Economia Cercetării Științifice

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 19 fișiere: doc
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 54901
Mărime: 2.94MB (arhivat)
Publicat de: Dorel Tudose
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Stoian

Extras din curs

Ce este cercetarea ştiinţifică?

Cunoaştere percepţia de fapte şi adevăruri despre universul uman prin care se caută certitudini şi se înlătură anxietăţi. Prin cunoştere fiinţa umană încearcă să se acomodeze mai bine la mediul înconjurător adaptându-l şi transformându-se pe sine.

Există mai multe forme de cunoaştere: magică, religioasă, artistică, filosofică, ştiinţifică etc.

Ştiinţa – formă de cunoaştere care operează cu un corp de fapte şi adevăruri sistematic aranjate prin care se pun în evidenţă sensuri şi legităţi ale realităţii.

Henri Poincaré spunea că se face ştiinţă cu fapte aşa cum se construieşte o casă cu cărămizi, dar după cum nu orice grămadă de cărămizi reprezintă o casă la fel nici orice ansamblu de fapte nu reprezintă ştiinţă.

Rămânând la metafora casei se va înţelege uşor că aceasta se construieşte după un plan. La fel produsele ştiinţei se vor face după o concepţie despre realitate (o filosofie latentă sau explicită), în conformitate cu anumite reguli metodologice privind culegerea informaţiilor despre mediu, prelucrarea lor şi verificarea rezultatelor.

Sarcina de bază a oricărei ştiinţe este cercetarea realităţii. Scopul acestei cercetări este de a oferi explicaţii asupra a ceea ce se întâmplă şi de a face predicţii privind evoluţia viitoare a elementelor realităţii. Mediul uman fiind foarte divers este necesară o selectarea a ceea ce este esenţial. Pe baza cunoştinţelor anterioare şi a filosofiei implicite, savanţii elaborează un grup restrâns de axiome care să sintetizeze ceea ce cred ei că vor găsi în domeniul cercetat. Observând realitatea ei îşi definesc variabilele de lucru, apoi încearcă să construiască anumite ipoteze pe baza axiomelor. Completând aceste ipoteze cu o serie de propoziţii logice şi demonstraţii, savanţii încheagă diferite teorii. Aceste teorii sunt verificate din punctul de vedere al coerenţei logice şi se proiectează anumite modele logico-matematice pentru verificarea lor. Odată testul modelului trecut, acesta este dezvoltat ca parte integrantă a respectivei teorii, astfel încât toate teoriile ştiinţifice oferă şi un model al realităţii prin care se explică şi se previzionează evoluţia acesteia. Invalidarea teoriei sau modelului are loc dacă faptele rebele sunt mai numeroase decât cele care se conformează teoriei şi dacă există deja o teorie alternativă cu rezultate mai bune.

Esistă mai multe ştiinţe. Acestea se deosebesc după obiectul şi metoda de studiu.

Obiectul de studiu: zona (decupajul) de realitate studiată.

 Metoda (ştiinţifică): sistem de reguli, proceduri sau căi de desfăşurare a activităţilor umane. În ştiinţă metoda indică modalităţile de cercetare a realităţii, de selectare şi verificare a informaţiilor, de formulare a axiomelor şi ipotezelor de lucru, de structurare logică a concluziilor. De asemeni metoda oferă criterii şi pentru construirea teoriilor şi modelelor ştiinţifice cât şi pentru verificare acestora.

Cercetarea este o acţiune pe care oamenii o întreprind pentru a afla ceva într-un mod sistematic, cu scopul de a spori cunoaşterea.

Research – a recăuta.

Două aspecte ale definiţiei sunt esenţiale:

- “cercetarea sistematică”, care sugerează că cercetarea se bazează pe conexiuni logice; astfel cercetarea presupune explicarea metodelor folosite la colectarea datelor, interpretarea rezultatelor obţinute şi limitele asociate acestora; o descoperire întâmplătoare nu este considerată cercetare, chiar dacă ar putea rezulta un plus de cunoaştere;

- “a afla ceva”, care poate să însemne descrierea, explicarea, înţelegerea, critica sau analiza unui fenomen; cercetarea ajută la formularea unui răspuns la o întrebare sau mai multe întrebări.

- “cunoaşterea” este în sensul de cunoaştere credibilă, ce poate fi demonstrată altor persoane pe bază de raţionament şi dovezi.

Caracteristici ale activităţii de cercetare:

• Există un obiectiv bine definit;

• Cercetarea este un proces creativ şi de regulă interactiv, din care rezultă ceva nou;

• Datele sunt culese şi interpretate în mod sistematic.

Clasificarea activităţilor de cercetare - dezvoltare

Cercetarea şi dezvoltarea experimentală (C-D) constă în activitatea creativă desfăşurată pe o bază sistematică cu scopul de a spori stocul de cunoştinţe, inclusiv cunoştinţe despre om, cultură şi societate, şi utilizarea acestora pentru aplicaţii noi.

Termenul de cercetare şi dezvoltare experimentală acoperă trei tipuri de activităţi:

1. Cercetare fundamentală: activitate experimentală sau teoretică desfăşurată prioritar pentru obţinerea de cunoştinţe noi privind fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără nicio aplicaţie specifică sau utilizare previzibilă;

2. Cercetare aplicativă: investigaţie originală desfăşurată cu scopul de a obţine cunoştinţe noi. Aceasta este orientată însă către un obiectiv practic specific;

3. Dezvoltare experimentală: activitate sistematică, bazată pe cunoaşterea existentă obţinută anterior din cercetare şi/sau experienţă practică, şi care este orientată către producerea de materiale noi, produse sau dispozitive noi, instalarea de procese, sisteme sau servicii noi, sau îmbunătăţirea substanţială a celor deja produse sau instalate.

Activitatea de C-D cuprinde atât cecetarea formală în unităţi de C-D, cât şi activtatea de C-D informală sau ocazională în alte unităţi.

Cercetarea fundamentală urmareşte atât să descopere noi legi cât şi să ajungă la înţelegerea fenomenelor, adică legarea efectelor studiate de legi deja cunoscute pentru a le putea stăpâni.

Se cercetează pentru a descoperi, a inventa, adică pentru a putea face noi paşi în necunoscut şi deschide noi căi activităţii umane. Cercetarea fundamentală urmareşte să rezolve problemele pe care le pune natura, să extindă cunostinţele şi priceperea omului, dar fără să treacă la aplicaţii concrete.

Rezultatul obţinut în această fază a cercetării este invenţia, concept care la unii autori se suprapune cu descoperirea. Există însă şi studii în care se face distincţie între cei doi termeni. Astfel, descoperirea reprezintă identificarea, formularea şi explicarea unor legi şi fenomene din lumea materială si socială anterior necunoscute. Termenul descoperire defineşte un lucru care există deja şi pe care îl dezvăluie savantul. Invenţia desemnează însă o creaţie intelectuală concretizată într-o idee sau un model pentru un produs sau proces nou; prin invenţie se creează ceva ce nu ar fi existat fară intervenţia creatoare a omului.

Este util să se efectueze o subîmpărţire a activităţii de cercetare fundamentală în cercetări "descriptive" si cercetări "cu temă".

Cercetările "descriptive" (background research) sunt orientate spre obţinerea unui număr mare de date, observaţii si determinări; asemenea explorări se pot referi la solul planetei, oceanele, atmosfera; ele se pot adresa unei categorii de corpuri chimice, efectuând sinteza lor sistematică, precum şi studierea proprietăţilor lor fizice, chimice şi biologice.

Cercetarile "cu temă" sunt centrate sistematic pe un mare fenomen al naturii: un tip de radiaţii (ca razele cosmice), o stare a materiei (ca cea solidă), un aspect al vieţii (ca metabolismul sau ereditatea). Cercetările vor izbuti uneori sa stabilească şi cadrul în care o descoperire neprevazută va deschide brusc căi noi în domenii încă neexplorate.

Preview document

Economia Cercetării Științifice - Pagina 1
Economia Cercetării Științifice - Pagina 2
Economia Cercetării Științifice - Pagina 3
Economia Cercetării Științifice - Pagina 4
Economia Cercetării Științifice - Pagina 5
Economia Cercetării Științifice - Pagina 6
Economia Cercetării Științifice - Pagina 7
Economia Cercetării Științifice - Pagina 8
Economia Cercetării Științifice - Pagina 9
Economia Cercetării Științifice - Pagina 10
Economia Cercetării Științifice - Pagina 11
Economia Cercetării Științifice - Pagina 12
Economia Cercetării Științifice - Pagina 13
Economia Cercetării Științifice - Pagina 14
Economia Cercetării Științifice - Pagina 15
Economia Cercetării Științifice - Pagina 16
Economia Cercetării Științifice - Pagina 17
Economia Cercetării Științifice - Pagina 18
Economia Cercetării Științifice - Pagina 19
Economia Cercetării Științifice - Pagina 20
Economia Cercetării Științifice - Pagina 21
Economia Cercetării Științifice - Pagina 22
Economia Cercetării Științifice - Pagina 23
Economia Cercetării Științifice - Pagina 24
Economia Cercetării Științifice - Pagina 25
Economia Cercetării Științifice - Pagina 26
Economia Cercetării Științifice - Pagina 27
Economia Cercetării Științifice - Pagina 28
Economia Cercetării Științifice - Pagina 29
Economia Cercetării Științifice - Pagina 30
Economia Cercetării Științifice - Pagina 31
Economia Cercetării Științifice - Pagina 32
Economia Cercetării Științifice - Pagina 33
Economia Cercetării Științifice - Pagina 34
Economia Cercetării Științifice - Pagina 35
Economia Cercetării Științifice - Pagina 36
Economia Cercetării Științifice - Pagina 37
Economia Cercetării Științifice - Pagina 38
Economia Cercetării Științifice - Pagina 39
Economia Cercetării Științifice - Pagina 40
Economia Cercetării Științifice - Pagina 41
Economia Cercetării Științifice - Pagina 42
Economia Cercetării Științifice - Pagina 43
Economia Cercetării Științifice - Pagina 44
Economia Cercetării Științifice - Pagina 45
Economia Cercetării Științifice - Pagina 46
Economia Cercetării Științifice - Pagina 47
Economia Cercetării Științifice - Pagina 48
Economia Cercetării Științifice - Pagina 49
Economia Cercetării Științifice - Pagina 50
Economia Cercetării Științifice - Pagina 51
Economia Cercetării Științifice - Pagina 52
Economia Cercetării Științifice - Pagina 53
Economia Cercetării Științifice - Pagina 54
Economia Cercetării Științifice - Pagina 55
Economia Cercetării Științifice - Pagina 56
Economia Cercetării Științifice - Pagina 57
Economia Cercetării Științifice - Pagina 58
Economia Cercetării Științifice - Pagina 59
Economia Cercetării Științifice - Pagina 60
Economia Cercetării Științifice - Pagina 61
Economia Cercetării Științifice - Pagina 62
Economia Cercetării Științifice - Pagina 63
Economia Cercetării Științifice - Pagina 64
Economia Cercetării Științifice - Pagina 65
Economia Cercetării Științifice - Pagina 66
Economia Cercetării Științifice - Pagina 67
Economia Cercetării Științifice - Pagina 68
Economia Cercetării Științifice - Pagina 69
Economia Cercetării Științifice - Pagina 70
Economia Cercetării Științifice - Pagina 71
Economia Cercetării Științifice - Pagina 72
Economia Cercetării Științifice - Pagina 73
Economia Cercetării Științifice - Pagina 74
Economia Cercetării Științifice - Pagina 75
Economia Cercetării Științifice - Pagina 76
Economia Cercetării Științifice - Pagina 77
Economia Cercetării Științifice - Pagina 78
Economia Cercetării Științifice - Pagina 79
Economia Cercetării Științifice - Pagina 80
Economia Cercetării Științifice - Pagina 81
Economia Cercetării Științifice - Pagina 82
Economia Cercetării Științifice - Pagina 83
Economia Cercetării Științifice - Pagina 84
Economia Cercetării Științifice - Pagina 85
Economia Cercetării Științifice - Pagina 86
Economia Cercetării Științifice - Pagina 87
Economia Cercetării Științifice - Pagina 88
Economia Cercetării Științifice - Pagina 89
Economia Cercetării Științifice - Pagina 90
Economia Cercetării Științifice - Pagina 91
Economia Cercetării Științifice - Pagina 92
Economia Cercetării Științifice - Pagina 93
Economia Cercetării Științifice - Pagina 94
Economia Cercetării Științifice - Pagina 95
Economia Cercetării Științifice - Pagina 96
Economia Cercetării Științifice - Pagina 97
Economia Cercetării Științifice - Pagina 98
Economia Cercetării Științifice - Pagina 99
Economia Cercetării Științifice - Pagina 100
Economia Cercetării Științifice - Pagina 101
Economia Cercetării Științifice - Pagina 102
Economia Cercetării Științifice - Pagina 103
Economia Cercetării Științifice - Pagina 104
Economia Cercetării Științifice - Pagina 105
Economia Cercetării Științifice - Pagina 106
Economia Cercetării Științifice - Pagina 107
Economia Cercetării Științifice - Pagina 108
Economia Cercetării Științifice - Pagina 109
Economia Cercetării Științifice - Pagina 110
Economia Cercetării Științifice - Pagina 111
Economia Cercetării Științifice - Pagina 112
Economia Cercetării Științifice - Pagina 113
Economia Cercetării Științifice - Pagina 114
Economia Cercetării Științifice - Pagina 115
Economia Cercetării Științifice - Pagina 116
Economia Cercetării Științifice - Pagina 117
Economia Cercetării Științifice - Pagina 118
Economia Cercetării Științifice - Pagina 119
Economia Cercetării Științifice - Pagina 120
Economia Cercetării Științifice - Pagina 121
Economia Cercetării Științifice - Pagina 122
Economia Cercetării Științifice - Pagina 123
Economia Cercetării Științifice - Pagina 124
Economia Cercetării Științifice - Pagina 125
Economia Cercetării Științifice - Pagina 126
Economia Cercetării Științifice - Pagina 127
Economia Cercetării Științifice - Pagina 128
Economia Cercetării Științifice - Pagina 129
Economia Cercetării Științifice - Pagina 130
Economia Cercetării Științifice - Pagina 131
Economia Cercetării Științifice - Pagina 132
Economia Cercetării Științifice - Pagina 133
Economia Cercetării Științifice - Pagina 134
Economia Cercetării Științifice - Pagina 135
Economia Cercetării Științifice - Pagina 136
Economia Cercetării Științifice - Pagina 137
Economia Cercetării Științifice - Pagina 138
Economia Cercetării Științifice - Pagina 139
Economia Cercetării Științifice - Pagina 140
Economia Cercetării Științifice - Pagina 141
Economia Cercetării Științifice - Pagina 142
Economia Cercetării Științifice - Pagina 143
Economia Cercetării Științifice - Pagina 144
Economia Cercetării Științifice - Pagina 145
Economia Cercetării Științifice - Pagina 146
Economia Cercetării Științifice - Pagina 147
Economia Cercetării Științifice - Pagina 148
Economia Cercetării Științifice - Pagina 149
Economia Cercetării Științifice - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Curs 1.doc
 • Curs 11.doc
 • Curs 2.doc
 • Curs 2.2.doc
 • Curs 3.doc
 • Curs 3.3.doc
 • Curs 4.doc
 • Curs 4.4.doc
 • Curs 5.doc
 • Curs 5.5.doc
 • Curs 6.doc
 • Curs 6.6.doc
 • Curs 7.doc
 • Curs 7..doc
 • Curs 7.7.doc
 • Curs 8.doc
 • Curs 9.doc
 • curs10.doc
 • curs12.doc

Alții au mai descărcat și

Economie

1.1. Obiectul economiei politice Formarea economiei politice si, în general, a stiintei economice a reprezentat un proces complex si îndelungat,...

Achiztii - Subiecte

1. Factorii cheie de succes care au dus la dezvoltarea achizitiilor sunt: 1) Căutarea competitivităţii Motivele principale sunt urmatoarele: a)...

Evaluarea Întreprinderii - Note de Curs și Aplicații Practice

CAP.I. FUNDAMENTELE EVALUARII INTREPRINDERII CUPRINS 1. Scurta prezentare a teoriei valorii. 2. Termeni fundamentali in evaluare. Principalele...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Contabilitatea financiară fundamentală

Repere in evolutia contabilitatii cu urmatoarele subpuncte: 1.Contabilitatea ca forma a cunoasterii 2.Contabilitatea finaciara si de gestiune...

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul...

Analiză economico financiară

Evaluarea starii economice si financiare a firmelor pe piata concurentiala reprezinta o directie în care se îndreapta cercetarea în domeniul...

Economie Internațională

Obiective Disciplina „Economie Internationala” are un rol de „interfata” între disciplinele teoretice. Economie Politica, Curente de gândire...

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe - Elemente Definitorii

CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse...

Perfecționarea Creditării Inovațiilor la Nivel Transnațional

INTRODUCERE Necesitatea abordării problemei puse în prezenta lucrare a fost impusă de căutarea şi găsirea unor căi şi mecanisme de creare a unei...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Facilități Fiscale pentru Stimularea Investițiilor

Pentru descrierea activitatii economice a statului, se utilizeaza termenul „interventie”, bogat în rezonante. El sugereaza, de exemplu, ca actiunea...

Orientări bancare contemporane

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea...

Politici Manageriale de Retehnologizare a Întreprinderii - Modalități de Creștere a Competitivității

INTRODUCERE În general, la început de mileniu, economia mondială se caracterizează prin confruntarea forţelor care converg, pe de o parte înspre...

Tehnici de negociere la SC Constrom SRL

CAP. I.- ELEMENTE CONCEPTUALE PRIVIND VÂNZAREA 1.1.- Negocierea şi vânzarea Negocierea, reprezintă un proces complex, prin care părţile...

Analiza cifrei de afaceri și a corelației dintre indicatorii valorici ai producției

Cifra de afaceri este un indicator de performanță ce exprimă poziția strategică a firmei, poziția pe piață și posibilitatea întreprinderii de a...

Ai nevoie de altceva?