Mass Media

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7268
Mărime: 86.62KB (arhivat)
Publicat de: Paulica-Ina Costea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M. Cernicova

Extras din curs

Cenzura pare să fi apărut odată cu primele forme de exprimare scrisă.

O primă mărturie, în acest sens, o aduce Noul Testament, potrivit căruia Pavel, aflat în localitatea Efes, vestită pentru practicarea magiei, a determinat, prin predicile dale, distrugerea publică a inscripţiilor exorciştilor.

Tot la ardere aveau să fie condamnate, de către organul suprem de judecată al Atenei (Areopagul), operele lui Protogoras (filosof grec), pentru faptul de a se fi îndoit de existenţa zeilor.

Din perspectivă etimologică, cenzura este legată de cens (recensământul cetăţenilor romani şi al averii acestora). Nu există un reper temporal cert, de la care să putem vorbi despre cenzură, în accepţiunea sa curentă. Practica examinării şi interzicerii scrierilor se identifică cu istoria culturii şi civilizaţiei.

Definiţie: Cenzura este actul oricărei entităţi politice, religioase, militare, ori administrative, de a condiţiona exprimarea sau difuzarea de informaţii, opinii, idei sau, în sens larg, creaţii intelectuale pe care publicul are dreptul să le cunoască. Acest act de a condiţiona înseamnă revendicarea dreptului de a controla şi interzice informaţii, produse intelectuale şi artistice, integral ori parţial, sub aspectul formei şi / sau conţinutului, pentru perioade de timp determinate sau nu, sub diferite sancţiuni.

Există două feluri de cenzură:

- cenzură preventivă;

- cenzură aposteriori (ulterioară).

I. Cenzura preventivă a fost prima, în ordine istorică; prin acest tip de cenzură se urmărea eliminarea tuturor elementelor considerate ca inoportune pentru publicare. Ea se practica anterior producerii bunului cultural, sub forma intervenţiilor asupra planului editorial sau în momentul elaborării produsului cultural, în faza de manuscris, montaj de film etc. Instituţionalizarea cenzurii preventive s-a realizat sub forma privilegiilor, licenţelor, brevetelor sau autorizaţiilor prealabile.

Sistemul privilegiilor presupunea existenţa unui raport bine definit între putere şi solicitant, în sensul că se recunoştea celui de-al doilea de a produce şi difuza informaţii, opinii, creaţii intelectuale în regim non-concurenţial.

Fiind o pârghie de tip juridic şi nu economic, Puterea selectează din ansamblul celor ce doresc să întemeieze o întreprindere de presă, pe aceia pe care îi consideră de încredere, deci pe aceia care, prin comportamentul anterior şi prin interese, apar ca potenţiali susţinători.

Categoria licenţelor şi a brevetelor – prin intermediul lor, Puterea acordă dreptul de a produce şi difuza informaţii, opinii, creaţii intelectuale, într-o asemenea manieră, încât controlul şi sancţionarea să fie posibile.

Autorizaţia – reprezintă un alt instrument al cenzurii, prin care Puterea se asigură de adecvarea politicii editoriale la interesele ei, precum şi de disponibilitatea solicitantului de a respecta normele impuse. Cel mai adesea, eliberarea autorizaţiei este condiţionată de alte măsuri, cum ar fi: garanţiile pe care solicitantul este obligat să le depună, ori taxele de timbru. Toate aceste forme de cenzură au fost folosite succesiv sau concomitent, pentru a contracara orice manifestare publică, critică ori neconformă poziţiilor oficiale.

II. Cenzura aposteriori se realizează după finalizarea produsului cultural, controlul fiind, în acest caz, justificat de verificarea modului în care s-au materializat indicaţiile date de o autoritate sau cele cuprinse în normele legale. Acest tip de cenzură presupunea instituirea unor sancţiuni, precum avertismentul, suspendarea, suprimarea publicaţiei sau produsului cultural, ca atare.

În afara celor două tipuri de cenzură există o cenzură internă, unde agentul de control nu mai este Puterea, ci unul dintre membrii grupului sau din proximitatea acestuia (proprietarul, acţionarul).

Caracterul normativ al relaţiei dispare în beneficiul convenţiei interne al arbitrarului. Altfel spus, spaţiul liber acordat jurnaliştilor şi creatorilor este limitat din interior, din considerente de ordin politic, mercantil, ori de altă natură.

Libertatea de exprimare (comunicare) dobândeşte materialitate, dacă şi numai dacă este întrunită condiţia de independenţă faţă de următoarele elemente:

- faţă de Putere;

- faţă de sursele de informaţii;

- faţă de proprietari;

- faţă de constrângerile interne;

- faţă de sursele de finanţare;

- faţă de grupurile de presiune.

Preview document

Mass Media - Pagina 1
Mass Media - Pagina 2
Mass Media - Pagina 3
Mass Media - Pagina 4
Mass Media - Pagina 5
Mass Media - Pagina 6
Mass Media - Pagina 7
Mass Media - Pagina 8
Mass Media - Pagina 9
Mass Media - Pagina 10
Mass Media - Pagina 11
Mass Media - Pagina 12
Mass Media - Pagina 13
Mass Media - Pagina 14
Mass Media - Pagina 15
Mass Media - Pagina 16
Mass Media - Pagina 17
Mass Media - Pagina 18
Mass Media - Pagina 19
Mass Media - Pagina 20
Mass Media - Pagina 21
Mass Media - Pagina 22
Mass Media - Pagina 23
Mass Media - Pagina 24
Mass Media - Pagina 25
Mass Media - Pagina 26
Mass Media - Pagina 27
Mass Media - Pagina 28
Mass Media - Pagina 29
Mass Media - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Mass Media
  • EDP C 1.doc
  • EDP C 2.doc
  • EDP S1.doc
  • FRP C 6.doc
  • FRP C1.doc
  • FRP C2.doc
  • FRP C3.doc
  • FRP C4.doc
  • FRP C5.doc
  • FRP S2.doc
  • FSMM C 1.doc
  • FSMM C2.doc
  • FSMM C3.doc
  • FSMM C4.doc
  • FSSM C 5.doc

Alții au mai descărcat și

Publicitatea ca Mijloc de Manipulare

PUBLICITATEA CA MIJLOC DE MANIPULARE MOTTO: ,,Descoperiţi mijloacele de convingere disponibile într-un caz” (Aristotel) I. OMUL ŞI MANIPULAREA...

Comunicare prin Manipulare

Introducere In fiecare zi, in fiecare moment, fiintele comunica intre ele, adica fac schimb de informatii. Pentru aceasta, oamenii folosesc...

Tipuri de comunicare

Preocupările intense privind comunicarea ce s-au manifestat cu precădere în ultimele decenii ale secolului nostru, lansează, între altele şi...

Blocajele comunicării

BLOCAJELE COMUNICARII Comunicarea este un proces deosebit de complex şi important, de care depinde structura reuşitelor, miracolelor sau...

Tăcerea

În lucrarea de faţă îmi propun să analizez una dintre formele comunicării nonverbale, şi anume tăcerea. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului...

Importanța Mediei Sociale pentru Societate

Dacă înainte se vorbea despre mass-media și influența sa asupra societății, în prezent s-a ajuns să se vorbească despre influențele mediei sociale....

Manipularea

Mijloacele de informare domină viaţa de zi cu zi. Prin intermediul acestora indivizii sunt informaţi cu privire la evenimentele actuale, le sunt...

Teorii ale Comunicării de Masă

Niciun studiu asupra culturii şi civilizaţiei unei societăţi nu poate eluda analiza proceselor de comunicare care au loc între indivizii acelei...

Te-ar putea interesa și

Relații cu Mass Media

Introducere Prin lucrarea de faţă “Relaţii în Mass Media” s-a urmărit aducerea în prim plan a modurilor de informare a tuturor oamenilor despre...

Caracterizarea Produselor și Serviciilor mass-media

Introducere Trăim într-o epocă în care mai multe mii de inteligenţe dintre cele mai bine pregătite şi-au ales drept obiect de activitate...

Impactul mass-media Asupra Creării Imaginii Liderului Politic

INTRODUCERE Cu toţii suntem beneficiari ai produselor mass-media, fie că sunt ele scrise, orale sau vizuale şi aceasta pentru că suntem în era...

Mass media în educație - aspecte pozitive și negative

INTRODUCERE Lucrarea de faţă prezintă aspecte teoretice şi analize sociologice în domeniul pedagogiei, mai exact referitoare la relaţia dintre...

Rolul mass-media în dezvoltarea personalității

Această lucrare constă în prezentarea mass-media si a influenţei ei asupra personalităţii fiinţei umane. Pe lângă noţiunile de teorie ce vor face...

Influențele mass-media asupra sănătății publice

SĂNĂTÁTE s.f. provine din latinescul “sanitas” 1. Stare a unui organism la care funcţionarea tuturor organelor se face în mod normal şi regulat. ◊...

Mass-media și educabilitatea. Influența mass-media asupra ființei umane

Acestă lucrare constă în prezentarea mass-media si a educabilitatii precum si influenta mass-media asupra fiintei umane. Lucrarea îşi propune să...

Importanța mass-media în relațiile publice

Mijloacele de comunicare în masă au avut şi încă au o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de informaţie, a publicului. Acest lucru este...

Ai nevoie de altceva?