Istoria Gândirii Economice

Curs
8.5/10 (21 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 38615
Mărime: 254.21KB (arhivat)
Publicat de: Edmond Turcu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAP. 1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE 3
 2. 1.1. Precizari notionale si categoriale 3
 3. 1.2. Criterii de analiza si apreciere a teoriilor si doctrinelor economice 5
 4. CAP. 2. – MERCANTILISMUL 8
 5. CAP. 3. – CURENTUL DE GÂNDIRE FIZIOCRAT 15
 6. CAP. 4. – LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC 22
 7. 4.1 Universul si coordonatele principale ale doctrinei liberalismului clasic 22
 8. 4.2 Doctrina economica a lui Adam Smith 25
 9. 4.3 Jean Baptiste Say continuator si sistematizator al doctrinei smithiene 31
 10. 4.4 Contributiile lui David Ricardo la dezvoltarea gândirii economice 33
 11. 4.5 Robert Thomas Malthus 40
 12. 4.6 John Stuart Mill sau ultimul cuvânt al liberalismului economic clasic 43
 13. CAP. 5. – DOCTRINA ECONOMICA MARXISTA 48
 14. 5.1. Viata lui Karl Marx 48
 15. 5.2. Filozofia social – istorica marxista 49
 16. 5.3. Filozofia economica marxista 50
 17. 5.4. Teoria economica marxista 51
 18. 5.5. Continuatorii lui Marx 55
 19. CAP. 6. – GÂNDIREA ECONOMICA ROMÂNEASCA PÂNA LA 1859 58
 20. 6.1 Idei economice în operele cronicarilor 58
 21. 6.2. Consideratii economice în opera lui Dimitrie Cantemir 59
 22. 6.3. Idei economice în documente ale miscarilor pentru înnoiri social-economice si politice 60
 23. 6.4. Scoala transilvana de gândire economica 62
 24. 6.5. Idei, teorii si doctrine ale problemei agrare 64
 25. 6.6. Idei si teorii despre dezvoltarea industriilor, comertului si transporturilor 67
 26. 6.7 Idei ale socialismului utopic 70
 27. PROPUNERI DE TEME PENTRU REFERATE 72
 28. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din curs

Introducere

În acest capitol sunt prezentate notiunile fundamentale care permit întelegerea doctrinelor economice, si anume: ideea economica, gândirea economica, teoria economica, doctrina economica, scoala de gândire economica si curentul de gândire economica. De asemenea, pentru a facilita întelegerea analizei si aprecierea doctrinelor economice este prezentat un sistem de criterii reprezentative.

1.1. Precizari notionale si categoriale

Privind lucrurile în evolutia lor procesuala, doctrina reprezinta rezultanta evolutiei de la idee la gândire si teorie economica.

Ideea economica înseamna produsul prim de reflectare în mintea omului a realitatii economice. Situat, de la începuturile existentei sale, în fata ecuatiei resurse limitate – nevoi nelimitate, ecuatie dificila si adesea fara solutii acceptabile, omul a trebuit, din capul locului, sa aiba reprezentarea ideatica a economiei pentru a gasi caile si mijloacele cele mai la îndemâna si mai eficace spre a-si satisface trebuintele cu minimum de efort. Este clar ca suma acestor idei, cumulate în timp, nu înseamna, stiinta despre economie.

Gândirea economica reprezinta procesul de reflectare activa si rationala în mintea oamenilor a realitatii economice ca si produsul acestei reflectari. Produsul se poate situa la niveluri diferite în functie de calitatea informatiei detinute si prelucrate ca si cea a „labora¬torului” în care are loc procesul; o minte informata, dotata nativ si instruita „produce” un rezultat de o calitate superioara.

Teoria economica constituie, tocmai un rezultat supe¬rior al procesului de gândire. Ea este deci un elaborat care, în forma unui studiu doct, îsi propune dezvaluirea cauzelor, esentei si legilor de miscare care guverneaza evolutia fenomenelor economico-sociale. Elaborarea unui asemenea studiu nu poate fi opera unor neofiti; dimpo¬triva, este vorba de specialisti, de minti instruite care apeleaza, la anumite mijloace si adopta metode de lucru specifice.

Doctrina economica reda, într-o prima aproximare, teoria economica activata. Este o teorie (sau un complex de teorii) care nu se multumeste cu o prezentare pur scientista abstracta, neutra a realitatii; dimpotriva vine cu partea activa; face aprecieri, realizeaza jude¬cati de valoare pentru a sugera, pe aceasta cale, proiecte de reforma; face apologia sau condamna statu-quo-ul; ratiunea ei este de a spune ce trebuie facut sau nu trebuie facut. Pe scurt: teoria spune ce este; doctrina spune ce trebuie sa fie sau sa nu fie; teoria serveste ca instrument de analiza; doctrina vine, prin intermediul politicii economice, sa experimenteze. Daca teoria economica uzeaza, în spiritul rigorilor stiintei, de metode empirice si descriptive, doctrina este, în esenta o gândire normativa; ea sugereaza calea, pista pe care efortul uman trebuie consumat spre binele individual si cel colectiv.

Cunoasterea doctrinei economice presupune, deci, înte¬legerea atât a trunchiului ideatic, a teoriei pe care se grefeaza, cât si perceptia politicii economice prin care se verifica. De aici, calitatea de întreg si vocatia de sinteza integratoare a studiului doctrinelor.

Denumirea doctrinei poate veni fie de la cel care în mod substantial si-a adus contributia la elaborarea ei (doctrina ricardiana, keynesista, marxista etc.) fie de la personalitatea politica sub conducerea careia doc¬trina respectiva a fost pusa pe rol (doctrina Reagan, doctrina Adenauer, doctrina Thatcher etc.) desi respec¬tiva personalitate nu are nici o contributie stiintifica la elaborarea doctrinei ca atare, fie, în sfârsit, de la genul de masuri pe care îl preconizeaza: liberala, dirijista, protectionista etc.

Doua categorii economice se mai cer a fi explicitate pentru ca demersul nostru sa fie cât mai transmisibil, si anume: scoala de gândire economica si curent de gândire.

Scoala de gândire economica este o formatiune stiinti¬fica a unor oameni de specialitate grupati, prin propria vointa, în jurul unui mentor sau/si idei directoare. Mentorul sau seful scolii reprezinta o personalitate consacrata, cu contributii stiintifice originale recunoscute. El îsi „alege” ucenicii pe care îi recunoaste sau nu. Scoala îsi propune ca, într-o maniera proprie, apelând la metode specifice, sa sondeze si sa analizeze un anumit domeniu al realitatii economice. De obicei, formatiunea stiintifica respectiva fondeaza si fiinteaza pe criteriu si în slujba unui interes national. Scoala fiziocrata a lui Fr. Quesnay a fost prin excelenta franceza; scoala economica clasica a fost preponderent engleza. Cunoscute prin contributiile lor sunt scoala de la Cambridge (Anglia) sau, cum era cunoscuta în epoca, „CIRCUS”' avându-l ca mentor spiritual pe J. M. Keynes; scoala de la Chicago cu liderul spiritual M. Friedman, promotoare a monetarismului; scoala din Virginia sau „Public Choise”, a preferintelor publice, avându-l ca protagonist pe J. Buchanan etc. Putine scoli au vocatia universalului si sunt reprezentate din perimetre teri¬toriale diferite. Scoala neoclasica a fost, în acest sens, un exemplu.

Curentul de gândire economica reprezinta un ansamblu de teorii si doctrine economice care explica si sustin un anumit gen al dezvoltarii. Poate fi opera unei singure scoli, de mari dimensiuni (marxismul, keynesis-mul etc.) sau, dimpotriva, a mai multor scoli: libera¬lismul, neoliberalismul, dirijismul, economia peri¬ferica, radicalismul etc.

1.2. Criterii de analiza si apreciere a teoriilor si doctrinelor economice

Studiul doctrinelor economice nu poate fi o întreprin¬dere pur „iluminista”, de simpla cunoastere. Doctrinele se analizeaza pentru ca, pe baza unor aprecieri, sa se traga învataminte, concluzii, sfaturi practice. În paienjenisul de idei, nu întotdeauna expuse într-o forma clara, acest lucru nu este oricând la îndemâna. Pentru a facilita efortul pe o atare directie si pentru o buna si dreapta judecata, în analiza si aprecierea doctrinelor economice ne sta la îndemâna un sistem de criterii. Încercam sa le explicam, succint, pe cele mai reprezentative.

Criteriul epocii sau al timpului, ne arata ca orice teorie sau doctrina este produsul unui timp istoric dat, al unui „segment” din evolutia omenirii. Unei asemenea „felii” îi este specifica o anumita filozofie economica, sociala, politica, religioasa; o anumita conceptie despre progres; are sau nu anumite realizari; gene¬ratia timpului respectiv îsi însuseste un anumit sistem de valori prin prisma caruia percepe realitatea, judeca si „construieste”; sistem de valori surprins sintetic prin notiunea de paradigma. Numai o transpunere în timpul istoric respectiv poate conduce la o apreciere corecta; si numai raspunzând la întrebari de genul: Cât de destelenit era terenul pe care economistul în cauza a scris ? Ce plus a adus acest fapt pentru teorie si practica? Cum a fost receptata în epoca teoria respec¬tiva ? Cui a stârnit interesul, si ce aprecieri a primit ? etc. Numai asa vom face judecati pertinente. Daca vom privi si analiza doctrinele trecutului folosind uneltele si, mai ales, realizarile prezentului, ca termen de comparatie, vom concluziona strâmb; mostenirea valo¬roasa a înaintasilor nu va avea sansa sa se înscrie decât la rubrica unor banale locuri comune.

Preview document

Istoria Gândirii Economice - Pagina 1
Istoria Gândirii Economice - Pagina 2
Istoria Gândirii Economice - Pagina 3
Istoria Gândirii Economice - Pagina 4
Istoria Gândirii Economice - Pagina 5
Istoria Gândirii Economice - Pagina 6
Istoria Gândirii Economice - Pagina 7
Istoria Gândirii Economice - Pagina 8
Istoria Gândirii Economice - Pagina 9
Istoria Gândirii Economice - Pagina 10
Istoria Gândirii Economice - Pagina 11
Istoria Gândirii Economice - Pagina 12
Istoria Gândirii Economice - Pagina 13
Istoria Gândirii Economice - Pagina 14
Istoria Gândirii Economice - Pagina 15
Istoria Gândirii Economice - Pagina 16
Istoria Gândirii Economice - Pagina 17
Istoria Gândirii Economice - Pagina 18
Istoria Gândirii Economice - Pagina 19
Istoria Gândirii Economice - Pagina 20
Istoria Gândirii Economice - Pagina 21
Istoria Gândirii Economice - Pagina 22
Istoria Gândirii Economice - Pagina 23
Istoria Gândirii Economice - Pagina 24
Istoria Gândirii Economice - Pagina 25
Istoria Gândirii Economice - Pagina 26
Istoria Gândirii Economice - Pagina 27
Istoria Gândirii Economice - Pagina 28
Istoria Gândirii Economice - Pagina 29
Istoria Gândirii Economice - Pagina 30
Istoria Gândirii Economice - Pagina 31
Istoria Gândirii Economice - Pagina 32
Istoria Gândirii Economice - Pagina 33
Istoria Gândirii Economice - Pagina 34
Istoria Gândirii Economice - Pagina 35
Istoria Gândirii Economice - Pagina 36
Istoria Gândirii Economice - Pagina 37
Istoria Gândirii Economice - Pagina 38
Istoria Gândirii Economice - Pagina 39
Istoria Gândirii Economice - Pagina 40
Istoria Gândirii Economice - Pagina 41
Istoria Gândirii Economice - Pagina 42
Istoria Gândirii Economice - Pagina 43
Istoria Gândirii Economice - Pagina 44
Istoria Gândirii Economice - Pagina 45
Istoria Gândirii Economice - Pagina 46
Istoria Gândirii Economice - Pagina 47
Istoria Gândirii Economice - Pagina 48
Istoria Gândirii Economice - Pagina 49
Istoria Gândirii Economice - Pagina 50
Istoria Gândirii Economice - Pagina 51
Istoria Gândirii Economice - Pagina 52
Istoria Gândirii Economice - Pagina 53
Istoria Gândirii Economice - Pagina 54
Istoria Gândirii Economice - Pagina 55
Istoria Gândirii Economice - Pagina 56
Istoria Gândirii Economice - Pagina 57
Istoria Gândirii Economice - Pagina 58
Istoria Gândirii Economice - Pagina 59
Istoria Gândirii Economice - Pagina 60
Istoria Gândirii Economice - Pagina 61
Istoria Gândirii Economice - Pagina 62
Istoria Gândirii Economice - Pagina 63
Istoria Gândirii Economice - Pagina 64
Istoria Gândirii Economice - Pagina 65
Istoria Gândirii Economice - Pagina 66
Istoria Gândirii Economice - Pagina 67
Istoria Gândirii Economice - Pagina 68
Istoria Gândirii Economice - Pagina 69
Istoria Gândirii Economice - Pagina 70
Istoria Gândirii Economice - Pagina 71
Istoria Gândirii Economice - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Istoria Gandirii Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Contribuția Scolii Neoclasice în Gândirea Economică

INTRODUCERE Prin cercetare, oamenii urmaresc sa-si sporeasca eficienta activitatilor desfasurate, sa se integreze tot mai benefic în mediul...

Gândirea Economica Contemporana a lui John Maynaral Keynes

1. Introducere John Maynard Keynes (1883 –1946) a trăit între 1883-1946 (se naşte în anul în care moare Marx). Tatăl său a fost John Neville...

Dezvoltarea Durabilă a Agriculturii în Spatiul Județului Călărași

1.1.Introducere Importanţa durabilităţii ca un concept cheie legat de elaborarea de politici privind protecţia mediului a crescut rapid în ultimii...

Metodologia gândirii economice marxiste

1. Introducere Marxismul, sau Socialismul ştiinţific, este denumirea dată sistemului de idei elaborat iniţial de Karl Marx (1818-1883) şi...

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Școala clasică - reprezentare și filosofia sa economică

1. Apariţia liberalismului clasic Perioada cuprinsă între secolele XVII-XVIII a fost marcată de importante schimbari în planul gândirii economice....

Doctrine Economice

INSTITUTIONALISMUL -apare la sf sec al XX-lea în SUA, Fondatorul fiind Thorsten Veblen -sursele de inspiratie ale lui Veblen sunt: a) achizitiile...

Cercetările Gândirii Economice Marxiste

Introducere Marxismul, sau Socialismul ştiinţific, este denumirea dată sistemului de idei elaborate iniţial de Karl Marx (1818-1883) şi Friederich...

Te-ar putea interesa și

Istoria gândirii economice în antichitate și evul mediu

1.Antichitate 1.1. Orientul Antic Pentru perioada de început, la toate popoarele Orientului antic (egiptenii, asiro-babilonienii, evreii) exista...

Istoria gândirii economice - economiști celebri - John Maynard Keynes (1883-1946)

Curente de gândire în economie Primele consemnari de economie, astfel prezentate încât sa corespunda unor standarde azi denumite stiintifice, sunt...

Mari economiști la istoria gândirii economice - Adam Smith

1. Biografie Adam Smith s-a nascut la 5 iunie 1723, a fost un economist, om politic si filozof scotian. Lucrarea sa, Avutia natiunilor, cercetare...

Școala austriacă în economie

1. Generalităţi Reacţiile epocii premarxiste nu s-au putut constitui înt-o alternativă la liberalismul clasic, iar contribuţia lui Karl Marx a...

Istoria Gândirii Economice

Sportul este un fenomen social care are ca trăsătură fundamentală competiţia şi prin aceasta are un caracter preponderent competitiv, dar şi un...

Istoria gândirii economice

1. CONTINUT SI IMPORTANTA STUDIULUI DOCTRINELOR ECONOMICE Gandirea ecomica a ocupat un rol important in cultura spirituala a omenirii , rol...

Importanța lui David Ricardo în Istoria Gândirii Economice

1. Introducere David Ricardo este considerat unul dintre cei mai importanti economisti ai tuturor timpurilor, dacă nu cel mai mare dintre ei,...

Istoria gândirii economice

ISTORIA GANDIRII ECONOMICE Activităţile economice contemporane în continuă schimbare şi diversificare formează obiectul de studiu al sistemului...

Ai nevoie de altceva?