Suport de curs birotică

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 11616
Mărime: 60.20KB (arhivat)
Publicat de: Florentin Marginean
Puncte necesare: 0
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: AFACERI INTERNATIONALE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Extras din curs

BIROTICA

In societatea contemporană retelele de calculatoare, si în particular Internet-ul, au un rol esential în globalizarea proceselor de comunicare, alături de dinamicul domeniu al telefoniei mobile. În conditiile în care societatea contemporană devine din ce în ce mai dependentă de memorarea, prelucrarea si transmiterea informatiei - "societatea informatională" - se remarcă o integrare tot mai puternică a serviciilor de comunicatii si informare prin intermediul retelelor globale de telefonie fixă, mobilă si a retelelor de calculatoare, care au depăsit demult granitele nationale.

Progresul tehnologic fără precedernt la care asistăm în ultimele decenii devine un adevărat mediu universal de informare si comunicare, care tinde să înlocuiască sau să extindă mijloacele clasice de utilizare a postei, bibliotecilor, comertului, accesul la presă si educatie prin metode noi, electronice, accesibile si interactive. Acestea au un puternic impact social, modificându-ne tot mai mult modul de viată prin impunerea tehnicilor virtuale. Se pare că trecerea cronologică în noul mileniu va fi însotită de puternice mutatii în evolutia omenirii, prin pătrunderea tehnologiilor informatiei si a virtualului electronic în cele mai diverse domenii ale vietii societătii.

În acest context general, considerăm că relevarea importantei retelelor de calculatoare ca instrumente moderne de informare si comunicare, ca si descrierea fundamentelor hardware si software care stau la baza acestor evolutii sunt teme extrem de actuale si fixăm tratarea lor ca obiectiv principal al acestui volum.

Stabilirea acestui obiectiv este sustinută si de faptul că industria calculatoarelor, privită atât din punctul de vedere al tehnologiei hard, cât si soft, este domeniul care a evoluat cel mai dinamic în secolul nostru. Acest progres spectaculos este evident dacă ne gândim că acum aproximativ 40 de ani un sistem de calcul, de dimensiuni considerabile, nu avea nici pe departe performantele calculatoarelor de astăzi.

Pătrunderea informaticii în aproape toate domeniile vietii stiintifice, economice si sociale a devenit tot mai evidentă în ultimii ani. Prelucrarea informatiei a înregistrat un salt calitativ o dată cu aparitia sistemelor multimedia, prin care informatia numerică si de tip document s-a îmbogătit cu elemente grafice, de voce, sunet si imagine.

Prin intermediul dezvoltării tehnicii de calcul, a sistemelor moderne de comunicatii si a produselor soft, devenite din ce în ce mai accesibile, prelucrările informatice s-au transformat dintr-un atuu al profesionistilor într-un instrument de lucru universal, utilizat si de către neprofesionisti. Astfel, utilizatorii tehnicii si produselor informatice au devenit si devin tot mai numerosi.

În acest context, informatizarea muncii de birou a devenit tot mai importantă si a început să fie referită cu numele generic de birotică. Acest domeniu al informaticii studiază tehnicile, conceptele informatice si produsele soft care asigură automatizarea activitătilor de birou. Aceste operatii se referă la: prelucrări elementare de date, editări de documente, reprezentări grafice, prelucrări multimedia, ca si la mijloacele moderne de stocare si transmitere a informatiilor, care pot include secvente multimedia. Birotica utilizează tehnologii moderne din domeniile electronicii, comunicatiilor si informaticii. Se folosesc produse soft (procesoare de texte, tabele, formule, imagini, sunete, sisteme de analiză statistică si predictie etc.), realizate prin metode de programare moderne, incluzând tehnici de inteligentă artificială.

Birotica studiază ansamblul activitătilor de producere, distributie si exploatare a informatiei din perpectiva muncii de birou, fără a se substitui însă informaticii sau telecomunicatiilor .

Birotica a fost definită de autorii francezi Humbert Lesca si Jean-Louis Peaucelle (1988) ca "ansamblul de tehnici si mijloace tinzând spre automatizarea activitătilor de birou, în principal a prelucrării si comunicării cuvântului, textelor si imaginii". După Philippe Vuitton si Michel Desaigne, birotica reprezintă un ansamblu de tehnici pentru gestionarea informatiei si comunicatiilor între organizatii. Aceste tehnici, bazate pe principii informatice generale si de transmitere a datelor, asigură, prin mijloace electronice, functii de analiză, clasare si ordonare a datelor, aranjare în pagină a textelor, pregătire a documentelor si a corespondentei electronice, interogare si consultare la distantă, vizualizare grafică.

Denumirea domeniului a fost introdusă în limba franceză de P. Berger si L. Nauges, după Conventia Informatică din anul 1976, pentru a traduce sintagma engleză office automation, prin combinarea cuvintelor bureau si automatique, din care a rezultat bureautique. Termenul, preluat si în limba română, sugerează obiectivul de automatizare a activitătii de birou prin tehnici informatice de memorare, prelucrare si transmitere a informatiei.

Birotica are la origine nevoia integrării în munca administrativă si de birou a tehnicilor moderne de comunicatie si prelucrare automată a datelor, în scopul cresterii calitătii acesteia. Această integrare a devenit posibilă o dată cu răspândirea pe scară largă a microcalculatoarelor de tip PC si a conectării lor în retele de calculatoare, datorată accesibilitătii si costului relativ redus.

Preview document

Suport de curs birotică - Pagina 1
Suport de curs birotică - Pagina 2
Suport de curs birotică - Pagina 3
Suport de curs birotică - Pagina 4
Suport de curs birotică - Pagina 5
Suport de curs birotică - Pagina 6
Suport de curs birotică - Pagina 7
Suport de curs birotică - Pagina 8
Suport de curs birotică - Pagina 9
Suport de curs birotică - Pagina 10
Suport de curs birotică - Pagina 11
Suport de curs birotică - Pagina 12
Suport de curs birotică - Pagina 13
Suport de curs birotică - Pagina 14
Suport de curs birotică - Pagina 15
Suport de curs birotică - Pagina 16
Suport de curs birotică - Pagina 17
Suport de curs birotică - Pagina 18
Suport de curs birotică - Pagina 19
Suport de curs birotică - Pagina 20
Suport de curs birotică - Pagina 21
Suport de curs birotică - Pagina 22
Suport de curs birotică - Pagina 23
Suport de curs birotică - Pagina 24
Suport de curs birotică - Pagina 25
Suport de curs birotică - Pagina 26
Suport de curs birotică - Pagina 27
Suport de curs birotică - Pagina 28
Suport de curs birotică - Pagina 29
Suport de curs birotică - Pagina 30
Suport de curs birotică - Pagina 31
Suport de curs birotică - Pagina 32
Suport de curs birotică - Pagina 33
Suport de curs birotică - Pagina 34
Suport de curs birotică - Pagina 35
Suport de curs birotică - Pagina 36
Suport de curs birotică - Pagina 37
Suport de curs birotică - Pagina 38
Suport de curs birotică - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Suport de Curs Birotica.doc

Alții au mai descărcat și

Excel

I. Crearea unei foi de lucru cu Excel Programele tip foaie de calcul, cum este Microsoft Excel, au fost create iniţial pentru analizarea şi...

Secretariat și Corespondență

1. CORESPONDENTA DE AFACERI 1.1. SCRISOAREA DE AFACERI Orice scrisoare echivaleaza cu o carte de vizita a celui care o expediaza. Acest fapt...

Interogări în Access

Din fereastra Database putem alege dintre cele 2 optiuni de a crea interogari asupra bazei de date: Create query in Design view Create query by...

Curs birotică anul I

1. INTRODUCERE ÎN BIROTICA 1.1 Definirea biroticii În ultimele doua decenii, miniaturizarea si scaderea pretului componentelor electronice au...

Utilizarea Fonturilor și Formatarea Textelor în Documente Web

HTML nu este un limbaj orientat spre aspectul (layout) paginii, ci spre conţinutul acesteia. Etichetele HTML nu impun, ci "recomandă" marii...

Proiectarea Sistemelor Informatice

Producatori,produse,distribuitori 1. Sa se creeze tabelele: a) create table producatori (cod_prod integer, nume char(10), oras char(20),data_inf...

Te-ar putea interesa și

Publicitatea și Promovarea prin Internet

1.1 Reteaua Internet Internet-ul reprezinta mai mult decât o retea uriasa ce uneste milioane de calculatoare. El constituie o retea de retele si...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Analiza sistemelor organizatoric și informațional specifice organizației DACRIS Impex SRL

Prezentare Compania Dacris nu este “doar un furnizor de papetărie”, ci un partener care oferă soluții și servicii integrate pentru toate spațiile...

Rolul Afacerilor Electronice în Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Introducere Odată cu intrarea în era Internetului şi a e-business-ului, se constată în majoritatea organizațiilor, o evoluţie a informaticii de la...

Informatizarea Sistemului Financiar-Bancar

1. Notiuni. Concepte. 1.1. Sistem informatic. Sistemul informatic este o parte a sistemului informational în care procesul de culegere,...

Birotică

INTRODUCERE În actuala revoluţie tehnico-ştiinţifică informatica, telecomunicaţiile, producerea şi comunicarea informaţiei au devenit priorităţi...

Sistemul informațional al organizației

I. SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial poate fi...

Rețelistică

Societatea umană a înregistrat un traseu evolutiv marcat de trecerea de la era agricola la era industrială şi acum la societatea informaţională,...

Ai nevoie de altceva?