Clasificarea Ocupațiilor din România

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 16945
Mărime: 115.06KB (arhivat)
Publicat de: Nelu Leonte
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării si analizei datelor.

Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI SI NOMENCLATOARE, care functionează la nivel macroeconomic.

Elaborarea noii clasificări a ocupatiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internationale elaborate de Comunitatea Europeană (ISCO-88-COM) si ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenta informatiei economico-sociale în domeniul resurselor si utilizării fortei de muncă.

Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupatiilor care cuprinde si elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia (grupa majora, subgrupa majoră, grupa minoră si de bază).

Alinierea la standardele internationale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei românesti. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore si de bază pentru categorii de ocupatii semnificative ca pondere si specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internationale.

La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii si criterii:

– Principiul grupării unitătilor de clasificat după criterii economice si sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a făcut în concordantă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importantei lor pentru activitatea practică.

– Principiul omogenitătii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărtire reflectând aspecte din ce în ce mai amănuntite ale criteriului aplicat la subîmpărtirile precedente, ca de exemplu:

- gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);

- nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitătilor care definesc ocupatiile;

- gradul de specializare în cadrul aceleiasi activităti;

- felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehno-logice utilizate.

– Principiul univocitătii grupării unitătilor, care presupune si impune repartizarea fiecărei unităti de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor si unitătilor de clasificat.

– Principiul actualitătii, al luării în considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării si economicitătii folosirii codurilor.

– Principiul stabilitătii pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile conditii de dezvoltare economico-socială.

– Principiul multilateralitătii folosirii pe diverse structuri organi-zatorice si activităti (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparatiile internationale.

În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor si meseriilor) populatiei active, în care o ocupatie este clasificată o singură dată.

OCUPATIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăsoară o persoană în mod obisnuit, într-o unitate economico-socială si care constituie pentru aceasta sursă de existentă. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine si semenii săi. Ocupatia unei persoane poate fi exprimată prin: functia sau meseria exercitată de aceasta.

FUNCTIA este activitatea desfăsurată de o persoană într-o ierarhie functională de conducere sau executie. În clasificarea de fată, functiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.

MESERIA este complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practică, necesare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.

Pentru definirea corectă a notiunii de ocupatie si evitarea confuziei, este necesar să se definească si notiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi si ocupatie, iar în altele nu.

Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinută prin studii, iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.

De exemplu:

SPECIFICATIE PROFESIE OCUPATIE

Profesia corespunde cu ocupatia

1. Inginer metalurg 1. Inginer metalurg

2. Învătător 2. Învătător

3. Strungar 3. Strungar

4. Conducător auto 4. Conducător auto

Profesia diferă de ocupatie

1. Jurist 1. Senator

2. Inginer chimist 2. Referent de specialitate

3. Medic 3. Director

4. Inginer agronom 4. Sef fermă agricola

5. Economist 5. Secretar de stat

Clasificarea ocupatiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:

- nivelul I - Grupe majore;

- nivelul II - Subgrupe majore;

- nivelul III - Grupe minore;

- nivelul IV - Grupe de baza.

Structurarea clasificării ocupatiilor pe cele patru nivele s-a făcut în raport cu modul de actiune a cerintelor si principiilor de grupare.

Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupatia sau grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activitătii desfăsurate de persoanele cu astfel de ocupatii.

Preview document

Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 1
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 2
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 3
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 4
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 5
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 6
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 7
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 8
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 9
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 10
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 11
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 12
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 13
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 14
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 15
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 16
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 17
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 18
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 19
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 20
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 21
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 22
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 23
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 24
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 25
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 26
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 27
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 28
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 29
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 30
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 31
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 32
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 33
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 34
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 35
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 36
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 37
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 38
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 39
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 40
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 41
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 42
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 43
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 44
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 45
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 46
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 47
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 48
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 49
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 50
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 51
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 52
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 53
Clasificarea Ocupațiilor din România - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Clasificarea Ocupatiilor din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Politici educaționale și sociale

I. Teme individuale de seminar Prezentarea structurii învățământului preuniversitar din România, pe niveluri ISCED Sistemul național de...

Programare Java - Curs

FOLOSIREA METODELOR PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR Metodele sunt partea cea mai importanta a oricarui limbaj de programare orientat obiect...

Econometrie

Econometrie - definire provine din cuvintele grecesti: „eikonomia” - economie si „metren” - masura. „experienta a aratat ca fiecare din...

Matlab

1.Introducere Conform site-ului www.thefreedictionay.com, MATLAB este : ’Un program interactiv, produs de firma MathWorks pentru calcule...

Baze de Date

I.1 Metode de organizare a datelor în aplicatii O aplicatie este formata dintr-un program, care prelucreaza un set de date, care sunt de obicei...

Prezentare Power Point Materiale Avansate

1.MATERIALE COMPLEMENTARE Materialele complementare,utilizate in scopul ranforsarii matricei sau pentru inducerea proprietatii de autolubrifiere a...

Prelucrarea Datelor

1.2.1.3 Relatii în bazele de date Schema de relatie: O denumire a relatiei, urmata de un set (multime) de perechi formate din atribute si...

Te-ar putea interesa și

Analiza muncii în organizație

Recrutarea si selectia profesionala. defineste procesul complex de identificare a acelor particularitati individuale ale potentialilor candidati...

Fisa postului

1.INTRODUCERE Fisa postului este un document foarte important atat in ceea ce priveste desfasurarea in bune conditii a unei activitati in cadrul...

Raport de practică - SC Romstrade SRL

Stagiul de practica la resurse umane fost efectuat pe o perioada de doua saptamani intre 02.05.2011 si 13.05.2011 acesta sa incheiat cu redactarea...

Sistemul asigurărilor pentru șomaj și sistemul ocupării forței de muncă

În România Fiecarei Persoane Îi Sunt Garantate Dreptul De A-si Alege Liber Profesia si Locul De Munca, Precum si Dreptul La Asigurarile Pentru...

Formarea Profesională

1.Consideratii introductive. Notiunea de formare profesionala reprezinta orce procedeu prin care un salariat dobandeste o calificare atestata...

Asociația Project Management România

Certificari in Project Management prin APMR Asociatia Project Management Romania a fost infiintata in 2000 ca entitate legal constituita,...

Formarea profesională

Intr-un prim inteles,care este cel curent,formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Întrebări examen analiză statistică

1.Care sunt principalele nomenclatoare utilizate in ASE? Principalele nomenclatoare utilizate in ASE sunt: - clasificarea activitatilor din...

Ai nevoie de altceva?