Comunicare

Curs
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 41924
Mărime: 428.40KB (arhivat)
Publicat de: Jan Paraschiv
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. AUTOCUNOAŞTEREA 4
 2. 1.1. Personalitatea 4
 3. 1.1.1 Laturile personalităţii 4
 4. 1.2. Autocunoaşterea 8
 5. 2. COMUNICAREA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 10
 6. 2.1. Ce este comunicarea 10
 7. 2.2. Principiile comunicării 11
 8. 2.3. Unităţi şi caracteristici ale comunicării 11
 9. 2.4. Comunicarea ca proces 13
 10. 2.5. Nivelurile comunicării umane 17
 11. 2.5.1. Comunicarea intrapersonală 17
 12. 2.5.2. Comunicarea interpersonală 17
 13. 2.5.3. Comunicarea de grup 18
 14. 2.5.4. Comunicarea publică 19
 15. 2.5.5. Comunicarea de masă 20
 16. 2.6. Alte clasificări ale comunicării 20
 17. 2.7. Tipuri de comunicare socială 21
 18. 2.7.1. Comunicarea verbală 21
 19. 2.7.2. Comunicarea non-verbală 24
 20. 2.7.3. Metacomunicarea 24
 21. 3. COMUNICARE ŞI LIMBAJ 26
 22. 3.1. Limbă şi limbaj 26
 23. 3.2. Limbaj şi acţiune 28
 24. 3.3. Stiluri de comunicare 29
 25. 3.3.1. Calităţi generale ale stilului 29
 26. 3.3.2. Calităţi particulare ale stilului 30
 27. 3.3.3. Tipologia stilurilor de comunicare 30
 28. 3.3.4. Formele comunicării orale 31
 29. 3.3.5. Procesul comunicării orale 33
 30. 3.3.6. Interpretarea mesajelor 35
 31. 4. COMUNICAREA NONVERBALĂ 36
 32. 4.1. Limbajul corpului 36
 33. 4.1.1. Expresia feţei 36
 34. 4.1.2. Mişcarea corpului 37
 35. 4.1.3. Postura corpului 38
 36. 4.1.4. Comunicaţia tactilă 39
 37. 4.2. Prezenţa personală 39
 38. 4.3. Limbajul spaţiului 40
 39. 4.4. Limbajul culorilor 41
 40. 4.5. Limbajul timpului 41
 41. 5. COMUNICAREA DE MASĂ 43
 42. 5.1. Conceptul de comunicare de masă 44
 43. 5.2. Industrializarea comunicării sociale 47
 44. 5.3. Mijloace de comunicare de masă 49
 45. 5.4. Canalul de transmitere 50
 46. 5.5. Publicul 52
 47. 5.6. Conţinutul 54
 48. 5.7. Rolul şi funcţiile mass-media în societate 55
 49. 6. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ 57
 50. 6.1. Conceptul de grup de muncă 57
 51. 6.2. Caracteristicile grupului de muncă 57
 52. 6.3. Conducerea grupului de muncă 58
 53. 6.4. Tipuri de grupuri de muncă 59
 54. 6.5. Comunicarea în cadrul grupului de muncă 59
 55. 6.5.1. Tipologia comunicărilor în cadrul grupului de muncă 60
 56. 6.5.2. Reţele de comunicare 61
 57. 6.6. Corelaţia comunicare managerială-receptor 62
 58. 6.7. Stiluri de comunicare managerială 62
 59. 6.8. Corelaţia dintre stilul managerial şi stilul de comunicare 63
 60. 6.9. Tipuri speciale de comunicare în cadrul grupului de muncă; şedinţele 65
 61. 6.9.1. Tipuri de şedinţe 66
 62. 6.9.2. Reguli de desfăşurare a unei şedinţe 67
 63. 7. COMUNICAREA PROFESIONALĂ 68
 64. 7.1. Comunicarea orală 68
 65. 7.1.1. Pregătirea şi susţinerea unei prezentări orale 70
 66. 7.1.2. Tipuri de interviuri. Interviul de angajare 74
 67. 7.1.3. Tipuri de interviuri de angajare 75
 68. 7.1.4. Pregătirea pentru interviu 76
 69. 7.2. Comunicarea scrisă 78
 70. 7.2.1. Redactarea unui curriculum vitae 78
 71. 7.2.2. Redactarea unei scrisori de intenţie/motivaţie 82
 72. 7.2.3. Exigentele structurale ale unei lucrări ştiinţifice 85
 73. 7.2.4. Redactarea unui raport tehnic 89
 74. 7.2.5. Redactarea unei cărţi de vizită 93
 75. 7.2.6. Redactarea unei invitaţii 94
 76. 7.2.7. Comunicatul de presă 97
 77. 7.3. Comunicarea mediată de calculator 99
 78. 7.3.1. Blogul 101
 79. 7.3.2. Neticheta 102
 80. 7.3.3. Glife ASCII 104
 81. 7.3.4. Clientul de e-mail 105
 82. 7.3.5. Semnătura de e-mail 107
 83. 8. BIBLIOGRAFIE 108

Extras din curs

1. AUTOCUNOAŞTEREA

Autocunoaşterea este procesul de explorare şi structurare a propriilor caracteristici (abilităţi, emoţii, motivaţie, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare) în urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei.

Unul dintre cele mai cunoscute modele de descriere a personalităţii este realizat prin cinci mari dimensiuni, care se prezintă ca factori bipolari. Aceste cinci mari dimensiuni sau trăsături sunt, de obicei, definite printr-unul dintre polii lor, el însuşi descris prin trăsăturile (de nivel inferior) caracteristice care îl constituie (organizare ierarhică). Aceste cinci dimensiuni sunt:

- Extraversiune: cordialitate, siguranţă de sine, activitate, căutarea senzaţiilor, emoţii pozitive;

- Agreabilitate: încredere, loialitate, altruism, colaborare, modestie, atenţie faţă de ceilalţi;

- Conştiinciozitate: competenţă, ordine, simţ al datoriei, dorinţa de reuşită, autodisciplină, reflecţie;

- Instabilitate emoţională: anxietate, agresivitate, depresie, centrare pe sine, impulsivitate, vulnerabilitate;

- Deschidere: imaginaţie, deschidere către domeniile esteticului, sentimentelor, acţiunii, ideilor, valorilor.

Personalitatea

1.1.1 Laturile personalităţii

A. TEMPERAMENTUL

Temperamentul este dimensiunea dinamico-energetică a personalităţii, care se exprimă cel mai pregnant în conduită.

1. Tipologia lui Hipocrate

In acest cadru, se definesc patru tipuri de temperament: sangvinic, flegmatic, melancolic şi coleric.

- Sangvinicul este vioi, vesel, optimist şi se adaptează cu uşurinţă la orice situaţii. Fire activă, schimbă activităţile foarte des, deoarece simte permanent nevoia de ceva nou. Trăirile afective sunt intense, dar sentimentele sunt superficiale şi instabile. Trece cu uşurinţă peste eşecuri sau decepţii sentimentale şi stabileşte uşor contacte cu alte persoane.

- Flegmaticul este liniştit, calm, imperturbabil, cugetat în tot ceea ce face, pare a dispune de o răbdare fără margini. Are o putere de muncă deosebită şi este foarte tenace, meticulos în tot ceea ce face. Fire închisă, puţin comunicativă, preferă activităţile individuale.

- Melancolicul este puţin rezistent la eforturi îndelungate. Puţin comunicativ, închis în sine, are dificultăţi de adaptare socială. Debitul verbal este scăzut, gesticulaţia redusă.

- Colericul este energic, neliniştit, impetuos, uneori impulsiv şi îşi risipeşte energia. El este inegal în manifestări. Stările afective se succed cu rapiditate. Are tendinţa de dominare în grup şi se dăruieşte cu pasiune unei idei sau cauze.

2. Tipologia lui Pavlov

Caracteristicile sistemului nervos central sunt:

- Forţa sau energia este capacitatea de lucru a sistemului nervos şi se exprimă prin rezistenţa mai mare sau mai mică la excitanţi puternici sau la eventualele situaţii conflictuale. Din acest punct de vedere se poate vorbi despre sistem nervos puternic şi sistem nervos slab;

- Mobilitatea desemnează uşurinţa cu care se trece de la excitaţie la inhibiţie şi invers, în funcţie de solicitările externe. Dacă trecerea se realizează rapid, sistemul nervos este mobil, iar dacă trecerea este greoaie se poate vorbi despre sistem nervos inert;

- Echilibrul sistemului nervos se referă la repartiţia forţei celor două procese (excitaţia şi inhibiţia). Dacă ele au forţe aproximativ egale, se poate vorbi despre sistem nervos echilibrat. Există şi un sistem nervos neechilibrat la care predominant este unul din cele două procese.

Din combinarea acestor însuşiri rezultă patru tipuri de sistem nervos:

- tipul puternic – neechilibrat – excitabil (corelat cu temperamentul coleric)

- tipul puternic – echilibrat – mobil (corelat cu temperamentul sangvinic)

- tipul puternic – echilibrat – inert (corelat cu temperamentul flegmatic)

- tipul slab (corelat cu temperamentul melancolic)

3. Tipologia lui Jung şi Eysenck

Unii oameni sunt orientaţi predominant spre lumea externă şi intră în categoria extravertiţilor, în timp ce alţii sunt orientaţi predominant spre lumea interioară şi aparţin categoriei introvertiţilor.

Preview document

Comunicare - Pagina 1
Comunicare - Pagina 2
Comunicare - Pagina 3
Comunicare - Pagina 4
Comunicare - Pagina 5
Comunicare - Pagina 6
Comunicare - Pagina 7
Comunicare - Pagina 8
Comunicare - Pagina 9
Comunicare - Pagina 10
Comunicare - Pagina 11
Comunicare - Pagina 12
Comunicare - Pagina 13
Comunicare - Pagina 14
Comunicare - Pagina 15
Comunicare - Pagina 16
Comunicare - Pagina 17
Comunicare - Pagina 18
Comunicare - Pagina 19
Comunicare - Pagina 20
Comunicare - Pagina 21
Comunicare - Pagina 22
Comunicare - Pagina 23
Comunicare - Pagina 24
Comunicare - Pagina 25
Comunicare - Pagina 26
Comunicare - Pagina 27
Comunicare - Pagina 28
Comunicare - Pagina 29
Comunicare - Pagina 30
Comunicare - Pagina 31
Comunicare - Pagina 32
Comunicare - Pagina 33
Comunicare - Pagina 34
Comunicare - Pagina 35
Comunicare - Pagina 36
Comunicare - Pagina 37
Comunicare - Pagina 38
Comunicare - Pagina 39
Comunicare - Pagina 40
Comunicare - Pagina 41
Comunicare - Pagina 42
Comunicare - Pagina 43
Comunicare - Pagina 44
Comunicare - Pagina 45
Comunicare - Pagina 46
Comunicare - Pagina 47
Comunicare - Pagina 48
Comunicare - Pagina 49
Comunicare - Pagina 50
Comunicare - Pagina 51
Comunicare - Pagina 52
Comunicare - Pagina 53
Comunicare - Pagina 54
Comunicare - Pagina 55
Comunicare - Pagina 56
Comunicare - Pagina 57
Comunicare - Pagina 58
Comunicare - Pagina 59
Comunicare - Pagina 60
Comunicare - Pagina 61
Comunicare - Pagina 62
Comunicare - Pagina 63
Comunicare - Pagina 64
Comunicare - Pagina 65
Comunicare - Pagina 66
Comunicare - Pagina 67
Comunicare - Pagina 68
Comunicare - Pagina 69
Comunicare - Pagina 70
Comunicare - Pagina 71
Comunicare - Pagina 72
Comunicare - Pagina 73
Comunicare - Pagina 74
Comunicare - Pagina 75
Comunicare - Pagina 76
Comunicare - Pagina 77
Comunicare - Pagina 78
Comunicare - Pagina 79
Comunicare - Pagina 80
Comunicare - Pagina 81
Comunicare - Pagina 82
Comunicare - Pagina 83
Comunicare - Pagina 84
Comunicare - Pagina 85
Comunicare - Pagina 86
Comunicare - Pagina 87
Comunicare - Pagina 88
Comunicare - Pagina 89
Comunicare - Pagina 90
Comunicare - Pagina 91
Comunicare - Pagina 92
Comunicare - Pagina 93
Comunicare - Pagina 94
Comunicare - Pagina 95
Comunicare - Pagina 96
Comunicare - Pagina 97
Comunicare - Pagina 98
Comunicare - Pagina 99
Comunicare - Pagina 100
Comunicare - Pagina 101
Comunicare - Pagina 102
Comunicare - Pagina 103
Comunicare - Pagina 104
Comunicare - Pagina 105
Comunicare - Pagina 106
Comunicare - Pagina 107
Comunicare - Pagina 108
Comunicare - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicare prin cultură - de la cultură umanistă la tehnocultură

Cuvânt înainte Comunicarea reprezintă un moment important al culturii, este momentul prin care aceasta se socializează, acţionând modelator asupra...

Arta de a convinge - manipulare versus influențare

Introducere Situaţiile în care o persoană este nevoită să vorbească în public sunt nenumărate. Simple întâlniri cu colegii, cu beneficiarii...

Comunicare în Grup

Introducere „Oamenii comunica idei, gânduri, stari sufletesti atât la nivel personal cât si la nivel profesional. La nivel profesional,...

Comunicarea verbală

ARGUMENT Comunicarea este calea spre înțelegere, armonie, eficiență sau dimpotrivă, poate fi sursa de conflicte atunci când procesul de comunicare...

Comunicarea de Masă

Comunicarea este o caracteristicăfundamentala a existentei . Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de...

Comunicarea non verbală

INTRODUCERE Importanţa comunicãrii nonverbale a fost demonstratã în 1967 de cãtre Albert Mehrabian. In urma unui studiu, acesta a ajuns la...

Efectele mass media în spațiul public

INTRODUCERE În dezbaterea problemelor privind efectele mass-media se impun, de la început, câteva precizări, unele conceptuale, altele legate de...

Formele Comunicării

Introducere În prezenta lucrare am urmărit să surprind cele mai importante aspecte ale comunicării în 3 ipostaze: comunicarea verbală,non-verbală...

Te-ar putea interesa și

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Comunicarea non-verbală

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicare Organizațională

CAP. I. GENERALITĂŢI Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are...

Comunicarea în Campania Electorală

Argument Sfârşitul anului 2009 a fost marcat de alegerile prezidenţiale din România. Acestea au fost primele alegeri prezidenţiale din România...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Tehnici de Comunicare Audivizuala - Marketing Audioviziual

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Un Model de Comunicare Interna?

Introducere Una dintre cele mai importante activitati din zilele noastre este comunicarea. Ea este însa cu atât mai importanta pentru oranizatii....

Ai nevoie de altceva?