Comunicare financiar-bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 16745
Mărime: 75.38KB (arhivat)
Publicat de: Dorel Tudose
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Tasnadi

Cuprins

 1. Tema 1. Comunicarea financiar-bancară – obiect de studiu. Imaginea instituţiilor financiar-bancare
 2. Tema 2. Canale de comunicare financiar-bancare
 3. Tema 3. Produsele şi serviciile financiar-bancare
 4. Tema 4. Tipologia profesionistului în comunicarea financiar-bancară.
 5. Tema 5. Relaţia cu clienţi
 6. Tema 6. Comunicarea şi pregătirea personalului
 7. Tema 7. Strategiile comunicaţionale şi ciclul de viaţă al produselor
 8. financiar-bancare
 9. Tema 8. Comunicarea în mediul bancar
 10. Tema 9. Comunicarea pe piaţa de capital
 11. Tema 10. Deontologia comunicării financiar-bancare

Extras din curs

TEMA 1

Comunicarea financiar-bancară – obiect de studiu. Imaginea instituţiilor financiar-bancare

1.1. Comunicarea financiar-bancară – obiect de studiu

Preocupările privind comunicarea interumană nu sunt de dată recentă. Familia de cuvinte cuprinzând termenii comunicare şi cei înrudiţi provine din limba latină antică, unde însemna a pune în comun, a face cunoscut sau a intra în relaţii cu cineva. În limba latină medievală s-au format termenii comuniune (în sensul de împărtăşanie) şi comunicaţie (în sensul de legătură/infrastructură economică). În ultimele două secole, din vechile sensuri ale comunicării, a prevalat cel de intrare în contact prin intermediul transmiterii de ştiri.

În cadrul comunicării economice, un rol foarte important revine comunicării financiar-bancare, ceea ce o recomandă studiului economiştilor în formare în ciclul de licenţă. Misiunea disciplinei didactice Comunicare financiar-bancară (prescurtat CFB) este aceea de familiarizare a studenţilor cu principalele strategii, canale, căi şi mijloace de acţiune, cu principalele produse financiare, cu profesioniştii acestui tip de comunicare şi alte aspecte conexe.

Abordarea acestei tematici presupune cunoştinţe de bază atât din sfera comunicării economice, cât şi din cea financiar-bancară. Parcurgerea prelegerilor, precum şi a tematicii de seminar contribuie la asigurarea unei pregătiri sistematice în domeniul comunicării financiar-bancare, susceptibilă de a asigura satisfacţii profesionale şi, în perspectivă, o inserţie reuşită pe piaţa muncii.

Comunicarea economică se referă la folosirea mijloacelor publicitare şi a relaţiilor publice de către firme, instituţii financiar-bancare, administraţii de stat şi private, gospodării şi alte sectoare. Componentele esenţiale ale comunicării economice sunt: agenţii economici, mesajul, publicul, canalul de comunicare, efectele comunicării, zgomotul comunicaţional şi feed-back-ul.

Agenţii economici desemnează ansamblul unităţilor instituţionale care au comportamente similare sau identice, deci o funcţie economică dominantă comună, şi care acţionează în vederea îndeplinirii unor obiective comune, stabilite prin misiune şi strategie. Între agenţii economici se creează relaţii de dependenţă şi de ierarhie. Fiecare categorie de agenţi economici generează un tip de cultură organizaţională – norme, valori şi exigenţe –, care determină comportamentele indivizilor şi grupurilor specializate, în vederea atingerii obiectivelor propuse. De cele mai multe ori, agenţii economici constituie sursa comunicării publice prin intermediul persoanelor care îi reprezintă, prin mesajele transmise presei, prin publicaţii proprii sau prin alte metode de comunicare.

Mesajul se constituie din ansamblul de informaţii sau opinii, formulate de obicei conform unui set de reguli specifice fiecărui canal de comunicare şi fiecărui tip de public. El se transmite unui public-ţintă în vederea atingerii unor obiective bine determinate.

Publicul corespunzător "lanţului comunicaţional" este format din indivizi, organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale, firme private – actori sociali dispersaţi în spaţiu, caracterizaţi de interesul momentan faţă de un subiect şi care nu au o structură organizată. Acţiunea publicului vizează adesea impunerea opiniilor proprii şi determinarea unor schimbări sociale.

Canalul de comunicare este modalitatea sau calea prin care mesajul ajunge de la sursă la publicul-ţintă. El diferă în funcţie de tipul comunicării. În comunicarea publică canalul poate fi presa scrisă radioul, televiziunea, internetul sau modalităţi neconvenţionale (obiecte promoţionale, baloane, autocolante etc.).

Efectele comunicării constau în acţiuni, atitudini, comportamente, mentalităţi care apar în rândul publicului ca urmare a receptării unui mesaj. Ele sunt de lungă durată şi sunt parţial măsurabile.

Zgomotul comunicaţional este format din informaţiile, ideile sau opiniile care se suprapun în procesul de transmitere a mesajului şi influenţează receptarea acestuia. Zgomotul poate fi creat şi de anumite limite tehnologice determinate de alegerea canalului de comunicare.

Feed-back-ul este forma de răspuns a publicului, transmisă sursei ca urmare a receptării mesajelor acesteia. Obţinerea feed-back-ului este esenţială în procesul comunicării publice, deoarece arată gradul de receptare şi înţelegere a mesajului de către public şi oferă posibilitatea corectării în timp util, atunci când este cazul.

Realizarea comunicării economice publice implică triada: agenţi economici, vectori de comunicare, public.

În comunicarea economică, mass-media apare ca o categorie specială de canal mediatic. Presa se comportă ca un "multiplicator" (nu lipsit de unele riscuri) al informaţiei transmise de agenţii economici.

Strategiile de comunicare şi campaniile de relaţii publice nu se adresează numai presei, ci şi altor categorii de public a căror influenţă determină acţiunile organizaţiei (angajaţi, acţionari, indivizi sau organizaţii care se află în vecinătatea administraţiei, furnizori de produse şi servicii, clienţi, donatori, sponsori, parteneri etc.).

Identificarea şi selectarea informaţiei valabile din mulţimea informaţiilor care bombardează firma, precum şi elaborarea propriilor mesaje necesită o activitate specializată, concretizată, atât în servicii proprii de culegere şi prelucrare a informaţiilor, cât şi în servicii specializate în comunicare. De altfel, comunicarea devine tot mai importantă în luarea deciziilor, în promovarea imaginii firmei şi în asigurarea stabilităţii ei. Decizia presupune acordarea unei atenţii sporite elaborării mesajelor şi retroacţiunii acestora.

Cele două mari direcţii ale comunicării în organizaţie sunt:

• comunicarea internă;

• comunicarea cu mediul de afaceri.

Preview document

Comunicare financiar-bancară - Pagina 1
Comunicare financiar-bancară - Pagina 2
Comunicare financiar-bancară - Pagina 3
Comunicare financiar-bancară - Pagina 4
Comunicare financiar-bancară - Pagina 5
Comunicare financiar-bancară - Pagina 6
Comunicare financiar-bancară - Pagina 7
Comunicare financiar-bancară - Pagina 8
Comunicare financiar-bancară - Pagina 9
Comunicare financiar-bancară - Pagina 10
Comunicare financiar-bancară - Pagina 11
Comunicare financiar-bancară - Pagina 12
Comunicare financiar-bancară - Pagina 13
Comunicare financiar-bancară - Pagina 14
Comunicare financiar-bancară - Pagina 15
Comunicare financiar-bancară - Pagina 16
Comunicare financiar-bancară - Pagina 17
Comunicare financiar-bancară - Pagina 18
Comunicare financiar-bancară - Pagina 19
Comunicare financiar-bancară - Pagina 20
Comunicare financiar-bancară - Pagina 21
Comunicare financiar-bancară - Pagina 22
Comunicare financiar-bancară - Pagina 23
Comunicare financiar-bancară - Pagina 24
Comunicare financiar-bancară - Pagina 25
Comunicare financiar-bancară - Pagina 26
Comunicare financiar-bancară - Pagina 27
Comunicare financiar-bancară - Pagina 28
Comunicare financiar-bancară - Pagina 29
Comunicare financiar-bancară - Pagina 30
Comunicare financiar-bancară - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Comunicare Financiar-Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Team building - tehnică de comunicare eficientă în interiorul firmei

REZUMAT În prima parte a lucrării vom vorbi despre comunicarea externă , vom defini ce este comunicarea externă rolul şi importanţa ei precum şi...

Noțiuni generale privind procesul de comunicare și rolul comunicării în relațiile interumane

Comunicarea a fost perceputa ca element fundamental al existentei umane inca din antichitate.In fapt, insasi etimologia termenului sugereaza acest...

Dezvoltarea abilitaților de comunicare

1. Comunicarea Ocupă trei sferturi din viaţa unui om activ Este la baza tuturor problemelor lumii Definiţie Fluxul de materiale, informaţii,...

Calitățile Profesionale ale Informării

O piramidă a calităţilor informării creionează teoreticianul belgian al presei, Roger Clausse, în viziunea căruia adevărul, obiectivitatea şi...

Principii

Comunicarea economică a apărut şi s-a dezvoltat ca urmare a atitudinii unităţilor instituţionale [societăţi comerciale, instituţii...

Introducere în științele comunicării

CURS I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII Definirea obiectului, a conceptului de comunicare „A trăi în societate înseamnă a comunica” spune...

Comunicarea și Comportamentele din Economie

Multă vreme economiştii au evitat o abordare frontală a comportamentelor particulare, tratându-le mai degrabă ca abateri de la "ortodoxia"...

Comunicare

Realizarea comunicării economice publice implică triada: agenţi economici, vectori de comunicare, public. În comunicarea economică mass-media...

Te-ar putea interesa și

BRD GSG

CAPITOLUL I. COMUNICAREA FIANCIAR BANCARA 1.1. Băncile și apariția comunicării financiare Comunicarea financiar-bancară a apărut odată cu prima...

Comunicare financiar-bancară - Banca Comercială Română

BANCA COMERCIALA ROMANA 1.Prezentarea succinta a domeniului de activitate: Banca Comercială Română este considerată cea mai puternică bancă din...

Comunicare financiar-bancară BancPost

1. PREZENTAREA FIRMEI 1.1. ISTORIC Bancpost a fost infiintata la 1 iulie 1991, prin Hotarare de Guvern, in urma reorganizarii sectorului...

Comunicare financiar bancară - imaginea Independence Bank

1. IMAGINEA BANCII fii INDEPENDENT. Alege TU! 1.1. Denumirea bancii: “Independence Bank” Cuvantul “Independence” vine din limba engleza si...

Comunicare financiar-bancară - banca de credit și dezvoltare Romanian Credit Bank

I. Domeniul de activitate Orice societate comercială se individualizează prin prisma unui obiect principal de activitate. Obiectul principal de...

Comunicare financiar bancară - Diva Bank

1. Introducere Diva Bank România face parte din Diva Group, unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume. De-a lungul anilor, Diva...

Comunicare financiar-bancară

1. Scurt istoric Numele celei mai mari grupari bancare olandeze provine din prescurtarea numelor celor doua banci unite : Amsterdam Bank si...

Comunicare financiar-bancară - banca virtuală

Prezentare generala OrientBank a fost infiintata in 2003 ca banca universala, comerciala si de economii, avand un capipal social de 300.000.012,00...

Ai nevoie de altceva?