Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 40425
Mărime: 1.54MB (arhivat)
Publicat de: Andreea Voinea
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE MINE CATEDRA DE INGINERIE MINIERĂ ŞI SECURIATE ÎN INDUSTRIE

Extras din curs

1.1. Criteriul de stabilitate n

Stabilitatea masivului de sare conform acestui criteriu se estimează în funcţie de caracteristicile geomecanice ale rocilor printr-un coeficient n dat de relaţia:

n =

7„HK1 K 2

în care : H - este adâncimea de amplasare a camerei ;

Ya - greutatea specifică aparentă ; arc - rezistenţa la compresiune monoaxială ;

^ - coeficient funcţie de gradul de fisurare.

% - coeficient al rezistenţei de lungă durată;

K - coeficient de influenţă a umidităţii;

K1 - coeficient de concentrare a tensiunilor;

K2 - coeficient de influenţă a lucrărilor adiacente, a camerelor învecinate. Încadrarea sării într-o clasă de stabilitate se face în conformitate cu tabelul 1.1.

Tabelul 1.1.

Încadrarea sării în clase de stabilitate funcţie de criteriul de stabilitate n

Coeficientul de Clasa de 4 ~ T

Coeficientul de stabilitate, n Clasa de stabilitate Aprecierea stabilităţii lucrării miniere

>1 I Lucrarea minieră este stabilă. Deplasarea rocilor u < 50 mm.

0,7 < n < 1 n Stabilitate medie, 50 < u < 100 mm. Presiunea creată de roci: P = 0,01 - 0,06 MPa

0,35 <n<0,70 m Lucrarea devine instabilă, 100 < u < 410 mm. P = 0,15 -0,2 MPa

0,25 <n<0,35 IV Grad avansat de instabilitate, 410 <u< 600 mm. P =

0,2 - 0,3 MPa

n < 0,25 V Lucrare total instabilă, deformarea sub formă de curgere vâsco-plastică P = 0,3-2MPa

Valoarea coeficientului de stabilitate n pentru sarea de la Târgu Ocna este redată în tabelul nr.1.8

1.2. Criteriul de stabilitate i

Conform acestui criteriu, evaluarea stabilităţii se face în funcţie de caracteristicile geomecanice ale sării şi de modul de deformare a acestora (tabelul 1.2). Acest criteriu este redat prin expresia:

1 =

raH

(1.2)

Aprecierea stabilităţii după criteriul de stabilitate i este redată în tabelul 1.2.

Tabelul 1.2

Aprecierea stabilităţii după criteriul de stabilitate i

Coeficient de stabilitate, i Clasa de stabilitate Condiţiile geomecanice în care se execută lucrarea minieră Deplasarea rocilor de pe contur, u [mm]

<0.2 I foarte uşoare 0

0,2 - 0,25 II uşoare <50

0,25 - 0.3 III medii 50 - 200

0,3 - 0,6 IV grele 200 - 500

>0,6 V foarte grele >500

Valorile coeficientului de stabilitate „i” sunte redate în tabelul 1.8.

1.3. Criteriul de stabilitate U

În calitate de criteriu de determinare a stabilităţii sării de pe conturul lucrării miniere se poate utiliza mărimea deplasărilor U, deplasări care se pot stabili cu relaţia:

U = KaKeKsKvKtUt (1.3.)

în care: Kn este coeficient de influenţă al înclinării şi direcţiei lucrărilor miniere faţă de stratificaţia rocilor;

Ke - coeficient funcţie de direcţia de manifestare a deplasării sării de pe contur. Valorile coeficienţilor Ka şi Ke sunt redate în tabelul 1.3.

Tabelul 1.3.

Valorile coeficienţilor Ka şi Ke

Direcţia lucrării miniere faţă de stratificaţia rocilor Valorile coeficienţilor Ka şi K^pentru diferite înclinări ale stratificaţiei, a°

20° 3

O 40° 50° 60° 70°

Ka Ke Ka Ke Ka Ke Ka Ke Ka Ke Ka Ke

Paralelă cu stratificaţia 1 0,35 0,95 0,55 0,8 0,8 0,65 1,2 0,6 1,7 0,6 2,25

Perpendiculară pe stratificaţie 0,7 0,55 0,6 0,8 0,45 0,95 0,25 0,95 0,2 0,8 0,15 0,55

Sub un unghi faţă de stratifi- caţic 0,85 0,45 0,8 0,65 0,65 0,9 0,45 1,05 0,35 1,1 0,35 0,95

Ks - coeficient de influenţă a secţiunii lucrării miniere asupra deplasării rocilor; valoarea acestui coeficient se determină cu relaţia:

KS = 0,2(2a -1) (1.4.)

în care: 2 a este deschiderea lucrării miniere ;

KV - coeficient de influenţă a camerelor învecinate.

Kv= 1 pentru lucrări miniere singulare;

Kv= 1,6 pentru lucrări miniere ce se intersectează;

Kt - coeficient de influenţă a duratei de activitate a lucrării miniere:

Preview document

Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 1
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 2
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 3
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 4
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 5
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 6
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 7
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 8
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 9
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 10
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 11
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 12
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 13
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 14
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 15
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 16
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 17
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 18
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 19
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 20
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 21
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 22
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 23
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 24
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 25
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 26
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 27
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 28
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 29
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 30
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 31
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 32
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 33
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 34
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 35
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 36
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 37
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 38
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 39
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 40
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 41
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 42
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 43
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 44
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 45
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 46
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 47
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 48
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 49
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 50
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 51
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 52
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 53
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 54
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 55
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 56
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 57
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 58
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 59
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 60
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 61
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 62
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 63
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 64
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 65
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 66
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 67
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 68
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 69
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 70
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 71
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 72
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 73
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 74
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 75
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 76
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 77
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 78
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 79
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 80
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 81
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 82
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 83
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 84
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 85
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 86
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 87
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 88
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 89
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 90
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 91
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 92
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 93
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 94
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 95
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 96
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 97
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 98
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 99
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 100
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 101
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 102
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 103
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 104
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 105
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 106
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 107
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 108
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 109
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 110
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 111
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 112
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 113
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 114
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 115
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 116
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 117
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 118
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 119
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 120
Riscuri Geotehnice în Construcțiile Miniere - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Riscuri Geotehnice in Constructiile Miniere.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția mediului la locul de muncă

INTRODUCERE Oamenii de ştiinţă doresc să obţină, pe lînga o precizie înaltă, cît mai multe facilităţi de la aparatele de măsură: configurare şi...

Sistemul logistic al unei întreprinderi agroalimentare - Betty Ice

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1. Scurt istoric Compania a luat fiȋnță ȋn 1994, iar după luni și ani de căutări, de ȋncercări,...

Instalații de ventilare și climatizare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE DEFINITIE: Sistemele de climatizare sunt sisteme complexe,care regleaza atat temperatura, cat si umiditatea aerului din...

Cărbunii

CAP.1 CĂRBUNII Cărbunele este o rocă sedimentară caustobiolitică, ce provine din incarbonizarea resturilor vegetale. Procesul de transformare se...

Ergonomia la Locul de Munca - Responsabil HACCP

Ce este HACCP? Conceptul de „Analiza a Riscului si Punct Critic de Control” (conceptul HACCP) a fost dezvoltat în SUA în 1959, când o companie...

Polistirenul

Polistirenul este unul dintre primii polimeri sintetici obținuți la scară industrială. Cunoscut încă din 1845 polistirenul a început să fie produs...

Coduri de Linie

1.INTRODUCERE Pentru a putea fi transmis, semnalul trebuie convertit într-o formă în care sa fie suportat de către mediul fizic.Principalele...

SC Termoelectrica Paroseni

SC TERMOELECTRICA PAROSENI. INTRODUCERE Autorizaţia include condiţiile pentru: • Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluării, in...

Ai nevoie de altceva?