Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 416 în total
Cuvinte : 167485
Mărime: 4.75MB (arhivat)
Publicat de: Iancu Gheorghiță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Dolis
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

 1. 1. ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINEI MELIFERE 3
 2. 2. COLONIA DE ALBINE 4
 3. 2.1. Indivizii coloniei de albine 4
 4. 2.2. Diviziunea muncii la albine 5
 5. 2.3. Comunicarea între indivizii coloniei de albine 5
 6. 2.4. Activitatea albinelor în cuib 10
 7. 2.5. Activitatea albinelor în afara cuibului 15
 8. 3. ÎNMULŢIREA ALBINELOR 16
 9. 3.1. Spermatogeneza 16
 10. 3.2. Ovogeneza 16
 11. 3.3. Împerecherea mătcii 16
 12. 3.4. Fecundaţia 17
 13. 3.5. Metamorfoza 17
 14. 36. Însămânţarea artificială a mătcilor 19
 15. 3.7. Roirea naturală 19
 16. 3.8. Roirea artificială 20
 17. 3.9. Selecţia la albine 20
 18. 3.9.1. Criteriile principale de selecţie 20
 19. 3.9.2. Criteriile secundare de selecţie 21
 20. 4. DINAMICA SEZONIERĂ A FAMILIEI DE ALBINE 22
 21. 5. HRĂNIREA ALBINELOR 25
 22. 5.1. Clasificarea hrănirilor 26
 23. 6. ÎNTREŢINEREA FAMILIILOR DE ALBINE ÎN PERIOADA
 24. DE TOAMNĂ
 25. 6.1. Controlul de toamnă şi pregătirea pentru iernare a familiilor de
 26. albine
 27. 6.2. Protejarea termică a familiilor de albine în vederea iernării 33
 28. 7. ÎNTREŢINEREA FAMILIILOR DE ALBINE ÎN PERIOADA
 29. DE IARNĂ
 30. 8. ÎNTREŢINEREA FAMILIILOR DE ALBINE ÎN PERIOADA
 31. DE PRIMĂVARĂ
 32. 8.1. Controlul de primăvară al familiilor de albine şi remedierea
 33. stărilor anormale depistate
 34. 8.2. Îngrijirea familiilor de albine în vederea dezvoltării pentru
 35. valorificarea culesului principal de la salcâm
 36. 9. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA FAMILIILOR DE
 37. ALBINE ÎN PERIOADA DE VARĂ (PERIOADA
 38. CULESURILOR)
 39. 9.1. Asigurarea spaţiului pentru depozitarea mierii 44
 40. 9.2. Măsuri pentru creşterea producţiei de miere 45
 41. 9.3. Recoltarea şi extracţia mierii 51
 42. 9.4. Îngrijirea familiilor de albine după terminarea culesului de la
 43. salcâm
 44. 9.5. Înmulţirea familiilor de albine prin roire artificială 54
 45. 10. BAZA MELIFERĂ 57
 46. 10.1. Zonele bioapicole şi tipurile de cules în România 59
 47. 10.2. Balanţa meliferă 60
 48. 12.3. Stabilirea numărului de familii de albine necesare pentru
 49. polenizarea culturilor agricole entomofile dintr-o zonă 63
 50. 11. PRODUSELE APICOLE 66
 51. 10.1. Mierea 66
 52. 10.2. Ceara 69
 53. 10.3. Polenul 71
 54. 10.4. Propolisul 73
 55. 10.5. Lăptişorul de matcă 74
 56. 10.6. Veninul de albine 75
 57. 10.7. Apilarnilul 76
 58. 12. BIOLOGIA VIERMILOR DE MĂTASE 78
 59. 12.1. Sistematica zoologică a speciilor de interes sericicol 78
 60. 12.1.1. Clasificarea raselor de Bombyx mori 78
 61. 12.2. Ciclul evolutiv şi morfofiziologia speciilor sericicole 79
 62. 13. INCUBAŢIA OUĂLOR DE BOMBYX MORI 91
 63. 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII LARVELOR DE MĂTASE 95
 64. 14.1. Tehnologia creşterii larvelor tinere 95
 65. 14.2. Tehnologia creşterii larvelor adulte 97
 66. 14.3.Creşterea succesivă a viermilor de mătase 99
 67. 14.4. Îngogoşarea şi tehnica recoltării şi sortării gogoşilor de mătase 100
 68. 15. PREINDUSTRIALIZAREA GOGOŞILOR DE MĂTASE 104
 69. 15.1. Caracteristicile gogoşilor de mătase 104
 70. 15.2. Defectele gogoşilor de mătase 105
 71. 15.3. Tehnologia preindustrializării gogoşilor 105
 72. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 108

Extras din curs

1. ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINEI MELIFERE

Albina face parte din Ordinul Hymenoptera, care cuprinde insecte cu aripi

membranoase. Dintre Hymenoptere, aculeatele se caracterizează prin prezenţa

acului la femele, iar în cadrul acestora mai importante sunt trei suprafamilii:

Formicoidea (furnicile), Vespoidea (viespile) şi Apoidea (albinele). Apoidea

cuprinde şase familii, printre care familia Apidae cu genurile Apis (albinele

melifere), Melipona (albinele “fără ac”) şi Bombus (bondarii).

Genul Apis cuprinde patru specii: Apis dorsata, Apis florea, Apis cerana şi

Apis mellifera.

Apis mellifera este specia, care a înregistrat cel mai mare progres biologic,

fiind cea mai răspândită şi cu valoarea economică cea mai mare. Este răspândită

pe toate continentele cu climat adecvat, asigurând cea mai mare parte din mierea

şi ceara produsă în lume. Datorită calităţilor ei productive, specia este întreţinută

în stupi şi exploatată în mod organizat de către apicultori.

În decursul timpului, sub influenţa variabilităţii condiţiilor de climă şi a

mediului înconjurător, s-au format numeroase rase şi populaţii cu însuşiri

valoroase. Aceste rase au fost grupate în: rase irano-mediteraniene, rase africane şi

rase mediteranean – occidentale.

Rasele irano – mediteraniene: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera

carnica, Apis mellifera caucasica, Apis mellifera carpatica, Apis mellifera sicula

(albina siciliană), Apis mellifera remipes, Apis mellifera taurica, Apis mellifera

anatolica.

- Apis mellifera carpatica (albina carpatică) este albina autohtonă, nefiind

recunoscută ca rasă în unanimitate de cercetători. Este o albină blândă, cu o slabă

predispoziţie spre roire naturală şi furtişag. În general, căpăceşte mierea uscat şi

are tendinţă slabă la propolizare. Este rezistentă la condiţiile de iernare, are un

consum de hrană redus, recoltează hrana în intervale scurte de timp favorabil.

În cadrul “rasei” se disting mai multe populaţii, adaptate zonelor în care sau

format: Câmpia Dunării şi Dobrogea, Podişul Moldovei, Câmpia de Vest,

Podişul Transilvaniei şi zona versanţilor munţilor Carpaţi.

Lungimea corpului este asemănătoare cu a raselor caucaziană şi italiană,

iar lungimea aripei anterioare de 9,00 – 9,22 mm. Lungimea trompei variază între

6,29 mm la albinele din Câmpia Dunării şi 6,44 mm la cele din Podişul

Transilvaniei. Lungimea tarsului este cuprinsă între 2,03 – 2,07 mm, iar a tibiei

între 3,19–3,22 mm. Valoarea medie a indicelui cubital este de 2,25.

Rasele africane:- Apis mellifera intermisa (albina telică), Apis melifera

adansoni (albina africană), Apis mellifera lamarki (albina egipteană), Apis

mellifera unicolor (albina de Madagascar), Apis mellifera capensis, Apis mellifera

major, Apis mellifera rubica, Apis mellifera scutellata, Apis mellifera littorea,

Apis mellifera monticola, Apis mellifera sahariensis, Apis mellifera jemenitica.

Rasele mediteranean – occidentale:- Apis mellifera mellifera (albina

brună europeană), cu foarte multe varietăţi.

Întrebări:

Care sunt speciile genului Apis?

Din ce grup de rase face parte Apis mellifera carpatica?

Temă:

Să se întocmească o schema privind sistematica zoologică a albinei

melifere.

2. COLONIA DE ALBINE

Pentru o cunoaştere temeinică a albinei melifere trebuie avut în vedere, pe

de o parte – individul, iar pe de altă parte – colonia de albine.

Individul are o anumită morfologie, fiind înzestrat cu organe şi funcţii

fiziologice specifice, fiind integrat într-un anumit mediu, în interrelaţii cu ceilalţi

membrii ai coloniei.

Modul de organizare a vieţii în colonia de albine decurge din caracterul de

insecte sociale al acestora, legat de diviziunea muncii, existenţa castelor şi

stabilirea unor relaţii între membrii grupului.

2.1. Indivizii coloniei de albine

Colonia sau familia de albine este un sistem supraindividual constituit din

mai mulţi indivizi care trăiesc în acelaşi stup şi care prezintă caractere de adaptare

la viaţa socială şi la anumite condiţii de mediu.

O familie este formată din trei tipuri de indivizi (caste): matca, albinele

lucrătoare şi trântorii.

Matca şi albinele lucrătoare rezultă din ouă fecundate, având un set diploid

de cromozomi (2n = 32), jumătate de la matcă - mamă şi jumătate de la trântorul –

tată. Trântorii se dezvoltă din ouăle nefecundate. În primele trei zile de viaţă,

larvele, indiferent de castă, vor fi hrănite de către albinele doici cu lăptişor de

matcă, urmând ca în continuare larvele de trântor şi cele de albină lucrătoare să fie

hrănite miere şi păstură. Larvele de matcă vor primi pe toată durata doar lăptişor

de matcă.

Matca este singura femelă cu organele genitale complet dezvoltate

careasigură perpetuarea speciei. În comparaţie cu albinele lucrătoare, corpul

acesteia este mai lung (20 - 25 mm), capul mai mic şi abdomenul mai lung şi mai

subţire. Partea ventrală a abdomenului este mai gălbuie, iar cea dorsală mai

închisă la culoare. Picioarele sunt mai lungi, iar cele posterioare nu prezintă

corbicula. Limba este mai scurtă. Aripile, deşi mai lungi ca la albinele lucrătoare,

acoperă abdomenul până la jumătate din cauza dimensiunilor mai mari ale

segmentelor abdominale. Greutatea corporală în timpul activităţii de ouat este de

170 - 208 mg.

În condiţii normale, împerecherea mătcii are loc în primele 5 - 10 zile de

viaţă, iar după 2 - 5 zile de la împerechere începe să depună ponta. Dacă

împerecherea nu a avut loc în 20 - 30 de zile, matca, după circa 40 de zile, începe

să depună ouă nefecundate, din care vor ecloziona trântori. Astfel de mătci se

numesc arenotoce şi trebuie suprimate.

Înainte de împerechere, albinele lucrătoare nu acordă o atenţie prea mare

mătcii. Numai când matca pleacă pentru împerechere, albinele devin neliniştite,

iar unele se aşează pe scândura de zbor cu capul spre urdiniş şi abdomenul ridicat,

bătând din aripi pentru a răspândi mirosul specific familiei, care va ajuta matca să

se reîntoarcă la cuib.

Matca părăseşte stupul numai pentru împerechere şi în cazul în care

familia roieşte. Când matca tânără eclozionează din botcă, matca bătrână este

omorâtă sau alungată. Matca îşi foloseşte acul numai împotriva mătcilor rivale, de

regulă, în stup existând o singură matcă. În timpul deplasării pe faguri, matca este

însoţită de o "suită" de 10 - 12 albine lucrătoare, care o apără şi o hrănesc cu

lăptişor de matcă. În timpul sezonului activ, matca poate depune 2 000 de ouă în

24 de ore şi chiar mai multe. Deşi poate trăi şi depune ouă până la vârsta de 8 ani,

de regulă, matca se înlocuieşte la 2 ani, deoarece după această vârstă, scade

capacitatea de ouat şi se reduce numărul de ouă fecundate.

Preview document

Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 1
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 2
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 3
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 4
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 5
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 6
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 7
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 8
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 9
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 10
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 11
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 12
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 13
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 14
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 15
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 16
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 17
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 18
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 19
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 20
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 21
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 22
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 23
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 24
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 25
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 26
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 27
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 28
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 29
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 30
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 31
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 32
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 33
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 34
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 35
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 36
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 37
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 38
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 39
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 40
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 41
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 42
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 43
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 44
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 45
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 46
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 47
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 48
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 49
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 50
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 51
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 52
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 53
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 54
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 55
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 56
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 57
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 58
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 59
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 60
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 61
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 62
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 63
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 64
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 65
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 66
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 67
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 68
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 69
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 70
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 71
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 72
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 73
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 74
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 75
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 76
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 77
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 78
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 79
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 80
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 81
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 82
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 83
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 84
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 85
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 86
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 87
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 88
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 89
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 90
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 91
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 92
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 93
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 94
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 95
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 96
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 97
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 98
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 99
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 100
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 101
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 102
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 103
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 104
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 105
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 106
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 107
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 108
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 109
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 110
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 111
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 112
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 113
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 114
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 115
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 116
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 117
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 118
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 119
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 120
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 121
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 122
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 123
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 124
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 125
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 126
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 127
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 128
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 129
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 130
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 131
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 132
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 133
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 134
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 135
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 136
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 137
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 138
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 139
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 140
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 141
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 142
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 143
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 144
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 145
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 146
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 147
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 148
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 149
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 150
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 151
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 152
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 153
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 154
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 155
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 156
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 157
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 158
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 159
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 160
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 161
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 162
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 163
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 164
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 165
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 166
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 167
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 168
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 169
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 170
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 171
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 172
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 173
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 174
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 175
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 176
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 177
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 178
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 179
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 180
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 181
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 182
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 183
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 184
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 185
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 186
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 187
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 188
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 189
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 190
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 191
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 192
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 193
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 194
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 195
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 196
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 197
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 198
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 199
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 200
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 201
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 202
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 203
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 204
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 205
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 206
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 207
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 208
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 209
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 210
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 211
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 212
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 213
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 214
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 215
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 216
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 217
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 218
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 219
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 220
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 221
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 222
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 223
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 224
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 225
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 226
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 227
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 228
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 229
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 230
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 231
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 232
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 233
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 234
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 235
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 236
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 237
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 238
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 239
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 240
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 241
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 242
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 243
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 244
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 245
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 246
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 247
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 248
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 249
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 250
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 251
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 252
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 253
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 254
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 255
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 256
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 257
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 258
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 259
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 260
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 261
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 262
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 263
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 264
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 265
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 266
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 267
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 268
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 269
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 270
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 271
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 272
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 273
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 274
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 275
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 276
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 277
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 278
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 279
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 280
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 281
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 282
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 283
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 284
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 285
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 286
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 287
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 288
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 289
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 290
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 291
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 292
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 293
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 294
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 295
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 296
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 297
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 298
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 299
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 300
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 301
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 302
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 303
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 304
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 305
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 306
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 307
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 308
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 309
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 310
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 311
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 312
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 313
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 314
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 315
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 316
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 317
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 318
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 319
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 320
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 321
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 322
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 323
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 324
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 325
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 326
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 327
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 328
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 329
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 330
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 331
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 332
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 333
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 334
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 335
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 336
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 337
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 338
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 339
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 340
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 341
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 342
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 343
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 344
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 345
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 346
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 347
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 348
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 349
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 350
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 351
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 352
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 353
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 354
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 355
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 356
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 357
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 358
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 359
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 360
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 361
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 362
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 363
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 364
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 365
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 366
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 367
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 368
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 369
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 370
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 371
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 372
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 373
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 374
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 375
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 376
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 377
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 378
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 379
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 380
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 381
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 382
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 383
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 384
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 385
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 386
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 387
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 388
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 389
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 390
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 391
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 392
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 393
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 394
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 395
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 396
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 397
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 398
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 399
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 400
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 401
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 402
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 403
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 404
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 405
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 406
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 407
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 408
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 409
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 410
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 411
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 412
Material de studiu ID - apicultură sericicultură și zoologie - Pagina 413

Conținut arhivă zip

 • Reproductia_animalelor-I.pdf
 • Apicultura_sericicultura.pdf
 • Reproductia_animalelor-II.pdf
 • Zooigiena.pdf

Alții au mai descărcat și

Biomonitorizarea Mediului cu Ajutorul Albinelor

1. Importanţa ecologică a albinelor şi relevanţa acestora în ecotoxicologie Contaminarea mediului înconjurător cu substanţe toxice este legată...

Apicultura în România

CAPITOLUL 1. APICULTURA ÎN ROMÂNIA 1.1 Importanţa apiculturii Albinele melifere, prin modul lor social de viaţă, sunt organizate în familii cu un...

Controlul și expertiza calității mierii

INTRODUCERE Apicultura este o ramură a zootehniei care studiază biologia și tehnologia creșterii și exploatării albinelor, în scopul obținerii de...

Obținerea produselor eco de calitate în fermele și gospodăriile agroturistice

INTRODUCERE Mierea e cel mai sanatos aliment natural si nu degeaba se spune ca pe Taramul Fagaduintei curg rauri de miere. Putina lume stie ca...

Piața produselor apicole ecologice

Apicultura şi produsele apicole Calificarea produselor apicole ca şi ecologice este legată de: - tratamentele aplicate stupilor; - calitatea...

Plan de afaceri apicultură

1.Descrierea afacerii In urma studiilor efectuate,am ajuns la concluzia ca infiintarea unei afaceri apicole are o reala sansa de reusita iar...

Sisteme de agricultură fermă apicolă - 50 familii de albine

Cap I. 1.1 Istoricul localitatii În anul 1599 Mihai Viteazul donează satul Româneşti şi Homojdia unui sfetnic al curţii princiare de la Alba...

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Ai nevoie de altceva?