Etică și legislație în comunicare și relații publice

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13783
Mărime: 75.54KB (arhivat)
Publicat de: Paul-Claudiu Vieru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Flore Pop

Extras din curs

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii

Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice

Etică şi legislaţie CRP

Conf. univ. Dr. Flore POP

Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Conf. Univ. dr. Flore POP

Birou: Strada Traian Moşoiu, nr. 71, Cluj-Napoca, cod poştal: 400 132

Telefon: 0264 431 505, int 6219

Fax: 0264 40 60 54

E-mail: florepop@yahoo.fr

Consultaţii: marţi, orele 14 – 15.

Date de identificare curs şi contact tutori:

Etică şi legislaţie CRP

Codul cursului: UCRP3231

Anul III, Semestrul II

Curs obligatoriu

Tutori: Flore POP

florepop@yahoo.fr

1.1. Condiţionări şi cunoştinte prerechizite

Cursul este obligatoriu, dar nu est condiţionat de parcurgerea şi promovarea altor discipline.

1. 2. Descrierea cursului

Urmărim, în cuprinsul acestui curs, prezentarea concisă a câtorva teme clasice ale eticii în relaţiile publice, a unui corpus de teorii şi concepte fundamentale, precum şi observarea evoluţiei actuale a eticii de afaceri, a tangenţei cu religia, politica, administraţia, etc., prin analizarea problematicii şi ariilor de interes maxim, trecînd astfel în revistă noile fenomene şi implicaţii etice contemporane. Prezentăm astfel pe scurt câteva ipoteze de lucru prin care incercăm să punem în evidenţă câteva aspecte legate de etică şi relaţii publice în societatea contemporană.

3. Organizarea temelor în cadrul cursului

Cursul este organizat pe patru module de învăţare, corespunzând celor mai importante teme ale eticii – raportate la relaţiile publice, cu ilustrarea unora dintre domeniile ce ni s-au părut importante. Înţelegerea în profunzime şi asimilarea teoriilor şi informaţiilor disponibile în acest curs vor fi optimizate cu ocazia întâlnirilor periodice, precum şi prin utilizarea bibliografiei selective indicate şi prin realizarea temelor de cercetare prezentate. Bibliotecile Universităţii noatre dispun acum de fondul de carte necesar realizării acestor aplicaţii, precum şi de infrastructura informatică necesară unor investigaţii pe Internet sau in bazele de date europene mai importante.

1. 4. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Formatul cursului şi tipul de activităţi ce vor fi abordate în acest cadru: aşa cum am arătat mai sus, cursul este organizat pe patru module de învăţare, corespunzând celor mai importante teme ale eticii în relaţiile publice şi eticii în afaceri, în aşa fel încât parcurgerea acestora să ofere o perspectiă actualizată asupra eticii în societatea contemporană. Vor avea loc întâlniri periodice, faţa în faţă (sub forma consultaţiilor), urmate de şedinţe de muncă individuală, gestionată de fiecare cursant în ritmul său propriu, prin parcurgerea surselor bibliografice indicate şi realizarea temelor de cercetare ce vor fi degajate cu ocazia întâlnirilor periodice, la curs. Aceste modalităţi de lucru vor permite studentului să îşi planifice de la început intervalele de timp pe care va trebui să le aloce pentru studiu la această disciplină. Vor avea loc discuţii pe temele mai importante şi cu ocazia consultaţiilor, există posibilitatea angajării în proiecte de cercetare - ce presupun însă prezenţa la sediul facultăţii, activităţi care sunt considerate facultative.

1. 5. Materiale bibliografice obligatorii

Sunt necesare, în principal, următoarele lucrări ( disponibile în bibliotecile de la facultate, la BCU, precum şi în alte biblioteci, ale altor facultăţi din universitate):

Dan CRĂCIUN, Pretexte metaetice, Editura I.N.I., Bucureşti, 1997.

Simona Mirela NICULESCU, Relaţii publice internaţionale în contextul globalizării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2001.

Radu CARP, Dacian Graţian GAL, Sorin MUREŞAN, Radu PREDA, În căutarea binelui comun. Pentru o viziune creştină a democraţiei româneşti, Editura Eikon, colecţia „Universitas”, Teologia socialis 2, Cluj-Napoca, 2008.

Teodor VIDAM, Moralitate şi comunicare, Editura Clusium, 1995.

Teodor VIDAM, Incursiuni şi prefigurări în filosofia moralei, Editura Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1997.

Teodor VIDAM, Tematizări ale gândirii etice actuale, Editura Ardealul, colecţia « Biblioteca de filosofie », Tg.-Mureş, 2001.

Vasile TRAN, Irina STĂNCIUGELU, Teoria comunicării, Editura comunicare.ro, colecţia « Cursuri universitare », Bucureşti, 2003.

Bernard WILLIAMS, Moralitatea - o introducere în etică -, trad.rom. Editura Punct, Bucureşti, 2002.

Consiliul Pontifical pentru Comunicaţii Sociale, Etica în publicitate, Editura Presa Bună, Iaşi, 2004.

Delia Cristina BALABAN, Călin RUS, PR TREND. Teorie şi practivă în relaţiile publice şi publicitate, Editura Accent, colecţia « Comunicare », Cluj-Napoca, 2005.

Letiţia BALDRIGE, Codul manierelor în afaceri, Editura Business Tech International Press, 1997.

Miruna RUNCAN, Introducere în etica şi legislaţia presei, Editura All, Bucureşti, 1998.

Ion COPOERU, Nicoleta SZABO, Etică şi cultură profesională, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008.

Elizabeth P. TIERNAY, Etica în afaceri, trad. rom., Editura Rentrop & Straton, Bucureşti, 1999.

Gabriela ŢIGU, Etica afacerilor în turism - Puncte de vedere, cazuri, teme de reflecţie -, Editura Uranus, Bucureşti, 2003.

Vasile TRAN, Alfred VASILESCU, Tratat despre minciună. Repoziţionarea etică a conceptului de minciună, Editura comunicare.ro, 2003.

Aparţinând unor autori consacraţi, lucrările de mai sus trec în revistă cele mai importante teme ale eticii actuale. Este recomandată lectura a cel puţin trei – patru lucrări (una –două lucrări generale şi două lucrări speciale).

1. 6. Materiale şi instrumente necesare pentru curs

Echipamentele, instrumentele şi materialele suplimentare necesare la activităţile cursului: calculator (cu imprimantă) conectat la Internet, pentru accesarea anumitor cursuri online, softuri specifice (pentru a vizualiza aplicaţiile necesare, pentru a prelucra date obţinute, pentru a comunica sincron, în cadrul corespondenţei electronice uzuale, acces la sursele bibliografice de la BCU), accesul la tehnica de fotocopiere, etc.

1. 7. Calendar al cursului

Pe parcursul semestrului şase al anului universitar, când se studiază disciplina de faţă, vor fi programate două întâlniri faţă în faţă cu toţi studenţii, acestea fiind destinate soluţionării directe a oricăror chestiuni nelămurite, a problematicii mai largi a eticii în relaţiile publice, precum şi rezolvarea sarcinilor individuale de învăţare şi cercetare.Ordinea în care vor fi abordate temele de curs este cea indicată în acest suport scris, activităţile de învăţare şi cercetare premergătoare fiecărei teme necesitând parcurgerea bibliografiei generale şi speciale indicate, studenţii urmând sa aleaga pentru proiectul de semestru anumite studii de caz pe care le considera relevante pentru direcţia pe care o vor urma. Studentii trebuie sa parcurgă, pe lângă prezentul suport de curs, cel puţin trei – patru manuale din cele indicate la bibliografia obligatorie descrisă mai sus.Orarul consultaţiilor, al şedinţelor de curs sau al altor întâlniri e susceptibil de a fi modifica, dar va fi anunţat cu cel puţin 48 de ore înainte. Datele referitoare la examene sau alte verificări sunt prezentate în calendarul sintetic al disciplinei.

Preview document

Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 1
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 2
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 3
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 4
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 5
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 6
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 7
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 8
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 9
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 10
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 11
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 12
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 13
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 14
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 15
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 16
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 17
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 18
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 19
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 20
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 21
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 22
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 23
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 24
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 25
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 26
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 27
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 28
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 29
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 30
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 31
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 32
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 33
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 34
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 35
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 36
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 37
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 38
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 39
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 40
Etică și legislație în comunicare și relații publice - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Etica si Legislatie in Comunicare si Relatii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Cursul 2 - demersul comunicării globale, în contextul apariției unei noi profesii - specialistul în comunicare

Demersul comunicării globale, în contextul apariţiei unei noi profesii: specialistul în comunicare 2.1 Evoluţia şi demersul comunicării. Apariţia...

Cursul 4 - comunicarea interpersonală - soluționarea situațiilor conflictuale

Comunicarea interpersonală: soluţionarea situaţiilor conflictuale 5.1 Noţiunea „conflict” 5.2 Surse generatoare de conflicte 5.3 Rolul...

Comunicare și Mediere

1.1 Tensiuni latente şi camuflate în grupurile de muncă Din viaţa interioară a unui grup de muncă, planul cu implicaţiile cele mai vaste în...

Etica și deontologia comunicării

ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se...

Curs 6 - Comunicarea financiar-bancară pe Piața de Capital

6.1 Ringul bursier Piaţa de capital este un tărâm misterios chiar şi pentru cei mai mulţi dintre economişti, nu numai pentru cei care nu au o...

Curs 3 - Tipologia Profesionistului în Comunicarea financiar-bancară

CURS 3 – Tipologia profesionistului în comunicarea financiar-bancară 3.1 Emitenţii şi receptorii mesajelor în CFB În cadrul CFB prin emitent se...

Comunicare organizațională

Viziune tranzactionala Schema liniara nu mai este suficienta Pozitiile celor doi interloculori se schimba in functie de eficienta modului de...

Psihosociologia comunicării

1.1. Comunicare: concept, modele, necesitate, funcţii Obiective: După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vom fi capabili: 1. Să analizăm...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Etica în Presă

Introducere TRIADA RESPONSABILITATII: Etica  Moralitate  Deontologie Etica este o disciplina liberala, care evalueaza comportamentul uman...

Coduri etice ale relațiilor publice

aINTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri s-a pus problema acţiunilor umane şi a diferitelor opinii asupra lor, opinii asupra acţiunilor drepte sau...

Etică managerială - Condiție esențială

INTRODUCERE “Etica în afacerile economice” este un subiect tot mai important al zilelor noastre şi prezintă interesul unui număr din ce în ce mai...

Etica persuasiunii subliminale

1. Precizări conceptuale “Etica este amenajarea lumii în vederea locuirii ei.” Andrei Pleşu 1.1. Etica Conform definiţiei date de Raymond...

Relațiile Publice Contemporane

INTRODUCERE ÎN RELAŢIILE PUBLICE CONTEMPORANE După studierea acestui capitol, veţi fi în măsură: - Să definiţi relaţiile publice ca funcţie a...

Omul și specialistul în relații publice

“Moralitatea” sau natura “etică” a unei acţiuni – caracterul ei bun sau rău - … trebuie să fie judecate în funcţie de măsura în care ea include şi...

Ai nevoie de altceva?