Funcțiile Pieței de Capital

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 9334
Mărime: 233.83KB (arhivat)
Publicat de: Marilena Kovacs
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Popa

Extras din curs

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi serviciilor necesare pentru consum – final sau destinat producţiei – este o economie reală; pe de altă parte, ea reprezintă economia financiară (simbolică), adică procese de tip informaţional, constituite din mişcarea banilor şi a activelor financiare.

Acţiunile şi titlurile financiare

Activele financiare, reprezentate de bani şi de o multitudine de titluri (cambii, bonuri de tezaur, acţiuni, obligaţiuni), joacă un rol hotărâtor în mişcarea generală a capitalului în economia modernă; în calitate de formă financiară a unor active reale, acestea asigură reglarea vieţii economice, reproducţia capitalului real, productiv; totodată, în calitate de capital financiar, ele tind să se valorifice în mod autonom.

Prin separarea activelor în reale şi financiare se delimitează, de fapt, procesul de valorificare a activelor prin utilizare în activitatea economică de producerea veniturilor, adică de rezultatul valorificării (numit, generic, profit). Activul financiar arată direct opţiunea pentru profit ca rezultat, independent de modul în care acesta se realizează din activităţi productive, comerciale, financiar bancare etc. într-adevăr, dreptul esenţial pe care îl consacră un activ financiar este cel de obţinere a unei cote din rezultatele procesului de valorificare.

În literatură noţiunea de activ este abordată din mai multe puncte de vedere [13]. în plan juridic, activul este definit ca totalitatea drepturilor cu conţinut economic, aflate în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice. Simetric, totalitatea datoriilor sau a altor obligaţii care se pot evalua în bani formează pasivul. Ca universalitate juridică, activul patrimonial cuprinde drepturi reale, care poartă asupra unor bunuri corporale (lucruri, obiecte) sau necorporale (resurse fără existenţă fizică) şi drepturi de creanţă, care conferă titularului, creditorul, prerogativa de a pretinde unei persoane determinate, debitorul, efectuarea unei prestaţii.

Ca noţiune contabilă, activul reprezintă o parte a bilanţului ce desemnează mărimea mijloacelor de care dispune o firmă pentru desfăşurarea activităţii sale. în componenţa activului intră bunuri corporale (aşa-numitele active tangibile -pămînt, clădiri, bunuri de echipament, stocuri de materiale, produse etc.), bunuri necorporale (active intangibile - brevete, mărci, de comerţ etc.), drepturi patrimoniale consacrate în titluri de valoare (cambii, obligaţiuni, acţiuni etc.), alte drepturi băneşti, precum şi bani în numerar şi în cont. După destinaţia lor, activele bilanţului se clasifică în fixe, numite şi imobilizări sau active de capital, care au un caracter de permanenţă în cadrul firmei (termen lung) şi curente sau circulante, care se consumă în cursul unui ciclu de afaceri (convenţional, un an).

În sens economic, activul desemnează un bun care are valoare pentrudeţinătorul său. (Prin bun înţelegem aici - într-un sens foarte larg - orice element al patrimoniului unui agent economic, fie că este vorba de obiecte fizice, resurse necorporale, drepturi băneşti sau bani.) Activul poate reprezenta: a) o valoare de schimb, atunci când bunul, privit ca marfă, serveşte la obţinerea unui alt bun (forma cea mai tipică este banul utilizat în actul cumpărării); b) o valoare de investiţie (sau valoare-capital), atunci când bunul este folosit nu pentru consum curent, ci pentru valorificare economică, adică pentru producerea de venituri în viitor (banul utilizat pentru a aduce bani).

Cum circuitul economic se defineşte prin continuitatea temporală, activul este, în esenţă, un bun care are capacitatea de valorificare în timp, de a aduce venituri. De exemplu, bunurile de echipament, numite şi bunuri de capital (maşini, utilaje, instalaţii etc.) servesc la realizarea producţiei şi permit, prin vânzarea acesteia, obţinerea de profit; pământul pus în exploatare aduce rentă, iar locuinţele chirii; bunurile de tezaur produc dobânzi, iar acţiunile aduc dividende.

Sintetizând cele de mai sus, vom considera activul ca un bun aparţinând unei persoane şi care poate fi valorificat în activitatea economică. în raport cu natura procesului de valorificare, activele sunt de două tipuri: reale şi financiare. Activele reale sunt constituite din bunuri corporale (tangibile) sau incorporale (intangibile) care, integrate în circuitul economic generează venituri în viitor sub formă de profituri, rente, chirii etc. Activele financiare sunt materializate în înscrisuri (hârtii ori înregistrări în cont), care consacră drepturile băneşti ale deţinătorului lor, precum şi drepturile acestuia asupra unor venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor respective (dobânzi, dividende etc.).

Preview document

Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 1
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 2
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 3
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 4
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 5
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 6
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 7
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 8
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 9
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 10
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 11
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 12
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 13
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 14
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 15
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 16
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 17
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 18
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 19
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 20
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 21
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 22
Funcțiile Pieței de Capital - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Functiile Pietei de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa Euronext

BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând...

Piața Bursieră a Țărilor Europei Centrale și de Est

2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix  obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Piețe de capital

Criza economică şi politică a statelor europene după al doilea război modial a oferit în 1947 stimulentul hotărâtor pentru proiectul unificării...

Piața de capital și burse de valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Burse de mărfuri și valori

Introducere in activitatea bursiera 1 Bursa – definitie, istoric, clasificare Bursa este o institutie a economiei de piată în care se manifestă o...

Piețe de capital

I.1.1. Piaţa de capital Piaţa primară de capital Piaţa secundară de capital Piaţa de capital include atât tranzacţiile cu titluri pe termen lung...

Etapele realizării unei tranzacții la Bursa de Valori București

4.2. Piaţa extrabursieră - RASDAQ Piaţa extrabursieră - piaţa de capital secundară caracterizată printr-o funcţionare descentralizată, întâlnirea...

Te-ar putea interesa și

Piața de capital - analiza utilității indicilor bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Piața de capital în România

I.Aspecte generale privind pietele de capital 1.1.Concept Piata de capital reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Analiza comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Centrală și de Est

Formarea si dezvoltarea pietei de capital in Romania si constituirea formelor organizate ale acesteia (Bursa de Valori Bucuresti si Societatea de...

Funcțiile pieței de capital și cele mai mari burse de valori existente în lume

Introducere Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Burse de valori și importanța lor pe piețele de capital

Cap. 1 Introducere Orice economie națională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existența și funcționarea unor piețe...

Noțiunea de eficiență a bursei - modalități de abordare

Piata de capital 1. Concepte, definire, trasaturi Orice economie nationala, indiferent de nivelul sau de dezvoltare, este caracterizata de...

Piața

INTRODUCERE: Piata si procesele pe piata se vor sfîrsi odata cu sfîrsitul omenirii. Zic astfel din motivul ca atît stramosii cît si noi,...

Ai nevoie de altceva?