Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 88597
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: radu catalin

Cuprins

  1. Structura culturilor și asolamentele pentru terenurile în pantă
  2. Sistemul de fertilizare pe terenurile în pantă
  3. Sistemul de lucrare a solului pe terenurile în pantă
  4. Sistemele de cultură pe terenurile în pantă
  5. Lucrările agropedoameliorative pe terenurile în pantă

Extras din curs

1.1. Obiectivele Europa 2020 pentru agricultură și mediu

1.1.1. Strategia Europa 2020 pentru ieșirea din criză

Obiectivul principal al viitoarei Politici Agricole comune (PAC) este competitivitatea sustenabilă care presupune obținerea de producții de alimente viabile din punct de vedere economic în condițiile gestionării durabile a resurselor naturale.

Europa se confruntă cu cea mai devastatoare criză financiară și economică care nu s-a mai întâlnit din anii 1920. În anul 2008, scădere bruscă a prețurilor a șters 20 de ani de progres și a determinat, în termen de 8 luni, pierderea a 7 milioane de locuri de muncă.

Agricultura UE se confruntă în prezent cu o deteriorare a situației economice a fermelor. În perioada 2004 - 2010, nivelul mediu al prețurilor produselor agricole mondiale a crescut cu 50 % față de cel înregistrat în perioada 1986-2003, în schimb, prețurile energiei au crescut cu 220 %, iar cele ale îngrășămintelor cu 150 %, acestea înregistrând cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii.

Principalele aspecte care afectează sustenabilitatea agriculturii și calitatea mediului sunt determinate de intensificarea producției în anumite zone, în timp ce în alte zone terenurile sunt abandonate sau prost gestionate, precum și de schimbarea practicilor agricole și forestiere și a modului de utilizare a terenurilor.

Prioritățile de dezvoltare, pe intervale de timp, și planurile de acțiune pentru problemele viitoare ale Europei sunt definite în platformele tehnologice care au în vedere următoarele:

- Concentrarea investițiilor pe zone cu grad ridicat de relevanță agricolă și industrială;

- Stimularea și mobilizarea autorităților publice, regionale și naționale, pentru acoperirea intregului lanț de valorificare economică;

- Promovarea de parteneriate public-privat eficiente;

- Îmbunătățirea strategiei de la Lisabona și dezvoltarea unui Spațiu European de Cercetare care să ducă la creștere economică;

- Dezvoltarea politicii europene de cercetare care să răspundă nevoilor agriculturi și industriei;

- Creșterea competitivității viitoare a Europei prin implementarea de noi tehnologii, bunuri și servicii care asigură o dezvoltare durabilă;

- Promovarea sectoarelor de înaltă tehnologie și restructurarea sectoarelor tradiționale energofage.

Obiectivele UE, pe care statele membre vor fi invitate să le includă în obiective Planurilor Naționale de Dezvoltare sunt următoarele:

- Angajarea a cel puțin 75% din populația în vârstă de 20-64 ani;

- Alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru investiții în cercetare și dezvoltare;

- Îndeplinirea obiectivelor UE privind schimbările climatice și cerințele pentru energie;

- Reducerea abandonului școlar timpuriu sub 10%, și cel puțin 40% din generația mai tânără să aibă o calificare;

- Reducerea sărăciei astfel ca cel puțin 20 milioane de oameni să fie mai puțin expuși acestui risc;

- Creșterea producției de energie, a eficienței și optimizarea consumului, astfel ca importurile de petrol și gaze să fie mai reduse cu 60 miliarde de € până în 2020;

- Suplimentare investițiilor cu 50 miliarde €, în următorii zece ani, în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon.

Pentru creșterea economică UE a recomandat acțiuni concrete care trebuie aplicate la la nivelul UE și la nivel național:

- O creștere inteligentă prin promovarea cunoașterii, inovării, educației și societății digitale;

- O creștere durabilă pentru o producție mai competitivă, cu o utilizare mai eficientă a resurselor;

- O creșterea economică favorabilă incluziunii, pentru o mai mare participare la piața forței de muncă, dobândirea de competențe și lupta împotriva sărăciei;

- Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă de la 69%, cât este în prezent, la cel puțin 75%;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau cu 30% dacă există condiții favorabile;

- Creșterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul final de energie și creșterea cu 20% a eficienței energetice;

- Reducerea ratei abandonului școlar de la 15%, cât este în prezent, la 10% și creșterea procentului de populație cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii postuniversitare de la 31% la cel puțin 40%;

- Reducerea numărului cetățenilor europeni care trăiesc sub pragul sărăciei cu 25%.

Uniunea Europeana depune eforturi pentru recuperarea decalajelor de creștere economică față de Statele Unite, asezând domeniul CDI la baza acestor demersuri. Revizuirea Strategiei Lisabona, în anul 2005, la care s-a angajat și România a întărit obiectivul stabilit la Barcelona de a aloca 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare.

Cercetarea științifică agricolă, prin natura obiectului de cercetare - sol, plantă, animal, trebuie să ofere produse biologice de înaltă valoare, materii prime, tehnologii, cunoștințe adecvate, care să contribuie la promovarea agriculturii durabile și a dezvoltării rurale și la creșterea securității alimentare în concordanță cu cerințele populației..

În iulie 2012, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitulată „Un parteneriat consolidat al Spațiului european de cercetare pentru excelență și creștere” și a propus un cadru strategic, Orizont 2020, și un program consacrat competitivității întreprinderilor.

Crearea Institutului European de Inovare și Tehnologie a oferit un puternic impuls pentru integrarea celor trei componente ale „triunghiului cunoașterii”, educație, cercetare și inovare și prin programul cadru de cercetare COM (2010)187 se simplifică regulamentul financiar pentru ca cercetătorii să dedice mai mult timp activităților de cercetare și mai puțin timp pentru formalitățile administrative.

Obiectivul agriculturii productive și durabile este de a oferi o aprovizionare sigură și constantă cu produse alimentare, hrană pentru animale și biomateriale în condițiile îmbunătățirii procedurilor de protejare a mediului, de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a acestora.

Unul dintre principalele cinci obiective ale UE cuprinse în strategia Europa 2020 este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul pachetului energie/climă, UE s-a angajat de asemenea să sporească gradul de utilizare a energiei din surse regenerabile, pentru a ajunge în 2020 la o pondere de 20 % din consumul total final de energie al UE.

FAO (Food and Agriculture Organization), în raportul său numit „Salvare și Creștere sau Economisire și Creștere"/ „Save and Grow” arată că modelul actual de producției prin culturi intensive nu poate face față provocărilor noului Mileniu iar directorul general al FAO, Jacques Diouf, declară că “În scopul de a creste, agricultura trebuie să învețe să economisească”. FAO estimează că, până în 2020, țările industrializate pot folosi 150 de kilograme de porumb pe cap de locuitor pe an în formă de etanol, o creștere similară a ratei consumului de cereale alimentare în țările în curs de dezvoltare. La aceste provocări se adaugă faptul că suprafața de terenuri disponibile pentru cultivare este în scădere, în timp ce, cererea de carne este mai mare și necesarul de culturi pentru biocombustibili, este în creștere exponențială. OECD a estimat că, până în anul 2020, aproximativ 5% din suprafața actuală de teren agricol va fi transformată în alte utilizări, în special pentru păduri și habitate "naturale".

Potrivit Strategiei tematice privind protecția solului în UE, COM (2006)232, cele mai mari amenințări pentru solurile din Europa sunt eroziunea și declinul materiei organice. Reducerea materiei organice din sol este o amenințare în Europa de Sud, unde, conform Agenției Europene de Mediu (European Environment Agency- EEA) aproape 75% din suprafața totală analizată are un conținut mic (3,4%) sau foarte scăzut (1,7%), de materie organică. Cercetătorii consideră că solurile cu un conținut de materie organică mai mic de 1,7% se află în etapa de pre-deșertificare. Datorită degradării solului, până în anul 2020 aproximativ 5% din suprafața actuală de teren agricol este posibilă să fie transformată în alte utilizări, în special pentru pajiști, păduri sau habitate "naturale" (OECD).

Preview document

Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 1
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 2
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 3
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 4
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 5
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 6
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 7
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 8
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 9
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 10
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 11
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 12
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 13
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 14
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 15
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 16
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 17
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 18
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 19
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 20
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 21
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 22
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 23
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 24
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 25
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 26
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 27
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 28
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 29
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 30
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 31
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 32
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 33
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 34
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 35
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 36
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 37
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 38
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 39
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 40
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 41
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 42
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 43
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 44
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 45
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 46
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 47
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 48
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 49
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 50
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 51
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 52
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 53
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 54
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 55
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 56
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 57
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 58
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 59
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 60
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 61
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 62
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 63
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 64
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 65
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 66
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 67
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 68
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 69
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 70
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 71
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 72
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 73
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 74
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 75
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 76
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 77
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 78
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 79
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 80
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 81
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 82
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 83
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 84
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 85
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 86
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 87
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 88
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 89
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 90
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 91
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 92
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 93
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 94
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 95
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 96
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 97
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 98
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 99
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 100
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 101
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 102
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 103
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 104
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 105
Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Metode agrotehnice pentru ameliorarea solurilor erodate.pdf

Alții au mai descărcat și

Stabilirea planului de măsuri agrochimice, în scopul ameliorării compoziției ionice a solurilor acide și alcalice din perimetrul unei exploatații agricole private

Impactul reactiei solului asupra cresterii si dezvoltarii plantelor 1.1-Influenta reactiei solului asupra nutritiei plantelor Cresterea si...

Utilizarea GIS în îmbunătățiri funciare

Motto : “Pentru a înţelege prezentul şi a planifica viitorul, trebuie să ne cunoaştem trecutul. Modul de folosire a apelor de către un popor...

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Agrotehnică antierozională - mecanismul eroziunii hidrice

I. DEGRADAREA ANTROPICA A TERENURILOR Natura se gaseste in mod evident, in fata unui declin ecologic, in care factorul antropic a avut rolul...

Combaterea Eroziunii Solului

Ka – coefficient de agresivitate L – latimea tarlalei Lm – lungimea versantului, pe linia de cea mai mare panta, in m ; In, - panta...

Combaterea eroziunii solului în plantații pomiviticole

Forma de proprietate terenurilor, pana in 1989, a permis realizarea unor proiecte de organizare a teritoriului si de infintare a unor plantatii pe...

Tehnici privind ameliorarea solului, asolamentul și fertilizarea plantelor din cultură mare în agricultură biologică

2011 Introducere ,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură este...

Poluarea produsă de agricultură

1.Introducere „Agricultura este maica neamului omenesc care hrănește fiii săi.” (Mihail Kogălniceanu) Agricultura este știință, artă sau...

Te-ar putea interesa și

Agrotehnică antierozională - mecanismul eroziunii hidrice

I. DEGRADAREA ANTROPICA A TERENURILOR Natura se gaseste in mod evident, in fata unui declin ecologic, in care factorul antropic a avut rolul...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

1) Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă sunt folosite mai multe...

Patrimoniul Pedologic

I. PATRIMONIUL PEDOLOGIC 1. 1. Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii. Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă...

Ai nevoie de altceva?