Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1124
Mărime: 44.40KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Radu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doru Mihail

Extras din curs

LECŢIA VII. Creşterea şi dezvoltarea ecosistemelor. Procesele dinamice ce au loc în interiorul ecosistemului

Una din problemele ecologiei este descrierea şi explicarea evoluţiei în timp a ecosistemelor, a modificării caracteristicilor acestora pe măsura desfăşurării stadiilor succesive prin care trec. Termodinamica permite fundamentarea teoretică şi în această problemă.

În analiza termodinamică a evoluţiei ecosistemelor, se porneşte de la faptul că toate sistemele biologice (şi ecologice) sînt sisteme deschise şi că procesele energetice din ecosisteme sînt procese ireversibile. De aceea, problema nu este abordată de pe poziţiile termodinamicii clasice (termodinamicii proceselor reversibile), ci de pe poziţiile termodinamicii proceselor ireversibile.

Variaţia dS a entropiei unui sistem deschis este dată de două mărimi: deS–schimburile de entropie cu mediul; diS– producţia de entropie în sistem:

Intensitatea producţiei de entropie în unitatea de timp exprimă viteza de scădere a energiei libere a sistemului în urma degradării în procesele ireversibile. Se notează cu Ф şi se numeşte „funcţia de disipare Rayleigh”. Conform definiţiei de mai sus, în condiţii izoterme-izobare, funcţia se va scrie astfel:

Adică intensitatea disipilării de energie liberă este produsul dintre temperarura şi viteza de creştere a entropiei sistemului.

Funcţia de disipilare Ф este suma tuturor produselor dintre fluxurile şi forţele conjugate corespunzătoare tuturor proceselor:

Prin funcţia de disipare se poate preciza modul în care evoluează sistemele în timp. Existenţa unei forţe oarecare X1 determină apariţia unui flux J1 care tinde să anuleze forţa. Un gradient (diferenţă) de temperatură determină un flux de căldură de la temperatura superioară la temperatura inferioară pînă în momentul în care temperaturile se egalează şi gradientul dispare. Cînd într-un sistem izolat acţionează mai multe forţe, se vor produce şi fluxurile corespunzătoare pînă cînd toate forţele devin nule – este starea de echilibru termodinamic în care, încetînd toate procesele din sistem, a încetat şi producţia de entropie. Funcţia disipativă Ф=0, iar entropia devine şi se menţine maximă.

În sistemul deschis nu se atinge starea de Ф=0, deoarece prin intervenţia unor forţe externe, anumite forţe din sistem menţinute la valori constante diferite de zero. Disiparea de energie liberă şi producţia de entropie vor avea întotdeauna valori pozitive, dar minime în condiţiile date. Este starea staţionară (starea de echilibru dinamic) în care toate caracteristicile sistemului, deci şi entropia, sunt constante în timp:

(15)

Cum însă:

, (16)

Rezultă:

(17)

Adică: un sistem aflat în stare staţionară elimină în mediu entropia produsă datorită proceselor ireversibile din sistem, entropia sa rămînînd astfel constantă.

După principiul stabilităţii echilibrului (principiul lui Le Chatelier), stările de echilibru sînt stabile faţă de perturbări mici. Şi stările staţionare au această proprietate. Atunci cînd apare o perturbare, care nu modifică condiţiile definitorii ale stării staţionare, adică forţele menţinute constante, în sistem apare un flux care tinde să anuleze perturbarea şi să-l reducă la starea staţionară anterioară.

Preview document

Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 1
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 2
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 3
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 4
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 5
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 6
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 7
Creșterea și Dezvoltarea Ecosistemelor - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Cresterea si Dezvoltarea Ecosistemelor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul deșeurilor biologice

I. INTRODUCERE Protecţia mediului este o problemă a tuturor. Este problema redresării, conservării şi ocrotirii mediului în scopul restrângerii şi...

Metode de Tratare Biologică a Deșeurilor

Obiectivul: • Valorificarea deşeurilor • Îndepărtarea deşeurilor • Deşeurile biodegradabile reprezintă un potenţial valorificabil ce poate fi...

Integrarea economică europeană

Lecture 1. The peculiarities of IEI • Highest level on integration – EU • Political integration studies preceded economic integration ones...

Tratarea mecanică a deșeurilor

V. TRATAREA MECANICĂ A DEŞEURILORV.1. Mărunţirea deşeurilor Transformarea sub acţiunea forţelor mecanice a unor unităţi de volum mari în unităţi...

Structura ecosistemelor

Pentru o biocenoza, atunci cand vorbim de biodiversitate, intelegem in general raportul dintre nr de indivizi si nr de specii din acea biocenoza;...

Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor

Capitolul 2 STRUCTURA ŞI FUNCŢIONALITATEA ECOSISTEMELOR 2.1. RELAŢIA SOL-PLANTĂ-ANIMAL-OM Integrarea omului în natură constituie una din...

Dinamica Energetică a Ecosistemelor

Sursele de energie în ecosistemele naturale sunt: energia electromagnetică a radiaţiilor solare şi energia chimică. Din totalul energiei...

Dezvoltare durabilă

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în...

Te-ar putea interesa și

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Potențialul Turistic și Valorificarea Acestuia în Delta Dunării

Introducere Poziţia fizico geografică, factorii climatici, complexitatea si varietatea formelor de relief , cadrul natural, unicitatea multor...

Metode de prevenire a poluării mediului

CAP I Poluarea – concept si elemente intorductive Problematica complexă a mediului a urcat sensibil în topul actual al preocupărilor ştiinţifice,...

Ecosistemul Lacului Victoria

INTRODUCERE Primele informaţii despe Lacul Victoria au provenit de la negustorii arabi de sclavi sub denumirea de Ukerewe. Lacul a fost descoperit...

Studiu de Caz - Ecoturismul în Mexic

Mexicul este unul dintre cele cinci tari ale lumii cu o foarte bogata biodiversitate si din acest motiv este cea mai apta de a practica ecoturismul...

Ecoturismul - imperativ al dezvoltării durabile a economiei naționale

ABSTRACT “Construirea unei eco-economii este entuziasmantă şi plină de satisfacţii. (...) şi probabil cel mai important lucru, vom avea...

Dezvoltarea Durabilă și Viitorul Ei

A apărut, recent, un termen ce poate caracteriza acest început de mileniu: „economia ecologică”, având drept obiective: „Dezvoltarea – Durabilă...

Implementarea Tehnicilor de Management a Vizitatorilor în Ariile Protejate

1.Noi abordari in conservarea naturii Aderarea la Uniunea Europeană va necesita numeroase modificări ale legislaţiei şi cadrului instituţional. În...

Ai nevoie de altceva?