Control de Gestiune

Curs
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 25280
Mărime: 6.88MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Comanescu Anca

Cuprins

 1. Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 1
 2. 1.1 Noţiunea de control al unei organizaţii
 3. 1.2 Definirea controlului de gestiune
 4. 1.3 Organizarea întreprinderii şi controlului de gestiune
 5. 1.4 Principiile şi rolul controlului de gestiune
 6. 1.5 Rolul şi misiunea controlorului de gestiune

Extras din curs

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 1

Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 1

OBIECTIVELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. 1

Principalele obiective ale unităţii de învăţare Nr. 1 sunt:

• Cunoasterea noţiunii de control organizaţional şi elementele sale specifice

• Explicarea rolului controlului de gestiune în activitatea organizaţiilor

1.1 Noţiunea de control al unei organizaţii

Controlul unei organizaţii

Cele trei forme de control organizaţional

Controlul de gestiune, contabilitatea, managementul, marketingul formează acea parte a ştiinţelor sociale numite ştiinţe de gestiune.

Controlul organizaţional este definit ca un proces care înainte de o acţiune orientează, în cursul desfăşurării acţiunii ajustează şi, odată acţiunea realizată, evaluează rezultatele sale pentru a trage concluzii şi dispune pentru aceasta de un ansamblu de mecanisme menit să asigure calitatea deciziilor şi acţiunilor sale (Boisselier 1999).

Controlul este universal la nivelul unei firme deoarece se aplică la toate deciziile şi la toate acţiunile care se derulează, de unde rezultă necesitatea unei structurări a controlului organizaţional.

După câmpul de acţiune al controlului, respectiv în funcţie de nivelurile de decizie şi de acţiune care intervin într-o întreprindere, distingem:

• Controlul strategic – “se ocupă de procesele şi mijloacele ce permit managerilor să-şi fixeze şi ajusteze opţiunile strategice (în sfera controlului strategic intră stabilirea principiilor de elaborare a planurilor strategice, verificarea concordanţei între planificarea strategică şi celelalte dimensiuni ale funcţionării întreprinderii, verificarea adaptării strategiei firmei la ipotezele reţinute privind evoluţa mediului extern etc.)” . Este orientat către mediul extern organizaţiei şi operează cu decizii strategice cu efecte pe termen lung (între momentul deciziei şi apariţia consecinţelor ei existând un decalaj de până la 4-5 ani): obţinerea unui nou segment de piaţă, achiziţia unei firme concurente, diversificarea activităţii etc.

• Controlul de gestiune – “permite direcţiei întreprinderii să se asigure dacă deciziile de pilotaj (ale căror consecinţe apar la cel mult un an), luate în diferite entităţi ale firmei sunt coerente între ele şi că, pe termen scurt, acestea concură la îndeplinirea obiectivelor strategice. Pentru aceasta, controlul de gestiune se bazează pe tehnici de planificare pe termen scurt (anuale), pe un sistem de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi pe o procedură de măsurare a performanţelor”. Este liantul între strategie şi execuţie, fiind garantul trecerii de la termenul lung la cel scurt şi invers.

• Controlul operaţional – “constă în asigurarea faptului că operaţiile elementare se derulează conform regulilor prestabilite şi vizează activităţile de producţie (de exemplu dacă este respectată reţeta de fabricaţie a unui produs alimentar), politica comercială (existenţa unui barem privind reducerile de preţ acordate clientelei, în funcţie de valoarea vânzării), activităţile administrative etc.” Este orientat către interiorul organizaţiei şi operează cu decizii curente. Controlul operaţional vizează deciziile operaţionale ale căror consecinţe apar la un interval foarte scurt, de la 1-6 luni.

La nivelul unei întreprinderi, exceptând formele de control formalizate (controlul strategic, de gestiune şi operaţional), pentru care există planuri pe termen lung, bugete anuale, proceduri scrise privind execuţia operaţiilor elementare, un departament de control intern etc., există şi o serie de factori care influenţează deciziile şi acţiunile (ex: educaţia, cultura, experienţa profesională, trăsăturile de personalitate etc.), factori care determină existenţa unui control “invizibil” . “Controlul invizibil face ca indivizii să aibă comnportamente diferite faţă de aceeaşi situaţie de gestiune, să accepte sau să respingă un anumit mod de conducere, să adere la anumite obiective ale administraţiei firmei sau să le considere innacceptabile”.

Test de autoevaluare 1.1.

1. Cum se defineşte controlul de gestiune al unei organizaţii?

2. Precizati care sunt cele trei forme de control organizaţional.

Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus. Răspunsul la test se găseşte la pagina

1.2. Definirea controlului de gestiune

Definirea controlului de gestiune

Legătura între informaţie, decizie şi controlul de gestiune

În literatura de specialitate, controlul de gestiune (management control,eng;contrôle de gestion, fr.) este definit ca procesul prin care managerii se asigură că resursele sunt obţinute şi utilizate cu eficienţă, eficacitate şi pertinenţă pentru realizarea obiectivelor organizaţiei.

Obiectivele organizaţiei sunt: lansarea unui nou produs, achiziţia unui concurent, accesul pe o piaţă nouă, realizarea unei fuziuni etc. Aceste obiective, fixate cu ocazia formulării strategiei, reprezintă elemente date pentru controlul de gestiune. Totuşi, achiziţia de noi experienţe ca urmare a acţiunilor corective cât şi evoluţia permanentă a contextului îi pot conduce pe manageri la reformularea acestor obiective.

Termenul de eficienţă (efficiency, eng. l’efficience, fr.) semnifică modul de utilizare al resurselor, adică rezultatul obţinut pe unitate de resurse angajate (efect/efort).

Resursele întreprinderii se referă la toţi factorii antrenaţi în circuitul economic al întreprinderii (active fixe, stocuri, resurse financiare, informaţii, resursele umane).

Eficacitatea (effectiveness, eng.; l’efficacité, fr.) reprezintă capacitatea organizaţiei de a-şi atinge obiectivele fixate. Un centru de responsabilitate devine eficient atunci când îşi realizează obiectivele cu consumul cel mai redus posibil.

Corelarea obiectivelor întreprinderii cu mijloacele ridică problema pertinenţei, adică obiectivele (ca volum şi calitate) trebuie să fie fixate în raport cu mijloacele existente sau mobilizabile într-un termen scurt.

“ Controlul de gestiune caută să conceapă şi să elaboreze instrumentele de informare destinate să permită responsabililor de a acţiona, realizând coerenţa economică globală între obiective, mijloace şi realizări. El trebuie considerat un sistem de informare util în pilotajul întreprinderii, deoarece el controlează eficienţa şi eficacitatea acţiunilor şi mijloacelor pentru atingerea obiectivelor”(Grenier, citat de Boisselier, 1999).

În vederea elaborării unui sistem de control de gestiune, managerii folosesc diverse instrumente de informare, care pot orienta acţiunea şi luarea deciziilor :

• informaţiile privind planurile pe termen mediu şi lung;

• statistici extracontabile, care privesc de regulă operaţiile curente;

• contabilitatea financiară şi analizele financiare;

• contabilitatea de gestiune;

• tablouri de bord;

• sistemul de bugete al întreprinderii.

Scopul “clasic” al controlului de gestiune este să colecteze, să analizeze, să difuzeze informaţii, în scopul luării deciziei. În general, decizia reprezintă transformarea informaţiilor primite de un decident în acţiuni, în cadrul unei organizaţii sau al unei părţi a organizaţiei. Calitatea deciziei şi obţinerea performanţei depind însă de calitatea informaţiei furnizată de controlul de gestiune. Astfel, pentru a fi utilă în actul decizional, informaţia furnizată de controlul de gestiune trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

• să fie fiabilă ( să dea o reprezentare cât mai bună a realităţii);

• să fie actuală (furnizată în timp util);

• să fie completă (să indice toate elementele care să permită luarea deciziei);

• să fie pertinentă ( să fie adaptată problemei vizate);

• să fie accesibilă pentru decidenţi.

Producerea de informaţii de către controlul de gestiune destinate deciziilor manageriale trebuie să fie condiţionată de raportul dintre costul informaţiei şi valoarea acestei informaţii pentru gestionari ( valoarea trebuie să fie superioară costului). Astfel, “controlul de gestiune poate fi privit ca un instrument care permite managerului să adopte un comportament bazat pe o raţionalitate procedurală, adică un instrument care permite gestionarului sa-şi construiască un ansamblu de opţiuni şi să aleagă o soluţie satisfăcătoare, în funcţie de un anumit context” .

.

Preview document

Control de Gestiune - Pagina 1
Control de Gestiune - Pagina 2
Control de Gestiune - Pagina 3
Control de Gestiune - Pagina 4
Control de Gestiune - Pagina 5
Control de Gestiune - Pagina 6
Control de Gestiune - Pagina 7
Control de Gestiune - Pagina 8
Control de Gestiune - Pagina 9
Control de Gestiune - Pagina 10
Control de Gestiune - Pagina 11
Control de Gestiune - Pagina 12
Control de Gestiune - Pagina 13
Control de Gestiune - Pagina 14
Control de Gestiune - Pagina 15
Control de Gestiune - Pagina 16
Control de Gestiune - Pagina 17
Control de Gestiune - Pagina 18
Control de Gestiune - Pagina 19
Control de Gestiune - Pagina 20
Control de Gestiune - Pagina 21
Control de Gestiune - Pagina 22
Control de Gestiune - Pagina 23
Control de Gestiune - Pagina 24
Control de Gestiune - Pagina 25
Control de Gestiune - Pagina 26
Control de Gestiune - Pagina 27
Control de Gestiune - Pagina 28
Control de Gestiune - Pagina 29
Control de Gestiune - Pagina 30
Control de Gestiune - Pagina 31
Control de Gestiune - Pagina 32
Control de Gestiune - Pagina 33
Control de Gestiune - Pagina 34
Control de Gestiune - Pagina 35
Control de Gestiune - Pagina 36
Control de Gestiune - Pagina 37
Control de Gestiune - Pagina 38
Control de Gestiune - Pagina 39
Control de Gestiune - Pagina 40
Control de Gestiune - Pagina 41
Control de Gestiune - Pagina 42
Control de Gestiune - Pagina 43
Control de Gestiune - Pagina 44
Control de Gestiune - Pagina 45
Control de Gestiune - Pagina 46
Control de Gestiune - Pagina 47
Control de Gestiune - Pagina 48
Control de Gestiune - Pagina 49
Control de Gestiune - Pagina 50
Control de Gestiune - Pagina 51
Control de Gestiune - Pagina 52
Control de Gestiune - Pagina 53
Control de Gestiune - Pagina 54
Control de Gestiune - Pagina 55
Control de Gestiune - Pagina 56
Control de Gestiune - Pagina 57
Control de Gestiune - Pagina 58
Control de Gestiune - Pagina 59
Control de Gestiune - Pagina 60
Control de Gestiune - Pagina 61
Control de Gestiune - Pagina 62
Control de Gestiune - Pagina 63
Control de Gestiune - Pagina 64
Control de Gestiune - Pagina 65
Control de Gestiune - Pagina 66
Control de Gestiune - Pagina 67
Control de Gestiune - Pagina 68
Control de Gestiune - Pagina 69
Control de Gestiune - Pagina 70
Control de Gestiune - Pagina 71
Control de Gestiune - Pagina 72
Control de Gestiune - Pagina 73
Control de Gestiune - Pagina 74
Control de Gestiune - Pagina 75
Control de Gestiune - Pagina 76
Control de Gestiune - Pagina 77
Control de Gestiune - Pagina 78
Control de Gestiune - Pagina 79
Control de Gestiune - Pagina 80
Control de Gestiune - Pagina 81
Control de Gestiune - Pagina 82
Control de Gestiune - Pagina 83
Control de Gestiune - Pagina 84
Control de Gestiune - Pagina 85
Control de Gestiune - Pagina 86
Control de Gestiune - Pagina 87
Control de Gestiune - Pagina 88
Control de Gestiune - Pagina 89
Control de Gestiune - Pagina 90
Control de Gestiune - Pagina 91
Control de Gestiune - Pagina 92
Control de Gestiune - Pagina 93
Control de Gestiune - Pagina 94
Control de Gestiune - Pagina 95
Control de Gestiune - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Unitate de invatare -10fac.doc
 • Unitate de invatare -11fac.doc
 • Unitate de invatare -12fac.doc
 • Unitate de invatare 1facultate.doc
 • Unitate de invatare 2facultate.doc
 • Unitate de invatare -3fac.doc
 • Unitate de invatare 4...doc
 • Unitate de invatare 5..doc
 • Unitate de invatare 6..doc
 • Unitate de invatare 7..doc
 • Unitate de invatare 8..doc
 • Unitate de invatare 9...doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Organizarea și Conducerea la SC Extra Muros SRL

INTRODUCERE În contextul actual al depresiunii economice, mediul de afaceri, profund afectat de schimbările majore ce au intervenit atât la...

Controlul de Gestiune prin Sistemul de Buget

1. SISTEMUL DE BUGETE AL INTREPRINDERII 1.1. Prezentare Generala În general cu un orizont anual, bugetele au un rol esenţial, constituind...

Importanța întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli la SC Romvelo SA Luduș

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE „ ROMVELO” S.A. LUDUŞ 1.1 CADRUL ORGANIZATORIC 1.1.1. CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obttinerea si folosirea mijloacelor...

Succesul în Afaceri Construit cu Balanced Scorecard

a) Ce este BSC? În prezent organizaţiile activează într-un mediu în care se pune un mare preţ pe informaţie, utilizarea tehnologiei, ca şi pe...

Contabilitatea în Serviciul Controlului de Gestiune

Controlul de gestiune a fost creat în marile întreprinderi pentru a verifica dacă acţiunile întreprinse pe termen scurt se înscriu în sensul...

Te-ar putea interesa și

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Influența factorilor culturali asupra instrumentelor de control de gestiune

INTRODUCERE Problematica controlului de gestiune este una actuală. Controlul a fost si este prezent in toate laturile realităţii...

Ai nevoie de altceva?