Silvicultura

Curs
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 79 în total
Mărime: 3.02MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra Banica
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Romulus Iagaru

Extras din curs

Disciplina transmite studenților un mesaj relevant în legătură cu atenția ce trebuie acordată ansamblului de preocupări privind cunoașterea pădurii, crearea și îngrijirea acesteia, recoltarea și valorificarea rațională a produselor sale.

este de a conferi studentului capacitatea de a elabora, implementa și dezvolta un ansamblu coerent de activități specifice care vizează atât gospodărirea eficientă cât și valorificarea superioară a produselor și influențele binefăcătoare ale pădurilor.

Familiarizarea studentului cu conceptul de silvicultură cu caracteristicile și terminologia specifică a acesteia pentru fundamentarea procesului de înțelegere și învățare a particularităților acestei științe.

să fie activi în orice discuție de silvicultură pe probleme teoretice și practice;

să utilizeze bazele de date internaționale specifice domeniului;

să înțeleagă particularitățile ecosistemului forestier și a biologiei pădurii;

să înțeleagă relația dintre factorii ecologici și pădure;

să cunoască rolul și impactul măsurilor silvoculturale de gospodărire a pădurilor;

să înțeleagă rolul reconstrucției ecologice a unor ecosisteme deteriorate din fondul forestier;

să conștientizeze importanța și necesitatea creșterii suprafețelor împădurite;

să fie orientați către organizarea și gospodărirea diferențiată a pădurii;

să explice fenomenul silvic în raport cu factorii endogeni și exogeni.

UNITATEA DE STUDIU nr. 1 Considerații generale

este dedicată noțiunilor generale și oferă elemente de fundamentare teoretică privind definiția, scopul și obiectivele silviculturii, resursele forestiere, evoluția și metodele de cercetare în silvicultură, respectiv relațiile cu alte științe și ramuri de activitate.

Conform FAO - silvicultura este definită ca fiind arta și știința de a controla și stabili creșterea, compoziția, starea de sănătate și calitatea pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră în scopul atingerii valorilor și nevoilor impuse de proprietar și societate pe o bază durabilă.

Obiectul silviculturii este reprezentat de pădure. Este necesar însă a se accentua faptul că obiectul silviculturii este deosebit de complex abordarea sa atât din punct de vedere științific cât și practic presupunând o gamă extrem de diversă de bunuri și servicii furnizate de pădure.

Resursele forestiere mondiale și naționale

Conform unui raport privind resursele forestiere mondiale, realizat în anul 2005 sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), la nivel mondial suprafețele acoperite cu vegetație forestieră însumează aproximativ 4 miliarde de hectare (3 952 milioane hectare), reprezentând 30,3% din suprafața uscatului.

În aceste condiții, suprafața de pădure ce revine pe cap de locuitor este de aproximativ 0,62 hectare.

Conținut arhivă zip

  • Silvicultura.pptx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ștanță cu acțiune succesivă

Calculul si etapele de proiectarea unei stante cu actiune succesiva pentru obtinerea piesei din schita de mai jos: 1. Analiza tehnologicitatii...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Necesitatea utilizării topografiei în silvicultură

1. Introducere Conform etimologiei cuvantului (din limba greaca, topos = loc si graphien = a desena, a scrie), Topografia este una din stiintele...

Valorificarea deșeurilor provenite din industria lemnului și silvicultură

Motivatia lucrarii Poluarea a apărut odată cu dezvoltarea primelor aşezări urbane, sub influenţa factorului antropic. Iniţial, produsele poluante...

Silvicultura

Après avoir longtemps hésité sur le sujet de mon mémoire de licence en ce qui concerne le domaine spécialisé à investiguer, je me suis penchée sur...

Valorificări ale Reziduurilor Solide Organice în Agricultură și Silvicultură

1.UTILIZAREA NĂMOLURILOR DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI A GUNOIULUI DE GRAJD Fertilitatea solului este detreminată de...

Silvicultură și produsele pădurii - măceșul

Cap. I Prezentare generală Măceşul, cu denumirea ştiinţifică Rosa canina, aparţine de genul Rosa, cu circa 200 de specii, existente în regiunile...

Silvicultura și produsele pădurii

Capitolul 1.Structura fondului forestier Prezentare generala Judetul Gorj se gaseste in sud-vestul tarii, in nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu....

Silvicultura și produsele pădurii în Județul Gorj

I. CADRUL NATURAL Prima entitate administrativa pe teritoriul actual al judetului Gorj mentionata documentar in 1385, a fost Tara Jelii, urmata de...

Silvicultura

CAPITOLUL I DESCRIEREA GENERALA A TERITORIULUI DESERVIT DE PEPINIERA Ocolul Silvic Bicaz îsi are denumirea dupa valea principala care strabate...

Ai nevoie de altceva?