Tehnologii Comerciale

Curs
8.2/10 (8 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 55552
Mărime: 909.10KB (arhivat)
Publicat de: Susana Marginean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ciocan narcisa

Extras din curs

Delimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezintă un demers ştiinţific care constă în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic şi practic impuse de aceasta.

Abordarea este de natură sistemică şi priveşte întreaga reţea comercială, activităţile specifice punctului de vânzare fiind proiectate şi organizate în relaţie directă cu clienţii cât şi cu partenerii din cadrul canalului de distribuţie care asigură aprovizionarea cu mărfuri şi prestarea unor servicii performante.

Societatea contemporană se caracterizează printr-un înalt nivel de dezvoltare a tehnologiilor specifice domeniilor socio – economice. Tehnologile actuale nu se mai bazează în principal pe transformarea materialelor, (materiilor prime) ci pe sistemele de transmitere, stocare şi prelucrare a informaţiei.

Noţiunea de tehnologie poate fi abordată atât în sens larg, general cu referire la ansamblul activităţilor care cad sub incindenţa acestui concept cât şi în sens restrâns, aplicabil unor domenii sau produse.

Tehnologia reprezintă un sistem de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice materializate în documentaţii privind procedee, proceduri şi programe de lucru, echipamente utilizate de oameni pentru realizarea uneia sau a mai multor categorii de activităţi utile, cu o anumită finalitate de natură materială sau imaterială. Tehnologiile de producţie, de exemplu. au drept scop fabricarea, exploatarea, întreţinerea unor categorii de produse.

Rezumând, vom admite că tehnologia este modalitatea concretă de a realiza o anumită activitate sau că noţiunea de tehnologie abordată în sens larg cuprinde metodele de lucru, oamenii şi echipamentele fără de care activităţile respective nu pot deveni operative.

Conceptul de tehnologie aplicat în sfera comerţului interior cuprinde ansamblul proceselor, metodelor, condiţiilor tehnice şi organizatorice care concură la obţinerea produsului comercial, respectiv la realizarea mărfurilor la consumatori.

Tehnologia comercială îmbracă forme particulare de la un sector comercial la altul, de la un tip de unitate comercială la altul. Dacă ne vom referi, de exemplu, la tehnologia marilor suprafeţe de desfacere, aceasta nu reprezintă o simplă ridicare la scară a tehnologiilor magazinului tradiţional, ci pune probleme cu totul deosebite.

Tehnologia comercială evoluează în permanenţă chiar dacă schimburile sunt mai lente şi de mai mică amploare decât în alte ramuri.

Tendinţe în evoluţia tehnologiei comerciale:

- simplificarea tehnologiei comerciale, realizată prin eliminarea sau transferarea în afara comerţului a unor operaţii ale tehnologiei clasice, reducerea numărului verigilor intermediare, preluarea de către industrie, total sau parţial, a unor operaţiuni efectuate tradiţional în comerţ (preambalarea, cântărirea, dozarea), centralizarea şi industrializarea producţiei de preparate culinare, extinderea formelor moderne de vânzare, îndeosebi a autoservirii pe mari suprafeţe comerciale;

- raţionalizarea tehnologiei comerciale, care presupune o mai judicioasă aşezare în flux a componentelor sale, evitarea blocării activităţii, folosirea într-o proporţie cât mai mare a capacităţii de lucru a spaţiilor comerciale, a utilajelor şi lucrătorilor. O tehnologie raţională trebuie să asigure productivitatea muncii şi condiţii optime de lucru pentru personalul comercial şi, în acelaşi timp, să ofere posibilităţi de efectuare a cumpărăturilor într-un timp minim. De fapt, soluţiile raţionalizării tehnologiei comerciale a unui magazin vizează, pe prim plan, îndeplinirea sarcinii de aprovizionare a populaţiei şi crearea de condiţii comode şi plăcute pentru cumpărare.

Tehnologia unui punct de vânzare (procesul tehnologic comercial) se referă la mijloacele şi procedeele cu ajutorul cărora se desfăşoară mişcarea mărfurilor, vânzarea şi încasarea contravalorii lor. Prin urmare procesul tehnologic comercial este format din totalitatea operaţiilor concomitente sau succesive necesare asigurării obţinerii produsului comercial.

În procesul tehnologic comercial se creează relaţii de intercondiţionare între forţa de muncă (lucrătorii comerciali), obiectele muncii (mărfuri) şi mijloacele de muncă (utilajele comerciale).

Obiectele muncii în comerţ pot fi obiecte singulare (unităţi de produs), un asortiment de produse sau unităţi de stocare. Comercianţii trebuie să dispună de numeroase cunoştiinţe, informaţii despre obiectele muncii şi interrelaţiile în cadrul proceselor tehnologice comerciale.

Mijloacele de muncă sunt acele elemente materiale pe care omul le interpune între el şi obiectele muncii. Mijloacele de muncă sunt utilizate datorită proprietăţilor lor (mecanice, estetice, ergonomice), inclusiv ca mijloc de acţiune asupra obiectelor muncii, cu un scop precis.

În categoria mijloacelor de muncă sunt incluse:

- clădirile sau orice fel de amenajări destinate activităţii de comerţ închise sau deschise;

- echipamente comerciale (mijloacele de transport interne, mobilier comercial);

- alte dotări tehnice.

Fluxul tehnologic comercial reprezintă succesiunea logică a operaţiilor care compun un proces tehnologic bine individualizat în spaţiu şi timp.

Componentele secvenţiale ale procesulului tehnologic dintr-un magazin.

Procesul tehnologic al unui magazin este considerat un sistem de activităţi principale şi secundare, mai mult sau mai puţin continue, desfăşurate simultan sau succesiv. Procesele principale se desfăşoară în sala de vânzare şi sunt reprezentate de toate activităţile care contribuie în mod direct la desfacerea mărfurilor. Procesele secundare se desfăşoară în spaţiile auxiliare ale magazinului şi sunt reprezentate de activităţi conexe, de susţinere, facilitare a celor din prima categorie.

I. PROCESE SECUNDARE

a. Recepţia mărfurilor

- preluare de la furnizori;

- dezambalarea;

- verificarea documentelor însoţitoare,

- identificarea mărfurilor;

- controlul cantitativ (numărare, cântărire) şi calitativ (integral sau prin sondaj);

b. Depozitarea mărfurilor

- aşezare în rafturi, pe palete, în stive;

- conservare (păstrare)

- manipulare şi transport;

c. Pregătirea mărfurilor pentru vânzare

- sortare;

- porţionare;

- prelucrare;

- cântărire;

- preambalare şi ambalare;

- marcarea preţului;

- ştergere de praf;

- montare şi alte operaţii care asigură utilitatea produsului

- transportul mărfurilor în sala de vînzare;

II. PROCESE PRINCIPALE

a.Prezentarea şi vânzarea mărfurilor

- repartizarea sortimentului în sala de vânzare;

- expunerea mărfurilor pe mobilier;

- marcarea preţurilor la locul de amplasare pe mobilier;

- oferirea de consultanţă;

- demonstraţii practice la locul de vânzare;

- (uneori) întocmirea, ataşarea bonurilor de plată;

b.Încasarea şi eliberarea mărfurilor

- (uneori) transportul mărfurilor spre casă;

- înregistrarea preţurilor;

- calcularea sumei de plată;

- primirea contravalorii mărfurilor;

- (uneori) ambalarea şi eliberarea mărfurilor;

III. PROCESE SECUNDARE

a.Circulaţia ambalajelor goale

- (uneori) preluarea ambalajelor de la clienţi;

- restituirea sumei de garanţie;

- gruparea pe tipuri de ambalaje (cutii, cartoane, recipienţi, etc);

- transportul ambalajelor.

Elementele generale ale tehnologiei comerciale se se adaptează la specificul fiecărui tip de magazin.

Proiectarea tehnologiei comerciale urmăreşte:

- stabilirea celor mai adecvate soluţii pentru vehicularea, păstrarea, depozitarea şi pregătirea mărfurilor pentru vânzare;

- alegerea celor mai raţionale forme de desfăşurare a acestora (în special forme de expunere şi vânzare a mărfurilor);

- determinarea necesarului de utilaje comerciale în funcţie de asortimentul de mărfuri şi formele de vânzare practicate;

- asigurarea unui raport judicios între efectivul personalului comercial şi cel al vizitatorilor magazinului, pe de o parte şi între utilajele comerciale şi specificul mărfurilor comerciale pe de altă parte.

Preview document

Tehnologii Comerciale - Pagina 1
Tehnologii Comerciale - Pagina 2
Tehnologii Comerciale - Pagina 3
Tehnologii Comerciale - Pagina 4
Tehnologii Comerciale - Pagina 5
Tehnologii Comerciale - Pagina 6
Tehnologii Comerciale - Pagina 7
Tehnologii Comerciale - Pagina 8
Tehnologii Comerciale - Pagina 9
Tehnologii Comerciale - Pagina 10
Tehnologii Comerciale - Pagina 11
Tehnologii Comerciale - Pagina 12
Tehnologii Comerciale - Pagina 13
Tehnologii Comerciale - Pagina 14
Tehnologii Comerciale - Pagina 15
Tehnologii Comerciale - Pagina 16
Tehnologii Comerciale - Pagina 17
Tehnologii Comerciale - Pagina 18
Tehnologii Comerciale - Pagina 19
Tehnologii Comerciale - Pagina 20
Tehnologii Comerciale - Pagina 21
Tehnologii Comerciale - Pagina 22
Tehnologii Comerciale - Pagina 23
Tehnologii Comerciale - Pagina 24
Tehnologii Comerciale - Pagina 25
Tehnologii Comerciale - Pagina 26
Tehnologii Comerciale - Pagina 27
Tehnologii Comerciale - Pagina 28
Tehnologii Comerciale - Pagina 29
Tehnologii Comerciale - Pagina 30
Tehnologii Comerciale - Pagina 31
Tehnologii Comerciale - Pagina 32
Tehnologii Comerciale - Pagina 33
Tehnologii Comerciale - Pagina 34
Tehnologii Comerciale - Pagina 35
Tehnologii Comerciale - Pagina 36
Tehnologii Comerciale - Pagina 37
Tehnologii Comerciale - Pagina 38
Tehnologii Comerciale - Pagina 39
Tehnologii Comerciale - Pagina 40
Tehnologii Comerciale - Pagina 41
Tehnologii Comerciale - Pagina 42
Tehnologii Comerciale - Pagina 43
Tehnologii Comerciale - Pagina 44
Tehnologii Comerciale - Pagina 45
Tehnologii Comerciale - Pagina 46
Tehnologii Comerciale - Pagina 47
Tehnologii Comerciale - Pagina 48
Tehnologii Comerciale - Pagina 49
Tehnologii Comerciale - Pagina 50
Tehnologii Comerciale - Pagina 51
Tehnologii Comerciale - Pagina 52
Tehnologii Comerciale - Pagina 53
Tehnologii Comerciale - Pagina 54
Tehnologii Comerciale - Pagina 55
Tehnologii Comerciale - Pagina 56
Tehnologii Comerciale - Pagina 57
Tehnologii Comerciale - Pagina 58
Tehnologii Comerciale - Pagina 59
Tehnologii Comerciale - Pagina 60
Tehnologii Comerciale - Pagina 61
Tehnologii Comerciale - Pagina 62
Tehnologii Comerciale - Pagina 63
Tehnologii Comerciale - Pagina 64
Tehnologii Comerciale - Pagina 65
Tehnologii Comerciale - Pagina 66
Tehnologii Comerciale - Pagina 67
Tehnologii Comerciale - Pagina 68
Tehnologii Comerciale - Pagina 69
Tehnologii Comerciale - Pagina 70
Tehnologii Comerciale - Pagina 71
Tehnologii Comerciale - Pagina 72
Tehnologii Comerciale - Pagina 73
Tehnologii Comerciale - Pagina 74
Tehnologii Comerciale - Pagina 75
Tehnologii Comerciale - Pagina 76
Tehnologii Comerciale - Pagina 77
Tehnologii Comerciale - Pagina 78
Tehnologii Comerciale - Pagina 79
Tehnologii Comerciale - Pagina 80
Tehnologii Comerciale - Pagina 81
Tehnologii Comerciale - Pagina 82
Tehnologii Comerciale - Pagina 83
Tehnologii Comerciale - Pagina 84
Tehnologii Comerciale - Pagina 85
Tehnologii Comerciale - Pagina 86
Tehnologii Comerciale - Pagina 87
Tehnologii Comerciale - Pagina 88
Tehnologii Comerciale - Pagina 89
Tehnologii Comerciale - Pagina 90
Tehnologii Comerciale - Pagina 91
Tehnologii Comerciale - Pagina 92
Tehnologii Comerciale - Pagina 93
Tehnologii Comerciale - Pagina 94
Tehnologii Comerciale - Pagina 95
Tehnologii Comerciale - Pagina 96
Tehnologii Comerciale - Pagina 97
Tehnologii Comerciale - Pagina 98
Tehnologii Comerciale - Pagina 99
Tehnologii Comerciale - Pagina 100
Tehnologii Comerciale - Pagina 101
Tehnologii Comerciale - Pagina 102
Tehnologii Comerciale - Pagina 103
Tehnologii Comerciale - Pagina 104
Tehnologii Comerciale - Pagina 105
Tehnologii Comerciale - Pagina 106
Tehnologii Comerciale - Pagina 107
Tehnologii Comerciale - Pagina 108
Tehnologii Comerciale - Pagina 109
Tehnologii Comerciale - Pagina 110
Tehnologii Comerciale - Pagina 111
Tehnologii Comerciale - Pagina 112
Tehnologii Comerciale - Pagina 113
Tehnologii Comerciale - Pagina 114
Tehnologii Comerciale - Pagina 115
Tehnologii Comerciale - Pagina 116
Tehnologii Comerciale - Pagina 117
Tehnologii Comerciale - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea activității firmei SC Vel Pitar SA

CAP 1:Prezentarea si descrierea activitatii S.C VEL PITAR S.A 1.1 Nume si localizare Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor...

Analiza comparativă a activităților de vânzare clasică și vânzare prin internet ale companiei ESD-ROM

1. Prezentarea firmei Electonic Support Division Date de identificare a intreprinderii Denumire: ELECTRONICS SUPORT DIVISION S.R.L Forma...

Codificarea Mărfurilor

1. Introducere Tema acestei lucrări este codificarea mărfurilor,mai concret codurile de bare. Am ales aceast subiect deoarece codurile de bare au...

Etalarea și Promovarea Mărfurilor în Spațiul de Vânzare

Capitolul 1 Tendinte actuale in comertul romanesc cu amanuntul Daca ne propunem sa facem o paralela intre situatia comertului cu amanuntul de la...

Practică SC Tati SRL

MOTIVAȚIE “Afacerile nu se tratează pe baza sentimentelor”, spunea marele scriitor francez Honoré de Balzac. Acesta este sloganul pe care mi l-am...

Tehnologie comercială

Tehnologia = transformarea materiilor prime in bunuri necesare societatii = [ accent pe caracterul productiv ] Tehnologia comerciala deriva din...

Aspecte ale calității mărfurilor în comerțul contemporan

1. Introducere În ultimele decenii ale secolului nostru s-a produs pe plan mondial o explozie sortimentală a bunurilor de consum alimentar....

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Te-ar putea interesa și

Comerțul tradițional versus comerțul electronic

Introducere Comerţul este un reprezentant în serviciul utilizatorilor şi al producătorilor, cuprinzând o parte importantă a fluxului monetar din...

Evidența și comercializarea mărfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Tehnologii comerciale - Studiu de caz realizat la firma SC Flanco SRL

Capitolul 1. Prezentarea firmei 1.1. Scurt istoric Flanco și Flanco World sunt două rețele de magazine de produse electronice, electrocasnice și...

Tehnologii Comerciale

Introducere În ultimul deceniu, Internet-ul a evoluat într-o unealtă formidabilă având un impact major în toate aspectele vieţii. La fiecare...

Comerțul Electronic

INTRODUCERE În contextul noii economii, în care se operează cu noi concepte şi teorii, dezvoltarea comerţului electronic a devenit o realitate....

Tehnologii comerciale - Studiu de caz realizat la SC Mom SRL

Capitolul 1.Prezentarea generala a firmei 1.1.Prezentarea obiectului de activitate Societatea comerciala cu raspundere limitata MCM a fost...

Analiza Tehnologiilor Comerciale la Mega Image - Ion Mihalache

Introducere Lucrarea “Analiza tehnologiilor comerciale la Mega Image – Ion Mihalache” işi propune să prezinte în cele sase capitole ale sale...

Vânzarea mărfurilor

1.VANZAREA MARFURILOR Vanzarea produselor reprezinta “actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de...

Ai nevoie de altceva?