Mediul și energia regenerabilă

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 30254
Mărime: 4.10MB (arhivat)
Publicat de: Camil Danciu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

INTRODUCERE. VIAŢĂ - ENERGIE – MEDIU

În Agenda 21 adoptată la Rio de Janeiro în 1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea se afirmă că energia este esenţa dezvoltării sociale şi economice, a îmbunătăţirii calităţii vieţii, dar toate sursele de energie trebuie folosite în modalităţi care să respecte atmosfera, sănătatea umană şi mediul ca un întreg.

Ca atare, societatea umană trebuie să-şi îmbunătăţească relaţia sa cu natura şi mediul înconjurător, recunoscând, în acelaşi timp, importanţa pe care o au resursele naturale asupra dezvoltării economice, evoluţiei societăţii şi a economiilor, în general.

Una dintre problemele principale, de a cărei soluţionare depinde dezvoltarea civilizaţiei noastre, problema care a revenit pe primul plan al preocupărilor oamenilor de ştiinţă, este asigurarea cu energia necesară dezvoltării activităţilor de bază, care condiţionează evoluţia progresivă a nivelului de trai al populaţiei globului terestru.

Creşterea nivelului de trai nu poate avea loc fără o creştere corespunzătoare a consumului de energie. De aceea, atunci când vrem să analizăm necesarul consumului de energie este util să trecem în revistă evoluţia istorică a acestuia. Consumul minim de energie necesar unui om este cantitatea de energie obţinută din hrana necesară pentru a trăi. În urmă cu un milion de ani, ca de altfel şi astăzi, în unele regiuni de pe glob, oamenii trăiesc cu hrana ce conţine circa 1800 calorii pe zi de fiecare om sau, dacă am măsura energia în unităţile cu care ne-am obişnuit, doi kilowaţi-oră/ zi/ om. Această energie este consumată în două scopuri: asigurarea unei temperaturi constante a corpului şi asigurarea energiei mecanice necesară pentru mişcările cu care omul îşi procură hrana şi în diferite deplasări.

Transformarea energiei chimice din alimente în energie termică, căldura necesară menţinerii temperaturii corpului, cât şi în energia mecanică a muşchilor, se realizează prin procedee biologice incomplet cunoscute. Sursa principală de energie acum un milion de ani, ca de altfel până la descoperirea energiei nucleare, era energia solară care, prin procesul de fotosinteză, producea hidrocarburile necesare hranei.

În urmă cu aproximativ o sută de mii de ani s-a facut un salt important, prin utilizarea controlată a focului.

Energia solară, transpusă prin fotosinteză în lemn, este prima sursă de energie pe care omul o transformă, prin mijloace externe, în formele de energie necesare lui, în primul rând în căldură. Lemnul devine primul combustibil care, printr-un proces chimic, combinarea carbonului cu oxigenul din aer, se transformă în energie termică. Energia termică astfel produsă este utilizată pentru prepararea hranei, încălzirea şi iluminarea locuinţei. Totodată, ea îi permite omului să prelungească ziua şi să sperie animalele periculoase în cursul nopţii, când acestea devin periculoase.

Un salt simţitor, care a deschis o nouă eră în economia energetică, s-a făcut cu circa 7000 de ani înaintea erei noastre, când omul a învăţat să domesticească animalele şi să facă agricultură. În societatea agricolă, hrana este produsă prin cultivarea pământului şi omul nu numai că poate mânca mai mult, consumând circa 4 kWh pe zi, dar are un surplus cu care poate să hrănească animalele domesticite, care îi folosesc pentru a produce energia mecanică necesară în transport şi în cultivarea pământului.

Dezvoltarea agriculturii a condus la o despădurire accentuată a suprafeţelor terestre, pentru a se obţine terenurile necesare cultivării plantelor agricole. Astfel, în regiunile populate, a început o despădurire intensă. Întrucât prin despădurire această sursă începe să se micşoreze, era de aşteptat ca, în timp, să se ivească o problemă a resurselor de energie termică.

Energia solară se manifestă la suprafaţa Pământului şi sub formă de energie mecanică a vânturilor şi a apelor. Deşi aceste surse au fost folosite cu câteva sute de ani înaintea erei noastre, totuşi, utilizarea lor intensivă începe abia în jurul anului 1400 al erei noastre, când se extinde utilizarea energiei apei şi a vântului. Aceasta introduce o producţie suplimentară de energie şi atrage după sine un consum industrial de energie.

Dispariţia treptată a pădurilor şi creşterea consumului casnic şi industrial împing oamenii către introducerea în circuitul energetic a combustibililor fosili: cărbune, petrol şi gaze naturale, care, în raport cu lemnul, au o putere calorifică mult mai mare pe unitatea de masă sau volum.

După anul 1800, cărbunele începe să fie utilizat intens, odată cu introducerea în circuitul industrial al maşinilor cu abur. Apoi, odată cu apariţia motoarelor cu explozie, începe exploatarea tot mai intensă a petrolului.

În secolul al XIX- lea structura cosumului de energie începe să reflecte aspectele societăţii industriale. Consumul pentru hrană creşte la 8 kWh/zi/om, consumul casnic este mult mai mare, de 36 kWh/zi/om, consumul industrial devine 27 kWh/zi/om, iar consumul pentru transport creşte apreciabil, la 16 kWh/zi/om.

Secolul XX introduce ca noutate posibilitatea transformării energiei termice şi a energiei mecanice în energie electrică. Energia electrică se substituie din ce în ce mai mult altor forme de energie, datorită uşurinţei cu care este transportată la distanţă şi a posibilităţii de a o transforma în alte forme de energie utilă ca: energie mecanică, lumină, căldură, energie chimică. Acest lucru a făcut ca astăzi, din totalul energiei consumate, peste 30 % să fie energie electrică.

Actualmente, repartiţia cosumului de energie pe cele patru categorii (hrană, casnic, industrial şi transport) se caracterizează printr-o creştere de 4 -5 ori faţă de secolul trecut.

Deci, cele patru cicluri energetice prin care a trecut omenirea sunt:

-omul izolat, cu posibilităţile de conversie biologică a energiei chimice, având un consum de 2 kWh/zi/om;

-societatea de vânători, care utiliza arderea lemnului ca o posibilitate de conversie externă a energiei regenerative înmagazinate prin fotosinteză, cu un consum de 5 kWh/zi/om;

-societatea agricolă, care conduce la distrugerea pădurilor, a sursei de energie regenerativă, cu un consum de 8 kWh/zi/om ;

-societatea industrială modernă, caracterizată prin utilizarea energiei regenerabile, a combustibililor fosili şi nucleari şi prin posibilităţi de conversie a energiei dintr-o formă în alta, cu un consum în continuă creştere.

Creşterea consumului de energie reflectă o creştere a nivelului de trai. Un aspect, deloc neglijabil, al creşterii nivelului de trai îl constituie posibilitatea de izolare a omului de mediul nociv extern şi crearea unor condiţii care să-i asigure o viaţă sănătoasă, un număr cât mai mare de ani. Viaţa medie creşte odată cu nivelul de trai şi cu consumul specific de energie.

Unica sursă de energie, care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol, a fost energia solară înmagazinată sub formă de energie chimică, prin procesul de fotosinteză, în surse regenerative (lemnul, apele, vântul) sau în combustibili fosili (cărbune, petrol, gaze naturale), a căror constantă de formare este de ordinul milioanelor de ani.

Preview document

Mediul și energia regenerabilă - Pagina 1
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 2
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 3
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 4
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 5
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 6
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 7
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 8
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 9
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 10
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 11
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 12
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 13
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 14
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 15
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 16
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 17
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 18
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 19
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 20
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 21
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 22
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 23
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 24
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 25
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 26
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 27
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 28
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 29
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 30
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 31
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 32
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 33
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 34
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 35
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 36
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 37
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 38
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 39
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 40
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 41
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 42
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 43
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 44
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 45
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 46
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 47
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 48
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 49
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 50
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 51
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 52
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 53
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 54
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 55
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 56
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 57
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 58
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 59
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 60
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 61
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 62
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 63
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 64
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 65
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 66
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 67
Mediul și energia regenerabilă - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Mediul si Energia Regenerabila.docx

Alții au mai descărcat și

Materiale Reciclabile - Reciclarea Sticlei

1. Introducere Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardă din calități. În plus, cioburile de sticlă reprezintă materia prima...

Energii regenerabile

Scurt istoric al energiei În perioada de început a omenirii singura sursă de energie, pe scară largă, de care omul putea să dispună, în afară de...

Situația Utilizării Energiilor Regenerabile în România

Introducere Energiile regenerabile Energii regenerabile sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că regenerează de...

Materiale reciclabile - hârtia

Hârtia Hârtia este un material subțire produs prin presarea împreună a fibrelor umede din pastă de celuloză și uscarea lor în foi flexibile. Pasta...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI DESPRE ECOSISTEME, FACTORI DE MEDIU, PROTECŢIA MEDIULUI Spaţiul planetei noastre în care este posibilă în permanenţă...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Fenomenul de Poluare

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Te-ar putea interesa și

Forme neconvenționale de energie

1.1 Introducere De la vechii greci ne-a rămas minunata legendă despre titanul Prometeu, care a răpit cerurilor focul şi l-a adus oamenilor. Nu...

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Integrarea Europeană în Domeniul Energetic

INTRODUCERE Într-o economie din ce în ce mai globalizată, strategia energetică a unei ţări se realizează în contextul evoluţiilor şi schimbărilor...

Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare

Introducere Actualitatea temei. Combustibilul fosil va continua sa joace rolul cel mai important ca sursa de energie. Rezervele mondiale de...

Energii regenerabile

Scurt istoric al energiei În perioada de început a omenirii singura sursă de energie, pe scară largă, de care omul putea să dispună, în afară de...

Finanțări în Spațiul Economic European

Introducere Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2...

Impactul Producerii Energiei Electrice din Surse Regenerabile Asupra Mediului

Introducere Una din problemele cruciale la ora actuală constă în conservarea resurselor şi în special a celor energetice. Din acest punct de...

Analiza economico-financiară a axei de prioritate 4 - Pos CCE

CAPITOLUL 1 Totul despre POS CEE 1.1 Introducere Aderarea la Uniunea Europeana presupune noi provocări pentru întreprinderile româneşti, impuse...

Ai nevoie de altceva?