evidenţă evoluţia şi tendinţele managementului în cadrul acestei societăţi.

Motivarea alegerii acestei lucrări constă în interesul pentru a decoperi cele mai eficiente modalităţi de conducere în viitor precum şi de a indentifica principalele calităţi necesare managerului viitorului.

Nu ar mai fi nevoie de o analiză a procesului de schimbare dacă şi faptic totul ar fi atât de simplu precum pare pe hârtie, organizaţiile au însă dificultăţi de adaptare şi reacţie la schimbările sociale, doar firmele care vor reuşi să facă faţă viitorului, organizaţiile moderne, adevăratele creatoare de valoare vor fi firmele viitorului, care vor deriva din cele clasice prin capacităţile acestora de a provoca viitorul şi de a-i face faţă.

CAPITOLUL I

EVOLUTII SI TENDINŢE IN MANAGEMENTUL FIRMEI

Prevederea viitorului este o preocupare veche. Însufleţit dintotdeauna de dorinţa absurdă de se asigura că mâine va fi o lume în care va putea să se recunoască, omul este în căutarea viitorului.Este foarte firesc, deci, ca arta de a anticipa viitorul să-l preocupe dintotdeauna pe şeful de întreprindere, pentru care „a conduce înseamnă a prevedea”.Pentru manager, această deviză a devenit „a anima echipele înseamnă a prevedea” a te strădui să vezi mai departe pentru a te orienta bine în prezent.

Preview document

Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 1
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 2
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 3
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 4
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 5
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 6
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 7
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 8
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 9
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 10
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 11
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 12
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 13
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 14
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 15
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 16
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 17
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 18
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 19
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 20
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 21
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 22
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 23
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 24
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 25
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 26
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 27
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 28
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 29
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 30
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 31
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 32
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 33
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 34
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 35
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 36
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 37
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 38
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 39
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 40
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 41
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 42
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 43
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 44
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 45
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 46
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 47
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 48
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 49
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 50
Managementul și managerii viitorului - abordare comparativă în condițiile internaționalizării și globalizării vieții economice - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Managementul si Managerii Viitorului - Abordare Comparativa in Conditiile Internationalizarii si Globalizarii Vietii Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Societățile transnaționale și implicațiile lor asupra economiei mondiale - studiu de caz - McDonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Tendințe în Managementul Financiar

Introducere Managementul este unul din factorii esentiali care explica de ce o tara este bogata sau saraca. Managementul este o arta si nu una...

Corporații - politici corporatiste

1.Scurt istoric al corporatiei Notiunea de corporatie provine din cuvantul latin „corpus” - grupare de oameni. „Entintati” care desfasurau...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Uzanțe Diplomatice și de Protocol

CAPITOLUL I Notiuni fundamentale ale diplomatiei 1.1.Definiţia si conţinutul diplomaţiei Diplomaţia a apărut încă din antichitate, termenul de...

Ai nevoie de altceva?