Istoria gândirii economice

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 205 în total
Cuvinte : 70534
Mărime: 1.87MB (arhivat)
Publicat de: Ana-Maria N.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ileana Tache

Cuprins

 1. Cuvânt-înainte
 2. Tema 1: Gândirea economică în antichitate și în Evul Mediu
 3. 1.1 Idei economice la vechii greci
 4. 1.2 Feudalismul și evoluția economică
 5. 1.3 Preocupări economice în opera scolasticilor medievali
 6. Bibliografie
 7. Tema 2: Mercantilismul
 8. 1.1 Introducere
 9. 1.2 Surse ale gândirii mercantiliste timpurii
 10. 1.3 Balanța comercială și dobândirea avuției
 11. 1.4 Analiza monetară
 12. Bibliografie
 13. Tema 3: Fiziocrații
 14. 3.1 Prezentare generală
 15. 3.2 Tabloul Economic al lui François Quesnay
 16. 3.3 Maximele politice ale lui François Quesnay
 17. Bibliografie
 18. Tema 4: Liberalismul economic clasic
 19. 4.1 Începuturile liberalismului clasic
 20. 4.2 Opera economică a lui Adam Smith
 21. 4.2.1 Prezentare generală
 22. 4.2.2 Caracterizare a epocii lui Adam Smith
 23. 4.2.3 Fundamentele filozofice și psihologice ale lucrării Avuția națiunilor
 24. 4.2.4 Teoria producției
 25. 3
 26. 4.2.5 Teoria valorii și a schimbului
 27. 4.2.6 Teoria distribuției
 28. 4.3 Gândirea economică a lui David Ricardo
 29. 4.3.1 Prezentare generală a operei și a epocii lui David Ricardo
 30. 4.3.2 Teoria valorii de schimb
 31. 4.3.3 Influența nivelului salariilor și profiturilor asupra valorii de schimb
 32. 4.3.4 Influența rentei funciare asupra valorii de schimb
 33. 4.3.5 Teoria distribuției
 34. 4.3.6 Comerțul internațional
 35. 4.3.7 Remarci finale
 36. Bibliografie
 37. Tema 5: Reacții sociale și naționale față de liberalismul economic clasic
 38. 5.1 Socialismul utopic
 39. 5.1.1 Scurt istoric al utopiilor și al ideilor socialiste
 40. 5.1.2 Forme îmbrăcate de socialism
 41. 5.2 Economia politică mic-burgheză sau romantismul economic
 42. 5.3 Reacții naționale și protecționiste față de liberalismul economic clasic
 43. 5.4 Radicalismul liberal, socialismul de stat și socialismul de catedră; instituționalismul nord-american
 44. Bibliografie
 45. Tema 6: Marxismul
 46. 6.1 Manifestul Comunist
 47. 6.2 Sursele teoriei economice marxiste
 48. 6.2.1 Gândirea socialistă
 49. 6.2.2 Filozofia lui Hegel
 50. 6.2.3 Gândirea economică a lui David Ricardo
 51. 6.3 Interpretarea economică a istoriei
 52. 6.4 Valoarea de întrebuințare și valoarea de schimb
 53. Bibliografie
 54. 4
 55. Tema 7: Școala economică austriacă
 56. 7.1 Prezentare generală
 57. 7.2 Bazele Școlii economice austriece
 58. 7.3 Teoria capitalului și a dobânzii a lui Böhm-Bawerk
 59. 7.4 F.A. Hayek și teoria monetară a investirii excesive
 60. Bibliografie
 61. Tema 8: Marginalismul în economie
 62. 8.1 Prezentare generală
 63. 8.2 Conceptele de cost marginal și venit marginal înainte de revoluția marginalistă
 64. 8.3 Teoria marginalistă a repartiției venitului național: teoria imputației și a productivității marginale a factorilor de producție
 65. 8.4 Teoria echilibrului general a lui Léon Walras
 66. 8.5 Repere ale gândirii economice a lui Alfred Marshall
 67. Bibliografie
 68. Tema 9: Gândirea economică a lui John Maynard Keynes
 69. 9.1 Detalii biografice
 70. 9.2 Evoluția lucrării Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și a banilor
 71. 9.3 Modelul economic folosit de John Maynard Keynes pentru explicarea dezechilibrelor macroeconomice
 72. 9.4 Legile psihologice cu ajutorul cărora Keynes explică nivelul activității economice și relațiile dintre variabilele economice
 73. Bibliografie
 74. Tema 10: Școala de economie politică de la Chicago
 75. 10.1 Prezentare generală
 76. 10.2 Eficiența alocativă a gospodăriei
 77. 10.2.1 Moștenirea Menger-Knight
 78. 10.2.2 Problema căsătoriei
 79. 5
 80. 10.2.3 Problema nașterii copiilor
 81. 10.3 Drept și economie: drepturile de proprietate aplicate stabilirii prețurilor
 82. 10.3.1 Teorema lui Coase
 83. 10.3.2 Școala de la Chicago și reglementarea utilității publice
 84. 10.4 Remarci finale
 85. Bibliografie
 86. Tema 11: Monetarismul
 87. 11.1 Reafirmarea importanței banilor
 88. 11.2 Teoria cantitativă modernă
 89. 11.3 Ipoteza venitului permanent a lui Friedman
 90. 11.4 Efectul expansiunii monetare asupra ratelor dobânzii
 91. 11.5 Recomandările de politică monetară ale lui Friedman
 92. Bibliografie
 93. Tema 12: Provocarea lui John Kenneth Galbraith
 94. 12.1 Noul stat industrial
 95. 12.2 Atacul paradigmei neoclasice
 96. 12.3 Tehnostructura
 97. 12.4 Citate celebre din John Kenneth Galbraith
 98. Bibliografie
 99. Tema 13: James McGill Buchanan și doctrina public choice
 100. 13.1 Introducere
 101. 13.2 Rolul lui Buchanan în fondarea Școlii public choice din Virginia
 102. 13.3 Teoria jocurilor - instrument de lucru al abordării public choice
 103. Bibliografie
 104. Tema 14: Teorii cu privire la comerțul internațional
 105. 14.1 Mercantilismul
 106. 14.2 Teoria avantajului absolut a lui Adam Smith
 107. 6
 108. 14.3 Modelul lui David Ricardo
 109. 14.4 Modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson al comerțului internațional și teoria proporției factorilor de producție
 110. Bibliografie
 111. Tema 15: Gândirea economică din România
 112. 15.1 Principalele curente de gândire economică din România în perioada interbelică
 113. 15.1.1 Curentul liberal și înnoirea lui sub denumirea de neoliberalism
 114. 15.1.2 Curentul țărănist
 115. 15.1.3 Gândirea economică socialistă
 116. 15.2 Personalități ce au marcat gândirea economică a timpului lor
 117. 15.2.1 Dimitrie Cantemir
 118. 15.2.2 Teodor Diamant
 119. 15.2.3 Nicolae Bălcescu
 120. 15.2.4 Ion Ghica
 121. 15.2.5 Dionisie Pop Marțian
 122. 15.2.6 Petre S. Aurelian
 123. 15.2.7 Ștefan Zeletin
 124. 15.2.8 Virgil Madgearu
 125. 15.2.9 Gromoslav Mladenatz
 126. 15.2.10 Victor Slăvescu
 127. 15.2.11 Mihail Manoilescu
 128. 15.2.12 Nicolae Georgescu Roegen
 129. 15.2.13 Anghel Rugină
 130. Bibliografie

Extras din curs

Obiective:

- Identificarea unor elemente de analiză economică la filozofii greci din antichitate

- Prezentarea unor aspecte cheie ale evoluției economice în feudalism și a preocupărilor economice din opera scolasticilor medievali

- Desprinderea unor judecăți economice cu caracter normativ și familiarizarea cu opere antice și medievale ce fac parte din zestrea culturală a omenirii

Cuvinte-cheie:

- lupta contrariilor

- chrematistica aristoteliană

- polis ideal

- stoicism

- dreptate comutativă

- camătă

9

1.1 Idei economice la vechii greci

Identificarea unor idei cu caracter economic în antichitate necesită o întoarcere la vechii greci căci, așa cum juristul englez Henry Maine afirma în 1875, exceptând forțele oarbe ale naturii, aproape tot ceea ce există pe lume are o origine din Grecia antică. Desigur, această remarcă era mult mai ușor de formulat în secolul al XIX-lea decât în timpurile noastre. Pe atunci însușirea literaturii clasice și a filozofiei antice grecești erau încă apanajul unei elite educate.

Dintre economiștii clasici, poate numai David Ricardo nu a studiat greaca veche. Celebra lucrare Avuția națiunilor a lui Adam Smith conține referințe la Pitagora, Democrit, Epicur, Zenon, Platon și Aristotel. John Stuart Mill a tradus și adnotat patru dialoguri ale lui Platon. Karl Marx și-a scris dizertația doctorală asupra filozofiei naturale a lui Democrit și Epicur. Ferdinand Lassalle a semnat două volume ce tratează filozofia lui Heraclit.

Până târziu în secolul XX experiența Greciei antice a stat în atenția oamenilor educați. Cei care i-au studiat pe anticii clasici au descoperit un fior moral și estetic unic după care lumea nu a mai părut niciodată la fel.

Spre deosebire însă de performanțele grecilor antici în alte domenii ale cunoașterii, cele aparținând analizei economice sunt rudimentare, reprezentând un element minor în moștenirea intelectuală pe care au lăsat-o. Trebuie să recunoaștem opinia lui J.A. Schumpeter:

ideile lor economice au eșuat în a dobândi un statut independent sau chiar o etichetă distinctivă: conceptul grec de oeconomicus (oikos - casă, gospodărie și nomos - lege, regulă) a însemnat doar înțelepciunea practică a administrării gospodăriei; chrematistica aristoteliană (posedarea de avere) se referă în principal la aspectele pecuniare ale activității de afaceri. Grecii și-au combinat raționamentele economice cu filozofia lor generală privind statul și societatea și rar au tratat un subiect economic în sine (Schumpeter, 1972, p. 53-54).

În același timp, cum majoritatea ideilor filozofice sunt de sorginte grecească, multe dintre ele, deși fără a avea o semnificație directă pentru analiza economică propriu-zisă, au influențat modul economic de gândire. De exemplu, noțiunea de lupta contrariilor se trage

10

de la Heraclit, un filozof presocratic, care a privit universul ca pe o neîncetată și schimbătoare luptă a ideilor opuse, toate lucrurile aflându-se într-un proces armonios de constantă schimbare:

din cele mai diferite umbre apare o minunată armonie și totul se naște din discordie (Heraclit în Bagdasar, Bogdan și Narly, 1995, p. 20).

Lupta contrariilor generează echilibru, armonie - aceasta este o idee antică asumând o mulțime de forme în istoria intelectuală. În domeniul gândirii economice, conceptul de piață ce se auto-reglează își are rădăcinile în filozofia lui Heraclit. La fel și idea darwinismului social din secolul al XIX-lea, potrivit căreia lupta concurențială asigură supraviețuirea celui mai puternic.

Acest concept a fost reînviat două mii de ani mai târziu în dialectica lui Hegel, potrivit căreia un concept, teza, se va transforma inevitabil în opusul său, antiteza, iar interacțiunea celor două generează o sinteză, care, la rândul său, va fi prima formă a unei alte triade. Idealismul dialectic al lui Hegel a condus la materialismul dialectic al lui Karl Marx care, ca și Sistemul contradicțiilor economice al lui Proudhon (1846) - un alt socialist, prezintă afinități cu gândirea lui Heraclit.

Idei economice în germene pot fi găsite și în gândirea lui Democrit, de al cărui nume se leagă în principal teoria atomului.

Teoria valorii formulată de Democrit a fost de natură subiectivă:

Același lucru este bun și adevărat pentru toți oamenii, dar plăcerea diferă de la un om la altul1.

Nu numai că utilitatea a fost astfel interpretată în termeni subiectivi, dar a fost recunoscut și caracterul său relativ:

Cele mai plăcute lucruri devin cele mai neplăcute dacă nu prevalează moderația.

1 Sursa acestui citat și a următoarelor din Democrit este Spiegel (1971), p. 13-14.

11

Această concepție anticipează legea utilității marginale descrescătoare și legea saturației a lui Gossen.

Democrit a explicat poate mai judicios decât unii autori moderni preferința oamenilor pentru valorile prezente. Spre deosebire de Pigou, de exemplu, care interpretează înclinația noastră de a atribui o valoare mai mare bunurilor prezente decât celor viitoare ca rezultat al unei “defectuoase viziuni telescopice”, Democrit spune:

Bibliografie

Bălcescu, N. (1940), Opere, tomul I: Scrieri istorice, politice și economice, partea I-II, îngrijită și introducere de George Zane, București.

Cantemir, D. (1987), Descrierea Moldovei, Editura Minerva, București.

Cantemir, D. (1901), Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, publicat sub auspiciile Academiei Române, București.

202

Georgescu-Roegen, N. (1971), The Entropy Law and the Economic Process, Harvard

University Press, Cambridge.

Ghica, I. (1879), Convorbiri economice, Editura Librăriei Socecu and Comp.

Historia.ro (6 iunie 2016), disponibil la

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/falansterul-sc-ieni-un-experimentsocial-

uitat

Manoilescu, M. (1929), Théorie de protectionnisme et de l’échange international,

Marcel Girard éditeur, Paris.

Mladenatz, G. (1926), Der Begriff der Genossensschaft. Eine Dogmenkritische

Unersuchung, Chișinău, Tipografia Centralei Cooperativelor de Producție și Consum.

Mladenatz, G. (1931), Istoria doctrinelor cooperative, București, Oficiul Național al

Cooperației Române.

Murgescu, C. (1987), Mersul ideilor economice la români, vol. I., Editura Științifică

și Enciclopedică

Păiușan, R. (2010), “Gromoslav Mladenatz: Professor and Rector of the Bucharest

Academy of Commerce, the Most Important Theorist of the Romanian Co-operative

Movement”, Amfiteatru Economic, vol. XII, no. 28, June, pp. 687-693.

Rugină. A.N. (1993), Principia Oeconomica, Editura Academiei Române, București.

Zeletin, Ș. (2005), Neoliberalismul. Studii asupra istoriei și politicii burgheziei

române, București, Editura Ziua.

Zeletin, Ș. (1925), Burghezia română. Originea și rolul ei istoric, Editura „Cultura

națională”, București, Biblioteca socială (îngrijită de Dimitrie Gusti).

Preview document

Istoria gândirii economice - Pagina 1
Istoria gândirii economice - Pagina 2
Istoria gândirii economice - Pagina 3
Istoria gândirii economice - Pagina 4
Istoria gândirii economice - Pagina 5
Istoria gândirii economice - Pagina 6
Istoria gândirii economice - Pagina 7
Istoria gândirii economice - Pagina 8
Istoria gândirii economice - Pagina 9
Istoria gândirii economice - Pagina 10
Istoria gândirii economice - Pagina 11
Istoria gândirii economice - Pagina 12
Istoria gândirii economice - Pagina 13
Istoria gândirii economice - Pagina 14
Istoria gândirii economice - Pagina 15
Istoria gândirii economice - Pagina 16
Istoria gândirii economice - Pagina 17
Istoria gândirii economice - Pagina 18
Istoria gândirii economice - Pagina 19
Istoria gândirii economice - Pagina 20
Istoria gândirii economice - Pagina 21
Istoria gândirii economice - Pagina 22
Istoria gândirii economice - Pagina 23
Istoria gândirii economice - Pagina 24
Istoria gândirii economice - Pagina 25
Istoria gândirii economice - Pagina 26
Istoria gândirii economice - Pagina 27
Istoria gândirii economice - Pagina 28
Istoria gândirii economice - Pagina 29
Istoria gândirii economice - Pagina 30
Istoria gândirii economice - Pagina 31
Istoria gândirii economice - Pagina 32
Istoria gândirii economice - Pagina 33
Istoria gândirii economice - Pagina 34
Istoria gândirii economice - Pagina 35
Istoria gândirii economice - Pagina 36
Istoria gândirii economice - Pagina 37
Istoria gândirii economice - Pagina 38
Istoria gândirii economice - Pagina 39
Istoria gândirii economice - Pagina 40
Istoria gândirii economice - Pagina 41
Istoria gândirii economice - Pagina 42
Istoria gândirii economice - Pagina 43
Istoria gândirii economice - Pagina 44
Istoria gândirii economice - Pagina 45
Istoria gândirii economice - Pagina 46
Istoria gândirii economice - Pagina 47
Istoria gândirii economice - Pagina 48
Istoria gândirii economice - Pagina 49
Istoria gândirii economice - Pagina 50
Istoria gândirii economice - Pagina 51
Istoria gândirii economice - Pagina 52
Istoria gândirii economice - Pagina 53
Istoria gândirii economice - Pagina 54
Istoria gândirii economice - Pagina 55
Istoria gândirii economice - Pagina 56
Istoria gândirii economice - Pagina 57
Istoria gândirii economice - Pagina 58
Istoria gândirii economice - Pagina 59
Istoria gândirii economice - Pagina 60
Istoria gândirii economice - Pagina 61
Istoria gândirii economice - Pagina 62
Istoria gândirii economice - Pagina 63
Istoria gândirii economice - Pagina 64
Istoria gândirii economice - Pagina 65
Istoria gândirii economice - Pagina 66
Istoria gândirii economice - Pagina 67
Istoria gândirii economice - Pagina 68
Istoria gândirii economice - Pagina 69
Istoria gândirii economice - Pagina 70
Istoria gândirii economice - Pagina 71
Istoria gândirii economice - Pagina 72
Istoria gândirii economice - Pagina 73
Istoria gândirii economice - Pagina 74
Istoria gândirii economice - Pagina 75
Istoria gândirii economice - Pagina 76
Istoria gândirii economice - Pagina 77
Istoria gândirii economice - Pagina 78
Istoria gândirii economice - Pagina 79
Istoria gândirii economice - Pagina 80
Istoria gândirii economice - Pagina 81
Istoria gândirii economice - Pagina 82
Istoria gândirii economice - Pagina 83
Istoria gândirii economice - Pagina 84
Istoria gândirii economice - Pagina 85
Istoria gândirii economice - Pagina 86
Istoria gândirii economice - Pagina 87
Istoria gândirii economice - Pagina 88
Istoria gândirii economice - Pagina 89
Istoria gândirii economice - Pagina 90
Istoria gândirii economice - Pagina 91
Istoria gândirii economice - Pagina 92
Istoria gândirii economice - Pagina 93
Istoria gândirii economice - Pagina 94
Istoria gândirii economice - Pagina 95
Istoria gândirii economice - Pagina 96
Istoria gândirii economice - Pagina 97
Istoria gândirii economice - Pagina 98
Istoria gândirii economice - Pagina 99
Istoria gândirii economice - Pagina 100
Istoria gândirii economice - Pagina 101
Istoria gândirii economice - Pagina 102
Istoria gândirii economice - Pagina 103
Istoria gândirii economice - Pagina 104
Istoria gândirii economice - Pagina 105
Istoria gândirii economice - Pagina 106
Istoria gândirii economice - Pagina 107
Istoria gândirii economice - Pagina 108
Istoria gândirii economice - Pagina 109
Istoria gândirii economice - Pagina 110
Istoria gândirii economice - Pagina 111
Istoria gândirii economice - Pagina 112
Istoria gândirii economice - Pagina 113
Istoria gândirii economice - Pagina 114
Istoria gândirii economice - Pagina 115
Istoria gândirii economice - Pagina 116
Istoria gândirii economice - Pagina 117
Istoria gândirii economice - Pagina 118
Istoria gândirii economice - Pagina 119
Istoria gândirii economice - Pagina 120
Istoria gândirii economice - Pagina 121
Istoria gândirii economice - Pagina 122
Istoria gândirii economice - Pagina 123
Istoria gândirii economice - Pagina 124
Istoria gândirii economice - Pagina 125
Istoria gândirii economice - Pagina 126
Istoria gândirii economice - Pagina 127
Istoria gândirii economice - Pagina 128
Istoria gândirii economice - Pagina 129
Istoria gândirii economice - Pagina 130
Istoria gândirii economice - Pagina 131
Istoria gândirii economice - Pagina 132
Istoria gândirii economice - Pagina 133
Istoria gândirii economice - Pagina 134
Istoria gândirii economice - Pagina 135
Istoria gândirii economice - Pagina 136
Istoria gândirii economice - Pagina 137
Istoria gândirii economice - Pagina 138
Istoria gândirii economice - Pagina 139
Istoria gândirii economice - Pagina 140
Istoria gândirii economice - Pagina 141
Istoria gândirii economice - Pagina 142
Istoria gândirii economice - Pagina 143
Istoria gândirii economice - Pagina 144
Istoria gândirii economice - Pagina 145
Istoria gândirii economice - Pagina 146
Istoria gândirii economice - Pagina 147
Istoria gândirii economice - Pagina 148
Istoria gândirii economice - Pagina 149
Istoria gândirii economice - Pagina 150
Istoria gândirii economice - Pagina 151
Istoria gândirii economice - Pagina 152
Istoria gândirii economice - Pagina 153
Istoria gândirii economice - Pagina 154
Istoria gândirii economice - Pagina 155
Istoria gândirii economice - Pagina 156
Istoria gândirii economice - Pagina 157
Istoria gândirii economice - Pagina 158
Istoria gândirii economice - Pagina 159
Istoria gândirii economice - Pagina 160
Istoria gândirii economice - Pagina 161
Istoria gândirii economice - Pagina 162
Istoria gândirii economice - Pagina 163
Istoria gândirii economice - Pagina 164
Istoria gândirii economice - Pagina 165
Istoria gândirii economice - Pagina 166
Istoria gândirii economice - Pagina 167
Istoria gândirii economice - Pagina 168
Istoria gândirii economice - Pagina 169
Istoria gândirii economice - Pagina 170
Istoria gândirii economice - Pagina 171
Istoria gândirii economice - Pagina 172
Istoria gândirii economice - Pagina 173
Istoria gândirii economice - Pagina 174
Istoria gândirii economice - Pagina 175
Istoria gândirii economice - Pagina 176
Istoria gândirii economice - Pagina 177
Istoria gândirii economice - Pagina 178
Istoria gândirii economice - Pagina 179
Istoria gândirii economice - Pagina 180
Istoria gândirii economice - Pagina 181
Istoria gândirii economice - Pagina 182
Istoria gândirii economice - Pagina 183
Istoria gândirii economice - Pagina 184
Istoria gândirii economice - Pagina 185
Istoria gândirii economice - Pagina 186
Istoria gândirii economice - Pagina 187
Istoria gândirii economice - Pagina 188
Istoria gândirii economice - Pagina 189
Istoria gândirii economice - Pagina 190
Istoria gândirii economice - Pagina 191
Istoria gândirii economice - Pagina 192
Istoria gândirii economice - Pagina 193
Istoria gândirii economice - Pagina 194
Istoria gândirii economice - Pagina 195
Istoria gândirii economice - Pagina 196
Istoria gândirii economice - Pagina 197
Istoria gândirii economice - Pagina 198
Istoria gândirii economice - Pagina 199
Istoria gândirii economice - Pagina 200
Istoria gândirii economice - Pagina 201
Istoria gândirii economice - Pagina 202
Istoria gândirii economice - Pagina 203
Istoria gândirii economice - Pagina 204
Istoria gândirii economice - Pagina 205

Conținut arhivă zip

 • Istoria gandirii economice.pdf

Alții au mai descărcat și

Contribuția Scolii Neoclasice în Gândirea Economică

INTRODUCERE Prin cercetare, oamenii urmaresc sa-si sporeasca eficienta activitatilor desfasurate, sa se integreze tot mai benefic în mediul...

Comerț internațional contemporan. studiu de caz - relațiile comerciale între SUA și China

Capitolul I Bazele teretice ale comerțului internațional Începuturile comerțului internațional cu greu pot fi localizate în timp, el plecând din...

Consecințele Protecționismului Netarifar

I. Protectionismul. Definitie si clasificare Statele lumii recurg, în afara taxelor vamale, la un mare numar de instrumente si masuri cu caracter...

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Doctrine Economice - Marxismul

Sfarsitul primului razboi mondial,a adus importante prefaceri in planul vietii sociale,,economice,spirituale si politice. Cele mai evidente si cu...

Școala clasică - reprezentare și filosofia sa economică

1. Apariţia liberalismului clasic Perioada cuprinsă între secolele XVII-XVIII a fost marcată de importante schimbari în planul gândirii economice....

Efectele negative ale protecționismului

I. Introducere Protectionismul este un tip de politica comerciala general practicata care se caracterizeaza prin masuri de protectie ale...

Capitalismul și Dușmanii Săi

I. Introducere Ludwig von Mises, un ilustru economist şi filozof politic, a fost cel mai de seamă repzrezentant al Şcolii austriece de drept şi...

Te-ar putea interesa și

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Istoria gândirii economice - economiști celebri - John Maynard Keynes (1883-1946)

Curente de gândire în economie Primele consemnari de economie, astfel prezentate încât sa corespunda unor standarde azi denumite stiintifice, sunt...

Mari economiști la istoria gândirii economice - Adam Smith

1. Biografie Adam Smith s-a nascut la 5 iunie 1723, a fost un economist, om politic si filozof scotian. Lucrarea sa, Avutia natiunilor, cercetare...

Școala austriacă în economie

1. Generalităţi Reacţiile epocii premarxiste nu s-au putut constitui înt-o alternativă la liberalismul clasic, iar contribuţia lui Karl Marx a...

Istoria Gândirii Economice

Sportul este un fenomen social care are ca trăsătură fundamentală competiţia şi prin aceasta are un caracter preponderent competitiv, dar şi un...

Istoria gândirii economice

1. CONTINUT SI IMPORTANTA STUDIULUI DOCTRINELOR ECONOMICE Gandirea ecomica a ocupat un rol important in cultura spirituala a omenirii , rol...

Importanța lui David Ricardo în Istoria Gândirii Economice

1. Introducere David Ricardo este considerat unul dintre cei mai importanti economisti ai tuturor timpurilor, dacă nu cel mai mare dintre ei,...

Istoria gândirii economice

ISTORIA GANDIRII ECONOMICE Activităţile economice contemporane în continuă schimbare şi diversificare formează obiectul de studiu al sistemului...

Ai nevoie de altceva?