Procese și utilaje în industria petrolieră

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 48988
Mărime: 9.79MB (arhivat)
Publicat de: Izabella E.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze 1
 2. Definiții, generalități 1
 3. Tehnologia de producere a țițeiului și gazelor asociate (sonde de țiței) 3
 4. Tehnologia de producere a gazelor naturale 6
 5. Tratarea petrolului 10
 6. Aspecte referitoare la formarea emulsiilor 11
 7. Emulsionanți 12
 8. Dezemulsionanți 13
 9. Detalii referitoare la îndepărtarea apei din petrol 13
 10. Separatoare trifazice 17
 11. Sisteme de tratare a apei 21
 12. Introducere 21
 13. Aspecte teoretice 22
 14. Coalescența 23
 15. Flotația 24
 16. Echipamente 24
 17. Separatorul cu plăci paralele 25
 18. Separatoarele cu plăci ondulate 26
 19. Dispozitive cu flux încrucișat 27
 20. Unități de flotație 27
 21. Tratarea gazelor 29

Extras din curs

PUIP curs 1 Aspecte referitoare la producția de petrol și gaze

Definiții, generalități

Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare lichidă, sub formă de țiței sau condensat, sau în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale.

În înțelesul ordinului Nr. 101 din 8 decembrie 1997 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 26 ianuarie 1998, art. 2, “Petrolul

cuprinde următoarele substanțe pentru care se evaluează, se confirmă și se țin în evidență resursele geologice și rezervele:

a) țiței, cuprinzând amestecuri de hidrocarburi, care, în condiții de zăcământ și standard de suprafață, se prezintă în stare lichidă;

b) gaze asociate cu țițeiul, cuprinzând gazele dizolvate în țiței în condiții inițiale de zăcământ și gazele din capul primar de gaze asociate acumulărilor de țiței;

c) gazele naturale libere, acumulate în zăcăminte, exclusiv sub formă de gaze, care pot fi sărace (fără conținut de condensat), bogate (în amestec cu condensat în condiții de zăcământ, la care rația gaz-condensat depășește 27.000 Stmc/mc) sau gaz-condensat (gaze în amestec cu condensat în condiții de zăcământ, la care rația gaz-condensat este cuprinsă între 540-

27.000 Stmc/mc);

d) condensat, fracție lichidă de hidrocarburi ușoare la care componenta C7+ nu depășește 12,5%, rezultat prin procese de separare a gazelor provenite din zăcămintele de gaz- condensat, gaze libere bogate sau din capul de gaze al zăcămintelor de țiței;

e) amestecuri de gaze combustibile naturale din zăcăminte, exclusiv sub formă de gaze, care, pe lângă componentele din grupa hidrocarburilor, conțin și alte componente chimice (dioxid de carbon, azot, hidrogen, hidrogen sulfurat etc.) în proporții cumulate de peste 10% (volumetric) și a căror combustibilitate este dovedită prin teste de ardere.

Extracția țițeiului și gazelor este un proces tehnologic în flux continuu, omogen, cu următoarea desfășurare în locurile de producție pe faze succesive de producție și prelucrare:

Extracția și separarea, prin procedee tehnologice speciale, pomparea, depozitarea, tratarea și livrarea țițeiului către rafinărie și a gazelor asociate către instalații interne de comprimare și uscare;

Extracția de gaze libere, comprimarea și transportul gazelor asociate și libere, uscarea gazelor în vederea livrării la Sistemul Național de Transport sau la consumatori;

Producerea gazolinei la stațiile de degazolinare, prin separarea acestui produs din gaze; Producerea etanului, asemănător procesului de producere a gazolinei.

Prin loc de producție se înțelege succesiunea de construcții și instalații destinare extracției propriu-zise a țițeiului și/sau gazelor naturale (sonde de exploatare, echipamente de suprafață, conducte de aducțiune), dispersate în teritoriu și configurate în funcție de condițiile geologice ale fiecărui zăcământ petrolier, precum și construcții, echipamente și instalații pentru colectarea, transportul, tratarea și livrare a țițeiului / gazelor în condiții tehnice și de calitate impuse de reglementările specifice în vigoare.

Bibliografie

1. Pană, I. Acționări hidraulice. Editura Universității din Ploiești, Ploiești, 2003.

2. Blazek, J. Computational Fluid Dynamics - Principles and Applications, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd, 470p, 2001.

3. Dixon, S. L. Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbo machinery (4th Ed.).Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd., 353p, 1998.

4. Săvulescu P. Mașini și utilaje de transport hidraulic, Editura Univ. din Ploiești, 2005.

5. Săvulescu P. Mașini și instalații hidropneumatice, Editura Univ. din Ploiești, 2006.

6. Săvulescu P. Utilaj petrolier, Editura Univ. din Ploiești, 2004.

7. ***. GRUNDFOS, Pump Handbook, disponibil la http://machining.grundfos.com/media/17423/content%20-

%20pump%20handbook_low_ny.pdf.

Preview document

Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 1
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 2
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 3
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 4
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 5
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 6
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 7
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 8
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 9
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 10
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 11
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 12
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 13
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 14
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 15
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 16
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 17
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 18
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 19
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 20
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 21
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 22
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 23
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 24
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 25
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 26
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 27
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 28
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 29
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 30
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 31
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 32
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 33
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 34
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 35
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 36
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 37
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 38
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 39
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 40
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 41
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 42
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 43
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 44
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 45
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 46
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 47
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 48
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 49
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 50
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 51
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 52
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 53
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 54
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 55
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 56
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 57
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 58
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 59
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 60
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 61
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 62
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 63
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 64
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 65
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 66
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 67
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 68
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 69
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 70
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 71
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 72
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 73
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 74
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 75
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 76
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 77
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 78
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 79
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 80
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 81
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 82
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 83
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 84
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 85
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 86
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 87
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 88
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 89
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 90
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 91
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 92
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 93
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 94
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 95
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 96
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 97
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 98
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 99
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 100
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 101
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 102
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 103
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 104
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 105
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 106
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 107
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 108
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 109
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 110
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 111
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 112
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 113
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 114
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 115
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 116
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 117
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 118
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 119
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 120
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 121
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 122
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 123
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 124
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 125
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 126
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 127
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 128
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 129
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 130
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 131
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 132
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 133
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 134
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 135
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 136
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 137
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 138
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 139
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 140
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 141
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 142
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 143
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 144
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 145
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 146
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 147
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 148
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 149
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 150
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 151
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 152
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 153
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 154
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 155
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 156
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 157
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 158
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 159
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 160
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 161
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 162
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 163
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 164
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 165
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 166
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 167
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 168
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 169
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 170
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 171
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 172
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 173
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 174
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 175
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 176
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 177
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 178
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 179
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 180
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 181
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 182
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 183
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 184
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 185
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 186
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 187
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 188
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 189
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 190
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 191
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 192
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 193
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 194
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 195
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 196
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 197
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 198
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 199
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 200
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 201
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 202
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 203
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 204
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 205
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 206
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 207
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 208
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 209
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 210
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 211
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 212
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 213
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 214
Procese și utilaje în industria petrolieră - Pagina 215

Conținut arhivă zip

 • Procese si utilaje in industria petroliera.docx

Alții au mai descărcat și

Îndrumar Excel

Indrumar de folosire EXCEL 1. Fereastra Excel - Prin apelarea meniului File-Save As putem denumi registrele de calcul, care sunt documente Excel....

Teoria Sistemelor și Automatizări

Scheme de comanda conventionale. Relee intermediare. 1. Scheme conventionale Schema electrica este o reprezentare grafica simplificata a unui...

Ingineria reglării automate

Capitolul I : : Introducere in Ingineria Reglarii Automate : : 1.1 Exemple de SRA ( Sisteme de reglare automata) 1 . Sistem de reglare a...

Mecatronica

Introducere in Mecatronica Contextul in care a aparut Mecatronica: • Mutatii considerabile calitative si cantitative in evolutia societatii in...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

UML

Caz Orasul Lincoln din statul Nebraska era acum o suta de ani, primul oras din vest care a trecut în proprietatea municipalitatii serviciile...

Ingineria reglării automate

Ingineria reglarii automate Curs - anul IV Specializarea: Automatica si Informatica Industriala 1. Introducere Inginerie Inginer Ingineria...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea mecanică a unei coloane de fracționare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ideea de tip de coloană în industria chimică este asociată cu ideea de proces de transfer de substanţă sau masă...

Starea mediului din Timiș

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL ŞI DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ Judeţul Timiş se situează în partea de vest a României, la nord, se margineşte cu...

Impactul mediului competitiv asupra perspectivelor de piață ale firmei - studiu de caz realizat la SC Upetrom-1 Mai SA Ploiești

CAP. I COMPETIŢIE ŞI COMPETITIVITATE LA NIVEL MICROECONOMIC 1.1. Rolul competiţiei în contextul economic actual Concurenţa reprezintă...

Acționări hidraulice și pneumatice

CAPITOLUL 1.1 Generalitati privind actionarile hidraulice si pneumatice 1.1.1. Elemente specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice...

Aplicație Informatică Privind Evidența Utilajelor la Schela de Petrol Drăgășani

INTRODUCERE Una dintre problemele fundamentale legate de procesele finalizate care însoţesc viaţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti este...

Impactul Poluării asupra Mediului Înconjurător Produs de Fabrica de Ciment Fieni

ANTECEDENTE ISTORICE La 10 martie 1914 se ia hotarârea de a se construi o fabrică de ciment la Fieni, ca principale argumente fiind sursele...

Coloană de distilare sub vacuum

1. Tema lucrarii Sa se proiecteaze din punct de vedere mecanic, la nivel de proiect tehnic, un aparat cilindric vertical. Datele de proiectare...

Eficiența Cheltuielilor pentru Combaterea Poluării

INTRODUCERE Problemele de protecţie a mediului sunt deosebit de complexe si vizează toate sectoarele de activitate : economice, sociale si...

Ai nevoie de altceva?