Muzeologie - concepte fundamentale, preocupări în domeniu

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 39 în total
Mărime: 5.70MB (arhivat)
Publicat de: Toma Sandu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Velter

Extras din curs

Definiţie:

MUZEOLOGIE - Ştiinţa muzeului, care are ca obiect studiul organizării muzeelor, al păstrării, ocrotirii şi prezentării exponatelor, bunuri de patrimoniu, dintr-un muzeu. Studiază tehnica muzeografică.

MUZEUL - Conform ICOM, muzeul este o instituţie cultural ştiinţifică, ce are drept obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor culturale şi valorificarea lor prioritar prin expunere, în scop de instruire, educare şi agrement a celui mai larg public.

Concepte muzeologice

Instituţia muzeală s-a născut şi se va naşte din concepte

muzeologice.

Conceptele muzeologice constituie baza ştiinţifică şi practică de organizare a muzeelor. Ele au avut şi au o evoluţie dinamică, unele dintre ele devenind modele recunoscute şi apreciate.

Muzeele asigură o şansă de supravieţuire mărturiilor, ştirilor şi ideilor anterioare nouă.

Cu cât sunt mai diverse tematic, reuşesc să reflecte o imagine mai apropiată de realitate.

Sunt dovada unui anume grad de civilizaţie a societăţii.

Muzeul reflectă o poziţie oficială, dar şi una ce priveşte opinia publică faţă de moştenirea culturală, faţă de avuţia culturală a unei ţări.

Muzeul, ca instituţie culturală şi ştiinţifică, are un rol important în societatea contemporană, iar muzeul cu profil de istorie poate fi definit ca „oglinda în care poporul se poate recunoaşte pe sine însuşi”.

Muzeul, fiind un factor de transmitere a tezaurului universal de cunoştinţe, de la o epocă la alta pentru dezvoltarea omenirii, alături de arhivă, bibliotecă, instituţiile de învăţământ, va rămâne mereu o instituţie „vie”, utilă şi necesară, solicitată şi acceptată de societate.

Muzeul, ca instituţie, este una din importantele surse educaţionale şi culturale în lumea contemporană.

Vechiul concept:

Obiect >Instituţie > Societate/Public

Azi a devenit:

Societate/Public> Instituţie > Obiect

Orientarea către public a instituţiilor de cultură este o problemă complexă, care va genera multiple consecinţe, dând în final succesul sau dispariţia muzeului ca loc de petrecere a timpului liber.

Preocupări în domeniu

- Termenul de muzeografie – atestat încă din 1727.

Atunci apare la Hamburg o lucrare a lui Gaspar Neickel, ce se adresa iubitorilor de artă, numită Muzeografie. Autorul dădea o seri de sugestii în vederea organizării unui muzeu. Noţiunea de muzeu se referea numai la clădirea ce adăpostea diferitele colecţii. Aşadar, muzeul era un fel de depozit.

- În Ţările Române, termenul de muzeu a fost folosit pentru prima oară de către Dimitrie Cantemir în Hronicul vechimii Romano-Moldo-Vlahilor. La marele om de cultură sensul termenului era de “cămări unde stau la citeală sau la învăţătură”. Aşadar, ca un loc de studiu, aşa cum fusese socotit şi în Antichitate şi cum era înţeles în acel moment şi în Europa.

- Abia în 1883 muzeologia se impunea ca o ştiinţă de sine-stătătoare.

Conținut arhivă zip

  • Muzeologie - Concepte Fundamentale, Preocupari in Domeniu.ppt

Alții au mai descărcat și

Eficiența Programelor de Kinetoterapie Activă în Combaterea Laxității Cotului la Adultul Tânăr Sedentar

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 1.1 ACTUALITATEA TEMEI Deşi nu este o problemă îndelung cercetată, în momentul când...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?