Fizico-Chimia Petrolului

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Conține 19 fișiere: doc, docx
Pagini : 208 în total
Cuvinte : 53428
Mărime: 814.48KB (arhivat)
Publicat de: Florea Iosif Antal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Brebeanu

Extras din curs

CAPITOLUL 1

GAZELE COMBUSTIBILE

Introducere

Gazele combustibile reprezintă fracţiunea cea mai uşoară a combustibililor fosili.

Din punct de vedere economic ele constituie o valoroasă bogăţie, având în vedere multiplele posibilităţi de valorificare a acestora.

Deşi folosirea gazelor drept combustibil, casnic sau industrial, deţine o pondere încă importantă, chimizarea lor cunoaşte o amploare ridicată, ca urmare a creşterii gradului de valorificare, de zeci şi chiar sute de ori, pe unitatea de cantitate [1]

Comparativ cu produsele petroliere lichide sau alte substanţe combustibile solide (cărbune), gazele prezintă o serie de avantaje în ceea ce priveşte manipularea, transportul, confortul etc, dar şi o serie de dificultăţi legate de depozitarea, pericolul de explozie şi incendii, ş.a.

1.1 Clasificare

În funcţie de provenienţa lor, gazele combustibile se clasifică în:

1. gaze libere ( gaze naturale) - reprezentate de gazele care se găsesc în zăcăminte proprii, fără contact cu ţiţeiul, formate în cea mai mare parte din metan;

2. gaze asociate - sunt gazele care însoţesc ţiţeiul în

zăcământ;

3. gaze de rafinărie - formate din totalitatea fluxurilor de gaze rezultate din diverse procese de prelucrare a ţiţeiului şi a fracţiunilor sale, cu excepţia celor de piroliză.

1.2 Geneza gazelor

Cu privire la geneza (originea) gazelor de-a lungul anilor s-

au formulat mai multegrupuri de ipoteze:

1.Ipoteze privind originea anorganică - în care se consideră că anumite substanţe de natură anorganică prezente în scoarţa terestră au reacţionat prin transformări simple, generând hidrocarburi:

a. prin reacţia unor carburi metalice cu vaporii de apă :

Al4C3 + 12 HOH 3 CH4 + 4 Al (OH)3

b. O altă posibilitate de formare a hidrocarburilor în scoarţa

terestră o constituie reacţia cărbunilor cu vaporii de apă, la temperatura ridicată existentă în adâncurile Pământului, cu formare de CO + H2 (gaz de sinteză); gazul de sinteză format, sub acţiunea catalitică a unor metale (Fe, Co, etc), prezente în roca ambiantă, au generat hidrocarburi, prin reacţii de tip Fischer - Tropsch :

CO + 3 H2 CH4 + H2O

n CO + ( 2n + 1 ) H2 CnH2n+2 + n H2O

2.Ipoteze privind originea cosmică a gazelor. Unii autori susţin că gazele, în special zăcămintele de metan, ar fi de natură cosmică; în acest sens ei argumentează că în componenţa meteoriţilor s-au identificat hidrocarburi.

Se admite, pe de altă parte, că în atmosfera primitivă a Pământului, metanul se afla în cantitate mare şi că prin înglobarea acestuia în interiorul planetei, în condiţii de temperatură şi presiune ridicate, s-au format depozitele existente la mari adâncimi [2].

Actualele zăcăminte exploatabile de gaze naturale (metan), s-au format ca urmare a migrării gazelor prin crăpăturile scoarţei terestre, rezultate în urma mişcărilor seismice.

Marea majoritate a zăcămintelor de gaze se află în vecinătatea principalelor zone cu puternică activitatea seismică, iar producerea cutremurelor şi a erupţiilor vulcanice este însoţită de apariţia de flăcări.

Să reţinem şi faptul că epicentrul unor puternice cutremure se află la adâncimi foarte mari, în zona unde astfel de zăcăminte de gaze sunt localizate de adepţii acestor ipoteze.

În sprijinul ipotezelor formulate vine şi faptul că au fost descoperite importante zăcăminte de metan în zonele polare, unde condiţiile de temperatură nu au permis dezvoltarea unei flore şi a unei faune care să conducă la formarea rocilor sedimentare.

Preview document

Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 1
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 2
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 3
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 4
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 5
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 6
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 7
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 8
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 9
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 10
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 11
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 12
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 13
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 14
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 15
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 16
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 17
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 18
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 19
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 20
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 21
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 22
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 23
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 24
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 25
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 26
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 27
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 28
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 29
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 30
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 31
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 32
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 33
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 34
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 35
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 36
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 37
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 38
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 39
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 40
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 41
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 42
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 43
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 44
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 45
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 46
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 47
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 48
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 49
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 50
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 51
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 52
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 53
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 54
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 55
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 56
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 57
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 58
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 59
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 60
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 61
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 62
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 63
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 64
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 65
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 66
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 67
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 68
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 69
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 70
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 71
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 72
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 73
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 74
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 75
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 76
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 77
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 78
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 79
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 80
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 81
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 82
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 83
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 84
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 85
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 86
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 87
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 88
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 89
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 90
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 91
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 92
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 93
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 94
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 95
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 96
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 97
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 98
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 99
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 100
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 101
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 102
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 103
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 104
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 105
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 106
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 107
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 108
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 109
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 110
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 111
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 112
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 113
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 114
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 115
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 116
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 117
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 118
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 119
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 120
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 121
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 122
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 123
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 124
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 125
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 126
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 127
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 128
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 129
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 130
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 131
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 132
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 133
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 134
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 135
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 136
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 137
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 138
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 139
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 140
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 141
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 142
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 143
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 144
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 145
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 146
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 147
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 148
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 149
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 150
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 151
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 152
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 153
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 154
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 155
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 156
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 157
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 158
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 159
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 160
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 161
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 162
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 163
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 164
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 165
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 166
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 167
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 168
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 169
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 170
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 171
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 172
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 173
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 174
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 175
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 176
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 177
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 178
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 179
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 180
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 181
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 182
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 183
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 184
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 185
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 186
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 187
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 188
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 189
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 190
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 191
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 192
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 193
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 194
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 195
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 196
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 197
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 198
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 199
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 200
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 201
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 202
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 203
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 204
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 205
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 206
Fizico-Chimia Petrolului - Pagina 207

Conținut arhivă zip

 • Fizico-Chimia Petrolului
  • 1 GAZE.doc
  • 2 TITEI.doc
  • Cursul I.docx
  • Cursul II.docx
  • Cursul III.docx
  • Cursul IV.docx
  • CURSUL IX.docx
  • Cursul V.docx
  • Cursul VI.docx
  • CURSUL VII.docx
  • CURSUL VIII.docx
  • CURSUL X.docx
  • CURSUL XI.docx
  • CURSUL XII.docx
  • CURSUL XIII.docx
  • CURSUL XIV.docx
  • Cursul XV.docx
  • CURSUL XVI.docx
  • Schema de prelucrare a titeiului.docx

Alții au mai descărcat și

Pigmenți anorganici

Introducere Pigmentii sunt substante albe, negre sau colorate, fin dispersate, insolubile in apa si solventi, care poseda proprietati fizice si...

Scurt Istoric al Chimiei

Primele descoperiri chimice mai importante ale omului primitiv au fost fie întâmplatoare, de exemplu focul, fie izvorâte din activitati...

Determinarea densității a produselor petroliere

Capitolul I PRODUSE PETROLIERE SEMIFABRICATE ŞI FINITE Ţiţeiul constituie una din principalele bogaţii naturale ale ţării noastre. Produsele...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Chimie

Determinarea potentialului standard de electrod Principiul lucrarii Se defineste drept electrod sistemul electroneutru metal /solutie de...

Laborator Chimie-Fizica

Summary The aim of this experiment is to emphasize the relation between solubility and temperature and to calculate the differential heat of...

Laborator Chimie

FORTA ELECTROMOTOARE A PILEI DANIELL-JACOBI Scopul lucrarii Se determina dependenta fortei electromotoare a pilei Daniell-Jacobi în functie de...

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Depoluarea solurilor contaminate cu produse petroliere cu ajutorul substanțelor tensioactive de tip simple-green

INTRODUCERE Mediul înconjurator. Necesitatea protectiei mediului Mediul înconjurator - definit ca sistemul fizic si biologic exterior în cadrul...

Aplicații ale Distilării Azeotrope în Industria Petrochimică

CAPITOLUL I INTRODUCERE DATE COMERCIALE DESPRE PRINCIPALELE PRODUSE OBȚINUTE PRIN DISTILAREA AZEOTROPĂ 1.1.Acidul acetic - producţie, tehnologie...

Tehnologia Distilării Petrolului

1. Introducere Distilarea este procesul de separare fizica bazat pe diferentele intre punctele de fierbere ale componentilor dintr-un amestec...

Dimensionarea unei coloane de distilare atmosferică

Capitolul I I.1. Distilarea atmosfericǎ Distilarea reprezintă procesul de separare fizică, bazat pe diferenţele între punctele de fierbere...

Dimensionarea unui Cuptor Tubular

CAPITOLUL I I.1. Cuptoarele tubulare Cuptoarele tubulare sunt aparate (utilaje) existente în instalaţiile tehnologice din rafinării şi combinate...

Elaborarea Anteproiectului Tehnologic al Unei Coloane de Distilare Atmosferică

Date de proiectare 1. Tipul ţiţeiului şi carcateristicile acestuia: T8 (vezi tabel 1) 2. Produsul urmărit a se obţine în cantitatea maximă:...

Proiectarea Tehnologică a Unei Instalații de Hidrofinare a Unui Amestec de Benzine de DA și CC

DATE DE PROIECTARE %benz DA+CC S ppm N ppm Cifra brom g/100g DO %gr O %gr Ar %gr P+N= 100-x Di t/an H2/mp Nm3/m3 to oC i e i e i e x...

Ai nevoie de altceva?