Automate programabile

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 35954
Mărime: 909.21KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Petru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nitulescu Mihai

Cuprins

 1. NOTAȚII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 2. CAPITOLUL 1. SISTEMELE DE CALCUL ȘI CONTROLUL
 3. INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 4. 1.1.
 5. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 6. 1.2.
 7. Contextul industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 8. 1.3.
 9. Noile reguli de producție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 10. 1.4.
 11. Tipuri de strategii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 12. 1.4.1.
 13. Subsisteme de monitorizare . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 14. 1.4.2.
 15. Subsisteme secvențiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 16. 1.4.3.
 17. Subsisteme de control în buclă închisă . . . . . . . . . . 12
 18. 1.4.4.
 19. Echipamente de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 20. 1.5.
 21. Utilizarea calculatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 22. 1.5.1.
 23. Arhitectura calculatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 24. 1.5.2.
 25. Programarea în cod mașină și în limbaj de asamblare . . 17
 26. 1.5.3.
 27. Limbaje de nivel înalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 28. 1.5.4.
 29. Programe de aplicație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 30. 1.6.
 31. Cerințe ale controlului industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 32. 1.7.
 33. Automatele programabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 34. 1.7.1.
 35. Scurt istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 36. 1.7.2.
 37. Normalizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 38. 1.7.3.
 39. Tendințe ale pieței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 40. CAPITOLUL 2. STRUCTURA AUTOMATELOR
 41. PROGRAMABILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 42. 2.1. Prezentare generală a automatelor programabile . . . . . . . . . 30
 43. 2.2. Module de I/E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 44. 2.2.1. Module de intrări discrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
 45. 2.2.2. Module de ieșiri discrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 46. 2.3. Identificarea adreselor de I/E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 47. 2.3.1. Adresarea I/E la AP PLC-5 al firmei Allen Bradley . . . . 39
 48. 2.3.2. Adresarea I/E la AP SIMATIC S5 al firmei Siemens . . . 40
 49. 2.3.3. Adresarea I/E la AP GEM-80 al firmei CEGELEC . . . . 42
 50. 2.3.4. Adresarea I/E la AP Master al firmei ABB . . . . . . . . . 43
 51. 2.3.5. Adresarea I/E la AP F2 al firmei Mitsubishi . . . . . . . . 45
 52. 3
 53. 2.3.6. Adresarea I/E la AP APC700 al firmei IPA S.A.
 54. București . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 55. 2.4. Adresarea memoriei interne de un bit . . . . . . . . . . . . . . . 45
 56. 2.5. Execuția programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 57. 2.5.1. Ciclul program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 58. 2.5.2. Ramificații și repetiții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 59. 2.5.3. Subrutine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 60. 2.5.4. Transferul prin întreruperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 61. 2.6. Comanda la distanță . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 62. 2.7. Avantajele controlului cu AP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 63. CAPITOLUL 3. LIMBAJE DE PROGRAMARE . . . . . . . . . . . 58
 64. 3.1. Standardul IEC 1131-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 65. 3.2. Diagrama scară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 66. 3.3. Diagrama cu blocuri funcționale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 67. 3.4. Lista de instrucțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 68. 3.5. Textul structurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 69. 3.6. Diagrama de stare secvențială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 70. CAPITOLUL 4. FUNCȚII SPECIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 71. 4.1. Programarea memoriei interne de un bit . . . . . . . . . . . . . 78
 72. 4.2. Temporizatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 73. 4.3. Numărătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 74. 4.4. Aplicații numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 75. 4.4.1. Reprezentarea numerelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 76. 4.4.2. Transferul datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
 77. 4.4.3. Compararea datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
 78. 4.4.4. Operații aritmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 79. CAPITOLUL 5. METODE DE PROGRAMARE . . . . . . . . . . . 102
 80. 5.1. Programarea logicii combinaționale . . . . . . . . . . . . . . . . 102
 81. 5.2. Programarea logicii secvențiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 82. 5.3. Ingineria software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 83. 5.4. Proiectarea top-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 84. 5.5. Structura programelor în diverse AP . . . . . . . . . . . . . . . 120
 85. 5.6. Întreținerea și practica software . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 86. BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Extras din curs

CAPITOLUL 1

SISTEMELE DE CALCUL ȘI CONTROLUL INDUSTRIAL

1.1.

Introducere

Foarte puține instalații industriale pot funcționa singure și majoritatea lor necesită o anume formă de sistem de control pentru a asigura o operare sigură și eficientă. Figura 1.1 este o reprezentare a unei instalații tipice, care poate fi o uzină conectată la un sistem de control [27].

Figura 1.1. O imagine simplificată a unui sistem de control

Sistemul de control transformă comenzile operatorului uman în acțiuni necesare și afișează starea instalației către operator.

La cel mai simplu nivel, instalația poate fi un motor electric care acționează un ventilator de răcire. Aici sistemul de control poate fi compus din: un contactor electric, protecții la scurtcircuit și suprasarcină a motorului, respectiv a cablurilor. Controlul operatorului poate consta în butoane de START / STOP iar starea instalației poate fi observată prin lămpi de semnalizare de PORNIT / OPRIT și DEFECT.

La cealaltă extremă, uzina poate fi o vastă instalație petrochimică. Aici sistemul de control poate fi complex și constă într-o combinație de

7

tehnologii. Legătura cu operatorul uman poate fi la fel de variată, comenzile fiind date iar informațiile fiind afișate prin intermediul diverselor echipamente.

În majoritatea cazurilor, operatorul va fi o parte a sistemului de control. Dacă se declanșează o alarmă care înseamnă "Nivel scăzut de ulei", operatorul trebuie să adauge ulei.

1.2. Contextul industrial

Din punct de vedere al gestiunii și al automatizării, întreprinderile industriale pot fi clasificate, în general, în două mari categorii: întreprinderi cu procese continue și întreprinderi manufacturiere.

În primul caz producția este descrisă în termenii debitului de materiale. Tipice pentru acest caz sunt uzinele fizico-chimice și petrochimice. Procesul de producție este caracterizat printr-o secvență de reacții fizico-chimice ce se succed într-o manieră continuă sau cvasi-continuă. Este clar că în aceste întreprinderi producția este limitată strict, atât din punctul de vedere al naturii produselor, cât și din punctul de vedere al utilajelor de producție.

În cea de-a doua categorie de întreprinderi se fabrică produse de mai multe tipuri, care pot fi, evident, de complexitate diferită. Industriile mecanice, electrice și electronice aparțin acestei categorii. Procesul de producție se prezintă, în general, ca o succesiune de operații de producere și asamblare realizate manual sau cu ajutorul mașinilor.

Problemele cu care se confruntă actualmente întreprinderile industriale pot fi explicate prin evoluția pieței. Cu puțin timp în urmă, piața era caracterizată prin faptul că producătorii erau cei ce determinau tipul și cantitatea produselor. Utilizatorii (clienții) cumpărau ceea ce era disponibil.

Astăzi piața se caracterizează prin faptul că cerințele producției sunt determinate de către solicitările utilizatorilor (clienților). Concurența s-a întețit și mondializat considerabil iar exigențele consumatorilor au sporit, îndeosebi în ceea ce privește calitatea produselor.

Ciclul de viață al produselor s-a redus considerabil: 3-4 ani pentru un automobil și mai puțin pentru un calculator PC. În termenii producției, aceasta înseamnă o mare varietate de produse cu un ciclu de viață scurt și în serii mici [50].

Pentru a supraviețui, întreprinderile vor trebui să producă repede, de calitate și în concordanță cu cerințele pieței, trebuind în acest sens să se poată adapta rapid la evoluția produselor [29].

Bibliografie

1.

Anderson T., Tourlas K., Diagrams and programming languages for programmable controllers, Proceedings of the Formal Methods Europe Symposium, LNCS, Springer, 1997, pp. 1-19

2.

Barabas T., Stadiul actual al cercetărilor și realizărilor în domeniul structurii MAP (protocol de automatizare a fabricației) pentru hipersisteme robotizate CIM, Referat de doctorat nr. 1, Universitatea Politehnica din Timișoara, 1998

3.

Berger H., Automating with the SIMATIC S5 115U, Siemens Aktiengesellschaft, 2nd edition, Munich, 1992

4.

Borangiu T., Dobrescu R., Automate programabile, Editura Academiei București, 1986

5.

Borda M. E., Teoria transmiterii informației, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999

6.

Breeding J. K., Digital Design Fundamentals, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989

7.

Cătuneanu V.M., Bacivarof I.C., Fiabilitatea sistemelor de telecomunicații, Ed. Militară, București,1985

8.

Cepișcă C., Traductoare și senzori, ICPE București, 1998

9.

Chellis J., Elemente fundamentale ale rețelelor de calculatoare, All Educational, București, 2000

10.

Ciorăscu F., Spânulescu I., Măsurări electrice și electronice, E. D. P. București, 1973

11.

Coroescu T., Sisteme automate speciale, Universitatea din Petroșani, 1999

12.

Dierks H., Synthesising controllers from real-time specifications, Proceedings of 10th International Symposium on system synthesis, IEEE CS Press, 1997, pp. 126-133

13.

Dodescu Gh., Calculatoare. Elemente fundamentale de structură. Inițializarea în utilizarea PC-urilor, All Educational, București, 2000

14.

Dolga V., Traductoare și senzori, Universitatea Politehnica din Timișoara, 1996

15.

Felea I., Coroiu N., Fiabilitatea și mentenanța echipamentelor electrice, Editura tehnică, București, 2001

16.

Flynn J. M., Computer Architecture, Pipelined and Parallel Processor Design, Jones and Bartlett Publishers, Boston-London, 1995

17.

Gavriș M., Determinarea automată a mărimilor de referință din comanda adaptivă a mașinilor-unelte, Teză de doctorat, Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timișoara, 1989

18.

Gavriș M., Gergely E. I., Automate programabile, Îndrumător de laborator, Lito Universitatea din Oradea, 1995

19.

Gavriș M., Gergely E. I., Determinarea parametrilor unui regulator PID cu programul de modelare grafică ACSL, Analele Universității din Oradea, Fascicola Electrotehnică, 1996, pp. 324-331

20.

Gavriș M., Gergely E. I., Simularea buclei de poziție a unei mașini unelte cu automat programabil, Analele Universității din Oradea, Fascicola Electrotehnică, Secțiunea C, 1997, pp. 35-41

21.

Gavriș M., Gergely M., Gergely E. I., Comanda sincronă a semafoarelor de pe traseul Cele Trei Crișuri - Hotel Dacia - Magazin Crișul cu automatul programabil TI305, Analele Universității din Oradea, Fascicola Electrotehnică, 1993, pp. 419-427

22.

Gergely E. I., Stadiul actual în tratarea fiabilității echipamentelor de automatizare din domeniul construcțiilor de mașini, Referat de doctorat nr. 1, Oradea, 1995

23.

Gergely E. I., Present techniques for improving the reliability of the machine engineering control equipments, Proceedings of the A’96-THETA 10 Automatic Control & Testing Conference Cluj-Napoca, 1996, pp. 261-266

24.

Gergely E.I., On reliability assesment of programmable logic controllers - based control systems, Analele Universității din Oradea, Fascicola Electrotehnică,1998

25.

Gergely E. I., The effect of programmable logic controllers programming techniques on the program cycle in the sequential logic

design, Analele Universității din Oradea, Fascicola Electrotehnică, Secțiunea E, 1999, pp. 50-57

...

Preview document

Automate programabile - Pagina 1
Automate programabile - Pagina 2
Automate programabile - Pagina 3
Automate programabile - Pagina 4
Automate programabile - Pagina 5
Automate programabile - Pagina 6
Automate programabile - Pagina 7
Automate programabile - Pagina 8
Automate programabile - Pagina 9
Automate programabile - Pagina 10
Automate programabile - Pagina 11
Automate programabile - Pagina 12
Automate programabile - Pagina 13
Automate programabile - Pagina 14
Automate programabile - Pagina 15
Automate programabile - Pagina 16
Automate programabile - Pagina 17
Automate programabile - Pagina 18
Automate programabile - Pagina 19
Automate programabile - Pagina 20
Automate programabile - Pagina 21
Automate programabile - Pagina 22
Automate programabile - Pagina 23
Automate programabile - Pagina 24
Automate programabile - Pagina 25
Automate programabile - Pagina 26
Automate programabile - Pagina 27
Automate programabile - Pagina 28
Automate programabile - Pagina 29
Automate programabile - Pagina 30
Automate programabile - Pagina 31
Automate programabile - Pagina 32
Automate programabile - Pagina 33
Automate programabile - Pagina 34
Automate programabile - Pagina 35
Automate programabile - Pagina 36
Automate programabile - Pagina 37
Automate programabile - Pagina 38
Automate programabile - Pagina 39
Automate programabile - Pagina 40
Automate programabile - Pagina 41
Automate programabile - Pagina 42
Automate programabile - Pagina 43
Automate programabile - Pagina 44
Automate programabile - Pagina 45
Automate programabile - Pagina 46
Automate programabile - Pagina 47
Automate programabile - Pagina 48
Automate programabile - Pagina 49
Automate programabile - Pagina 50
Automate programabile - Pagina 51
Automate programabile - Pagina 52
Automate programabile - Pagina 53
Automate programabile - Pagina 54
Automate programabile - Pagina 55
Automate programabile - Pagina 56
Automate programabile - Pagina 57
Automate programabile - Pagina 58
Automate programabile - Pagina 59
Automate programabile - Pagina 60
Automate programabile - Pagina 61
Automate programabile - Pagina 62
Automate programabile - Pagina 63
Automate programabile - Pagina 64
Automate programabile - Pagina 65
Automate programabile - Pagina 66
Automate programabile - Pagina 67
Automate programabile - Pagina 68
Automate programabile - Pagina 69
Automate programabile - Pagina 70
Automate programabile - Pagina 71
Automate programabile - Pagina 72
Automate programabile - Pagina 73
Automate programabile - Pagina 74
Automate programabile - Pagina 75
Automate programabile - Pagina 76
Automate programabile - Pagina 77
Automate programabile - Pagina 78
Automate programabile - Pagina 79
Automate programabile - Pagina 80
Automate programabile - Pagina 81
Automate programabile - Pagina 82
Automate programabile - Pagina 83
Automate programabile - Pagina 84
Automate programabile - Pagina 85
Automate programabile - Pagina 86
Automate programabile - Pagina 87
Automate programabile - Pagina 88
Automate programabile - Pagina 89
Automate programabile - Pagina 90
Automate programabile - Pagina 91
Automate programabile - Pagina 92
Automate programabile - Pagina 93
Automate programabile - Pagina 94
Automate programabile - Pagina 95
Automate programabile - Pagina 96
Automate programabile - Pagina 97
Automate programabile - Pagina 98
Automate programabile - Pagina 99
Automate programabile - Pagina 100
Automate programabile - Pagina 101
Automate programabile - Pagina 102
Automate programabile - Pagina 103
Automate programabile - Pagina 104
Automate programabile - Pagina 105
Automate programabile - Pagina 106
Automate programabile - Pagina 107
Automate programabile - Pagina 108
Automate programabile - Pagina 109
Automate programabile - Pagina 110
Automate programabile - Pagina 111
Automate programabile - Pagina 112
Automate programabile - Pagina 113
Automate programabile - Pagina 114
Automate programabile - Pagina 115
Automate programabile - Pagina 116
Automate programabile - Pagina 117
Automate programabile - Pagina 118
Automate programabile - Pagina 119
Automate programabile - Pagina 120
Automate programabile - Pagina 121
Automate programabile - Pagina 122
Automate programabile - Pagina 123
Automate programabile - Pagina 124
Automate programabile - Pagina 125
Automate programabile - Pagina 126
Automate programabile - Pagina 127
Automate programabile - Pagina 128
Automate programabile - Pagina 129
Automate programabile - Pagina 130
Automate programabile - Pagina 131
Automate programabile - Pagina 132
Automate programabile - Pagina 133
Automate programabile - Pagina 134
Automate programabile - Pagina 135
Automate programabile - Pagina 136
Automate programabile - Pagina 137

Conținut arhivă zip

 • Automate programabile.pdf

Alții au mai descărcat și

Automate și Microprogramare

Aplicatia consta în controlul unei macarale care trebuie sa realizeze cele 2 cicluri de miscare reprezentate în figura 5.1. Initial macaraua se...

Sisteme de Conducere a Proceselor

1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi...

Curs PLC

Obiective: Controler-ul logic programabil (PLC) a aparut ca o alternativa reutilizabila, ieftina, flexibila si sigura la panourilor cu relee...

Automate programabile

Un controler logic programabil sau automat programabil, este un calculator industrial care îndeplinește funcții de control discrete sau continue...

Alegerea puterii motoarelor electrice de acționare

Alegerea motorului electric corespunzãtor unei anumite acţionãri se face luând în considerare un numãr însemnat de criterii. În primul rând trebuie...

Conducerea adaptivă a sistemelor

În conceptia actuala a teoriei sistemelor, rezolvarea problemelor de conducere a proceselor tehnologice presupune parcurgerea câtorva etape cum...

Te-ar putea interesa și

Comanda unei Stații Automate de Spălat Autovehicule cu Automatul Programabil LG Glofa GM7

I. PARTEA TEORETICA 1. Automate programabile 1.1 Introducere Sistemele automate de control a proceselor sunt un conglomerat de dispozitive...

Automatizarea sistemului de întrare într-un garaj

PARTEA I Capitolul 1. Usi de garaj automate 1.1. Generalitãti Portile si usile de intrare în curte sau în garaj automatizate reprezintã solutia...

Realizarea unui programator pentru o centrală termică

I. Partea teoretica 1. Programatoare pentru centrala termica 1.1 Programator Un programator se utilizeaza in instalatii de incalzire pentru...

Modernizarea sistemului de securitate al mașinii de rectificat fețe bielă - giustina

INTRODUCERE Modernizarea sistemului de securitate al maşinii de rectificat feţe bielă - Giustina Lucrarea de disertaţie realizată în cadrul...

Automate Programabile

Argument Automatizarea este definitã ca ştiinţa care se ocupã cu comanda şi controlul sistemelor.Un sistem este o noţiune abstractã ,care poate fi...

Automatizarea parcării unei companii cu un PLC S7-300

1. Controller Programabil Logic (PLC) 1.1. Introducere Ingineria controlată a evoluat de-a lungul timpului. Cândva, în trecut, oamenii erau...

Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale

CAPITOLUL 1. GENERALITĂŢI PRIVIND AUTOMATELE PROGRAMABILE 1.1.Definiţii şi caracteristici. Automatele programabile sau PLC-urile sunt...

Emulator de Procese pentru Automate Programabile

Introducere Simularea evenimentelor discrete este o abordare foarte bună în ceea ce privește modelarea unui sistem real și pentru a-i reproduce...

Ai nevoie de altceva?