Chimie generală

Curs
9.2/10 (7 voturi)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 36276
Mărime: 946.10KB (arhivat)
Publicat de: Ianis Dobre
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zenovia Olteanu
CURS PT ANUL 1 SEM 1-BIOLOGIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 1.Baze teoretice ale chimiei 1
 3. 1.1. Definiţie şi ramuri ale chimiei 1
 4. 1.2. Unităţi de măsură 1
 5. 1.3. Materia şi substanţele chimice 2
 6. 1.4 Elemente chimice 3
 7. 1.5. Reprezentarea substanţelor chimice 4
 8. 1.6. Legi fundamentale ale chimiei 4
 9. 1.6.1. Legea conservării masei 5
 10. 1.6.2. Legea proporţiilor definite 5
 11. 1.6.3. Legea proporţiilor multiple 5
 12. 1.6.4. Legea proporţiilor echivalente 6
 13. 1.6.5. Legea lui Avogadro 6
 14. 2. Teoria atomică a materiei 6
 15. 2.1. Structura atomului 6
 16. 2.2. Modele atomice 7
 17. 2.2.1. Modele atomice precuantice 7
 18. 2.2.2. Modele atomice cuantice 7
 19. 2.3. Orbitali atomici 10
 20. 2.3.1. Orbitali atomici de tip s 10
 21. 2.3.2. Orbitali atomici de tip p 10
 22. 2.3.3. Orbitali atomici de tip d 10
 23. 2.3.4 .Orbitali atomici de tip f 11
 24. 2.4. Ocuparea cu electroni a orbitalilor atomici 11
 25. 2.4.1. Principiul ocupării succesive a orbitalilor cu electroni 11
 26. 2.4.2. Principiul de excludere al lui Pauli 11
 27. 2.4.3. Regula lui Hund 11
 28. 3. Sistemul periodic al elementelor 12
 29. 3.1. Generalităţi privind tabelul periodic al elementelo 12
 30. 3.2.Structura tabelului periodic al elementelor 12
 31. 3.3. Corelaţii între structura învelişului de electroni şi poziţia elementelor în sistemul periodic 14
 32. 3.4. Periodicitatea proprietăţilor elementelor chimice 14
 33. 3.4.1. Proprietăţi neperiodice ale elementelor chimice 14
 34. 3.4.2. Proprietăţi periodice ale elementelor chimice 14
 35. 4. Legături chimice 15
 36. 4.1 Legături chimice intramoleculare 15
 37. 4.1.1. Legătura ionică 15
 38. 4.1.2. Legătura covalentă 16
 39. 4.1.3. Legătura metalică 20
 40. 4.2 Legături chimice intermoleculare 21
 41. 4.2.1. Legătura de hidrogen 21
 42. 4.2.2. Legături prin forţe van der Waals 21
 43. 5. Stoechiometria reacţiilor chimice 22
 44. 5.1. Stoechiometria – definiţie şi instrumente de lucru 22
 45. 5.2. Reacţii chimice 22
 46. 5.2.1.Reacţii chimice fără modificarea stării de oxidare 22
 47. 5.2.2.Reacţii chimice cu modificarea stării de oxidare 24
 48. 5.2.3. Aspecte cinetice şi termochimice ale reacţiilor chimice 25
 49. 6. Componenţi anorganici ai materiei vii 25
 50. 6.1. Apa - metabolit universal 25
 51. 6.2. Caracterizare generală şi importanţa biologică a elementelor din sistemul periodic 27
 52. 6.2.1. Hidrogen 27
 53. 6.2.2. Grupa IA (1) 28
 54. 6.2.3. Grupa IIA (2) 29
 55. 6.2.4. Metale tranziţionale 31
 56. 6.2.5. Grupa IIIA (13) 33
 57. 6.2.6. Grupa IVA (14) 35
 58. 6.2.7. Grupa VA (15) 36
 59. 6.2.8. Grupa VIA (16) 38
 60. 6.2.9. Grupa VIIA (17) 39
 61. 7. Noţiuni fundamentale de chimie organică 42
 62. 7.1. Efecte electronice în compuşi organici 42
 63. 7.1.1. Efectul inductiv 42
 64. 7.1.2. Efectul electromer 42
 65. 7.2. Noţiuni de izomerie 43
 66. 7.2.1. Izomeria plană 43
 67. 7.2.2. Izomeria spaţială sau stereoizomeria 44
 68. 8. Hidrocarburi 45
 69. 8.1. Hidrocarburi saturate 45
 70. 8.1.1. Alcani şi izoalcani 45
 71. 8.1.2. Cicloalcani 46
 72. 8.2. Hidrocarburi nesaturate 47
 73. 8.2.1. Alchene 47
 74. 8.2.2. Alcadiene 48
 75. 8.2.3. Alchine 49
 76. 8.3. Hidrocarburi aromatice 49
 77. 8.3.1. Hidrocarburi aromatice mononucleare 49
 78. 8.3.2. Hidrocarburi aromatice polinucleare 51
 79. 9. Compuşi organici cu funcţiuni simple 53
 80. 9.1. Compuşi hidroxilici 53
 81. 9.1.1. Alcooli 53
 82. 9.1.2. Enoli 54
 83. 9.1.3. Fenoli 55
 84. 9.2. Amine 56
 85. 9.3. Compuşi carbonilici 57
 86. 9.3.1. Glucide 58
 87. 9.4. Compuşi carboxilici 62
 88. 9.4.1. Acizi monocarboxilici saturaţi 62
 89. 9.4.2. Acizi dicarboxilici saturaţi 63
 90. 9.4.3. Acizi monocarboxilici nesaturaţi 64
 91. 9.4.4. Acizi carboxilici aromatici 64
 92. 9.5. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici 64
 93. 9.5.1. Halogenuri ale acizilor carboxilici 64
 94. 9.5.2. Anhidride ale acizilor carboxilici 64
 95. 9.5.3. Amide 64
 96. 9.5.4. Esteri 65
 97. 9.5.5. Acizi fenolici 66
 98. 9.5.6. Acizi carbonilici 66
 99. 9.5.7. Aminoacizi 66
 100. 9.5.8. Peptide 68
 101. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 102. INTRODUCERE

Extras din curs

Chimia este ştiinţa fundamentală a naturii, care se află la baza proceselor ce susţin viaţa, controlează evenimentele din lumea înconjurătoare şi este vitală pentru cele mai multe activităţi. În ultimele decenii, se constată o evoluţie rapidă în cunoaşterea chimică, prin numărul mare de substanţe descoperite în natură sau sintetizate în laboratoarele de cercetare şi prin perfecţionarea aparaturii utilizate în laboratoarele de cercetare ştiinţifică.

Studiul chimiei generale are drept scop stimularea interesului pentru chimie şi furnizarea de informaţii utile, în vederea abordării la un nivel superior a disciplinelor cuprinse în programele analitice ale anilor de studii. Textul introduce o serie de noţiuni fundamentale utilizate pentru descrierea comportării materiei, legi, metode, proprietăţi ale substanţelor, modele cu care operează chimia etc, subliniind importanţa acestei discipline pentru lumea vie.

Problemele, uneori complexe, pe care le pune chimia nu se rezolvă prin simplă memorizare, ci prin abordarea lor critică şi creativă, utilizând noţiunile de bază. Cursul ajută la înţelegerea modelelor fundamentale ale chimiei, arată implicarea acestei discipline în lumea reală şi dezvoltă aptitudini de rezolvare a problemelor pe care le implică această disciplină.

1. Baze teoretice ale chimiei

1.1. Definiţie şi ramuri ale chimiei

CHIMIA este ştiinţa fundamentală a naturii care studiază în mod sistematic: structura, compoziţia şi proprietăţile substanţelor; reactivitatea, transformările pe care le suferă substanţele, precum şi legile care guvernează aceste procese; sinteza de noi substanţe, cu proprietăţi specifice; producerea de energie prin reacţii chimice; conexiunile dintre lumea cotidiană şi cea moleculară, interpretarea naturii substanţelor pe baza structurii lor, precum şi utilizările substanţelor în diferite domenii de activitate.

Principalele ramuri ale chimiei sunt:

Chimia anorganică - studiul elementelor chimice şi al compuşilor acestora, cu excepţia hidrocarburilor şi a derivaţilor lor.

Chimia organică - ramura descriptivă a chimiei care se ocupă cu sinteza, identificarea, modelarea, precum şi cu reacţiile compuşilor care conţin carbon legat chimic de hidrogen.

Chimia fizică – ramura care relizează studii ale legilor şi fenomenelor chimice, precum şi a structurii combinaţiilor chimice prin metode teoretice şi experimentale ale fizicii,.

Chimia analitică – ramura care elaborează şi foloseşte metode, mijloace si metodologii de obţinere a informaţiilor legate de compoziţia şi natura substanţelor.

Biochimia - ştiinţa care se ocupă cu studiul structurii şi funcţiilor compuşilor prezenţi în organismele vii, precum şi cu funcţionarea şi transformările acestora în cursul vieţii.

Chimia ecologică - ştiinţa care se ocupă cu detecţia, monitorizarea, transportul şi transformările chimice ale substanţelor naturale şi sintetice prezente în mediul înconjurător.

1.2. Unităţi de măsură

Observaţia ştiinţifică cantitativă are drept rezultat un număr şi o unitate de măsură, ambele componente ale valorii măsurabile conferind semnificaţie determinării.

Sistemul Internaţional de unităţi (SI) conţine şase unităţi fundamentale (tabelul 1.1.), două unităţi suplimentare, radianul (rad) şi steradianul (sr), precum şi un mare număr de unităţi derivate. Multiplii şi submultiplii zecimali ai unităţilor de măsură se denumesc cu ajutorul unor prefixe.

Tabelul nr. 1.1. - Unităţi de bază în Sistemul Internaţional

Nr. crt. Mărime fizică Unitate de măsură Simbol

1. Lungime metru m

2. Masă kilogram kg

3. Timp secundă s

4. Intensitate curent electric amper A

5. Temperatură Kelvin K

6. Intensitate luminoasă candelă cd

Mărimi fizice importante pentru chimie sunt volumul, masa, temperatura, timpul, cantitatea de substanţă etc.

Volumul reprezintă spaţiul pe care îl ocupă o substanţă sau un obiect oarecare. Unitatea de măsură este m3, unitate derivată din unitatea de lungime, (1dm3=1l; 1cm3=1ml). Unitatea utilizată în laborator este mililitrul (ml).

Masa unui obiect nu este influenţată de câmpul gravitaţional şi reprezintă cantitatea de materie pe care o conţine acesta, indiferent de locul unde se consideră determinarea (pe pământ, pe lună etc.). Greutatea unui obiect este răspunsul masei la gravitaţie şi variază în raport cu tăria câmpului gravitaţional. Dacă tăria câmpului gravitaţional se consideră relativ constantă, masa se poate considera egală cu greutatea. În sistemul internaţional, unitatea pentru masă este kilogramul (kg).

Densitatea unei substanţe este raportul dintre masă şi volum, două caracteristici care depind de cantitatea de substanţă studiată. Unitatea de măsură a densităţii este raportul unităţilor de masură ale masei şi volumului (g/cm3 sau g/ml). Greutatea specifică este raportul dintre densitatea substanţei studiate şi densitatea unei substanţe de referinţă (în mod obişnuit apa la temperatura de 4oC a cărei densitate este egală cu unitatea). Greutatea specifică este un număr fără unitate de măsură.

Temperatura caracterizează starea de încălzire a unui sistem fizic. Valoarea sa depinde de scara termometrică în care este exprimată (Dima, et al., 1972). În Sistemul Internaţional, temperatura se măsoară în grade Kelvin, dar este destul de frecventă şi exprimarea temperaturii în grade Celsius (oC) sau grade Fahrenheit (oF).

Pentru timp, unitatea din Sistemul Internaţional este secunda (s) dar, se mai folosesc şi unităţi cum ar fi minutul, ora, ziua sau anul (nu se foloseşte luna, din cauza mărimii variabile).

Masa atomică este un număr ce reprezintă de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea de masă atomică, considerată iniţial, de către Dalton, a fi masa atomului de hidrogen. Mai târziu, Aston, a utilizat drept unitate de masă atomică a 16-a parte din masa atomului de oxigen. Prin convenţie internaţională unitatea de masă atomică a fost definită ca fiind a 12-a parte din masa izotopului 12C. Această unitate de măsură nu este inclusă în Sistemul Internaţional, dar este acceptată în acest sistem sub denumirea de unitate unificată de masă atomică şi se desemnează cu simbolul “u”. În general, masele atomice se scriu fără unitate de măsură. În biochimie şi biologia moleculară, cu precădere în cazul proteinelor, se utilizează unitatea numită Dalton (1u=1Da=1/NA[g]=1/1000xNA[kg]=1,660539x10-27[kg], unde NA reprezintă numărul lui Avogadro)

Preview document

Chimie generală - Pagina 1
Chimie generală - Pagina 2
Chimie generală - Pagina 3
Chimie generală - Pagina 4
Chimie generală - Pagina 5
Chimie generală - Pagina 6
Chimie generală - Pagina 7
Chimie generală - Pagina 8
Chimie generală - Pagina 9
Chimie generală - Pagina 10
Chimie generală - Pagina 11
Chimie generală - Pagina 12
Chimie generală - Pagina 13
Chimie generală - Pagina 14
Chimie generală - Pagina 15
Chimie generală - Pagina 16
Chimie generală - Pagina 17
Chimie generală - Pagina 18
Chimie generală - Pagina 19
Chimie generală - Pagina 20
Chimie generală - Pagina 21
Chimie generală - Pagina 22
Chimie generală - Pagina 23
Chimie generală - Pagina 24
Chimie generală - Pagina 25
Chimie generală - Pagina 26
Chimie generală - Pagina 27
Chimie generală - Pagina 28
Chimie generală - Pagina 29
Chimie generală - Pagina 30
Chimie generală - Pagina 31
Chimie generală - Pagina 32
Chimie generală - Pagina 33
Chimie generală - Pagina 34
Chimie generală - Pagina 35
Chimie generală - Pagina 36
Chimie generală - Pagina 37
Chimie generală - Pagina 38
Chimie generală - Pagina 39
Chimie generală - Pagina 40
Chimie generală - Pagina 41
Chimie generală - Pagina 42
Chimie generală - Pagina 43
Chimie generală - Pagina 44
Chimie generală - Pagina 45
Chimie generală - Pagina 46
Chimie generală - Pagina 47
Chimie generală - Pagina 48
Chimie generală - Pagina 49
Chimie generală - Pagina 50
Chimie generală - Pagina 51
Chimie generală - Pagina 52
Chimie generală - Pagina 53
Chimie generală - Pagina 54
Chimie generală - Pagina 55
Chimie generală - Pagina 56
Chimie generală - Pagina 57
Chimie generală - Pagina 58
Chimie generală - Pagina 59
Chimie generală - Pagina 60
Chimie generală - Pagina 61
Chimie generală - Pagina 62
Chimie generală - Pagina 63
Chimie generală - Pagina 64
Chimie generală - Pagina 65
Chimie generală - Pagina 66
Chimie generală - Pagina 67
Chimie generală - Pagina 68
Chimie generală - Pagina 69
Chimie generală - Pagina 70
Chimie generală - Pagina 71
Chimie generală - Pagina 72
Chimie generală - Pagina 73
Chimie generală - Pagina 74
Chimie generală - Pagina 75
Chimie generală - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Chimie Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Aminoacizi

I.1. Definiţie, structură chimică, răspândire în natură Aminoacizii sunt compuşi organici cu funcţiune mixtă (conţin în moleculă o grupare amino...

Cercetări Privind Cantitatea de Proteină Solubilă la Unele Soiuri de Grâu în Condiții Diferite de Creștere

INTRODUCERE Grâul are o vechime mare ca plantă cultivată. Din datele istorice privitoare la cultura plantelor reiese că grâul şi orzul sunt cele...

Biologie celulară

Capitolul 1. Unitatea de baza a vietii: celula 1.1. Ce este o celulã? elulele sunt unitãti structurale care compun corpul unei plante sau al unui...

Biologie Marină

Obiectul de studiu şi scopurile biologiei marine Biologia marină este o ramură a hidrobiologiei care se ocupă de studiul diversităţii...

Biologie animală - cursul 1

Notiuni introductive Universul cunoscut este constituit din materie; pe planeta noastra facandu-se distinctie intre materia vie si nevie....

Biologie moleculară și celulară

Biologia moleculara este stiinta care se ocupa cu studiul princiapalelor forme molecular si celulare ce intra in structura materiei vii cu evolutia...

Biologie Vegetală

L.P.1 Structura celulei vegetale la Allium cepa (ceapa) Celula vegetală reprezintă unitatea morfologică şi funcţională a organismului vegetal,...

Te-ar putea interesa și

Izomerie

Cu ajutorul reprezentarilor spatiale ale moleculelor s-a putut explica existenta izomerilor. Substantele care au aceeasi compozitie chimica, deci...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Chimie generală

1.Aflatoxina Aflatoxina este o substanţă toxică produsă de anumite tipuri de mucegaiuri. Prima dată aflatoxina a fost identificată in 1961 la...

Cursuri chimie generală

ANALIZA STRUCTURA COMPOZITIE Concepte si legi fundamentale ale transformarilor chimice. Atomi si molecule. Marimi atomo-moleculare. Specii...

Chimie generală pentru automatiști

Introducere Chimia studiază fenomenele în care se modifică structura substanţelor, adică compoziţia şi structura acestora. Obiectivele chimiei...

Laboratoare chimie generală

1. Generalităţi Densitatea absolută, ρ, este raportul dintre masa unui corp, în vid, m, şi volumul său, V, la temperatura, t: ρ t = m/V În...

Chimie generală

CAP. 1 INTRODUCERE 1. care sunt caracteristicile prin care se definesc substantele? - omogenitate si compozitie constanta (unitara) 2. ce se...

Chimie aplicată în inginerie

Corelații între structura substanțelor și proprietățile chimice Chimia s-a consacrat încă din cele mai vechi timpuri ca o știință a naturii....

Ai nevoie de altceva?