Management Informațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 20760
Mărime: 109.61KB (arhivat)
Publicat de: Crin Pătrașcu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL I

1.1. Unitatea economică - ansamblu de sisteme şi procese

O privire sistemică a unităţii economice conduce la delimitarea a trei sisteme constitutive principale: sistemul de conducere, sistemul operativ şi sistemul informaţional.

Sistemul de conducere cuprinde ansamblul activităţilor de conducere, coordonare, comandă, reglare şi control în vederea asigurării funcţionării optime a întregii unităţi; el primeşte informaţii de la sistemul informaţional şi transmite decizii către acesta.

Sistemul operativ sau executiv cuprinde ansamblul activităţilor specifice unităţii: producţia, aprovizionarea, desfacerea, transportul, exportul, etc. Volumul şi calitatea acestor activităţi sunt consemnate în documentele justificative care redau starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor conduse. Sistemul operativ furnizează date către sistemul informaţional şi funcţionează pe baza deciziilor primite de la acesta.

Sistemul informaţional realizează legătura dintre sistemul condus şi sistemul de conducere; el reprezintă un ansamblu ierarhizat de procese informaţionale şi se compune din totalitatea informaţiilor, surselor de informaţie, nivelurilor receptoare, canalelor de circulaţie a fluxurilor informaţionale, precum şi a procedurilor şi mijloacelor de tratare şi transmitere a informaţiei.

Într-o unitate economică modernă, prelucrarea datelor are loc cu ajutorul sistemelor automate mai mult sau mai puţin complicate. În acest context, sistemul informaţional “se informatizează”, adică sistemul informatic al unităţii economice devine cea mai importantă componentă a sistemului informaţional.

Privirea sistemică asupra activităţii socio-economice sugerează importanţa cuplului informaţie - decizie. El reprezintă un tot inseparabil în orice activitate umană, informaţia având rol de declanşator al deciziei.

Informaţia este o redare specifică a realităţii economico-sociale, fiind destinată funcţiei de gândire umană în vederea descifrării semnificaţiilor sale şi transformării ei în decizii menite să regleze întregul sistem.

Informaţia tehnico-economică este orice comunicare cu grad de noutate care se referă explicit la mijloacele de producţie, procesele şi fluxurile tehnologice, stadiile de transformare ale obiectului muncii, natura acestor transformări, evidenţierea calitativă şi cantitativă a efectelor transformărilor endogene şi exogene, a efectelor economice ale activităţii depuse de o unitate economică, etc.

- După frecvenţa de generare şi utilizare, informaţia tehnico-economică poate fi operativă,

periodică, statistică sau previzională:

- Informaţia operativă redă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor economice, care fac obiectul cuantificării pe intervale mici de timp (oră, schimb, zi), astfel încât prezintă în mod continuu evoluţia sistemului.

-Informaţia periodică este formată din cumularea informaţiilor cu caracter operativ la anumite intervale de timp prestabilite (ex.: decadă, lună, trimestru, semestru, an), în aşa fel încât fenomenele şi procesele economice să poată fi cuantificate la încheierea acestor intervale de timp.

- Informaţia statistică se bazează pe utilizarea informaţiei cu caracter operativ şi periodic; ea reflectă dinamica şi structura fenomenelor şi proceselor economice prin comparaţii între două intervale de timp (intervale de referinţă).

-Informaţia previzională provine din coroborarea informaţiei operative, periodice şi statistice în vederea determinării evoluţiei viitoare a fenomenelor şi proceselor economice pe baza căreia se vor fundamenta deciziile cu caracter previzional.

- În funcţie de conţinut şi nivelul de detaliere, informaţia tehnico-economică poate fi analitică

sau sintetică:

-Informaţia analitică descrie în detaliu fenomenele şi procesele economice elementare care nu mai pot fi descompuse. Ea reflectă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor cu un grad redus de prelucrare şi prezentativitate.

-Informaţia sintetică prezintă starea şi dinamica fenomenelor şi proceselor economice complexe. Ea rezultă din cumularea informaţiei analitice la anumite intervale de timp (ex.: lună, trimestru, semestru, an) şi nivele de referinţă (ex.: comandă de fabricaţie, secţie de producţie, cont sintetic)

Prin noţiunea de document, se denumeşte generic suportul material al informaţiei. Acesta poate fi constituit din hârtie, dischetă, CD-ROM, diapozitive sau orice altă formă de stocare şi prezentare a datelor prelucrate.

Datele sunt un ansamblu de semne cu un sens bine determinat, organizate după anumite reguli şi principii; ele se reprezintă prin cifre, litere, cuvinte, sau coduri predefinite, în scris sau pe un alt suport de memorare a datelor. Prin procese de prelucrare specifice, datele se transformă în informaţie pe măsură ce ele pot sugera o anumită stare sau schimbare de stare a unui fenomen, proces, activitate, obiect, etc. La care data respectivă se referă.

În condiţiile economiei de piaţă, luarea deciziei corecte depinde esenţial de informaţia disponibilă. Astfel, datele, transformate în informaţie şi prezentate în mod analitic sau sintetic conduc la luarea deciziilor. Informaţia economică e folosită în conducerea, desfăşurarea şi controlul fenomenelor şi proceselor economice, ce au loc la nivel micro, mezo şi macroeconomic. Având rolul de declanşator al deciziei, informaţia devine obiectul schimbului între organismele economice ale economiei de piaţă: societăţi comerciale, clienţi, furnizori, acţionari, bănci, instituţii financiare şi instituţiile guvernamentale de sinteză

1.1.1. Circuite şi fluxuri informaţionale

Având o dinamică extrem de puternică, între diversele sisteme şi subsisteme ale unităţii economice informaţia circulă în mod organizat. Fluxurile şi circuitele informaţionale se desfăşoară între subsistemele aflate din punct de vedere decizional pe diferite nivele şi/sau în cadrul aceluiaşi nivel.

Circuitul informaţional este drumul parcurs de informaţie din momentul apariţiei şi/sau generării şi până la clasare, distrugere sau arhivare. Considerând sistemul informaţional al unei unităţi economice, principalele tipuri de circuite informaţionale sunt:

- După traiectoria informaţiei, există:

-circuite informaţionale verticale; asigură transmiterea informaţiei fie ascendent fie descendent între nivelele care au relaţii informaţionale directe.

- circuite informaţionale orizontale; schimbul de informaţie se realizează între persoane, compartimente şi/sau departamente care se află pe acelaşi nivel ierarhic.

-circuite informaţionale oblice; informaţia se transmite între persoane compartimente şi/sau departamente aflate pe nivele diferite şi care nu au relaţii de subordonare ierarhică dar care au obiective funcţionale de colaborare şi/sau informare.

-După sfera de cuprindere a circuitului există:

-circuite informaţionale interne; au atât sursa cât şi receptorul în interiorul unităţii economice respective

-circuite informaţionale cu emiţător extern; informaţia se generează din afara unităţii (de obicei, din suprasisteme sau din mediul economic de colaborare) şi parcurge circuitul informaţional în interiorul unităţii, receptorul final fiind în interiorul unităţii

-circuite informaţionale cu receptor extern, informaţia se generează în interiorul unităţii, parcurge circuitul informaţional din interiorul unităţii şi are ca receptor final unul extern (reprezentat de suprasistem sau de un colaborator).

Fluxul informaţional reprezintă un ansamblu de circuite informaţionale cu caracteristici şi naturi asemănătoare care circulă în cadrul unui sistem informaţional.

Preview document

Management Informațional - Pagina 1
Management Informațional - Pagina 2
Management Informațional - Pagina 3
Management Informațional - Pagina 4
Management Informațional - Pagina 5
Management Informațional - Pagina 6
Management Informațional - Pagina 7
Management Informațional - Pagina 8
Management Informațional - Pagina 9
Management Informațional - Pagina 10
Management Informațional - Pagina 11
Management Informațional - Pagina 12
Management Informațional - Pagina 13
Management Informațional - Pagina 14
Management Informațional - Pagina 15
Management Informațional - Pagina 16
Management Informațional - Pagina 17
Management Informațional - Pagina 18
Management Informațional - Pagina 19
Management Informațional - Pagina 20
Management Informațional - Pagina 21
Management Informațional - Pagina 22
Management Informațional - Pagina 23
Management Informațional - Pagina 24
Management Informațional - Pagina 25
Management Informațional - Pagina 26
Management Informațional - Pagina 27
Management Informațional - Pagina 28
Management Informațional - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Management Informational.docx

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Strategia și Planul de Afaceri

Previziunea a fost, este şi va rămâne funcţia decisivă în managementul afacerilor. Acest proces de prefigurare a viitorului, care în condiţiile...

Sisteme pentru Asistarea Deciziei Manageriale

În contextul socio-economic actual, caracterizat printr-o concurenta acerba, dinamica mediului în care îsi desfasoara activitatea agentii economici...

Concurență și piețe concurențiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

Piața și mecanismul funcționarii ei

Piaţa: apariţie, esenţă, particularități. Structura și infrastructura pieței. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii ei....

Management Anteprenorial

CAPITOLUL 1 ÎNTREPRINZǍTORUL-PROMOTORUL FIRMEI COMERCIALE -Definirea conceptului de întreprinzător -Trăsăturile caracteristice ale...

Te-ar putea interesa și

Salad box - Strategii de parteneriat adoptate de organizații

Am ales aceasta tema deoarece am vrut sa descoperim ce strategii de parteneriat adopta organizatiile. Ne-am ales compania Salad Box pentru ca este...

Subsistemul informațional - componentă a sistemului de management

MANAGEMENTUL Definitia managementului nu trebuie sa inceapa ca o enumerare de diverse concepte, cu atat mai mult cu cat originile sale sunt extrem...

Management informațional pentru secția de producție produse de papetărie - studiul de caz - Papetăria SA

1. Cunoasterea mecanismului economic Prezentul studiu de caz vizeaza efectuarea unei analize informational-decizionala a sistemului din sectia de...

Sisteme informaționale pentru managementul resurselor umane - BRD

Cap. 1 Analiza Sistemului Informaţional 1.1. Prezentarea firmei 1.1.1 Scurt Istoric Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie...

Clasificarea Sistemelor Informaționale

1. Sistemul informaţional al managementului Managementul firmei nu poate fi asigurat în conditii corespunzatoare, fara cunoasterea sistematica a...

Managementul schimbării

INTRODUCERE În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în...

Managementul Informațional

Abstract: Information Management in the Society: conceptual development framework. Some problems of information management (IM) in the society are...

Studiul de caz - management informațional pentru departamentul de dezvoltare software într-o organizație economică

1. Cunoaşterea mecanismului economic Prezentul proiect prezinta o analiza exhaustiva informationala a sistemului informatic ce ghideaza directia...

Ai nevoie de altceva?