Optimization Toolbox - Capitolul 1

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 14 fișiere: doc, pdf, m
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8251
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Selisteanu Dan
Contine si aplicatii in MatLAB

Extras din curs

Introducere

Cursul îsi propune sã prezinte Optimization Toolbox utilizând MATLAB în versiunea 2. 0.

Optimization Toolbox este o multime de functii care extinde capacitatea de calcul a programelor MATLAB.

Colectia include rutine pentru câteva tipuri de optimizãri :

- Minimizarea fãrã restrictii

- Minimizarea cu restrictii neliniare, inclusiv probleme minimax si probleme de minimizare semi-infinite

- Programarea liniarã si pãtraticã

- Problema celor mai mici pãtrate neliniare si interpolarea unei curbe

- Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare

- Problema celor mai mici pãtrate cu restrictii liniare

Sunt prezentati si algoritmi specializati pentru probleme de mari dimensiuni. Se pot extinde facilitãtile acestui toolbox prin scrierea si a altor M – fisiere decât cele existente în limbajul MATLAB, sau prin folosirea toolbox – ului în combinatie cu alte toolbox-uri sau cu programul Simulink.

Versiunea 2.0 a toolbox-ului de optimizare oferã un numãr de avantaje fatã de versiunile anterioare, dintre care cele mai importante sunt :

a) Algoritmi pentru probleme de mari dimensiuni

În centrul atentiei acestei versiuni sunt noii algoritmi de rezolvare a problemelor de mari dimensiuni de tipul :

- Programare liniarã

- Problema celor mai mici pãtrate neliniare cu restrictii margini simple

- Rezolvarea sistemelor de ecuatii neliniare

- Minimizarea functiilor neliniare fãrã restrictii

- Problema minimizãrii neliniare cu restrictii margini simple

- Problema minimizãrii cu restrictii egalitãti liniare

- Problema pãtraticã cu restrictii margini simple

- Problema pãtraticã cu restrictii egalitãti liniare

- Problema celor mai mici pãtrate liniare cu restrictii margini simple

Au fost încorporati în aceastã versiune noi algoritmi pentru rezolvarea tuturor acestor probleme, considerate ca fiind probleme de mari dimensiuni.

b) Numele functiilor si sintaxa de apelare

Pentru adaptarea acestor noi algoritmi în structura MATLAB a fost necesarã introducerea unor noi nume de functii si secvente de apelare. Cele mai semnificative modificãri sunt:

- A fost modificatã comanda sintaxei unei linii astfel :

- Restrictiile egalitãtii si restrictiile inegalitãtii sunt acum toate ca având argumente separate

- Restrictiile liniare sunt tratate separat de restrictiile neliniare

- Gradientul functiei-obiect este calculat în aceeasi functie ca si functia- obiectiv mai degrabã ca o functie separatã, pentru a mãrii eficienta calculului (deoarece gradientul si functia-obiectiv au adesea pãrti comune de calculat). Similar, gradientul restrictiilor neliniare este calculat ca o restrictie – functie neliniarã ( bineînteles separat ).

- Matricea-Hessian poate fi privita ca o functie obiectiv când folosim algoritmi pentru probleme de mari dimensiuni

- Optimizarea parametrilor este continutã acum în structurã pentru a putea

crea, modifica si restabili valorile acestora

- Fiecare functie este afisatã la iesire, ceea ce arata cã s – a terminat calculul

Pentru mai multe infomatii asupra modului cum vechea sintaxã din varianta 1.0 s-a transfomat în noua sintaxã a versiunii 2.0 se poate apela la capitolul I al

manualului MATLAB 5-3. 1.

Cursul este structurat în patru capitole:

Capitolul 1 constituie o pregãtire a utilizatorului în vederea rezolvãrii diferitelor probleme de optimizare, incluzând un paragraf special pentru lãmurirea notiunii de problemã de mari dimensiuni. Acest capitol contine deasemenea informatii despre cum trebuie utilizat toolboxul în legãturã cu simulink-ul folosind optimizarea multiobiectiv .

Capitolele 2 si 3 descriu algoritmi pentru optimizarea functiilor. Capitolul 2 descrie problema formulãrii si algoritmi pentru problemele de dimensiune medie si micã. Capitolul 3 se concentreazã asupra problemelor de mari dimensiuni.

Capitolul 4 contine descrierea detaliatã a fiecãrei functii din toolbox. Descrierile de referintã includ sintaxa functiilor, o detaliere a diferitelor secvente de apelare si informatii detaliate despre argumentele acestor functii, incluzând aspectele relevante ale alegerii parametrilor algoritmilor propusi.

În final sunt prezentate câteva exemple, un rezumat al algoritmilor si o prezentare succintã a bibliografiei necesar a fi consultatã pentru întelegerea materialului prezentat.

Preview document

Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 1
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 2
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 3
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 4
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 5
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 6
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 7
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 8
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 9
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 10
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 11
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 12
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 13
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 14
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 15
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 16
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 17
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 18
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 19
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 20
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 21
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 22
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 23
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 24
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 25
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 26
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 27
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 28
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 29
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 30
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 31
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 32
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 33
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 34
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 35
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 36
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 37
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 38
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 39
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 40
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 41
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 42
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 43
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 44
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 45
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 46
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 47
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 48
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 49
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 50
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 51
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 52
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 53
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 54
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 55
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 56
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 57
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 58
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 59
Optimization Toolbox - Capitolul 1 - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Optimization Toolbox - Capitolul 1
  • Aplicatii
   • Aplicatie 1
    • aplic1.m
    • objfun.m
   • Aplicatie 2
    • aplic2.m
    • confun.m
   • Aplicatie 3
    • aplic3.m
    • fmincon.m
   • Aplicatie 4
    • aplic4.m
    • confungrad.m
    • objfungrad.m
   • Aplicatie 5
    • aplic5.m
    • confuneq.m
    • objfun.m
  • Optimization Toolbox CAP I.doc
  • Optimization Toolbox CAP I.pdf

Alții au mai descărcat și

Motorul de Curent Continuu

1Modelarea, simularea si reglarea unghiului de sarcina la valoarea dorita, la un servomotor de curent continuu Fie un motor de curent continuu cu...

Bazele Sistemelor Automatizate

Obiectivele urmarite - Obiectivele acestui curs se refera la sistemele care functioneaza in domeniul continuu de timp; - Sistemele care...

Teoria Sistemelor

Reprezentarea Sistemelor Dinamice Liniare Multivariabile prin Matrice de Transfer 1. Matricea de transfer; legatura cu reprezentarile de tip...

Reprezentarea Informațiilor cu Obiecte

Informatiile pe care le reprezentam în memoria calculatorului sunt rareori atât de simple precum culorile sau literele. În general, dorim sa...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Algoritmi

Algoritmii acopera un domeniu larg de operatii generale asupra containerelor precum: traversare, sortare, cautare, inserare sau stergere de...

Te-ar putea interesa și

Optimization toolbox - capitolul II

Cele mai mici patrate neliniare cu întreg. Modelul Jacobian de raritate. Modelele de dimensiuni mari în Isqlin, Isqcurvefît sl fsolve pot fi...

Ai nevoie de altceva?