Legumicultură

Curs
7.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 164 în total
Cuvinte : 86402
Mărime: 381.20KB (arhivat)
Publicat de: Ina Panait
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ghita

Extras din curs

DEFINIŢIA ŞI OBIECTIVELE LEGUMICULTURII

Privită în sens restrâns, legumicultura este o ştiinţă care se ocupă de cultura legumelor.

Etimologia provine de la două cuvinte din limba latină:

- "legumer" care înseamnă vegetale cultivate pentru hrana omului; ¬"cultura" care se referă la priceperea de a lucra pământul şi de a îngriji plantele.

Terminologia folosită în principalele limbi de circulaţie are acelaşi conţinut.

-În engleză se defineşte prin "vegetable cultivations” sau "vegetable crops"; În franceză se spune "cultures maraîcheres"; în germană "gemüse¬bau"; în italiană "orticoltura"; în limba rusă "ovoscevostvo".

În vorbirea curentă, pentru definirea plantelor legumicole, se apelează la termenul de "legume". Aceasta este o denumire generică ce se atribuie unor părţi de plantă (fructe, frunze, rădăcină, inf1orescenţe) sau chiar plantelor întregi utilizate în alimentaţie.

Se foloseste frecvent si termenul de "zarzavat", care este o expresie de origine turcă,

echivalentă termenului de legume. Deci este impropriu să spunem "legume şi zarzavaturi" deoarece ambii termeni definesc acelaşi lucru.

Expresia "zarzavat de supă" se referă la morcov, păstârnac, pătrunjel pentru frunze,

eventual ţelină pentru rădăcină.

Cultura legumelor a constituit una din primele activităţi practice ale omului. Pe

măsura dezvoltării societăţii s-au dezvoltat continuu cunoştinţele şi metodele de cultivare a plantelor legumicole.

În felul acesta legumicultura s-a consolidat ca o ştiinţă de sine stătătoare, desprinzându-se de fitotehnie, din care face parte în sens larg.

Perfecţionarea tehnologiilor de cultură a legumelor în câmp, apariţia şi dezvoltarea culturilor forţate în sere şi răsadniţe şi a celor protejate în adăposturi din mase plastice sau sticlă fără sursă permanentă de încălzire, a determinat o delimitare şi mai puternică a legumiculturii ca ştiintă de sine stătătoare.

Ţinând seama de obiectivele pe care şi le propune legumicultura aceasta poate fi definită mai complet astfel:

Legumicultura este ştiinţa care se ocupă cu studiul particularităţilor biologice ale diferitelor specii de plante legumicole, cu relaţiile bio şi ecosistemice ale acestora, cu realizarea condiţiilor corespunzătoare cerinţelor speciilor şi soiurilor de plante legumicole, în scopul valorificării în măsură cât mai mare a potenţialului lor biologic şi pentru obţinerea unor producţii ridicate, de calitate superioară, eşalonate în tot cursul anului şi condiţii economice avantajoase.

Cunoaşterea particularităţilor botanice ale speciilor legumicole este deosebit de importantă deoarece aceasta fundamentează tehnologia de cultură. De exemplu la tomate: când acestea se cultivă prin răsad, sistemul radicular pătrunde la mică adâncime în sol (20-40 cm) şi trebuie să se intervină prin irigări mai dese pentru a asigura apa necesară plantelor.

La cultura tomatelor prin semănat direct, sistemul radicular pătrunde la adâncime mai mare în sol (peste 1m) şi plantele se pot aproviziona cu apă din straturile mai profunde ale solului, necesitând irigări mai rare şi cu norme mai mari.

Soiurile de tomate cu creştere nedeterminată trebuie susţinute prin diferite metode, în timp ce la cele cu creştere determinată nu mai este necesară susţinerea.

Faptul că la subsuoara frunzelor se formează lăstari numiţi copili este interpretat diferit în tehnologiile de cultură. La cultura timpurie a toma¬telor în câmp, ca şi la cea în sere, solarii şi răsadniţe, copilitul se face radical, în timp ce la cultura de vară se face parţial, lăsând 1-2 copili.

Particularităţile florilor prezintă o importanţă deosebită, mai ales la producerea seminţelor hibride, unde trebuie intervenit prin lucrarea de castrare şi polenizare artificială.

Cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii legumicole faţă de factorii de mediu (căldură, lumină, aer, apă, hrană etc.) prezintă o importanţă deosebită deoarece prin tehnologia aplicată putem interveni pentru diri¬jarea lor în strânsă concordanţă cu cerinţele diferitelor specii sau chiar a soiurilor şi a hibrizilor de plante legumicole.

Legumicultura poate fi împărţită în două părţi distincte: legumicultura generală şi legumicultura specială.

Legumicultura generală se ocupă cu unele aspecte de ordin general privind cultura legumelor, care creează o bază de cunoştinţe utile pentru legumicultura specială.

Legumicultura generală tratează importanţa alimentară şi economică a culturii legumelor, bazele biologice ale culturii legumelor, ecologia plantelor legumicole, înmulţirea plantelor legumicole, cadrul organiza¬toric pentru producerea legumelor, baza materială necesară, tehnologia generală a producerii legumelor în câmp, sere, solarii, a producerii semin¬ţelor şi ciupercilor comestibile.

Partea specială cuprinde tehnologia de cultură a fiecărei specii legu¬micole în câmp liber, adăposturi din mase plastice, răsadniţe şi sere. De asemenea tratează importanţa alimentară şi economică, originea şi aria de răspândire, particularităţile biologice şi relaţiile cu factorii de mediu. Pe glob se cultivă circa 250 de specii de plante legumicole. Există şi în prezent o preocupare permanentă pentru descoperirea şi cultivarea de noi plante legumicole.

În ţara noastră se cultivă un număr mare de specii de plante legumi¬cole.

Marea majoritate a plantelor legumicole se cultivă în câmp liber, dar unele dintre ele se pretează foarte bine şi la cultura forţată şi protejată.

Legumicultura prezintă unele caracteristici fată de celelalte sectoare ale producţiei vegetale. Printre cele mai importante sunt:

- gradul înalt de intensivitate, datorat unor particularităţi ale plantelor legumicole şi tehnologiilor de cultură; majoritatea speciilor au un potenţial productiv ridicat, obţinându-se producţii mari la unitatea de suprafaţă;

- legumicultura ocupă suprafeţe relativ restrânse, dar se practică pe terenurile cele mai bune ( fertile, irigabile, mecanizabile );

- comportă investiţii mari legate de amenajarea terenului ( pentru iri¬gare şi mecanizare), de constituire a spaţiilor pentru cultură (sere, solarii) şi a depozitelor de păstrare a produselor;

- legumicultura se practică tot timpul anului, folosindu-se spaţii încălzite (sere) şi neâncălzite (solarii);

- tehnologiile de cultură sunt foarte complexe şi se diferenţiază de la o specie la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi specii în funcţie de locul de cultură, de destinaţia producţiei şi de perioada de cultură;

- majoritatea legumelor fiind perisabile, se impun măsuri speciale de recoltare, transport, depozitare, păstrare şi de condiţionare pentru valorificare.

- datorită marii complexităţi a tehnologiilor, cultura legumelor nece¬sită un volum mare de forţă de muncă, comparativ cu alte sectoare ale pro¬ducţiei vegetale;

În condiţiile tehnologiilor moderne de cultură, prin mecanizare, automatizare, procesele de cultură dobândesc un caracter industrial tot mai pronunţat.

IMPORTANŢA ALIMENTARĂ A LEGUMELOR

Legumele au o importanţă deosebită în alimentaţia omului. O alimen¬taţie raţională este de neconceput fără folosirea zilnică a legumelor într-un sortiment variat.

Notiunea de "legumă" trebuie înţeleasă în sens larg. Aceasta reprezintă părţile de plante folosite în alimentaţie.

Legumele au un efect deosebit de favorabil asupra sănătăţii organismului uman şi anume:

-hidratarea organismului datorită conţinutului ridicat în apă la legumele proaspete;

-stimularea activităţii sistemului muscular, prin aportul de hidrocar¬buri simple;

-aprovizionarea organismului cu aminoacizi: leucină, izoleucină, etc;

-reducerea grăsimilor;

-alcalinizarea plasmei sanguine;

-susţinerea procesului de calcifiere normală;

-sporirea activităţii enzimelor prin aportul de elemente minerale: K, Ca, Fe,Mg,Mn, Zn, Fl;

-blocarea activităţii bacteriilor de fermentaţie;

-menţinerea permeabilităţii membranelor celulare;

-stimularea activităţii glandelor interne;

-mărirea capacităţii de apărare a organismului;

-reglarea metabolismului prin aportul vitaminelor.

Preview document

Legumicultură - Pagina 1
Legumicultură - Pagina 2
Legumicultură - Pagina 3
Legumicultură - Pagina 4
Legumicultură - Pagina 5
Legumicultură - Pagina 6
Legumicultură - Pagina 7
Legumicultură - Pagina 8
Legumicultură - Pagina 9
Legumicultură - Pagina 10
Legumicultură - Pagina 11
Legumicultură - Pagina 12
Legumicultură - Pagina 13
Legumicultură - Pagina 14
Legumicultură - Pagina 15
Legumicultură - Pagina 16
Legumicultură - Pagina 17
Legumicultură - Pagina 18
Legumicultură - Pagina 19
Legumicultură - Pagina 20
Legumicultură - Pagina 21
Legumicultură - Pagina 22
Legumicultură - Pagina 23
Legumicultură - Pagina 24
Legumicultură - Pagina 25
Legumicultură - Pagina 26
Legumicultură - Pagina 27
Legumicultură - Pagina 28
Legumicultură - Pagina 29
Legumicultură - Pagina 30
Legumicultură - Pagina 31
Legumicultură - Pagina 32
Legumicultură - Pagina 33
Legumicultură - Pagina 34
Legumicultură - Pagina 35
Legumicultură - Pagina 36
Legumicultură - Pagina 37
Legumicultură - Pagina 38
Legumicultură - Pagina 39
Legumicultură - Pagina 40
Legumicultură - Pagina 41
Legumicultură - Pagina 42
Legumicultură - Pagina 43
Legumicultură - Pagina 44
Legumicultură - Pagina 45
Legumicultură - Pagina 46
Legumicultură - Pagina 47
Legumicultură - Pagina 48
Legumicultură - Pagina 49
Legumicultură - Pagina 50
Legumicultură - Pagina 51
Legumicultură - Pagina 52
Legumicultură - Pagina 53
Legumicultură - Pagina 54
Legumicultură - Pagina 55
Legumicultură - Pagina 56
Legumicultură - Pagina 57
Legumicultură - Pagina 58
Legumicultură - Pagina 59
Legumicultură - Pagina 60
Legumicultură - Pagina 61
Legumicultură - Pagina 62
Legumicultură - Pagina 63
Legumicultură - Pagina 64
Legumicultură - Pagina 65
Legumicultură - Pagina 66
Legumicultură - Pagina 67
Legumicultură - Pagina 68
Legumicultură - Pagina 69
Legumicultură - Pagina 70
Legumicultură - Pagina 71
Legumicultură - Pagina 72
Legumicultură - Pagina 73
Legumicultură - Pagina 74
Legumicultură - Pagina 75
Legumicultură - Pagina 76
Legumicultură - Pagina 77
Legumicultură - Pagina 78
Legumicultură - Pagina 79
Legumicultură - Pagina 80
Legumicultură - Pagina 81
Legumicultură - Pagina 82
Legumicultură - Pagina 83
Legumicultură - Pagina 84
Legumicultură - Pagina 85
Legumicultură - Pagina 86
Legumicultură - Pagina 87
Legumicultură - Pagina 88
Legumicultură - Pagina 89
Legumicultură - Pagina 90
Legumicultură - Pagina 91
Legumicultură - Pagina 92
Legumicultură - Pagina 93
Legumicultură - Pagina 94
Legumicultură - Pagina 95
Legumicultură - Pagina 96
Legumicultură - Pagina 97
Legumicultură - Pagina 98
Legumicultură - Pagina 99
Legumicultură - Pagina 100
Legumicultură - Pagina 101
Legumicultură - Pagina 102
Legumicultură - Pagina 103
Legumicultură - Pagina 104
Legumicultură - Pagina 105
Legumicultură - Pagina 106
Legumicultură - Pagina 107
Legumicultură - Pagina 108
Legumicultură - Pagina 109
Legumicultură - Pagina 110
Legumicultură - Pagina 111
Legumicultură - Pagina 112
Legumicultură - Pagina 113
Legumicultură - Pagina 114
Legumicultură - Pagina 115
Legumicultură - Pagina 116
Legumicultură - Pagina 117
Legumicultură - Pagina 118
Legumicultură - Pagina 119
Legumicultură - Pagina 120
Legumicultură - Pagina 121
Legumicultură - Pagina 122
Legumicultură - Pagina 123
Legumicultură - Pagina 124
Legumicultură - Pagina 125
Legumicultură - Pagina 126
Legumicultură - Pagina 127
Legumicultură - Pagina 128
Legumicultură - Pagina 129
Legumicultură - Pagina 130
Legumicultură - Pagina 131
Legumicultură - Pagina 132
Legumicultură - Pagina 133
Legumicultură - Pagina 134
Legumicultură - Pagina 135
Legumicultură - Pagina 136
Legumicultură - Pagina 137
Legumicultură - Pagina 138
Legumicultură - Pagina 139
Legumicultură - Pagina 140
Legumicultură - Pagina 141
Legumicultură - Pagina 142
Legumicultură - Pagina 143
Legumicultură - Pagina 144
Legumicultură - Pagina 145
Legumicultură - Pagina 146
Legumicultură - Pagina 147
Legumicultură - Pagina 148
Legumicultură - Pagina 149
Legumicultură - Pagina 150
Legumicultură - Pagina 151
Legumicultură - Pagina 152
Legumicultură - Pagina 153
Legumicultură - Pagina 154
Legumicultură - Pagina 155
Legumicultură - Pagina 156
Legumicultură - Pagina 157
Legumicultură - Pagina 158
Legumicultură - Pagina 159
Legumicultură - Pagina 160
Legumicultură - Pagina 161
Legumicultură - Pagina 162
Legumicultură - Pagina 163
Legumicultură - Pagina 164

Conținut arhivă zip

  • Legumicultura.doc

Alții au mai descărcat și

Studii privind Stabilirea Perioadei Optime de Altoire a Soiurilor de Măr

Introducere Cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi, parte componentă a sectorului horticol şi, implicit, a agricuturii din România, are o veche...

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Introducere în practica agricolă - ferma SC Agrofarm SRL

Sef ferma : Pragai Andreea Carolina Zona amplasarii : Sannicolau Mare , jud. Timis , Romania Suprafata : 1000 ha : - 5 ha legume : -salata ½ ha...

Mașina pentru împrăștiat gunoi de grajd MIG-5

TEHNOLOGIA DE EXPOATARE A AGREGATULUI TRACTOR U650M + MIG 5 1. Destinaţia agregatelor şi parametrii constructivi ai agregatelor Agregatul Tractor...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Calitatea semințelor și a materialului săditor

Cap.1. Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor – INCS – din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este...

Rapița

Rapiţa (Brassica napus L.) face parte din familia plantelor crucifere (Brassicaceae). Rapita utilizata in prezent in Romania provine in...

Rolul microelementelor în nutriția plantelor

NUTRIȚIA MINERALĂ A PLANTELOR Substanţele organice complexe ce alcătuiesc corpul plantelor şi asigură buna desfăşurare a proceselor fiziologice...

Te-ar putea interesa și

Organizarea, planificarea și eficiența producției de legume

INTRODUCERE Funcţia primordială a agriculturii a fost întotdeauna aceea de a aproviziona populaţia cu produsele alimentare necesare hranei. Nici o...

Mașina combinată pentru prelucrarea solului

I. GENERALITATI ASUPRA LUCRARILOR EXECUATATE CU FREZA SI ASUPRA SEMANATULUI 1.1. Cerinte agrotehnice impuse lucrarilor solului cu frezele agricole...

Aprecirea Valorii Agroproductive a unui Sortiment nou de Hibrizi de Tomate în Solarii în Condițiile Județului Iași

PARTEA I CAPITOLUL I Fructele de tomate reprezintã importanţa economicã şi alimentarã , nu atît prin conţinutul în elemente energice, cît şi...

Obținerea produselor ecologice din categoria legumelor rădăcinoase

Tehnologia ecologica,organică,biologică sau ecotehnologia,păstrează natura şi produsele legumicole nealterate,nepoluate,sănătoase şi curate,prin...

Legumicultură - Cultură în câmp pentru industrializare - castraveți, fasole oloaga, varză roșie și ardei-gogosar

1.Tema de proiectare(scopul si obiectivul principal al fermei) a)Scopul proiectului este de a organiza intreaga activitate legumicola astfel incat...

Pensiunea Agroturistică Casa Creangă

I. Introducere Una dintre orientările fundamentale ale economiei moderne este dezvoltarea şi diversificarea serviciilor. În cadrul acestora...

Conservarea Ciupercilor în Suc Propriu

1.Importanţa economică a conservării legumelor 1.1 Importanţa din punct de vedere stiinţific şi economic Sistemul complex al producerii,...

Proiectarea unei exploatații legumicole pe o suprafață de 7 ha în câmp, 0,5 ha în solarii și 0,2 ha în seră în zona Municipiului Timișoara

1. IMPORTANTA CULTIVARII LEGUMELOR DIN PUNCT DE VEDERE ALIMENTAR SI SOCIAL-ECONOMIC 1.1. Importanta cultivarii legumelor Legumicultura este una...

Ai nevoie de altceva?