Proiecte Economice

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8413
Mărime: 147.06KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Contextul apariției politicilor comerciale strategice 2
 2. Definirea politicilor comerciale strategice 3
 3. Forme de manifestare a comportamentului strategic 5
 4. Modele de comportament strategic 7
 5. Criticile asupra noului intervenţionism 14
 6. Critici de natură economică 14
 7. Critici de natură politică 17
 8. Represalii şi război comercial 18
 9. Politici domestice 20
 10. Bibliografie 22

Extras din curs

... the case for free trade is currently more in doubt than at any time since the 1817 publication of Ricardo's Principles of Political Economy... In the last ten years the traditional constant returns, perfect competition models of international trade have been supplemented and to some extent supplanted by a new breed of models that emphasizes increasing returns and imperfect competition. These new models.., open the possibility that government intervention in trade via import restrictions, export subsidies, and so on may under some circumstances be in the national interest after a l l . . , free trade is not pass6, but it is an idea that has irretrievably lost its innocence. Its status has shifted from optimum to reasonable rule of thumb. There is still a case for free trade as a good policy, and as a useful target in the world of politics, but it can never again be asserted as the policy that economic theory tells us is always right".

Krugman [ 1987, pp. 131-132]

Contextul apariției politicilor comerciale strategice

Comerţul a apărut din cele mai vechi timpuri , iniţial sub forma schimbului de produse şi servicii. Acest fenomen a fost declanşat de doi factori: în unele regiuni anumite proudse se găseau din abundenţă în timp ce în alte regiunii oamenii se confruntau cu penurie. De-a lungul timpului aceste schimburi s-au intensificat au devenit tot mai complexe, vizând şi posibiliatea obţinerii de câştiguri băneşti. În Antichitate comerţul la scară mică era considerat vulgar şi era acceptat doar ca metodă de a facilita accesul la produse existente în colţuri îndepărtate ale lumii. Comerţul local şi cel internaţional a fost guvernat în timp de numeroase filosofii comerciale ce au conturat comportamente comerciale tipice ale economiilor naţionale în raport cu economiile externe. Politicile comerciale practicate de state în diverse perioade pot fi clasificate în următoarele orientări:

- Politici comerciale de liber schimb;

- Protecţionism moderat;

- Protecţionism intens (deviat de la practica comercială multilaterală);

- Protecţionism agresiv;

- Protectionism discriminatoriu;

- Politici comerciale punitive;

- Politici comerciale autarhice.

Creşterea rapidă a importanţei comerţului a accentuat o schimbare a acestuia care abia acum este luata în considerare cu adevărat. S-a produs o schimbare în caracterul comerţului care il deosebeşte de comerţul teoriilor clasice şi de cel regasit în manuale.

Oamenii de ştiinţă din domeniul economic realizează numeroase cercetării pentru a defini şi verifica noi forme de manifestare a relaţiilor comerciale între firme, între state. Unele studiile empirice şi modelele matematice elaborate de aceştia ilustrează condiţiile în care o firmă işi poate maximiza profiturile, iar o ţară poate să crească bogaţia naţională şi chiar bunăstarea generală.

Teoriile clasice considerau comerţul ca fiind o modalitate prin care ţările beneficiază de pe urma diferenţelor existente între ele. Conform teoriei avantajului comparativ comerţul este reprezentat de schimburi comerciale care reflectă punctele tari specifice diferitelor economii. Acum comerţul internaţional este definit de caracteristicile fiecărei ţări/economii, însă tipologia schimburilor comerciale pe care fiecare ţară le dezvoltă nu mai poate fi pusă doar pe seama avantajului comparativ, mai degrabă pot fi explicate de avantaje temporare derivate din economii de scală, experienţă, inovaţii, îmbunătăţiri tehnologice etc.

Unul dintre motoarele specializării internaţionale a cărui importanţă este în continuă creştere este tehnologia. În multe industrii avantajul competitiv este reprezentat de cunoştinţele dobândite de firme prin intermediului activitaţilor departamentului de cercetare şi dezvoltare şi al experienţei practice.

Definirea politicilor comerciale strategice

Mari firme exportatoare dar şi firme mai mici se află într-o competiţie diferită de cea tradiţională cu mediul comercial extern. Ele au puterea de a influenţa preţurile pe piaţă şi pot lua decizii care să afecteze direct comportamentul companiilor străine rivale.

La începutul anilor ’80 ecomomiştii au inceput să studieze comerţul dintre un număr mic de firme concurente şi au descoperit noi metode de a devia de la comerţul caracterizat de liber schimb. Ei au conchis că pieţele care au un număr mic de firme concurente sunt caracterizate de competiţie imperfectă şi poate conduce la o interdependenţă strategică între firme. Studiile acestora au avut ca punct de pornire posibilitatea obţinerii unor câştiguri superioare în relaţiile comerciale dintre ţări.

Preview document

Proiecte Economice - Pagina 1
Proiecte Economice - Pagina 2
Proiecte Economice - Pagina 3
Proiecte Economice - Pagina 4
Proiecte Economice - Pagina 5
Proiecte Economice - Pagina 6
Proiecte Economice - Pagina 7
Proiecte Economice - Pagina 8
Proiecte Economice - Pagina 9
Proiecte Economice - Pagina 10
Proiecte Economice - Pagina 11
Proiecte Economice - Pagina 12
Proiecte Economice - Pagina 13
Proiecte Economice - Pagina 14
Proiecte Economice - Pagina 15
Proiecte Economice - Pagina 16
Proiecte Economice - Pagina 17
Proiecte Economice - Pagina 18
Proiecte Economice - Pagina 19
Proiecte Economice - Pagina 20
Proiecte Economice - Pagina 21
Proiecte Economice - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Proiecte Economice.docx

Alții au mai descărcat și

Relațiile comerciale ale României cu țările europei răsăritene - realități și perspective

Introducere Având in vedere titlul lucrării, am încercat sa relatez pe parcursul acesteia succinte realităti, privind activitatea de comerţ...

Impactul aderararii României la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Relațiile SUA-China în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Astăzi Statele Unite ale Americii și China constituie două cele mai mari economii a lumii. Relațiile bilaterale dintre acestea au un...

Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă

Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi factori ai...

Balanța de Plăți a României - Structură și Tendințe

Balanţa de plăţi evidenţiază toate tranzacţiile care au loc derulată, la un moment dat între rezidenţii unei ţări şi restul lumii. Înregistratrea...

Balanța de plăți externe și echilibrul acesteia. politica comercială comună a Uniunii Europene față de terți

Introducere Balanţa de plăţi reprezintă un tabel statistico-economic folosit în analiză și planificare, prin care se compară și se raportează...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Italia din Punct de Vedere Economic

Denumirea oficială: Republica Italiană (Repubblica Italiana) Capitala şi principalele oraşe: Roma; Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,...

Te-ar putea interesa și

Proiect pentru dezvoltarea activității la SC Amco-Otopeni SA finanțat prin credit BIRD

INTRODUCERE In condiţiile economiei de piaţă fostele întreprinderi mari de stat se confruntă cu probleme legate de adaptarea lor la cerinţele...

Banca Mondială și Proiectul Economiei Bazată pe Cunoaștere

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze structura Economiei bazată pe cunoştere şi rolul Băncii Modiale în dezvoltarea unei societăţi...

Proiectarea și Crearea unui Web Server

INTRODUCERE În prezent produsele soft se implementează foarte rapid, din cauza dezvoltării enorme a tehnologiilor informaţionale, acumulării...

Eficiența Economică a unui Proiect Investițional

INTRODUCERE Eficiența economică este un concept abordat în diferite lucrări de specialitate cu deosebire după anul 1900, unele analize indirecte...

Tehnologia WAP

INTRODUCERE În ultimele ani cu un ritm rapid se dezvoltă două tehnologii : 1. Internet; 2. Sistemele mobile de conexiune. Mulţi utilizatori a...

Analiza Eficienței Economice a unui Proiect de Investiții în Industria Vopselelor și Efectele Asupra Mediului Inconjurator

Capitolul 1 PREZENTAREA SOCIETAŢII "S.C. CHIMCOLOR S.R.L." 1.1. Denumirea, sediul şi scurt istoric al societătii Societatea comercială "S.C....

Managementul dezvoltării rurale - Comuna Pojorâta

1.1. Caracteristicile generale COMUNA POJORATA Asezare geografica: Comuna Pojorâta este o localitate în județul Suceava, Bucovina,...

Utilizarea rețelelor neurale în prognozarea cursului valutar

Introducere Preocuparea specialiştilor de a crea programe pentru calculatoarele "inteligente" - sisteme care prezintă caracteristici asociate cu...

Ai nevoie de altceva?