Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 3412
Mărime: 19.44KB (arhivat)
Publicat de: Valter Grigore
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap. I. - PREVEDERI GENERALE

1. Cofinanţarea din fonduri publice in cadrul Programului SAPARD se acorda pentru toate contractele de achiziţii, lucrări, bunuri si servicii, încheiate de beneficiarii Programului, care îndeplinesc următoarele condiţii:

a. Obiectul unui contract de achizitii - achizitie de servicii, bunuri sau lucrari - sa fie inclus in cererea de finantare in baza careia a fost atribuit contractul de finantare.

b. Costurile eligibile ale oricaror servicii, bunuri si lucrari, mai mari de echivalentul in lei a 10.000 euro, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut oferte conforme de la cel putin 3 furnizori.

Costurile oricăror servicii, bunuri si lucrări, care valorează mai puţin de echivalentul in lei a 10.000 euro sunt eligibile daca beneficiarii privaţi au obţinut o oferta conforma de la un singur furnizor.

Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund in cea mai mare parte cerintelor din cererile de oferta si sunt transmise de entitati economice reale, verificabile de catre expertii evaluatori.

c. Obiectul contractului de achiziţii sa corespunda cerinţelor Programului SAPARD in ceea ce priveşte originea si parametrii de performanta - productivitate prevăzuţi in documentaţia tehnica si financiara a proiectului.

d. Atribuirea contractelor sa fie in stricta concordanta cu principiul liberei concurente, al transparentei, al respectării parametrilor de calitate ai obiectelor achiziţiilor si ai eficientei utilizării fondurilor.

2. Derularea efectiva si platile contractelor de achizitii nu vor putea avea loc decat dupa data semnarii contractului de finanţare cu Agenţia SAPARD cu exceptia cheltuielilor de consultanta si de proiectare (12% din valoarea total eligibila a proiectului).

Cap. II. - CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII

3. Beneficiarii privati ai Programului SAPARD trebuie sa depună dosare de achiziţii pentru toate tipurile de achiziţii (servicii, bunuri si lucrări) din proiectul contractat cu Agenţia SAPARD.

In maximum 3 luni de la data incheierii contractului de finantare cu Agentia SAPARD, beneficiarii privaţi ai Programului SAPARD trebuie sa depună cel putin un dosar specific unui anumit tip de achiziţie care sa fie declarat conform. Daca investitia presupune mai multe tipuri de achiziţii (servicii/bunuri/lucrari) pentru fiecare tip este necesar un dosar de achizitii. Un dosar de achiziţii trebuie sa cuprindă documentele solicitate pentru unul din cele trei tipuri de achizitie (bunuri, lucrari sau servicii). Dosarele de achizitii se pot depune pe tot parcursul implementării proiectului, cu cel putin 30 zile inainte de data depunerii unei cereri de plată pentru tipul respectiv de achizitie.

In functie de tipul de achizitiei un Dosar de achizitii trebuie sa contina urmatoarele documente:

Nrcrt DOSARUL DE ACHIZITII

Documente care trebuie introduse in dosarul de achizitii Achizitii de

Lucrari Bunuri Servicii

1 Specificatiile tehnice

2 Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini pe specialitati

3 Oferte originale adresate beneficiarului

4 Devizul general al investitiei (cf.HG.1179/2002) insotit de devizele pentru servicii/bunuri/lucrari corespunzatoare ofertelor castigatoare si bugetul final al proiectului (cf.modelului de pe site-ul Agentiei SAPARD si pe suport magnetic la BRIPS) 

5 Procesele verbale de adjudecare a ofertei castigatoare (semnat de membrii comisiei de adjudecare formata din responsabilul tehnic, reprezentantul legal al proiectului finantat de Agentia SAPARD si alti specialisti tehnici) 

6 Contractul/contractele de achizitie (optional**) care sa contina in mod explicit datele de identificare ale beneficiarului si furnizorului de servicii/bunuri/lucrari si contul bancar in care se vor efectua platile.

7 Decizia de numire a dirigintelui de santier

* - pentru achizitii mai mari de 10.000 EURO minim 3 oferte

- pentru achizitii mai mici de 10.000 EURO o singura oferta

** ”optional” semnifica dreptul beneficiarului de a incheia un contract de achizitie numai dupa ce Agentia SAPARD a avizat procedura de achizitie, pentru a evita riscurile ce pot decurge din neavizare. Toate contractele de achizitii trebuie finalizate si depuse la Agentia SAPARD in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data verificarii dosarului de achizitie.

4. Primul dosar de achiziţii trebuie însoţit de Graficul de implementare fizica si financiara a proiectului si Declaraţia de eşalonare a plaţilor. Graficul de implementare fizica si financiara a proiectului trebuie sa conţina toate activităţile care se vor derula in proiectul contractat cu Agenţia SAPARD (ex. activităţi de construcţie, achizitie, instalare, montare, etc.), luna/lunile in care se vor desfăşura aceste activităţi si costurile implicate de acestea.

In Declaraţia de eşalonare a plaţilor se vor menţiona datele depunerii cererilor de plata si valoarea in lei a transelor de plata.

Daca pe parcursul implementării proiectului datele din Declaraţia de eşalonare a plaţilor sau din Graficul de implementare fizica si financiara a proiectului se modifica este necesara redepunerea acestora, cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea urmatoarei cereri de plata.

5. Actualizarea valorii contractelor de achiziţii poate fi invocata in limita prevăzuta in bugetul proiectului din contractul de finanţare încheiat cu Agenţia SAPARD. In cazul in care in contractele de achiziţii nu este prevăzuta clauza de actualizare, conform legii, cheltuielile privind actualizarea nu pot fi solicitate la plata. Coeficientul de actualizare acceptat de Agentia SAPARD va fi calculat conform prevederilor legale. Pentru contractele a căror durată de îndeplinire nu depăşeşte 90 de zile preţurile din ofertă nu se actualizează.

6. In funcţie de datele tehnice ale proiectului, beneficiarul finanţării poate încheia mai multe contracte pentru un anumit tip de achiziţii (servicii/bunuri/lucrari), valoarea totala a acestora trebuind sa se încadreze in valoarea totala alocata in bugetul contractat pentru tipul respectiv de achiziţie.

Preview document

Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD - Pagina 1
Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD - Pagina 2
Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD - Pagina 3
Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD - Pagina 4
Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD - Pagina 5
Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați ai programului SAPARD - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Instructiuni de Achizitii pentru Beneficiarii Privati ai Programului Sapard.doc

Te-ar putea interesa și

Programe de finanțare ale Uniunii Europene pentru țările asociate

1.1. Relatiile României cu Uniunea Europeana înainte de 1989 România a aderat la Uniunea Europeana în cel de-al 50-lea an de existenta a...

Managementul Proiectelor Sapard

Programul SAPARD este un instrument financiar creat pentru a sprijini eforturile de aderare la Uniunea Europeana a tarilor candidate din Europa...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

Ai nevoie de altceva?