Proiectarea Sistemelor Digitale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 246 în total
Cuvinte : 13617
Mărime: 2.35MB (arhivat)
Publicat de: Marcu Dima
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Ionescu

Extras din curs

SINTEZA CLASICĂ

A

SLC

Capitolul 10

2

Tematică

- Etapele sintezei clasice a SLC

- Minimizarea func țiilor de comutație

folosind diagramele KV

- Minimizarea funcțiilor de comutație

folosind diagramele VEM

- Sinteza cu ajutorul multiplexoarelor şi

decodificatoarelor

3

Etapele sintezei clasice a SLC

E1. Pornind de la descrierea verbală (neformalizată) a func țiilor realizate de

schema sintetizată, se generează schema bloc a acesteia. Schema bloc permite crearea

unei imagini mai clare asupra schemei sintetizate punând în evidență toate comenzile

externe și ieșirile din schemă. Fiecare semnal are un nume (mnemonic) care să

sugereze cât mai clar semnificația semnalului. Pentru toate semnalele se va preciza

grafic și prin convenții legate de nume logica de activare a semnalului.

E2. Se descriu printr-una dintre metodele cunoscute (vezi capitolele 3 și 4)

funcțiile aferente semnalelor de ieșire. Tabelele de adevăr sunt utilizate doar pentru

funcții dependente de un număr mic de variabile (cel mult 4-5 variabile). Pentru

funcții cu un număr mai mare de variabile se pot utiliza reprezentări simbolice

disjunctive sau conjunctive dar în unele situații funcțiile se reprezintă direct prin

forme logice necanonice.

E3. Se alege metoda de implementare.

E4. În funcție de metoda de implementare aleasă vor fi prelucrate funcțiile deduse

în etapa E2 cu scopul de a obține o implementare cu complexitate cât mai mică.

E5. Se analizează schema în ipoteza lipsei întârzierilor, cu scopul de a verifica dacă

sinteza a fost realizată corect.

4

Etapele sintezei clasice a SLC

E6. Se aleg din catalog componentele concrete pentru implementare.

E7. Se editează schema i se testează func ionarea ei în condi ii ș ț ț cât mai apropiate

de cele ale funcționării reale. Simularea permite punerea în evidență a unor anomalii

datorate întârzierilor în propagarea semnalelor. Dacă anomaliile semnalate se

consideră periculoase și nu pot fi eliminate prin măsuri directe (de exemplu

echilibrarea schemei), se poate relua sinteza de la etapa E6 sau chiar de la etapa E3.

E8. Se realizează documentația aferentă schemei sintetizate și se trece la

implementarea prototipului. Dacă testele efectuate pe prototip nu pun în evidență

nici o anomalie, se poate trece la producția de serie. Dacă apar anomalii ce nu au

putut fi dedectate prin simulare, se reia sinteza fie alegând alte componente pentru

implementare fie alegând o altă metodă de sinteză.

5

Pre ul de cost al ț unei forme logice

Evaluarea prețului de cost al unei porți logice se bazează pe ipoteza că acesta este

direct proporțional cu numărul de intrări ale porții logice adică:

PCp=k·i

unde

i – numărul de intrări în poarta logică;

k – prețul pe o intrare a porții logice.

Acceptând pentru simplitate că toate porțile logice au același preț de cost mediu pe

intrare, prețul de cost al unei scheme S realizată cu porți logice poate fi calculat cu

relația:

PC(S) =

unde

i - numărul de intrări pe o poartă;

ni – numărul porților cu i intrări.

6

Acoperire minimă

Vom numi acoperire minimă o formă booleană cu preț de cost

minim atașată unei funcții de comutație date.

Exemplu: Se consideră funcția f(x,y,z) = S(0,1,5,7)

După cum se știe, această funcție poate fi reprezentată prin forma canonică normal

disjunctivă:

Prețul de cost al acestei forme este PC1(f) = 3·1+4·3+1·4 = 19

Aplicând axiomele și teoremele algebrei booleene asupra formei canonice de mai

sus, rezultă

Se observă că pentru această formă PC2(f*) = 2·1+3·2 = 8.

Deoarece ultima formă obținută nu mai poate fi redusă, rezultă că PC2 este valoarea

minimă pentru formele minime disjunctive atașate funcției f deci f* este acoperire

minimă pentru funcția dată.

Preview document

Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 56
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 57
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 58
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 59
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 60
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 61
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 62
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 63
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 64
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 65
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 66
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 67
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 68
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 69
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 70
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 71
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 72
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 73
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 74
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 75
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 76
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 77
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 78
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 79
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 80
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 81
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 82
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 83
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 84
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 85
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 86
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 87
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 88
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 89
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 90
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 91
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 92
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 93
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 94
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 95
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 96
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 97
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 98
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 99
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 100
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 101
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 102
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 103
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 104
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 105
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 106
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 107
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 108
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 109
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 110
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 111
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 112
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 113
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 114
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 115
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 116
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 117
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 118
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 119
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 120
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 121
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 122
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 123
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 124
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 125
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 126
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 127
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 128
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 129
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 130
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 131
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 132
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 133
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 134
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 135
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 136
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 137
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 138
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 139
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 140
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 141
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 142
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 143
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 144
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 145
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 146
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 147
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 148
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 149
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 150
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 151
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 152
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 153
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 154
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 155
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 156
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 157
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 158
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 159
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 160
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 161
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 162
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 163
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 164
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 165
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 166
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 167
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 168
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 169
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 170
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 171
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 172
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 173
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 174
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 175
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 176
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 177
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 178
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 179
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 180
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 181
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 182
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 183
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 184
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 185
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 186
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 187
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 188
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 189
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 190
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 191
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 192
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 193
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 194
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 195
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 196
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 197
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 198
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 199
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 200
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 201
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 202
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 203
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 204
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 205
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 206
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 207
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 208
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 209
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 210
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 211
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 212
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 213
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 214
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 215
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 216
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 217
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 218
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 219
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 220
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 221
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 222
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 223
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 224
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 225
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 226
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 227
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 228
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 229
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 230
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 231
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 232
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 233
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 234
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 235
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 236
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 237
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 238
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 239
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 240
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 241
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 242
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 243
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 244
Proiectarea Sistemelor Digitale - Pagina 245

Conținut arhivă zip

  • PSD01.pdf
  • PSD02.pdf
  • PSD03.pdf
  • PSD04.pdf
  • PSD05.pdf
  • PSD06.pdf

Alții au mai descărcat și

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Automatică

Cursul 1. Arhitectura unui calculator personal si functionarea sa Informatia medicala, caracterizata prin extrema complexitate si incertitudine,...

Aplicatii de retea în internet

Posta electronica (e - mail) Milioane de oameni sunt conectati într-un fel sau altul la reteaua Internet si pot trimite mesaje prin intermediul...

Optimizarea Conducerii Autovehiculelor

Titlul acestui subcapitol sugereaza utilizarea unor tehnici si a unor sisteme de conducere de tipul celor mentionate în primul capitol care sa...

Arhitectura modelului OSI(ISO)

ARHITECTURA MODELULUI OSI/ISO Modelul ISO/OSI (International Standards Organization / Open Systems Interconnection) este o arhitectura de retea...

Schimburi Electronice de Documente - Sistemele EDI

CAPITOLUL 3 SCHIMBURI ELECTRONICE DE DOCUMENTE - SISTEMELE EDI Suntem, si vom fi, probabil, mult timp, o societate bazata pe hârtie. Desi...

Ingineria reglării automate

Ingineria reglarii automate Curs - anul IV Specializarea: Automatica si Informatica Industriala 1. Introducere Inginerie Inginer Ingineria...

Te-ar putea interesa și

Modelarea și Implementarea Filtrelor Analogice și Digitale

Utilitatea temei Filtrele sunt circuite electronice/electrice care au rolul de a procesa un semnal de intrare şi de a produce la ieşire un alt...

Implicațiile Tehnologiilor Web în Domeniul Afacerilor Economice

CAPITOLUL 1. Mediul de afaceri modern şi sistemele informaţionale 1.1 . Influenţa mediului de afaceri digital asupra firmelor Secolul 21 a...

Formarea Politicii de Comunicare și Promovare în Activitatea de Marketing

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Dinamismul societății contemporane şi perspectivele globalizării vieții sociale au determinat mutații...

Mașina de găurit automată

Introducere - Obiective Obiectivul acestui proiect este de a construi o maşină de gaurit automata controlata de un controler bazat pe FPGA, care...

Telefonizarea Localităților

Introducere În legătură cu digitizarea reţelei de telecomunicaţii una din problemele principiale este asigurarea cu utilaj de telecomunicaţie cu...

Ierarhia Digitală Sincronă

1. Retele de telecomunicatii Reteaua de telecomunicatii reprezinta ansamblul de mijloace care asigura transmiterea la distanta a informatiilor...

Sisteme de Fabricație Rapidă a Prototipurilor

1. Sisteme de fabricaţie rapidă a prototipurilor 1.1. Noţiuni Introductive Prototipul este prezentat drept un exemplu standard, un tip original...

IRA 2

Introducere. Figura de mai jos arata raspunsul tipic al sistemelor continue pe care le-am considerat pana acum in acest tutorial. Aproape toate...

Ai nevoie de altceva?