Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 2433
Mărime: 800.18KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Prezentare controlului motoarelor electrice cu ajutorul DSP-urilor

Extras din curs

1.0 Introduction to digital

motor control

– Overview of motor technologies evolution and

influence of digital motor control

– Motion system elements : motors, power drivers,

feedback devices, transmission

– Review of analogue and digital control

– DSP Advantages and benefits for

digital motor control

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 3

Evolution of electrical

machines

Evolution of electrical

machines

• Classical electrical machines

• Impact of power electronics

• Impact of modern digital control

• Future evolution

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 4

EEvvoolluuttiioonn ooff eelleeccttrriiccaall mmaacchhiinneess ((II))

DC

POWER

CONVERSION

AC

Synchronous

Asynchronous

AC and DC Power Supply

Universal

Series

Compound

Per. Magnet

Shunt

Wound rotor

Squirrel cage

Salient poles

Var. reluctance

Perm. magnet

Classical

electrical

machines

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 5

The basic functions of

an electrical drive

The basic functions of

an electrical drive

• Electrical Mechanical

Power Power

• Electromechanical power conversion

ELECTRIC

MOTOR

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 6

MMoottoorr tteecchhnnoollooggiieess

1 10 100 1000 10000

DC ironless

DC ironcore

Stepper

DC brushless

AC servo

AC induction

Power

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 7

PPMM IIrroonn CCoorree BBrruusshh MMoottoorr

Stator

PM

Wound

Rotor

Stator

Housing

N

S

SN

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 8

PPMM IIrroonnlleessss BBrruusshh MMoottoorr

Wound

Rotor

Stator

Housing

N

S

Stator

Permanent

Magnet

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 9

Torque-speed characteristic

of a DC Motor

Torque-speed characteristic

of a DC Motor

TORQUE

SPEED

V1

V2 >V1

current

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 10

AACC SSyynncchhrroonnoouuss MMoottoorr

Motor

Housing

Wound

Stator

Rotor

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 11

AACC SSyynncchhrroonnoouuss MMoottoorr

ROTOR

FIELD

STATOR

FIELD

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 12

Torque-speed characteristic of a

synchronous motor

Torque-speed characteristic of a

synchronous motor

TORQUE

SPEED

Tmax

ω0

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 13

Wound

Stator

Rotor

Motor

Housing

Permanent Magnet AC

Synchronous Motor

Permanent Magnet AC

Synchronous Motor

Permanent

magnets

N

S

KLM 2006-2007 – Procesoare DSP in actionari electrice 14

Wound

Stator

Rotor

Motor

Housing

AACC IInndduuccttiioonn MMoottoorr

Rotor

bars

Preview document

Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 1
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 2
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 3
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 4
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 5
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 6
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 7
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 8
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 9
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 10
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 11
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 12
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 13
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 14
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 15
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 16
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 17
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 18
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 19
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 20
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 21
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 22
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 23
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 24
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 25
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 26
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 27
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 28
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 29
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 30
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 31
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 32
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 33
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 34
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 35
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 36
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 37
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 38
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 39
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 40
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 41
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 42
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 43
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 44
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 45
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 46
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 47
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 48
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 49
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 50
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 51
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 52
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 53
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 54
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 55
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 56
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 57
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 58
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 59
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 60
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 61
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 62
Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Overview of Motor Technologies Evolution and Impact of Digital Motor Control.pdf

Alții au mai descărcat și

Sisteme convenționale pentru reglarea proceselor continue

Capitolul 2 Sisteme Conventionale pentru Reglarea Proceselor Continue Rezumat: In acest capitol sunt tratate aspecte legate de metodologia...

Mașini cu acționări electrice

1. ELEMENTE GENERALE 1.1 Definiţii. Elemente constructive Maşina electrică este un sistem de circuite electrice plasate pe miezuri magnetice în...

Teoria Sistemelor

Reprezentarea Sistemelor Dinamice Liniare Multivariabile prin Matrice de Transfer 1. Matricea de transfer; legatura cu reprezentarile de tip...

Reprezentarea Informațiilor cu Obiecte

Informatiile pe care le reprezentam în memoria calculatorului sunt rareori atât de simple precum culorile sau literele. În general, dorim sa...

Cursuri Java

Cuvinte importante: - concepte fundamentale ale programarii orientate obiect in Java: incapsulare, mostenire, polimorfism; - crearea claselor de...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Optimizarea Conducerii Autovehiculelor

Titlul acestui subcapitol sugereaza utilizarea unor tehnici si a unor sisteme de conducere de tipul celor mentionate în primul capitol care sa...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Ai nevoie de altceva?